up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله فلفل PDF
QR code - فلفل

فلفل

کشت فلفل رنگي در خانه

فلفل رنگي با دارا بودن ۱۲ برابر ويتامين c نسبت به پرتقال يکي از پر مصرف ترين سبزيجات در اروپا و آمريکا مي باشد که با رنگ ها و طعم گوناگون به صورت خام و يا پخته مصرف مي گردد.
چنانچه بتوان فلفل هاي رنگي را با کيفيت بالا توليد نمود با توجه به مصرف زياد آن در فصل زمستان مي توان مطمئن بود که بازار خوبي در داخل و خارج از کشور براي اين محصول مهيا و آماده است.
●شروع کشت :
کشت فلفل در خزانه شروع مي شود معمولا در اروپا از نيمه اکتبر تا نيمه نوامبر کشت در خزانه آغاز مي شود. يعني از مهر تا آبان ماه و پس از ۶۰ روز نشاء را به گلخانه اصلي منتقل مي کنند و براي يک سال از آن محصول برداشت مي نمايند. اين زمان کشت مي تواند براي مناطق شمال ايران در نظر گرفته شود و در مناطق جنوب از اوائل تيرماه مي توان کشت در خزانه را آغاز کرد البته بايد در مناطق جنوبي کشور که هوا گرمتر است محيط مناسب را براي خزانه مهيا نمود. چنانچه ميزان نوردهي و دماي خزانه مطلوب و درست باشد نشاء پس از ۴۵ روز آماده انتقال به زمين اصلي است ، مشروط به آن که دماي محيط خزانه در شب و روز بين ۲۵ تا ۲۶ درجه سانتي گراد باشد و براي جوانه زدن بذر رطوبتي در حد ۸۰ درصد ايجاد گردد. با اين شرايط مي توان اميدوار بود که بذرها بين ۷ تا۱۰ روز جوانه بزنند در اين مرحله ميزان نور براي باروري بهينه جوانه ها بين ۱۶ تا ۱۸ ساعت در روز است.
وقتي جوانه ها سر از خاک بيرون آورند دماي محيط را بايد بين ۲۳ تا ۲۴ درجه سانتي گراد و رطوبت محل را بين ۶۵ تا ۷۰ درصد تنظيم کرد در صورتي که دماي بستر هم در حد ۲۱ درجه سانتي گراد باشد يک دوره دو هفته اي را به انتظار مي نشينيم. در محل خزانه تراکم بوته بايد به گونه اي باشد که بر روي يکديگر سايه نينداخته و از طرفي با رشد نشا همواره جاي بيشتري را براي آنها در نظر گرفت از هفته پنجم دماي محيط را بر روي ۲۴ درجه در روز و ۲۲ درجه در شب تنظيم کرده و دماي محيط بستر را به ۲۰ درجه سانتي گراد مي رسانيم چنانچه مقدار نور از ۱۸ ساعت به ۱۴ ساعت در روز تغيير يابد با توجه به وضعيت اقليمي پس از گذشت ۲ تا ۴ هفته گياه جوان به اندازه ۲۰ سانتي متر ارتفاع يافته و ۴ برگ حقيقي بر روي ساقه نمايان مي شود. در اين حالت نشاء فلفل آماده انتقال به زمين است.
فراموش نکنيم که قبل از انتقال نشاء گلخانه از هر حيث مهيا باشد تا به راحتي بتوان شرايط رشد گياه را مهيا نمود. در اينجا بايد تاکيد کرد که نبايد در انتقال نشاء به زمين اصلي زمان را از دست داد و تاخير نمود. زيرا اين بي توجهي باعث مشکلاتي در طول دوره رشد و باروري ايجاد مي کند.از طرفي شرايط محيطي گلخانه بايد از نظر نور و دما مطلوب و قابل کنترل بوده و فضاي خزانه عاري از هر گونه علف هاي هرز و آفات و بيماريها باشد تا گياه جوان بتواند مراحل اوليه رشد خود را در شرايط مساعدي انجام دهد زيرا گياهي که در وضعيت نامطلوب متولد مي شود در ابتدا با مشکلات عمده اي مواجه خواهد شد و در صورتي که اين گياه زنده بماند هرگز نمي تواند يک گياه سالم و قوي در دوره رشد خود باشد. حال مي توان با آرامش خاطر نشاء را با تراکم ۲ بوته در متر مربع کشت نمود در اين شرايط يعني پس از انتقال نشاء