up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله فن آوري رياضي در عرصه مالي PDF
QR code - فن آوري رياضي در عرصه مالي

فن آوري رياضي در عرصه مالي

فرصت هاي شغلي مالي براي رياضيدانان

● مقدمه
بيشتر ما غير رياضيدانان، مي پنداريم که رياضيدانان افرادي کنجکاوند که با جديت تمام، عمر خود را صرف مسايلي مي کنند که بسيار مبهم و براي ما نامفهوم است. مي دانيم که با استعداد و باهوش اند، اما درعين حال بر اين عقيده ايم که غيرعملي اند و از دور دستي بر آتش دارند. اين نوع برداشت از کار رياضيدانان البته صحيح نيست؛ در طول تاريخ و بيش از هميشه امروز، بدون کمک و سهم ذهني آن ها، حوزه هاي اجرايي و عملي با کارايي پيش نرفته و نمي رود.
هرچند موقعيت رياضيدانان در دنياي پيشرفته، جا افتاده است، اما چالش پيش روي حرفه رياضي و رياضيدانان کاربردي در ايران تثبيت موقعيت هاي شغلي خود است. در عرصه مالي، البته رياضيدانان ايراني مي توانند با ارايه محصول هاي بهتر و جديد، مديريت ريسک بهتر و افزايش سود نهايي شرکت ها، هدف هاي کسب وکارها و اقتصاد ملي را تحقق بخشند و موقعيت خود را در عرصه مالي کشور تقويت کنند.
● فرصت هاي شغلي رياضيدانان در حوزه هاي مختلف کاري
رياضيدانان در گذشته غير از تدريس عمدتا از طريق مدل سازي اقتصادي صنعتي وارد کسب وکارها مي شدند: مثلا، طراحي بال هواپيما را انجام مي دادند، تأثير مواد منفجره در معادن را محاسبه مي کردند؛ طراحي بهينه تيغ ريش تراش را عهده دار مي شدند. اکنون حوزه مالي پتانسيل بيش تري براي جذب رياضيدانان از ساير فعاليت هاي اقتصادي از خود نشان مي دهد.
در دنياي امروز، فرصت هاي شغلي پيش روي رياضيدانان به تدريس يا مدل سازي رياضي صنعتي محدود نيست؛ رياضيدانان در همه حوزه هاي زير فعاليت مي کنند:
▪ تدريس
▪ علم بيمه سنجي: يعني کاربست دانش رياضي و آمار در بيمه
▪ علوم کامپيوتر يعني مطالعه بنيان هاي نظري اطلاعات و محاسبات و کاربست و بکارگيري آن ها در سيستم هاي کامپيوتري
پژوهش عملياتي يعني استفاده از متدهاي رياضي براي دستيابي به تصميمات بهينه و بيشينه و کمينه کردن عواملي چون سود و هزينه. تلاش پژوهش عملياتي يافت بهترين راه حل هاي ممکن عمدتا براي مسايل کسب وکارها به شيوه رياضي در همه حوزه هاي مديريت بازاريابي، توليد، نيروي انساني و ... است.
زيست رياضي يا بيورياضي يعني مدل سازي فرآيندهاي طبيعي و بيولوژيک با استفاده از فنون و ابزار رياضي رمزنگاري که مطالعه و پرداختن به مخفي کردن اطلاعات است و حوزه اي ميان رشته اي بين رياضيات و علوم کامپيوتر است و البته به عمليات جاسوسي محدود نمي شود و موضوع حساس و حياتي امنيت شبکه ها، امنيت عابربانک ها (ATMS) و امنيت هر نوع رمز کامپيوتري در گرو توسعه اين علم است. امور مالي يعني چگونه افراد، کسب وکارها و سازمان ها در طول زمان منابع پولي (وجوه) را گردآوري مي کنند، تخصيص مي دهند و مورد استفاده (مصرف و سرمايه گذاري) قرار مي دهند. رياضيدانان مدل هايي ساخته اند که رفتار بازيگران بازارهاي مالي را توضيح مي دهند و وضعيت آتي بازارها، قيمت ها و تصميم ها را پيش بيني مي کنند و به ويژه در شکل دادن به نهادها و ابزارهاي مالي جديد نقش آفرين اند.
● تاريخچه حضور رياضيدانان در رشته مالي
آن چه در اين مقاله به آن مي پردازيم، فرصت هاي شغلي رياضيدانان کاربردي در عرصه مالي است. از نظر تاريخي، استفاده از رياضيات پيچيده در امور مالي به پايان نامه «نظريه سفته بازي» لوييس باچلير در سال ۱۹۰۰ در دانشگاه سوربن برمي گردد. آن چه باچلير در پايان نامه خود آورد، به کار قيمت گذاري اختيار معامله و فرآيند تصادفي زمان پيوسته مي خورد. از اين رو، ۵۰ سال طول کشيد تا پايان نامه وي مورد توجه قرار گيرد؛ ۵۰ سالي که در آن کاربرد رياضي در مالي صرفا به محاسبات ارزش فعلي محدود مي شد. در اواسط دهه ۵۰ قرن بيستم، هري مارکويتز با ارايه مدل «گزينش سبد اوراق بهادار» به طور جدي پاي رياضيدانان را به عرصه مالي گشود. مارکويتز با طرح بهينه سازي ميانگين واريانس براي سبد اوراق بهادار نشان داد که در خريد سهام و ساير اوراق بهادار نمي توان به شکل توصيفي و با بيان چند جمله کلي (مثلا، اين که همه تخم مرغ هاي خود را داخل يک سبد نگذاريد) تصميم گرفت. پايان نامه او پايه نظريه مدرن سبد اوراق بهادار يا MPT شد و در سال ۱۹۹۰ جايزه نوبل را نصيب وي کرد. اين جايزه شريکي به نام ويليام شارپ داشت که با عرضه مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي، مدل دانشگاهي مارکويتز را به عرصه عمل و بازار سرمايه کشاند، هرچند که طبعا درست اندرکاران بعدي بازار سرمايه، مدل او را زيرعلامت سوال بردند. دو اقتصاددان رياضيدان ديگر يعني موديلياني و ميلر نيز با مدل سازي دقيق براي ساختار سرمايه شرکت ها در دهه ۵۰ و ۶۰، ضمن اخذ جايزه نوبل، ميدان حضور رياضيدانان در عرصه مالي را وسعت بخشيدند. گام بزرگ بعدي در کاربست مدل هاي پيچيده رياضي در حوزه مالي در سال ۱۹۷۰ با توسعه مدل قيمت گذاري اختيار معامله فيشر بلاک و مايرون شولز با استفاده از حساب ديفرانسيل و انتگرال تصادفي برداشته شد. اقبال به مدل آنان از آن روي بود که بورس اختيار معامله شيکاگو همزمان با انتشار مقاله آنان، شروع به خريد و فروش اختيار معامله پذيرفته شده در آن بورس کرد.
