up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله فيبروييد PDF
QR code - فيبروييد

فيبروييد

مشکل ۳۰ درصد زنان در سنين باروري

فيبروييد يا فيبروم رحمي که رشد توده هاي خوش خيم در ديواره رحم است، يکي از بيماري هاي رايج در زنان است. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد زنان در سنين باروري مبتلا به علايم ناشي از وجود اين رشد بافتي غيرسرطاني با قوام لاستيکي در ديواره رحم مي شوند اما تعداد زيادي از اين زنان با وجود داشتن فيبروييد، بدون علامت هستند...
فيبروييد مي تواند کيفيت زندگي يک زن را به شکل وسيعي تحت تاثير قرار دهد. براي مثال، فيبروييد هاي بسيار بزرگ مي توانند اندازه رحم را تا حد رحمي که سه ماهه باردار است افزايش دهند و يبوست يا تکرر ادرار را سبب شوند. فيبروييدها همچنين احتمال ناباروري و زايمان زودرس را زياد مي کنند.شايع ترين شکايت در فيبروييد، خون ريزي قاعدگي به طور غير طبيعي، شديد و طولاني است که به آن «منوراژي» مي گويند. اين خون ريزي شديد معمولا کم خوني فقر آهن را به دنبال دارد.
هيچ کس به درستي علت ايجاد فيبروييد را نمي داند. ژن هايي که رشد سلول هاي عضلاني ديواره رحم را تسريع مي کنند، مي توانند در اين امر دخيل باشند. ناهنجاري هاي عروق خوني رحم هم مي تواند عامل موثري به حساب آيد. وجود استروژن و پروژسترون مي تواند به نوعي در اين امر دخيل باشد. فيبروييد به ندرت قبل از اولين قاعدگي بروز مي کند. حاملگي، رشد آن را افزايش مي دهد و با يائسگي شروع به پسرفت مي کند.
تا اواخر سال هاي دهه ۹۰ ميلادي، هيسترکتومي (درآوردن رحم با جراحي) ا ...

(مقاله کامل پس از پرداخت در دسترس می باشد)


فيبروييد يا فيبروم رحمي يکي از بيماري هاي رايج در زنان است. حدود ۲۵ تا ۳۰درصد زنان در سنين باروري، معمولا بين ۳۵ تا ۵۰سالگي مبتلا به علائم ناشي از وجو ...

فيبروئيد يا فيبروم رحمي، رشد توده هاي خوش خيم در ديواره رحم، يکي از بيماري هاي رايج در زنان است حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد زنان در سنين باروري مبتلا به علائم ...

آمنوره (فقدان قاعدگي) مي تواند در طي بلوغ يا پس از آن اتفاق افتد. آمنوره اوليه وضعيتي است که در آن تا سن ۱۶ سالگي هيچ عادت ماهيانه اي نداشته باشيد. آم ...