up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله فرز کاري PDF
QR code - فرز کاري

فرز کاري

فرز کاري چيست؟

فرزكاري پردازش بر روي مواد به وسيله حمايت از يك قطعه كار و چرخش دندانه هاي ابزار فرزكاري آن مي باشد . برخورد دندا نه هاي زياد اطراف تيغه فرز يك روش سريع ماشين كاري را فراهم مي كند . سطح ماشين كاري شده مي تواند بسيار صاف- زاويه دار - انحنا دار و همچنين به صورت هر تركيبي از اشكال مختلف باشد.
ماشيني كه براي نگه داشتن قطعه كار – چرخش ابزار فرز و حمايت مورد استفاده قرار مي گيرد به ماشين فرز معروف است .
“روشهاي فرز كاري “
الف ) محيط تراشي( وجه تراشي يا غلطكي) : در محيط تراشي سطح تراش كاري شده به وسيله دندانه هاي تعبيه شده بر روي محيط بدنه ابزار فرز توليد مي شود. محور چرخش ابزار فرز ( تيغه فرز ) عموما موازي سطح قطعه كار در حال براده برداري مي باشد.
ب) فرز كاري پيشاني : در اين روش محور تيغه فرز عمود بر سطح كار بوده و عمل براده برداري فقط با لبه هاي برنده موجود در سطح جانبي آن صورت نگرفته بلكه لبه هاي برنده موجود در پيشاني تيغه فرز نيز عمل براده برداري را انجام ميدهند . در اين حالت سطح مقطع براده يكنواخت بوده و به همين دليل توان براده برداري در اين روش در حدود 20 درصد بيشتر از روش محيطي خواهد بود .
ايجاد سطح در فرزكاري غلطكي به دو روش انجام ميگيرد :
الف) براده برداري از بالا(مخالف يا معکوس) : فرزكاري از بالا مانند فرز كاري معمولي مي باشد. جهت چرخش ابزار تراش مخالف ميله تغذيه ( ميله حمايت كننده Feeding rod) مي باشد. به عنوان مثال اگر ابزار فرز در جهت گردش عقربه هاي ساعت بچرخد – براده ها به سمت راست بالاي قطعه كار ريخته مي شوند. اين روش براده برداري مناسب براي قطعات ريختگري و ماشينهاي فرسوده ميباشد .
ب) براده برداري از پايين(همراه يا موافق): فرز كاري از پايين برعكس فرزكاري از بالا كه به آن اشاره شد مي باشد . چرخش ابزار فرز هم جهت ميله تغذيه ( ميله حمايت كننده Feeding rod) مي باشد. به عنوان مثال اگر ابزار فرز در خلاف جهت عقربه هاي ساعت بچرخد – براده ها به سمت راست پايين قطعه كار ريخته مي شود.يك حسن اين روش فشرده شدن قطعه كار به سطح ميز ماشين ميباشد كه اين عمل در براده برداري قطعات نازك حائز اهميت ميباشد .
شكل تراشه در پايين فرز كاري بر عكس شكل تراشه در بالا فرزكاري است .شكل پايين فرز كاري نشان مي دهد كه دندانه هاي ابزار فرز تقريبا موازي با سطح بالايي قطعه كار مي باشد و دندانه هاي ابزار فرز شروع به فرز كردن با براده هاي بزرگ مي نمايند به همين جهت سر خوردن لبه هاي برنده در اين روش وجود ندارد .
ابزارهاي فرزكاري
يك تيغه فرزكاري ابزاري است كه در ماشين فرزكاري مورد استفاده قرار مي گيرد . ابزارهاي فرز گوناگون در انواع- شكلها – ضخامتها و پهناهاي مخصوص و استاندارد در دسترس هستند.
دندانه ها ممكن است به صورت مستقيم ( موازي محور چرخش) و يا روي يك زاويه مارپيچ باشد . در واقع زاويه مارپيچ با تماس تدريجي ابزار به توزيع نيروها كمك مي كند.
ابزار فرز ممكن است راستگرد ( گردش در جه عقربه هاي ساعت ) ويا چپ گرد( گردش درخلاف جهت عقربه هاي ساعت) باشند.
“خصوصيات ابزارفرزكاري
ماشينهاي فرز از جمله قابل تغييرترين و مفيدترين ابزارها مي باشند. چون به وسيله آنها مي توان انواع عملياتها را انجام داد. بطور كلي مي توان آنها را بصورت زير طبقه بندي نمود:
ماشينهاي فرز افقي
ماشينهاي فرز عمودي
ماشينهاي فرز يونيورسال
ماشينهاي فرز دروازه اي
ماشينهاي فرز داراي كنترل نقشه كشي ( كپي تراش)

فرايند آبکاري معمولا″ با فلزات گرانبها چون طلا و نقره و کروم جهت افزايش ارزش فلزات پايه مانند آهن و مس و غيره و همچنين ايجاد روکشي بسيار مناسب (در حدو ...

پوشاندن يک جسم با يک لايه نازک از يک فلز با کمک يک سلول الکتروليتي آبکاري ناميده مي شود. جسمي که روکش فلزي روي آن ايجاد مي شود بايد رساناي جريان برق ب ...

شرکت Valeniteبار ديگر سيستم تراشکاري ValTURNTM خود را با اضافه کردن 3 هندسه جديد به خط اينسرتهاي تراشکاري خود گسترش داده است. هندسه هاي جديد با گريدها ...

قبل از برنامه ريزي در خصوص روانکاري تجھيرات و ماشين آلات مطالب زير مطالعه نماييد : وظايف عمده روغن عبارتند از : ايجاد فيلم روغن بين سطوحي که روي ھم مي ...

● بزرگنمايي معمولا دوربين هاي چشمي را با دو عدد مي شناسند که عدد اول بيانگر ميزان بزرگنمايي يا قدرت دوربين است که نشان مي دهد شيئ مورد نظر چه ميزان نز ...

● جوشکاري MAG) GMAW) دي اکسيد کربن از گازهاي ديگري که در روش قوس الکتريکي استفاده مي شوند، ارزانتر است. اولين گازي که در دستگاه هاي تمام اتوماتيک بکار ...

فلزات غير آهني يا فلزات رنگي به فلزاتي گفته مي شود که فاقد آهن و يا آلياژهاي آن باشند مانند مس – برنج برنز- آلومينيوم- منگنز- روي و سرب . تمام فلزات ر ...

با خاموش كردن برخي ژن‌ها و يا انتقال برخي ژن‌هاي ديگر به گل سرخ يا رز مي‌توان به گل سرخي به رنگ آبي دست يافت. داشتن رنگ آبي نيازمند ژن مشخصي است كه ...

دانلود نسخه PDF - فرز کاري