up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله فندق PDF
QR code - فندق

فندق

تيره فندق

مقدمه
تيره فندق متعلق به راسته آمانتال از دولپه‌ايها مي‌باشد. راسته آمانتال گياهاني چوبي هستند که ارتفاع آنها نسبتا زياد است. گلها در اين راسته تک جنس ، فاقد پوشش و يا داراي گلپوش بسيار ابتدايي و در سنبله‌هاي استوانه‌اي و دم گربه‌اي تک جنسي مجتمع هستند. مادگي شامل دو يا سه برچه و تخمدان چند خانه‌اي يا تک خانه‌اي است. لقاح به روش شالازوگامي در راسته آمانتال فراوان ديده مي‌شود و در اين راسته دانه فاقد آلبومن است. راسته آمانتال شامل 6 تيره است که يکي از تيره‌هاي آن تيره فندق است.
تصوير
تيره فندق
درختان تيره فندق Corylaceae بيشتر در مناطق معتدل نيمکره شمالي انتشار دارند. گل نر آنها فاقد پوشش است و گل ماده‌شان داراي پوشش و تخمداني زيرين است. هر فندقه آن در گريبان لوله‌اي شکلي که از اتصال برگه مادر و دو برگک يا برگه فرعي بوجود آمده محصور است. گل نر داراي پرچمهاي متعدد است و بطور منفرد در کنار برگه مادر و روي محور سنبله دم گربه‌اي قرار مي‌گيرند. گل ماده داراي کاسه و تخمدان زيرين است و هر 2 يا 3 عدد آنها در کنار برگه مادر قرار دارند. اين تيره داراي دو جنس است.
جنسهاي تيره فندق
جنس فندق
گونه معروف آن کوريلوس آولانا يا فندق معمولي است و در جنگلهاي شمالي ، ارسباران و ارتفاعات جنگلي و برخي ديگر از نواحي جنگلي بطور خودرو انتشار دارد. فندق که اصولا يک درخت يا درختچه جنگي است در فصل زمستان قبل از پيدايش برگها گل مي‌دهد. گلهاي نر سنبله‌هاي آويخته و گلهاي ماده ، گرزنهاي کوتاه تشکيل مي‌دهند. هر گل ماده روي يک برگه اصلي يا برگه مادر و دو برگه فرعي ديگر به نام برگکلهاي دختر قرار دارد که بهم متصل و تقريبا لوله‌اي را تشکيل مي‌دهند. ميوه فندقه خشک ، ناشکوفا و داراي برون‌بر چوبي است.
جنس ممرز
گونه‌هاي آن در نقاط مختلف جنگلي گرگان و ارتفاعات کلاردشت و ساير ارتفاعات سواحل خزر مي‌رويند. کارپينوس درختي است بلند داراي برگهاي تخم‌مرغي کشيده با قاعده‌اي قلبي شکل و انتهايي تيز و در حاشيه داراي دندانه‌هاي مضاعف است. در اين جنس گرزن ماده داراي دو گل با پوششي از برگه مادر و دو برگه دختر است. اين پوشش در جلو شکافته و به يک صفحه يا پهنک سه لبه‌اي منتهي مي‌شود. از گونه‌هاي معروف اين جنس يکي کارپينوس پتولوس از درختان جنگلهاي شمالي ايران و داراي اختصاصات مشروح جنس است.
گونه ديگر آن کارپينوس اوريانتاليس است که به آن لور و يا کچف نيز مي‌گويند، درختان کوچکي است که در ارتفاعات فوقاني جنگلهاي شمالي از گرگان تا ارسباران انتشار دارد. برگهاي اين درخت تخم مرغي شکل يا بيضي شکل ، قاعده آن کم‌و‌بيش نامتقارن ، قلبي و در حاشيه داراي دندانه‌هاي ريز است. ممرز در جنگلهاي شمالي ايران واريته‌هاي مختلفي دارد که از گونه اصلي کاملا متفاوت و متمايز هستند.

● پيشينه فندق بومي اروپا ، آسياي صغير و قفقاز است پرورش درخت فندق از زمان هاي قديم معمول بوده كشت آن در اروپا ا زقرن چهاردهم ميلادي رو به توسعه گذاشته ...

در بين كشورهاي عمده توليد كننده جهان ، ميزان توليد سال ۱۹۹۷ نسبت به سال گذشته در كشورهاي آمريكا ، اسپانيا ، ايران ، يونان وفرانسه افزايش و در كشورهاي ...

فندق درختچه اي است به ارتفاع تقريبا دو متر كه در نواحي مساعد تا ارتفاع 6متر نيز مي رسد . درخت فندق بومي اروپا و آسياي صغير است برگهاي درخت فندق پهن و ...

فندق از خانواده Betulaceaeو از جنس.Corylus مي باشد نام علمي آن Corylus avellana و شامل 25 گونه ، که تنها 9 گونه آن از نظر اقتصادي و بهنژادي اهميت دارد ...

فَندُق با نام علمي Corylus avellana درختچه‌اي است به ارتفاع تقريباً دو متر که در نواحي مساعد تا ارتفاع ۶ متر نيز مي‌رسد. درخت فندق بومي اروپا و آسياي ...

در جريان تبديل تخمک به دانه ، جدار تخمدان نيز بر اثر رشد و تغييرات تبديل به ميوه شده، دانه را دربرمي گيرد. دانه هاي درون ميوه بر اثر باز شدن يا شکستگي ...

آيا به نظر شما در دنياي امروز کسي پيدا مي شود که نداند شکلات و کاکائو چيست؟ و يا اينکه کسي پيدا مي شود که تا به حال شکلات و کاکائو نخورده باشد؟ قاعدتا ...

آهن تحقيقات نشان مي دهد استفاده از صبحانه و ناهار يا ميان وعده در مدارس ، نقش بسزايي در بالا بردن توان يادگيري دانش آموزان دارد. يافته هاي علمي ناشي ا ...

دانلود نسخه PDF - فندق