up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله فولاد PDF
QR code - فولاد

فولاد

اساس فولادهاي مقاوم در برابر عوامل شيميايي

● طبقه بندي
۱) بر حسب حدود مصرف
الف) فولادهاي زنگ نزن و ضد اسيد
ب) فولادهاي مقاوم در حرارت و پوسته شدن
۲) بر حسب ساختمان مولکولي
الف) فولادهاي فريتي ( فولادهاي فريتي خالص و فولادهاي فريت مارتنزيتي کرم دار)
ب) فولادهاي اوستينتي ( فولادهاي اوستينيتي کامل و فولادي اوستنيت فريتي )
۲) اثر عناصر آلياژِي در مقاومت به عوامل شيميائي
الف) عناصر آلياژي در فولادهاي زنگ نزن
کرم – نيکل – موليبدنم – مس – تيتانيوم – تانتالوم – نيوبيوم
ب) عناصر آلياژي در فولادهاي مقاوم در حرارت
کرم – نيکل – آلومينيوم – سيليسيوم – تينايوم – نيوبيوم
▪ کرم : کرم از ۱۳% به بالا با تشکيل يک قشر حافظ اکسيدي فولاد را تا وقتي که داراي سطح خارجي بدون عيب و نقص باشد منفي نگه مي دارد. در اين حال فولاد زنگ نزن است با اضافه شدن کرم فولاد در مقابل بسياري از اسيدها هم مقاومت پيدا مي کند.
▪ نيکل : اين عنصر مقاومت شيميائي زنگ نزني و ضد اسيدي فولاد را بالا برده و در مقاومت فولاد در برابر گرما اثر مثبت دارد.
▪ سيليسيوم و آلومينيوم : اين فلزات هر دو به مقاومت فولاد در گرما و پوسته شدن کمک مي کنند و اثري مشابه کرم دارند. مخصوصاً مقاومت عليه پوسته شدن را زياد مي نمايند.
▪ موليدن و مس : اين عناصر مقاومت ضد اسيدي فولاد را بالا مي برند تا در برابر مواد خورنده مقاومت نمايند.
تيتانيوم – تانتالوم – نيوبيوم- اين مواد مربوط به ثبات هستند که فولاد مقاوم در عوامل شيميائي را از خوردگي انترکريستال يا ريختن گوشه ها حفظ مي نمايد. يعني اين مواد فولاد را در حال آلوتروپي خود که اغلب اوستنيت است ثابت نگه داشته و تغييرات درجه حرارت وضع آنها را عوض نمي کند و به اين جهت نقطه ضعفي براي خورده شدن يا اکسيدشدن نشان نمي دهد.
۳) انواع خورندگي هاي شيميائي
الف) خورندگي سطحي:
در اين حالت خورندگي در تمام سطح به طور يکنواخت پخش شده و منضماً از ضخامت مي کاهد( زنگ زدن- پوسته شدن – حل شدن در اسيدها)
ب) خورندگي موضعي يا عمقي :
اين نوع خورندگي در اثر نفوذ يونهاي محلولهاي حاوي هالوژنها ( کلر- يد – برم – فلوئور) به قشر حافظ اکسيدي است زيرا اين قشر عملاً هيچگاه بدون نقش نمي باشد و ممکن است مواد خورنده از نقاط ضعيف نفوذ نمايند. در بسياري از اوقات مي توان با اضافه کردن موليبدن به فولاد از اين اثر جلوگيري به عمل آورد.
ج) خورندگي شکاف :
در اين حالت در شکافهاي کوچک و ترکها يکنواختي قشر حافظ اکسيدي به هم خورده و ممکن است به خوردگي شيميائي منجر شود.
د) خورندگي اتصالي:
اين نوع خورندگي وقتي پيدا مي شود که دو فلز با اختلاف پتانسيل مختلف به هم وصل شده و ماده محرکه اي ( الکتروليت) پيدا شود. در اين صورت يک پيل گالواني تشکيل شده و تجزيه شيميائي ( الکتروليز) انجام مي گيرد.
ە) خورندگي در ترکهاي ناشي از تنش :
چنانچه در اثر تنش در قطعه ترکهائي پيدا شود و ماده خورنده ضعيفي هم يافت شود اين نوع خوردگي به وجود مي آيد. اغلب در اين ترکها پيش روي انترکريستال ( پارگي ) پيدا مي شود.
و) خورندگي انترکريستال :
با جدا شدن کربن هنگام سرد شدن فولاد و تشکيل کربور کرم که همراه اين پديده است کرم در فولاد کم شده و در حدود گوشه ها مقاومت شيميائي خود را از دست مي دهد و ممکن است هنگام اثر اسيدها از داخل خورده شود.
اين نوع خوردگي يعني خوردگي انترکريستال را مي توان به طرق زير برطرف کرد:
با تاباندن در حمام نمک مذاب تا ۱۰۵۰ درجه سانتيگراد و سرد کردن بلافاصله و سريع آن
با کاهش مقدار کربن به کمتر از ۱ ۰% در فولاد و ثابت کردن آن با تيتانيوم با تانتالوم و يا نيوبيوم.
با کاهش مقدار کربن تا حداکثر ۰۳ ۰
۴) اثر عناصر آلياژ در ساختمان مولکولي
الف) تشکيل دهندگان فريت
کرم – موليبدن – سيليسيوم – آلومينيوم - تيتانيوم – تانتالوم – نيوبيوم
ب) تشکيل دهندگان اوستنيت
نيکل – کربن – منگنز – ازت
ساختمان مولکولي فولادي را مي توان از دياگرام شفلر پيدا کرد. بر حسب ترکيبات فولاد عواملي به نام هم ترازي کرم و هم ترازي نيکل محاسبه مي شود که با تقاطع اين دو مقدار حساب شده در دياگرام شفلر مي توان نوع ساختمان مولکولي فولاد را تشخيص داد. هم ترازي نيکل شامل تمام عوامل تشکيل دهنده اوستنيت و همترازي کرم شامل همه عوامل تشکيل دهنده فريت مي باشد.

