up
Search      menu
سایر :: مقاله فاضلاب PDF
QR code - فاضلاب

فاضلاب

ديد کلي
آب ، شرط وجود حيات مي‌باشد و اکثر قريب به اتفاق واکنشهاي شيميايي در محيط آبي صورت مي‌گيرد. آب به علت پاره اي خواص ويژه اساسي نقش تنظيم کننده‌ اي در طبيعت داشته و آن را در برابر تغييرات ناگهاني دما حفظ مي‌کند. آب بعد از مصارف گوناگون (خانگي ، کشاورزي و صنعتي و …) تبديل به پساب مي‌شود. براي جلوگيري از آلودگي آب و محيط زيست توسط اين پسابها بايد راهکارهايي براي تصفيه و استفاده مجدد از آنها اتخاذ کرد.
طبقه بندي آبهاي آلوده
آبهاي آلوده‌اي که پس از تصفيه دوباره مي‌توان استفاده کرد:
آبهاي آلوده‌اي که در کارخانجات و مراکز صنعتي توليد شده ، به‌شدت سمي هستند و نمي‌توان براي مصارف خانگي استفاده کرد و براي برگشت دوباره به محيط زيست بايد به‌صورت دقيق تصفيه شوند.
آبهايي که مصارف خاصي داشته ، قابل استفاده مجدد نمي‌باشند. مانند آبهاي صنايع -نوشابه سازي
فاضلابهاي صنعتي
فاضلابهاي صنعتي ، فاضلابهايي هستند که از صنايع مختلف حاصل مي‌شوند و نسبت به نوع صنايع ، ترکيبات شيميايي مختلفي دارند و وقتي وارد درياها مي‌شوند، باعث آلودگي آب و مرگ آبزيان مي‌گردتد.
مواد شيميايي موجود در فاضلابهاي صنعتي
بسته به نوع کارخانه‌ها و محصول توليدي آنها ، ترکيبات شيميايي و درصد آنها در پسابهاي صنعتي متفاوت است. اما از مهمترين اين ترکيبات مي‌توان به آرسنيک ، سرب ، کادميم و جيوه اشاره کرد. اين مواد از طريق پساب کارخانجات تهيه کاغذ ، پلاستيک ، مواد دفع آفات نباتي ، استخراج معادن وارد آبهاي جاري و محيط زيست مي‌شود.
از مهمترين فجايع آلودگي با جيوه به فاجعه آلودگي آب رودخانه ميناماتا در ژاپن با ترکيبات ارگانومرکوريک که به‌عنوان کاتاليزور در کارخانه پلاستيک‌سازي استفاده مي‌شود، مي‌توان اشاره کرد که طي آن مردم اطراف رودخانه به مرض اسرار آميزي مبتلا شدند که ناشي از وجود جيوه فراوان در بدن آنها بود و هزاران نوزاد ناقص‌الخلقه و فوت تعدادي از مردم ، نتيجه آلودگي آب با پساب اين کارخانه بود.
فاضلابهاي کشاورزي
در اين فاضلابها ، سموم کشاورزي مانند هيدروکربنهاي هالوژنه ، DDT ، آلودين ، ترکيبات فسفردار نظير پاراتيون وجود دارد. مخصوصا ترکيبات هالوژنه بسيار خطرناک هستند و هنگامي که توام با آب کشاورزي در لايه‌هاي زمين نفوذ نمايند يا به بيرون از محيط کشاورزي هدايت شوند، باعث ايجاد فاضلابهاي کشاورزي فوق‌العاده خطرناک مي‌شوند.
فاضلابهاي شهري
اين فاضلابها از مصرف خانگي آب حاصل مي‌شود. در اين پسابها انواع موجودات ريز ، ميکروبها و ويروس‌ها و چند نوع مواد شيميايي معين وجود دارد که عمده‌ترين آن آمونياک و نيز مقداري اوره مي‌باشد. اين فاضلابها بايد از مسيرهاي سر بسته به محل تصفيه هدايت گردند. جهت خنثي سازي محيط قليايي اين فاضلابها که محيط مناسب براي رشد و نمو ميکروبهاست، از کلر استفاده مي‌شود.
انواع آلاينده‌هاي موجود در فاضلابهاي شهري
آلاينده بيولوژيکي:
از دفع پسابهاي بيمارستاني و مراکز بهداشتي شهري ناشي مي‌شود.
آلاينده‌هاي شيميايي:
بيشتر آلاينده هاي شيميايي از دفع پسابهاي خانگي شامل مصرف شوينده‌هاست که روز به روز مصرف آنها بيشتر مي‌شود. اين آلاينده‌ها به‌علت وجود عامل حلقوي در ساختمان مولکول شوينده (ABS) ، غير قابل تجزيه بيولوژيکي در تصفيه‌خانه‌ها هستند.
فرمول عمومي:
LABS): linear Alkgl Benzo Sulturic acid = RŔ (C6 M5) SO3H)
امروزه در کشور ژاپن و آمريکا ، شوينده حلقوي را تبديل به خطي نموده‌اند که قابل تجزيه بيولوژيکي در تصفيه‌خانه‌ها است. ولي در اکثر کشورها به‌علت ارزان بودن (LABS) هنوز هم از اين ماده در صنعت شوينده‌ها استفاده مي‌شود.
ساير آلوده کننده‌ها :
مواد جامد و رسوبات ، مواد راديواکتيو ، مواد نفتي و آلوده کننده هاي حرارتي مثل نيروگاهها.
آلودگي آب درجهان
حدود 69 % آب مصرفي جهان ، صرف کشاورزي و عموما آبياري مي‌شود. 23 % به مصرف صنايع مي‌رسد و مصارف خانگي تنها حدود 8 % را شامل مي‌شود. در کشورهاي توسعه يافته ، کشاورزي و صنايع ، بيشترين مصرف آب را داشته ، بالاترين نقش را در آلودگي آبها دارد.
پروژه GEMS
نزديک به سه دهه است که سازمان بهداشت جهاني و برنامه محيط زيست سازمان ملل ، تحت پروژه‌اي به نام GEMS (سيستم مراقبت زيست محيطي ازجهان) ، کيفيت محيط زيست را از نظر اندازه گيري کيفيت هوا ، آب ، آلودگي مواد غذايي و شاخصهاي بيولوژيکي مورد مراقبت قرار مي‌دهند. براي جمع آوري اطلاعات در مورد کيفيت آب بيش از 50 پارامتر انتخاب شده‌ است که مهمترين آنها عبارتنداز:
Do (اکسيژن محلول) ، BoD (اکسيژن مورد نياز واکنشهاي بيوشيميايي) ، CoD (اکسيژن مورد نياز واکنشهاي شيميايي) ، ميزان کلروفرمها و نيتراتها و فلزات سنگين مي‌باشد.
تصفيه آب و فاضلابها
آب و فاضلابها براي استفاده و براي برگشت به محيط يا استفاده مجدد نياز به تصفيه دارند. روشهاي مختلفي براي تصفيه آبها و فاضلابها وجود دارد که بسته به مصارف آب و نوع آلودگي از اين روشها استفاده مي‌شود.
عمده‌ترين‌ روشهاي تصفيه آب عبارت‌اند از:
تصفيه مکانيکي آب
تصفيه شيميايي آب
تصفيه آب به روش اسمز معکوس
تصفيه بيوشيميايي آب
فيلتراسيون آب

