up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله فرونشست PDF
QR code - فرونشست

فرونشست

فرونشست و پيامد‌هاي آن در ايران و جهان

رشد جمعيت همراه با گسترش بي‌رويه بهره‌برداري از منابع آب براي استفاده در كشاورزي و صنعت، پي‌آمدهاي نامطلوب زيادي در جنبه‌هاي كمي و كيفي منابع آب داشته است. بدين ترتيب در جامعه امروزي لازم است كه از استفاده بي‌رويه از منابع طبيعي به‌ويژه آب دست برداشته و به سوي استفاده خردمندانه و مديريت پايدار بهره برداري از منابع آب روي آورد.افزايش روز افزون بهره‌برداري از آب‌هاي زيرزميني، به ويژه در حوضه‌هايي كه با نهشته‌هاي آبرفتي، دريايي كم عمق يا درياچه‌اي تحكيم نيافته (Unconsolidated)انباشته شده‌اند، مي‌تواند به نشست و يا فروريزش سطح زمين منجر شود.
طبق تعريف انستيتو زمين‌شناسي ايالات متحده، پديده فرونشست زمين شامل فروريزش يا نشست رو به پائين سطح زمين است كه مي‌تواند داراي بردار اندك جابجايي افقي باشد. حركت از نظر شدت ، وسعت و ميزان مناطق درگير محدود نبوده و فرونشست مي تواند در اثر پديده هاي طبيعي زمين شناختي مانند انحلال ، آب شدن يخها و تراكم نهشته ها ، حركت هاي آرام پوسته و خروج گدازه از پوسته جامد زمين و يا فعاليتهاي انساني نظير معدنكاري ، برداشت آبهاي زيرزميني و يا نفت ايجاد شود. از نظر يونسكو اين پديده عبارت است از فروريزش يا نشست سطح زمين كه به علتهاي متفاوتي در مقياس بزرگ روي مي دهد. به طور معمول اين اصطلاح به حركات قائم رو به پايين سطح زمين كه مي تواند با بردار اندك افقي همراه باشد گفته مي‌شود.پديده ياد شده، زمين‌لغزه‌ها (Landslide) را كه حركت آنها داراي بردار افقي قابل توجهي بوده و همچنين نشست(Settlement) در خاكهاي دستي را شامل نمي‌شود.
● محيطهاي زمين شناختي داراي پتانسيل فرونشست
رويداد فرونشست به طور معمول در دو محيط با سازوكار مختلف امكان‌پذير است:
● خطرهاي زمين شناختي مرتبط با فرونشست
فرونشست و شكافهاي زمين (Fissure) كه به آهستگي و به تدريج گسترش مي‌يابند شايد همان تاثير خطرهاي ناگهاني و فاجعه‌باري چون سيل و زلزله را نداشته باشند. در منطقه در حال فرونشست شايد خرابي به طور گسترده مشاهده نشده و حتي آثار سطحي حاصل از آن نيز به راحتي قابل تشخيص نباشند، با اين وجود به طور معمول برطرف كردن آسيب‌هاي ناشي از فرونشست و شكافهاي زمين پر هزينه و دشوار است.براي نمونه، فرونشست‌ها مي‌توانند به تخريب سيستم‌هاي آبياري و نابودي خاكهاي حاصلخيز كشاورزي ( با كاهش تخلخل آنها ) منجر شوند. وارد آمدن آسيب به چاهها در مناطق فرونشست روستايي و شهري كاملا متداول بوده و سبب خرابي چاهها و بروز پديده‌اي مي‌شود كه در اصطلاح به آن رشد چاه گفته مي‌شود. در اين پديده به نظر مي‌رسد كه لوله چاه از سطح زمين بالا آمده، در حالي كه لوله ثابت بوده و اين سطح زمين است كه پايين رفته است.مناطق شهري به سبب تراكم جمعيت، وجود ساختمانها و شريان‌هاي حياتي به طور ويژه در برابر فرونشست آسيب‌پذيرتر مي باشند.