به گلخانه دماي بستر بين ۱۸ تا ۲۰ درجه و دماي فضاي گلخانه در شب ۱۹ درجه و در روز ۲۱ درجه سانتي گراد و رطوبت محل بين ۵۵ تا ۶۰ درصد بايد باشد با توجه به زمان کشت پس از گذشت ۴ تا ۶ هفته بوته داراي شاخه و برگ و گل مي شود و ارتفاع آن به ۳۰ سانتي متر مي رسد. وقتي بوته فلفل به ارتفاع ۳۰ سانتي متري رسيد کليه برگ ها و شاخه هاي فرعي و گل هاي آن را تا ارتفاع ۳۰ سانتي متري هرس مي کنيم وفقط اجازه مي دهيم ۲ تا ۳ شاخه فرعي رشد نمايد.
شايان ذکر است اولين گلي که بر روي شاخه هاي فرعي رويش کرده است بايد حذف شود زيرا با تبديل اين گل به ميوه با توجه به اينکه در بين دو شاخه فرعي شکل گرفته و رشد کرده است علاوه بر اينکه به صورت بد شکل در مي آيد آسيب جدي به خود بوته نيز وارد مي نمايد. به عبارت ديگر به علت رشد ميوه و فشاري که به واسطه اين باروري به دو يا سه شاخه اوليه وارد مي شود اولين گل شاخه هاي فرعي بايد حذف شود. در صورتي که بوته فلفل به اندازه کافي رشد کرده باشد اجازه مي دهيم گل دوم به ميوه تبديل شود و اگر تمايلي به اين کار نداشته باشيم فرصت مناسبي براي رشد بيشتر شاخ و برگ و ريشه بوته را فراهم ساخته ايم و از طرف ديگر موقعيت را براي تبديل گل سوم به ميوه مهيا وآماده مي کنيم. بديهي است که بر روي ۲ يا ۳ شاخه مذکور تعدادي شاخه هاي فرعي رويش مي کند که به علت هجم برگ ها مي توانيم جوانه انتهايي اين شاخه هاي فرعي را بعد از برگ اول حذف کنيم و يا در صورتي که شاخه فرعي مزاحم شاخه هاي ديگر شد آن را به طور کلي حذف مي کنيم. توجه داشته باشيد که حذف شاخه هاي فرعي و هرس جوانه انتهايي شاخه هاي فرعي بايد به گونه اي باشد که در نهايت ميوه هاي فلفل در پوشش برگ ها قرار گرفته و بدين وسيله از آفتاب سوختگي در امان بماند خاطر نشان مي شود کشاورزان ماهر با توجه به فصل کاشت موقعيت بوته و تراکم بوته اجازه مي دهند بين ۵ تا ۷ گل به ميوه تبديل شود و انتخاب به دو شاخه فرعي يا به عبارتي سه شاخه فرعي تنها بر اساس ارتفاع گلخانه تجربه کشاورز و استعداد بوته مي باشد. بنابراين با داشتن ۲ تا ۳ شاخه فرعي بر روي هر بوته جمعاً ۵ تا ۷ گل تبديل به ميوه مي شود که با توجه به شکل ميوه و مرغوبيت آن در صورت نياز گل هاي اضافي را حذف مي کنيم تا ميوه هاي مرغوب تري برداشت کنيم اين روش تا پايان دوره کشت ادامه خواهد داشت.
گل خانه داران عزيز بايد بدانند که در طول رشد گياه نبايد از وجود کنه غافل شويم و با مشاهده اولين مورد اقدامات لازم را براي ريشه کن کردن اين آفت مخرب به عمل آورد در اين رابطه ممکن است برخي از کشاورزان عوارض کنه را با ويروس اشتباه بگيرند که در اين مورد بايد دقت بيشتري به عمل آورد.
مورد ديگري که باز در اين مرحله گياه را تهديد مي کند کرم برگ خوار است که خوشبختانه نمي تواند پنهان بماند و به خوبي قابل رويت است.موارد ديگر وجود شته سياه بر روي برگ فلفل - وجود شته سبز بر روي برگ فلفل - خساراتي که شته بر روي بوته و ميوه فلفل به جاي مي گذارد - خسارت کرم بر روي ميوه فلفل و وجود کرم بر روي ميوه فلفل و بد شکلي ميوه و ...
● بستن بوته فلفل:
