up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله فن پرايمري کوره PDF
QR code - فن پرايمري کوره

فن پرايمري کوره

شناسايي مشکلات فن پرايمري کوره از طريق تحليل ارتعاشات

در بازرسي هاي بعمل آمده از فنهاي کارخانه سيمان ، افزايشي در دامنه ارتعاشات بيرينگهاي فن پرايمري کوره ملاحظه شد که روند صعودي ويبره و صداي غيرعادي ، نشانه هاي خستگي فلزي و آغاز تخريب در Inner Race و Outer Race بيرينگ را آشکار مي ساخت. بدليل بهره برداري از کوره ، امکان توقف و تعويض بيرينگ وجود نداشت و تنها راه کاهش صدمات تا زمان توقف کوره ، کنترل حرارت و روانکاري بوسيله گريس نسوز با گريد بالاتر بود. در طول مدت بهره برداري با توجه به حساسيت موضوع ، فن مذکور تحت مراقبت قرار گرفت تا در صورت ايجاد وضعيت بحراني ، از ادامه کار فن جلوگيري شود. ثبت تغييرات فرکانسي ارتعاشات و بالطبع تغييرات داخلي بيرينگ در تمام مدت کنترل وضعيت فن از نظر کسب تجربه و تاييد نظرات کارشناسي از آن جهت که مي تواند بعنوان يک منبع و مرجع Condition Bearing مورد استفاده قرار گيرد حائز اهميت بود .
مقدمه:
تجزيه و تحليل ارتعاشات فن ، به کمک آناليز طيف فرکانسي ، عامل موثري در شناسايي عيوب بيرينگ و ايمپلر فن ها مي باشد که در جلوگيري از گسترش ضايعات و تخريب تجهيزات نقشي اساسي دارد.
گاهي اوقات با توجه به شرايط بيروني و دروني توليد ، تعويض يا تعمير يک قطعه مانند بيرينگ فن توجيه اقتصادي نداشته و عليرغم مشاهده وضعيت غيرعادي بيرينگ ، تا زماني که باعث آسيب جدي به فرايند توليد نشده است نمي توان توليد را متوقف نموده و با تحمل هزينه فرصت بسيار گزاف ، نسبت به تعويض آن اقدام نمود . امّا با ثبت و تحليل فرکانسهاي ارتعاشات مي توان اين تهديد را به فرصت تجربه اندوزي و شناخت ارتعاشات تبديل نمود .
در تاريخ 14 1 83 بدليل وجود صداي غير عادي در بيرينگ فن ، نسبت به اندازه گيري و تحليل ارتعاشات فن مذکور اقدام گرديد که نتايج حاصله ، با توجه به مشخصات فن و بيرينگها ، نشان دهنده شروع خرابي در بيرينگ بود:
مشخصات فن:
Type 2556 R80315
V 4.666 m^3 s
Pw 88 Kw
n 2320 rpm
Tmax 100 C
P tot 14.75 K pa
بطوري که در تصوير 1 ملاحظه مي گردد در تاريخ فوق بيرينک 1 در وضعيت افقي ، بيشترين ارتعاش را در فرکانس بالا ايجاد مي کند که نشانه آغاز عيب در رولرهاي بيرينگ است و در تصوير 3 که ارتعاشات همان بيرنگ را در دومين روز اندازه گيري نمايش مي دهد ، کاهش مختصري در ارتعاشات ديده مي شود که در اثر گريسکاري کامل و حتي بيش از حد بيرينگ بوده است.
وضعيت
شتاب محوري
افقي عمودي
برحسب g 1.323 3.44 2.81
رولر هاي بيرينگ که بعد از دمونتاژ ياتاقان ، از داخل بيرينگ جدا شده اند مشاهده مي گردند. خرد شدن قسمتي از لبه رولر که در اثر گريسکاري ناقص و حتي عدم روانکاري بوجود آمده است کاملا قابل رويت مي باشد.
3 – وضعيت ارتعاشات پس از روانکاري
وضعيت
شتاب محوري
افقي عمودي
برحسب g 1.17 2.45 1.14
اين کاهش ارتعاشات در اندازه گيري شتاب ارتعاشات بيرينگ که معيار سلامتي و خرابي بيرينگها مي باشد نيز کاملا مشهود است . بدليل عدم دسترسي به مشخصات فرکانسي مرجع ، براي تحليل ارتعاشات اندازه گيري شده ، داده هاي جمع آوري شده که شامل قطر داخلي و خارجي بيرينگ ، قطر و طول رولر ها ، قطر قفس رولرها و سرعت چرخش رولر ها مي گرديد را با استفاده از فرمولهاي 4 گانه استاندارد بيرينگها ، محاسبه ، و خرابي هاي بيرينگ پيش بيني شده بود.
فرمولهاي مورد استفاده براي مشخص کردن وضعيت بيرنگها در جدول زير نشان داده شده است.
Type of Defect Expected Frequency
Defect on Outer Raceway (BPFO)
Defect on Inner Raceway (BPFI)
Defect on Rolling Element (2xBPF)
Fundamental Train Frequency (FTF)
در چندين مرتبه اندازه گيري ارتعاشات ، افزايش خرابي بيرينگ که ابتدا از رولر ها شروع شده و به inner race و out race بيرينگ توسعه يافته بود مشاهده مي گرديد.
تخريب Outer Race
واز طرف ديگر، افزايش حرارت ياتاقان و بروز ويبره هايي که حاکي از نابالانسي در ايمپلر فن بود شرايط کار بيرينگ را سخت تر مي نمود. ولي بدليل اهميت کار کوره ، تعويض ياتاقان فن ، تا زمان توقف کوره به تعويق افتاد . پس از دمونتاژ فن مشاهده شد رينگ نشيمنگاه پروانه فن که از آلومينيوم آلياژي تهيه شده است ، بطور خطرناکي دچار شکستگي شده و تاحدودي نيز باعث خرابي شفت ايمپلر گرديده است . اين شکستگي باعث ارتعاشات محسوسي در وضعيت افقي بيرينگها شده بود که در آناليز طيفهاي فرکانسي ، مشخص مي باشد.
نتيجه گيري :
عدم بازديد و تعويض بموقع ياتاقان پروانه فن پرايمري که عيوب آن توسط آناليز ارتعاشي ياتاقانها مورد شناسائي گرديده بود
نه تنها سبب از بين رفتن بيرينگها گرديده است ، بلکه سبب بوجود آمدن آسيب جدي به پروانه فن گرديده است .