عملا همه کارگزاران و معامله گران بازار با نتايج محاسباتي حاصل از مدل بلاک و شولز در بازار مي چرخيدند؛ براي ارزشيابي سبد اختيار معامله خود و نيز براي پوشش ريسک آن ناچار بودند از مدل بلاک و شولز استفاده کنند. به اين ترتيب، دست اندرکاران بازارهاي مالي فراگرفتند که براي مدل سازي به طور دايمي به رياضيدانان دانشگاهي مراجعه کنند. اگر قبل از دهه ۸۰، زمان استفاده از دستاوردهاي نظريه هاي دانشگاهي و کاربرد آن ها در بازارهاي مالي بسيار کوتاه بود، امروزه اين زمان حتي به سمت صفر ميل کرده است، چراکه عمده کارهاي اصلي تحقيقي در داخل بنگاه هاي اقتصادي و تجاري انجام مي شود و نهادهاي مالي فراگرفته اند که رياضيدانان برجسته را با فراهم کردن شرايط مشابه با دانشگاه ها، به داخل شرکت هاي خود بکشانند.استادان قديمي مالي نيز خيلي زود پايشان به شرکت ها باز شد. مارکويتز سال هاي طولاني است که با گروه ژاپني-امريکايي اوراق بهادار دايوا کار مي کند. شارپ به عنوان مشاور عالي مالي در شرکت هاي درجه يک کار مي کند. بلاک و شولز هر دو شريک در دو بانک سرمايه گذاري رقيب اند. نه تنها اين استادان حقوق و پاداش هاي بسيار عمده دريافت مي کنند، بلکه امروزه جوانان فارغ التحصيل رياضي بسياري از دانشگاه هاي سراسر دنيا در رشته هاي متنوع مالي با به کارگيري طيف گسترده اي از نظريه ها، با اخذ دستمزدهاي به مراتب بالاتر از سطوح متوسط، به استخدام نهادهاي مالي و بانک هاي سرمايه گذاري درآمده اند. در سراسر دنيا، مغزهاي درجه اول رياضي به کار تمام وقت تحقيقات مالي در نهادهاي مالي مشغول اند. چون حقوق مشاغل مالي بالاست، بيش تر دکترها و فوق دکترهاي موفق رياضي، به دعوت نهادهاي مالي پاسخ مثبت داده و در آن جا به تحقيقات و مطالعات کاربردي ادامه مي دهند. در داخل نهادهاي مالي، به آنان آزادي عمل داده مي شود و حقوق و پاداش بسيار خوب دريافت مي کنند. در عين حال، جاي پاي دانشگاهي خود را هم حفظ مي کنند و مثلا همزمان با کار در بانک هاي سرمايه گذاري، عضو بخش رياضي دانشگاه خود باقي مي مانند. رياضيدانان نه تنها تصوير و شکل و شمايل علم مالي را عوض کرده اند، بلکه اجراييات و عرصه عمليات مالي هم خود بر نوع تحقيقات رياضي اثر گذاشته است. البته، نتيجه کار اين رياضيدانان و آثار برجسته و درجه يک مالي منتشر نمي شود، يا حداقل با تأخير منتشر مي شود، چراکه راه کسب سود شرکت هاست و نهادهاي مالي طبعا حاضر نيستند با انتشار تحقيقات پرهزينه خود، به سادگي موقعيت رقابتي خود را تضعيف کنند و از درآمد قابل حصول خود صرف نظر کنند.
کساني که تحقيقات مالي رياضي را در بنگاه ها هدايت مي کنند و به جرگه رياضيدان کاربردي در حوزه مالي پيوسته اند، غالبا استادان مالي، رياضيدانان محض و احتمالات چي ها هستند.
فن آوري رياضي در عرصه مالي
در حوزه مالي، رياضيدانان کاربردي بايد از اين استعداد برخوردار باشند که مسايل دنياي واقعي را کمي سازي کنند. مشکل مالي را بشناسد و آن را به رياضي تبديل کنند. اين نقش عمومي رياضيدانان کاربردي است؛ بايد بتوانند برجسته ترين مدل سازي ها را در آن هنگام که معادله به دست آمده و توسط ديگر رياضيدانان تحليل شده، انجام دهند. بازخورد و پيشنهادات کارشناسان نهادهاي مالي در مورد تحقيقات دانشگاهي، باعث همه فهم شدن جنبه کاربردي مالي رياضي شده است. رشته هاي تحصيلات تکميلي پودماني در مالي رياضي بعضا با عناوين مالي محاسباتي، مالي رفتاري و مالي رياضي کاربردي عرضه مي شود. اين دوره ها عمدتا دست اندرکاران بازارهاي مالي را هدف گرفته اند. رشته مالي رياضي شعبه اي از رياضيات کاربردي است که با بازارهاي مالي سر و کار دارد. مالي رياضي رابطه اي نزديک با اقتصاد مالي و تئوري هاي مربوط به آن دارد. «مالي رياضي» مدل هاي رياضي يا عددي پيشنهادشده توسط اقتصاددانان مالي را بسط داده و در مواردي کشف مي کند. مالي رياضي هم پوشاني نسبتا کاملي با مالي محاسباتي دارد که آن خود اصطلاحي مترادف با مهندسي مالي است.
ايده هاي ساده مالي مي توانند از نظر رياضي پيچيده شوند. رياضيات پيچيده، پراگماتيسم و دستيابي به راه حل هاي ساده به نهاد مالي کمک مي کنند که پول بسازند. فن آوري جديد رياضي مباحثي چون نظريه آشوب، شبکه هاي عصبي و ژنتيک را شامل مي شود که در مالي کاربرد دارد.مثلا، اگر بپذيريم که قيمت هاي معاملاتي صرفا معيار اندازه گيري همراه با اختلالي از قيمت هاي واقعي است، در آن صورت بکارگيري مدل هاي آشوب قطعي در مالي غيرقابل اجتناب است.
قدرت شبکه هاي عصبي در مدل سازي غيرخطي و مقاوم باوجود نکات ضعف آن ها، بکارگيري اين مدل ها را در مالي ضروري ساخته است. الگوريتم ژنتيک در بهينه سازي غيرخطي در مالي بسيار قدرتمند ظاهر شده است و حتي مي تواند ارزش هاي بيشينه را در سطح جهاني محاسبه کرده و به دست آورد.