بوته فلفل بر خلاف بوته خيار و گوجه فرنگي به پايين کشيده نمي شود بلکه بر اساس ارتفاع مفيد گلخانه مي توان دو تا سه شاخه را انتخاب کرده و به انتهاي هريک از شاخه هاي فرعي نخ بسته و آنها را مانند شاخه هاي اصلي به دور نخ ها پيچيد زيرا در پايان دوره گياه در صورت سلامتي به اندازه ارتفاع مفيد گلخانه رشد مي کند. در کشت فلفل هاي رنگي مانند هر کشت ديگري نارسايي در رشد گياه بوجود مي آيد که خوبست آنها را بشناسيم تا بهتر بتوانيم مشکلات را برطرف کنيم.
بد شکلي ميوه زماني صورت مي گيرد که بعد از رويش گل٫ دما براي مدت طولاني مناسب گياه نبوده و در حد ۱۴ در جه سانتي گراد بوده است. لازم به ذکر است در ماه هاي سرد زمستان نيز اين مشکل براي گياه بوجود مي آيد البته اين عارضه علت ديگري هم دارد و آن وجود حشرات موزي بر روي گياه است. اين حشرات معمولا شيره گياه را مکيده و باعث بد شکلي ميوه آن مي شوند در صورتي که رطوبت گلخانه به ۸۵ درصد برسد و يا در مواقع شب هواي گلخانه سرد و اطراف آن گرم باشد و يا اينکه آبياري در طول روز دير شروع شود ميوه بوته فلفل ضخيم و در نهايت دو قسمت مي شود. زماني که ميوه در اندازه مناسب است ولي تغيير رنگ نمي دهد ميانگين دما در شبانه روز کم است بهتر است حداقل نيم درجه ميانگين را افزايش داد.
● جدا شدن ميوه از بوته قبل از رسيدن کامل:
اين عارضه ممکن است در اول دوره اتفاق بيافتد و علت آن مربوط مي شود به برگ هاي اوليه که هنوزکوچک هستند ونمي توانند به مقدار کافي مواد لازم را توليد کنند با افزايش بر مي توان اين نقص را برطرف کرد.
● تغيير رنگ ميوه در حالي اندازه ميوه کوچک است:
علت اين مشکل يا بخاطر تعداد بيش از حد ميوه بر روي شاخه ها است و يا اينکه فاصله گره ها کم و برگ ها کوچک است.براي رفع اين نارسايي بهتر است ميانگين دماي گلخانه را ۱ تا ۲ درجه افزايش داده و گياه را وادار به رشد و رويش بيشتري بنماييم. به طور معمول فاصله بين گره ها بايد حدود ۶ تا ۷ سانتي متر با شد و شرايط گرم گلخانه نيز مي تواند باعث ريز شدن ميوه ها گردد.در صورتي که انتهاي ميوه فاسد و يا پوسيده شود کمبود کلسيم علت اساسي آن مي باشد و از آنجا که ميزان نياز فلفل به کلسيم زياد بوده و کمبود آن مشکلات زيادي را براي توليد محصول فراوان و مرغوب ايجاد مي کند مي توان از نوعي کود کامل که داراي ۵ ۲۲ درصد کلسيم مي باشد و با نام کال ماکس عرضه مي گردد استفاده نمود با اضافه کردن اين ماده به رژيم غذايي گياه مي توان اين عارضه را بر طرف کرد. آفتاب سوختگي هم يکي از عوارضي است که به اثر تابش بيش از حد آفتاب بر روي ميوه بر مي گردد. براي اينکه فلفل دچار اين مشکلات نشود شما مي توانيد با پوشش برگ ها بر روي ميوه از شدت تابش نور آفتاب بر روي ميوه جلوگيري کنيد و بالاخره آسيب هاي اين چنيني که بوسيله گنجشک ها بوجود مي آيد.
فلفل هاي رنگي در طول زمان رشد خود دچار دگرگوني هايي مي شود که لازم است گلخانه داران عزيز در اين مورد هم اطلاعاتي داشته باشند مثلا واريته بيانگا که به رنگ فسفري مشهور است در ابتدا به همين رنگ است و سپس به رنگ قرمز در مي آيد و واريته زرو ابتدا به رنگ بنفش است و چنانچه چيده نشوند به رنگ قرمز تبديل مي شود.در حقيقت به خاطر زودرسي اين دو واريته و تقاضاي بيشتر فلفل هاي سبز در بازار براي شروع عرضه در بازار مي توان از اين دو واريته استفاده کرد شايان ذکر است که واريته هاي ديگر فلفل هاي رنگي در ابتدا سبز هستند و رفته رفته به رنگ هاي زرد ٫ نارنجي ٫ قرمز و شکلاتي تبديل مي گردد.