فنچ (سهره) اين پرنده هاي کوچک را با نام خارجي فنچ finch مي شناسيم اما در زبان فارسي انها را سهره مي نامند. سهره (فنچ) راه راه سفيد white zebra finch ا ...

● پيشينه فندق بومي اروپا ، آسياي صغير و قفقاز است پرورش درخت فندق از زمان هاي قديم معمول بوده كشت آن در اروپا ا زقرن چهاردهم ميلادي رو به توسعه گذاشته ...

در بين كشورهاي عمده توليد كننده جهان ، ميزان توليد سال ۱۹۹۷ نسبت به سال گذشته در كشورهاي آمريكا ، اسپانيا ، ايران ، يونان وفرانسه افزايش و در كشورهاي ...

گياهي است يکساله وروز بلند که پس از سبز شدن توليد برگهاي طوقه اي (Rossete) مي کند به اين ترتيب در يک سطح در اطراف ساقه کوتاهي به طول چند ميليمتر نزديک ...

خودروهاي الکتريکي از مرحله ايده خارج و به فناوري کاربردي تبديل مي شوند. در حالي که خودروهاي الکتريکي گام به گام عرصه زمين را دراختيار مي گيرند، اوضاع ...

در کنار روش هاي کشش عميق روش هاي پيچيده ديگري نيز وجود دارند – ( بالشتک لاستيکي- هيدرو فرمينگ – شکل دهي انفجاري- شکل دهي الکترو مغناطيسي از اين دسته ا ...

اصطلاح عمومي مخزن را مي توان از نظر ساختار به دو دسته کلي مخازن با اجزاء داخلي (مثل پوسته مبدل هاي حرارتي ، ظروف همزن دار ، برج تقطير و ... ) و مخازن ...

موشک هاي بالستيک از آن جمله سلاح هايي هستند که حتي اگر کارآيي نيز نداشته باشند به خودي خود بسيار پر سروصدا از لحاظ سياسي هستند. تاريخچه موشک هاي بالست ...

دانلود نسخه PDF - فن پرايمري کوره