فنچ (سهره) اين پرنده هاي کوچک را با نام خارجي فنچ finch مي شناسيم اما در زبان فارسي انها را سهره مي نامند. سهره (فنچ) راه راه سفيد white zebra finch ا ...

● پيشينه فندق بومي اروپا ، آسياي صغير و قفقاز است پرورش درخت فندق از زمان هاي قديم معمول بوده كشت آن در اروپا ا زقرن چهاردهم ميلادي رو به توسعه گذاشته ...

در بين كشورهاي عمده توليد كننده جهان ، ميزان توليد سال ۱۹۹۷ نسبت به سال گذشته در كشورهاي آمريكا ، اسپانيا ، ايران ، يونان وفرانسه افزايش و در كشورهاي ...

گياهي است يکساله وروز بلند که پس از سبز شدن توليد برگهاي طوقه اي (Rossete) مي کند به اين ترتيب در يک سطح در اطراف ساقه کوتاهي به طول چند ميليمتر نزديک ...

بدون شک وقتي از هولوگرام صحبت مي شود اولين چيزي که به ذهن هر فردي خطور مي کند هولوگرام هايي است که بر روي کارت هاي شناسايي ثبت شده است. در حقيقت اين ه ...

مطابق قانون برنامه چهارم توسعه ، يکي از محورهاي اساسي موضوع امنيت ملي، بحث پدافند غير عامل است، با عنايت به اينکه اين بحث از مباحثي است که دانش فني آن ...

● اهداف مديريت بحران در پدافند غير عامل: جنگ، حوادث جنگي و تروريستي داراي محتواي بسيار غني و علمي مي باشند، انواع جنگ ها، انواع سلاح ها، انواع مختلف ص ...

قصه عشق هميشه زيباست. مثل عشق ليلي و مجنون. شيرين و فرهاد. وامق و عذرا. همه اين قصه ها را مهسا در کتاب ها خوانده بود و افسانه هاي شيرين عشق را در خاطر ...

دانلود نسخه PDF - فن آوري رياضي در عرصه مالي