up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله فوائد سنگها PDF
QR code - فوائد سنگها

فوائد سنگها

خواص درماني سنگها

بسياري از مردم به سنگها و جواهرات صرفاً از ديد زيور آلات و زيبايي و با قيمت و ارزش آن مي نگرند. اما بعضي از مردم به شانس و اقبال و نحس و شوم اثرات سحر و درماني سنگها باور دارند. صدها سال قبل اهل فن از فوائد سنگها و جواهرات استفاده مي کردند و دريافته بودند که اين سنگها داراي خواص مغناطيسي و درماني مي باشند و حال در عصر حاضر با تکنولوژي پيشرفته اي که بشر حاصل نموده از نور و اشعه در علم و صنعت و طب استفاده مي شود.
● جواهرات داراي
▪ خواص مغناطيسي
▪ خواص طبي
▪ خواص سحري مي باشند و ما بايد اين خواص را دقيقاً شناخته و در رابطه با طبع مزاج و عنصر خود و هم چنين برج و ستاره خود جواهر را انتخاب کرده و از آن استفاده کنيم. بعضي از جواهرات با طبع و مزاج ما سازگار بوده و براي ما نيک مي باشند، بعضي هم با طبع و مزاج ما مخالف بوده و به اين ترتيب ناموافق با ما هستند. علما بر اين عقيده اند که رنگ، فلز، سنگ و کلا تمامي اشيائي که ما از آنها استفاده مي کنيم و در زندگي و رفتار و کردار ما تأثير گذار بوده و اثر خاص خود را دارد. خوبي و بدي سنگها زماني براي ما معلوم مي شود که از آنها استفاده کرده و آن را تجربه کنيم. لذا ضرورت دارد که در مورد سنگها شناخت پيدا کرده و ماهيت و خواص آنها را دريابيم و از سنگهايي که موافق با طبع و مزاج و عنصرما و موافق با برج و ستاره ماست استفاده کرد و از سنگهايي که با ما موافق نيستند استفاده نکنيم.
● خواص طبي الماس
حکماي يوناني چنين مي گويند که مزاج الماس گرم و خشک بوده و درجه کم آن مزاج سرد و خشک دارد. استفاده تعليق از آن يعني به صورت گردنبند تقويت کننده قلب است، در کتاب مخزن الادويه نوشته شده اگر الماس را بر شکم ببنديد، ناراحتي و مشکلات دستگاه گوارش را دور کرده و هضم را آسان مي کند، هم چنين معده را تقويت مي نمايد، اگر بيماران فلج لقوه، رعشه، جذر، صرع و کساني که بيماريهاي پوستي دارند، اگر در چشمه معدن الماس غسل کرده حمام کنند بيماري آنها درمان مي گردد. اگر به شکل مثلث ازالماس استفاده گردد بيماري صرع را درمان مي نمايد.
از پودر آن اگر دندانها را مسواک کنند، دندانها سفيد و براق شده و بسيار محکم و سخت خواهد شد، اما هرکز اينکار را نکنيد چون الماس زهر خطرناکي است و اگر داخل معده گردد آدمي را هلاک مي نمايد. احياناً اگر با چنين مسئله اي روبرو شديد علاج آن استفاده از شير تازه گاو مي باشد تا اينکه بهبودي کامل شود، سپس از ماهي استفاده گردد. کشته الماس يبوستهاي بسيار سخت را درمان مي نمايد براي قوت باه و زيادي عمر و تندرستي بسيار مفيد است.
● خواص طبي ياقوت
حکماي عرب و پارس مي گويند که هر کس که ياقوت به همراه داشته باشد، ناراحتي هاي معده از او دور شده و به مغز طاقت و قدرت مي دهد، اگر از کشته آن استفاده گردد غش، صرع، جنون، طاعون و خونريزي قاعدگي شديد درمان مي گردد. گردش خون را تنظيم کرده و سموم را از بدن دفعه مي نمايد در مقابل نيش گزندگان پادزهر بوده و خونريزي شديد قاعدگي را درمان مي نمايد، خون را صاف کرده و نبض را کنترل کرده عادي مي سازد و به روح آدمي طاقت مي دهد اگر نزديک چشم نگاه داشته يا از سرمه آن استفاده کنيد، تمام امراض و شکايات چشم را دور مي سازد، اگر نزديک دهان باشد بوي بد دهان را از بين مي برد، به دل استقلال داده و خوف و ترس را از بين مي برد.
● خواص طبي نيلم (ياقوت کبود)
حکما استفاده از نيلم را مفرح دل و دماغ دانسته و معتقدند که قدرت و دولت به آدمي داده و باعث مي شود که آدمي در همه چيز ترقي نمايد.
يک گرم از گشته نيلم و اگر در آب حل کرده بنوشند، صرع خفقان و طاعون را درمان مي نمايد. پادزهر بوده و خون را صاف مي کند، سرمه آن مقوي بصر مي باشد. نيلم را بر روي سينه بيمار قرار دهيد تب او را قطع مي نمايد، بر روي پيشاني اگر قرار گيرد فشار خون را کنترل مي نمايد.
بر روي چشم اگر قرار دهيد چشم را پاک کرده و اگر حشره و کرم در آن باشد، بيرون خواهد آمد. ورم و لک چشم را از بين مي برد. جوش و حساسيتهاي پوستي را از بين برده و درمان مي نمايد. کساني که چشمان ضعيفي دارند اگر به نيلم نگاه کنند ضعف چشمان آنها برطرف خواهد شد.
● خواص طبي زمرد
حکماي ايراني و يوناني خواص طبي زمرد را به اين ترتيب مي دانند. هر کسي زمرد را به همراه داشته و يا آن را به شکل دارو استفاده نمايد، ناراحتي و درد معده او را درمان مي نمايد، حرکت نبض را تيز و عادي مي سازد، روح را تقويتي نمايد. براي گاز معده و استفراغ مفيد بوده، زمرد از نظر برودت و يبوست در درجه دوم مي باشد. اگر کسي در اثر خوردن زهر مسموم شده باشد و يا اينکه جانوري سمي او را نيش زده باشد، استفاده از کشته زمرد بقدر ۸ دانه گندم او را درمان نموده و پادزهر مي باشد.
● خواص طبي مرواريد
مرواريد مفرح و باعث لطافت قلب و روح بوده و به تمامي بدن سرايت مي کند. امراض و بيماريهاي معده، قلب، جگر، جنون، بواسير و يرقان را شفا مي بخشد. براي بيماريهاي کليه، مفيد بوده و آن را درمان مي کند، کليه سنگهاي بدن را بوسيله ادرار دفع مي کند. براي بواسير، بواسير خوني و حيض نافع بوده و آنها را درمان مي نمايد. براي حامله مفيد مي باشد. کشته مرواريد براي استفراغ، بوي بد دهان، سردرد، ورم و بيماريهاي چشم دارويي نمونه مي باشد. براي جوش، کورک و حساسيتهاي پوستي بسيار مفيد بوده و اگر از کشته آن به بچه ۴۰ روز داده شود، تمامي عمر در برابر جوش و بيماريهاي پوستي بيمه خواهد شد. کشته مرواريد معجون بوده و تقويت کننده بدن مي باشد. اگر زن باردار ۲ دانه مرواريد و يک دانه مرجان را به شکل تعويز به همراه داشته باشد هيچ آسيبي به او و بچه وارد نشده و بچه او به سلامت پاي به دنيا خواهد گذاشت. اما براي کسي که بيماري مثانه داشته باشد استفاده از کشته مرواريد مضر مي باشد.