اين پديده مي‌تواند به خيابان‌ها، پل‌ها و بزرگراه‌ها آسيب وارد آورده، خطوط آبرساني، گاز و فاضلاب را مختل كرده، به پي ساختمان‌ها آسيب رسانده و موجب ترك‌خوردگي در آنها شود. در اين حالت سازه‌هايي كه پي گسترده‌تر و ارتفاع بيشتري دارند آسيب‌پذيرترند.خطوط راه‌آهن، سدهاي خاكي، تصفيه‌خانه‌ها و كانالها از آسيب‌پذيري بيشتري برخوردارند. به طور كلي هر سازه‌اي كه در مسير شكل‌گيري شكاف يا فرو چاله (Sinkhole) واقع شود در معرض آسيب بيشتري قرار دارد.پديده فرونشست با ايجاد تغيير در وضعيت توپوگرافي منطقه مي‌تواند سبب بروز تغييرات عمده‌اي در هيدرولوژي منطقه شود. به عنوان مثال در اين مناطق ممكن است سيلاب‌هاي مخربي به وقوع بپيوندد در حالي كه پيش از ايجاد فرونشست از چنين پيشينه‌اي بر خوردار نبوده است. از سوي ديگر اين پديده مي‌تواند با ايجاد تغيير در وضعيت زمين آبشناختي منطقه نظير جهت و سرعت جريان آب زير زميني، بيلان آب زير زميني و غيره پي‌آمدهاي ناهنجار بيشتري به همراه داشته باشد.
● تاريخچه بررسي فرونشست در جهان
برپايه اطلاعات كار گروه فرونشست در سازمان يونسك (IHP)و كهن‌ترين فرونشست شناخته شده در ايالت آلاباما‌ي ايالات متحده در سال۱۹۰۰ ميلادي به وقوع پيوسته است. اساس مطالعات اين كار گروه بررسي‌هاي تفضيلي روي ۴۲ فرونشست در ۱۵ كشور جهان بوده است. از حدود سال ۱۹۶۵، يونسكو اولين برنامه جهاني خود را براي چرخه‌هاي آبشناختي تحت عنوان دهه جهاني آبشناسي آغاز كرد كه بررسي فرونشست‌ها در سال‌هاي بعد يكي از برنامه‌هاي اصلي آن گشت. در آوريل ۱۹۷۵ گروه كاري فرونشست در پاريس شكل گرفت كه اساس كار آن بررسي رابطه شكل‌گيري اين پديده با آبهاي زيرزميني بود.از آن تاريخ تا به امروز بررسي‌هاي بيشتري در اين زمينه در كشورهاي پيشرفته به ويژه در ايالات متحده و ژاپن انجام شده است كه نتيجه آن كنترل شديد مصرف آب و تغيير در الگوي مصرف و توقف فرونشست‌ها در بسياري از موارد بوده است. در اين بررسي‌ها از روشها و تكنيك‌هاي جديد مانند سيستمهاي مكان‌يابي جغرافيايي پيشرفته (GPS)، رادار(InSAR & SAR) براي مكان‌يابي فرونشست‌ها به صورت گسترده‌اي استفاده شده .
● راهكارهاي مقابله با فرونشست :
فرونشست‌ها و پيامدهاي ناخوشايند آن‌ها، شوربختانه سرشتي بازگشت‌ناپذير دارند و به سختي مي‌توان آنها را كند و مهار نمود. شالوده هر پروژه ملي براي رويارويي با خطر فرونشست بر سه اصل پيش‌بيني،‌تشخيص و پايش (Monitoring ) استوار است و مديريت درست منابع آب، نقش كليدي درجلوگيري از رخداد اين پديده دارد. فرآيند پيش‌بيني و تشخيص برپايه داده‌هاي حاصل از چاه‌پيمايي،‌آزمون‌هاي ژئوفيزيكي و داده‌هاي زمين‌شناسي مهندسي و ژئوتكنيكي براي پيش‌بيني و اندازه‌گيري و ميزان نشست خاك و تخلخل مفيد و پتانسيل تراكم‌پذيري آن مي‌باشد.از سوي ديگر همانگونه كه بيان گرديد پايش، مكان‌يابي و اندازه‌گيري ميزان فرونشست مي‌تواند با روش‌هاي نوين نقشه‌برداري و دورسنجي انجام پذيرد.
● تاريخچه مطالعات فرونشست در ايران