تهيه فولاد اطلاعات اوليه محصول کوره ذوب آهن ، چدن است که معمولا داراي ناخالصي کربن و مقادير جزئي ناخالصي‌هاي ديگر است که به نوع سنگ معدن و ناخالصي‌هاي ...

خلاصه: امروزه سبک سازي يكي از مفاهيم كاربردي در زمينه ايمني در زمان وقوع زلزله به شمار مي رود . اصلي ترين هدف سبک سازي در ساختمان ها، كاهش نيروي وارده ...

● موارد عمومي: ابزارهاي مورد استفاده در آماده سازي فولادهاي زنگ نزن بايد مخصوص اين فولادها بوده و در مورد ديگر فلزات استفاده نشوند . آلودگي ابزار به ف ...

انواع سيستمهاي اتصال سازه هاي فولادي در انتخاب يک سيستم مناسب اتصال جهت انتقال بار، علاوه بر نگرش سازه اي، به قابل اجرا بودن آن نيز بايد توجه کرد. انو ...

تار عنكبوت يكي از مقاوم ترين مصالح روي زمين مي باشد. هر رشته تار عنكبوت بدون آنكه پاره شود، تا 40 درصد طول خود قابل كشيده شدن مي باشد و مقاومتي مثل رش ...

مشکل توليد قطعات با تيراژ کم، هميشه مسئله­اي نگران­کننده براي صنعتگران بوده است. زيرا هزينه گزاف ساخت قالب­هاي فلزي، اين امکان را فراهم نمي­کرد تا قطع ...

● جوشکاري فلزات رنگين با گاز استيلن يا کاربيت ( يا فلزات غير آهني) فلزات غير آهني يا فلزات رنگي به فلزاتي گفته مي شود که فاقد آهن و يا آلياژهاي آن باش ...

عليرغم پيچيدگي فناوري يک نيروگاه هسته اي از نوع نيروگاه بوشهر، فرآيند توليد انرژي الکتريکي در نيروگاه هسته اي را مي توان به طور ساده به سه مرحله کاملا ...

دانلود نسخه PDF - فولاد