سنگهايي هستند كه منشا خارجي دارند و در نتيجه حمل و نقل و ته نشين شدن ذرات سنگهاي قبلي يا رسوب مواد محلول در محيطهاي مختلف ( سطح زمين ، رودخانه ، درياچ ...

آلکالي گرانيت‌ها آلکالي گرانيت‌هاي واقعي از نظر مقدار کاني‌هاي مافيک معمولا کمبود دارند و در برخي از آنها اين کمبود بيشتر است. چنين سنگي به عنوان لويک ...

سنگهاي ثانويه هستند که از دگرگون شدن سنگهاي آذرين ، دگرگوني و رسوبي که قبلا وجود داشته اند تشکيل مي شود . عامل دگرگوني مي تواند فشار ، گرما ، اثر سيال ...

سينيت – مونزونيت . سينيت ، يک سنگ دانه اي روشن رنگ و بافتي يکنواخت است که اساسا از فلدسپات پتاسيم و اليگوکلاز با مقدار کمتري هوربلند ، بيوتيت و پيروکس ...

كاهو Lettuce نام علمي lactuca sativa گياه شناسي كاهو يكي از قديميترين سبزيجات دنيا است منشاء آن در هندوستان وآسياي مركزي مي باشد . كاهو طبق مداركي كه ...

● مقدمه گياهان دارويي براي قرنهاي متمادي جهت استحمام مورد استفاده آرايشي و درماني قرار گرفته اند. اين گياهان معمولاً داراي بوي مطبوع، رنگ دلخواه يا خو ...

استحمام با گياهان معطر مقدمه گياهان دارويي براي قرنهاي متمادي جهت استحمام مورد استفاده آرايشي و درماني قرار گرفته‌اند. اين گياهان معمولاً داراي بوي مط ...

طب سوزني (به انگليسي: ACUPUNCTURE) که به زبان چيني به آن جن جيو (ZHEN JIU) گفته مي‌شود روشي است که با فروکردن سوزن هاي بسيار نازک به نقاط خاصي از بدن ...

دانلود نسخه PDF - فوائد سنگها