آب ، شرط وجود حيات مي باشد و اکثر قريب به اتفاق واکنشهاي شيميايي در محيط آبي صورت مي گيرد. آب به علت پاره اي خواص ويژه اساسي نقش تنظيم کننده اي در طبي ...

اين موجود ريز جثه و دو بال را حتما تا کنون ديده ايد. اين مگس که به نام مگس بيدي(Moth flies) يا مگس تصفيه کننده(Filter flies) نيز معروف است داراي تعداد ...

باتوجه به روند افزايش جمعيت در شهرهاي بزرگ که خود بصورت طبيعي باعث افزايش ميزان فاضلاب شهري ميگردد زمينه تشکيل سيستم جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهري امري ...

مقدار اکسيژن محلول در آب، اثر عميق بر روي گياهان و جانوران ساکن در آن دارد پس فاضلاب هايي که بصورت مستقيم يا غير مستقيم بر غلظت اکسيژن تأثير مي گذارد. ...

فاضلاب و پس آبهاي مراکز صنعتي ، کشاورزي و همينطور محلهاي مسکوني از آلوده کننده‌هاي عمده آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي بويژه آبهاي رودخانه‌ها ، درياها و ...

دستگاههاي تصفيه آب خانگي براي حذف يا كاهش مواد زائد آب آشاميدني بكار ميروند. اين پارامترها عمدتا عبارتند از : الف ) سختي آب ب ) كلر و تركيبات بيماريزا ...

دانلود نسخه PDF - فاضلاب