با توجه به مصرف بي‌رويه آب در سطح كشور و داده‌هاي پراكنده مربوط به پايين آمدن سطح آب زير‌زميني، دريافتن اينكه فرونشست‌ها و پيامد‌هاي حاصل از آن پديده‌اي مشكل‌ساز در كشور تبديل شده، كار دشواري نيست. بررسي‌هاي موردي در بخش‌هاي مختلف كشور نيز نمايانگر اين امر است.
بررسي‌هاي موردي كه برخي از آنها توسط سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور در اين زمينه انجام گرفته عبارتند از:
فرونشست بزرگ اختيار آباد در نزديكي كرمان
▪ دشت كبودر‌آهنگ و فامنين در استان همدان كه فروچاله‌هاي متعددي در اين دشت ديده شده و روند شكل‌گيري آنها حتي نيروگاه شهيد مفتح را تهديد مي‌كند.
▪ دشت معين‌آباد ورامين در استان تهران كه در آن شكاف زمين به طول ۴ ۲ كيلومتر در منطقه مشاهده شد و حتي تا امروز شكافهايي به موازات آن در شكل‌گيري است. روند گسترش اين فرونشست خطوط انتقال نيرو را تهديد مي‌‌كند.
▪ دشت‌نظرآباد در استان تهران كه بعضي از آثار فرونشست بصورت بالا‌آمدن لوله چاهها از سطح زمين و ماسه‌دهي چاهها مشاهده شده است. از سوي ديگر دشت‌هاي رفسنجان و مشهد نيز آثاري از پديده فرونشست را نشان داده‌اند.
▪ در جنوب باختر تهران بزرگ، اندازه‌گيري‌هاي انجام شده توسط سازمان نقشه‌برداري كشور نشستي به ميزان حدود يك‌ونيم متر را در ۹ سال گذشته در منطقه ۱۸ و ۱۹ شهرداري نشان مي‌دهد. براساس بررسي‌هاي انجام شده، شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهد اين پديده در دشت‌هاي ديگر ايران چون اراك، ‌نهاوند، خمين، گلپايگان، نطنز، يزد و ابركوه نيز در حال شكل‌گيري است.اين موارد نمايانگر آن است كه بازنگري و تغيير در استراتژي مديريت منابع آب ايران در توسعه پايدار كشور اجتناب‌ناپذير است ۱) سنگهاي انحلال‌پذير (سنگ‌آهك، دولوميت، گچ و نمك) كه توسط نهشته‌هاي تحكيم نيافته مدفون شده‌اند، يا فروچاله‌هاي كهن پر شده با نهشته هاي تحكيم نيافته كه فشار هيدرواستاتيكي رو به بالا (Buoyancy) آب زيرزميني در نگهداري آنها موثر است. ۲) نهشته‌هاي جوان تحكيم نيافته و رسوبات آواري نيمه تحكيم يافته با تخلخل زياد كه در زير نهشته‌هاي آبرفتي، درياچه‌اي و يا نهشته‌هاي دريايي كم عمق واقع شده‌اند.

رشد جمعيت همراه با گسترش بي رويه بهره برداري از منابع آب براي استفاده در كشاورزي و صنعت، پي آمدهاي نامطلوب زيادي در جنبه هاي كمي و كيفي منابع آب داشته ...

فرونشست و پيامد هاي آن در ايران و جهان رشد جمعيت همراه با گسترش بي رويه بهره برداري از منابع آب براي استفاده در کشاورزي و صنعت، پي آمد هاي نامطلوب زيا ...

سطح دريا يک سطح هم پتانسيل مي باشد و هر تغييري در بخشي از آن در همه جا ديده مي شود. جاذبه زمين ، باد و امواج تعيين کننده سطح آب مي باشند. وجود توده ها ...

بطور کلي تعداد تلفات آتشفشانها خيلي کمتر از حوادث طبيعي ديگر مانند زلزله ، تسونامي ، سيل و امراض خطرناک واگيردار است. شرط اين که آتشفشانها حادثه زا با ...

بطور کلي تعداد تلفات آتشفشانها خيلي کمتر از حوادث طبيعي ديگر مانند زلزله ، تسونامي ، سيل و امراض خطرناک واگيردار است. شرط اين که آتشفشانها حادثه زا با ...

دانلود نسخه PDF - فرونشست