سرگذشت و نام فلفل قرمز مثل خيلي چيزهاي ديگر و از جمله سرنوشت بوميان سرخ پوست قاره آمريکا با سفرهاي اکتشافي کريستوف کلمب پيوند خورده است. کلمب ندانسته ...

ترکيب مزه خوب و ترد بودن و همچنين شکل زيبا و تنوع در رنگهاي آن( سبز، زرد، قرمز، نارنجي، بنفش و قهوه‌اي تا سياه) فلفل دلمه‌اي را به گياهي جهاني تبديل ن ...

فلفل که به فلفل قرمز نيز معروف است، براي اولين بار از سوي سرخپوستان کاراييب به خارج آمريکا معرف شد. از آن زمان به بعد شهرت اين گياه فراگير شده است، ...

فلفل که به فلفل قرمز نيز معروف است، براي اولين بار از سوي سرخپوستان کاراييب به خارج آمريکا معرف شد. از آن زمان به بعد شهرت اين گياه فراگير شده است، ...

فلفل رنگي با دارا بودن ۱۲ برابر ويتامين c نسبت به پرتقال يکي از پر مصرف ترين سبزيجات در اروپا و آمريکا مي باشد که با رنگ ها و طعم گوناگون به صورت خام ...

مهمترين نکات بعد از خريد يک لاک پشت گوش قرمز ايجاد مکاني براي زندگي و همچنين تغذيه آن است. يک لاک پشت گوش قرمز را حتي مي توان در يک تشت آب نگهداري کرد ...

احداث گلخانه براي توليد ميوه هاي خارج از فصل و همچنين گل و گياهان زينتي از قرن ۱۷ ميلادي در اروپا آغاز و در سالهاي اخير به منظور استفاده بهينه از مناب ...

تحقيقات اخير نشان داده است که علاوه بر کلسيم، بُر نيز در ترک خوردگي کوتيکولي نقش دارد، به طوري که ۶ ۶(g l) کلريد کلسيم با ۳g l بوراکس روي ميوه هاي ۴۰ ...

دانلود نسخه PDF - فلفل