up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله فناوريهاي فضايي PDF
QR code - فناوريهاي فضايي

فناوريهاي فضايي

علوم و فناوريهاي فضايي

● علوم و فناوريهاي فضايي
تا به حال فكر کردهايد که دامنهي دانش علوم و فناوريهاي فضايي تا كجاست يا به عبارتي ديگر، چه علوم و دانشهايي در صنعت فضايي به كار گرفته ميشوند؟
راستش را بخواهيد، پاسخ به اين سؤال، دشوار است. زيرا علوم فضايي بسياري از علوم، از جمله مهندسي هوافضا، مكانيك، برق، مواد و متالورژي و حتي طراحي صنعتي، بيولوژي و پزشكي را در بر ميگيرد!
شايد اين نکته براي شما عجيب باشد، ولي با چند تا مثال، مسأله روشن ميشود: ميدانيد دماي دماغهي شاتل در بازگشت به زمين چهقدر است؟دماي دماغهي شاتل، موقع برگشت به زمين با جو برخورد ميكند و گرماي آن به حدود دو برابر دماي سطح خورشيد ميرسد! با اين وصف فكر ميكنيد مواد سازندهي دماغهي شاتل بايد از چه جنسي باشند تا بتوانند چنين دمايي را تحمل كنند؟
اين دما به قدري زياد است كه هيچ مادهي شناخته شدهاي نميتواند آن را براي مدتي طولاني تحمل كند. براي همين دماغهي شاتل را با موادي از جنس سراميك به عنوان مادهي فدا شونده ميسازند تا که ذوب شدن و از بين رفتن آن، مانع رسيدن اين دما به درون شاتل بشود.
فكر ميكنيد رنگي كه با آن، اجسام پرندهي فضايي (مثل موشك، ايستگاه فضايي، شاتل و ...) را رنگ ميكنند، مثل بقيهي رنگهاست يا که متفاوت است؟
شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد هزينهي فرستادن هر يك كيلوگرم به فضا، چيزي بيش از هزاران دلار است. خوب است بدانيد، وزن رنگي كه روي يك موشك قرار ميگيرد، وزن نيست. به همين دليل، مهندسهاي پليمر تلاش ميكند تا در صنايع فضايي رنگهايي با وزن كمتر استفاده کنند.
● يک نكته هم در رابطه با پزشكي فضايي:
تا حالا فكر كردهايد، فضانوردهايي كه براي مدت طولاني در ايستگاههاي فضايي زندگي ميكنند، اكسيژن لازم براي تنفس و غذاي لازمشان را از كجا ميآورند و يا زندگي در بيوزني چه اثرهايي را روي فيزيولوژي بدن آنها ميگذارد؟
پزشكي فضايي يكي از رشتههاي جذاب در علوم پزشكي است. جالب است بدانيد. برخي از مواد غذايي كه امروزه در دسترس عموم مردم قرار دارد، از ابتدا براي استفادهي فضانوردان توليد شدهاند.
دامنهي علوم مورد استفاده در فضا به اين حد محدود نميشود. ميتوان مثالهاي زيادي را از رشتههاي مختلف علمي آورد، كه در فضا كاربرد دارند. نکتهي جالبتر اينجاست که تقريباً پيچيدهترين و بالاترين سطح تمامي رشتههاي علمي در صنعت فضايي استفاده ميشود. نظام کنترل موشک و ماهواره، نظامهاي الکترونيکي فضاپيماها، موتورهاي پيشرفتهي فضاپيماها، مواد بسيار سبک و بسيار مقاوم در سازهي موشکها و ماهوارهها، سوختهاي پرانرژي، رايانههاي فوق پيشرفتهي كوچك و سريع، ليزر و ساخت اجزا و قطعات بسيار كوچك و دقيق و هزاران مورد ديگر از جمله مثالهايي هستند كه ميتوان در رابطه با گسترده و پيچيده بودن صنعت فضايي ذكر كرد.
اما، صنعت فضايي با تمام پيچيدگيهايش، يك هدف ساده را دنبال ميكند: كشف دنياي ناشناختهها براي بشر و ارتقاي سطح رفاه و آسايش زندگي .
براي درك بهتر اثر صنايع فضايي و خدماتي كه به بشر ميدهند، كافي است براي چند لحظه چشمهايمان را ببنديم و فرض كنيم كه صنايع فضايي و محصولات آن وجود ندارند.
● اگر صنعت فضايي وجود نداشت:
▪ اينترنت وجود نداشت.
▪ شبكههاي راديويي و تلويزيوني بينالمللي وجود نداشت.
▪ نميتوانستيم هر شب در اخبار، اطلاعات هواشناسي چند روز يا حتي چند هفتهي آينده را به دست بياوريم.
▪ در مسافتهاي دور، كشتيها و هواپيماها نميتوانستند مسير خود را بيابند.
▪ بسياري از نقاط زمين براي ما ناشناخته ميماند.
▪ بشر چيز زيادي از ساير كهكشانها نمي دانست.

● فرودهاي فضايي: فضاپيما بايد هنگام نزديک شدن به يک سياره يا قمر از سرعت خود بکاهد، تا از هدف خود عبور نکند. فضا پيما در اين هنگام به دور خود مي چرخد ...

در انتهاي برنامه آپولو مقامات ناسا برنامه آينده فضايي ايالات متحده را بررسي مي کردند. در آن زمان فضانوردان و تجهيزات توسط موشک هاي يکبار مصرف به فضا ا ...

شاتلها در اصل هوا - فضاپيماهايي هستند که وظايف گوناگوني دارند. ولي مهمترين آنها حمل ماهواره‌ها و قرار دادن آنها بر روي مدارهاي خاص زمين است. مقدمه در ...

يک لباس فضايي در حقيقت سفينه فضايي کوچکي است که وسايل محافظت از جان فضانورد، ارتباطات، تغذيه و ساير نيازمنديهاي يک انسان همگي در آن جاسازي شده است. لب ...

وقتي مي پرسند که موجودات فرازميني چه شکلي است، نماهاي هاليوودي متفاوتي در ذهن شکل مي گيرد، از مهاجمان خونخوار گرفته تا کوچولوهاي دوست داشتني چون اي.تي ...

شاتل در لغت به اتوبوسهايي اطلاق مي شود که در يک مسير مشخص رفت و آمد مي نمايند. آن ها اتوبوسهايي هستند که براي حمل انسان،محموله هاي فضايي و بردن ماهوار ...

زنگ خطر يک لحظه هم قطع نمي شد. فرمانده ناو فضايي در حالي که تلاش داشت فرامين لازم و صحيح براي ساير فضانوردان و خدمه پروازي را در ذهن خود مرور کند، متو ...

اين گامي کوچک براي يک مرد و جهشي بزرگ براي بشر است. اين پيغام که براي نخستين بار از ماه نشين آپولو ۱۱،توسط نيل آرم استرانگ* در هنگام گام نهادن بر روي ...

دانلود نسخه PDF - فناوريهاي فضايي