up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله غذاي بلدرچين PDF
QR code - غذاي بلدرچين

غذاي بلدرچين

جيره غذايي بلدرچين

يکي از مهم ترين هزينه هاي پرورش بلدرچين هزينه هاي مربوط به خوراک مي باشد.خوراک بلدرچين علاوه بر اين که بايستي تمام نيازهاي بدن پرنده و هم چنين نياز توليد را تأمين کند بايد حداقل قيمت ممکن را نيز داشته باشد.بنابراين تعادل بين احتياجات پرنده و حداقل قيمت سبب پيچيدگي جيره نويسي شده است.
برخي از پرورش دهندگان بلدرچين گاهاً ادعا مي کنند که جيرۀ غذايي بسيار با کيفيتي در اختيار دارند و از لحاظ توليد و پرورش نتيجۀ خوبي از آن گرفته اند اما نکتۀ مهم اين است که آيا اين جيره از لحاظ اقتصادي نيز به صرفه بوده و بازدهي مناسبي داشته است.
متأسفانه اکثر پرورش دهندگان بلدرچين در خصوص مسائل پايه اي و اصلي پرورش زياد دقت نمي کنند و همين عامل سبب خسارت هاي زيادي در درازمدت مي شود.
هزينه هاي تغذيه اي در پرورش بلدرچين حدود 70-60 درصد هزينه هاي توليد را به خود اختصاص مي دهند بنابراين صرفه جويي و بهبود جزئي در آن مي تواند نقش تعيين کننده اي در سوددهي مزرعه داشته باشد.
برخي مشکلات تغذيه اي مزارع پرورش بلدرچين در ايران:
در دسترس نبودن مواد اوليۀ خوراکي مخصوص بلدرچين؛
کيفيت پائين و يا متغير مواد اوليه؛
عدم بالانس مناسب جيره براساس احتياجات پرنده؛
استفاده از يک جيره يکسان در مراحل مختلف پرورش و توليد؛
عدم هماهنگي جيره با تغييرات قيمت مواد اوليه در بازار؛
نداشتن اطلاع دقيق از احتياجات پرنده در شرايط پرورشي متفاوت.
هرچند در ايران هنوز شرايط استاندارد و متعادل براي پرورش بلدرچين تعيين نشده است اما حداقل مي توان براساس شرايط موجود و شرايط کلي پرورش، جيره هاي مناسب از لحاظ تأمين احتياجات و قيمت مواد اوليه تهيه نمود.
نکته اي که در خيلي از مزارع مناطق مختلف مشاهده مي شود اين است که اکثر پرورش دهندگان از يک جيرۀ يکسان در نقاط مختلف و در طول سال استفاده مي کنند و همين عامل نشان دهندۀ عدم توجه به اصول اوليۀ تغذيه بلدرچين مي باشد و همين عامل سبب عدم پرورش مناسب و عدم سوددهي اکثر مزارع پرورش بلدرچين شده است.
به طوري که در برخي از موارد مشاهده مي شود مزارعي که نسبت به پرورش جوجه يا مولد اقدام مي کنند به همراه توليدات خود نيز فرمول غذايي را در اختيار پرورش دهندگان جديد قرار مي دهند و حتي پرورش دهنده را ملزم به استفاده از جيرۀ توصيه شده خودشان مي کنند.
هم چنين گاهي اوقات نيز دامپزشکان مزارع نيز اقدام به توصيۀ جيرۀ غذايي از مزرعه اي به مزرعۀ ديگر مي نمايند. شايد مهم ترين دليل اين مشکلات عدم توجه به اصول جيره نويسي و از همه مهم تر اصول تغذيۀ بلدرچين باشد.
به نظر مي رسد اين روش توصيه اي با آنچه که در پرورش مرغ به صورت صنعتي وجود دارد اشتباه گرفته شده است. چرا که در پرورش مرغ به دليل خلوص ژنتيکي در سويه هاي تجاري پرورشي، براي هر سويه براساس تحقيقات و تجربيات زيادي که انجام شده است، کاتالوگ تهيه شده است و اين کاتالوگ حاوي اطلاعات پرورش و احتياجات پرنده مي باشد نه جيرۀ غذايي!
به عنوان مثال براي سويۀ گوشتي آرين در کاتالوگ آن احتياجات پرنده به پروتئين، انرژي، ويتامين ها، املاح معدني و غيره به صورت دقيق در سنين مختلف پرورش تعريف شده است و هم چنين احتياجات دمايي، نور، رطوبت و غيره نيز ذکر شده است. اما در هيچ کاتالوگي جيرۀ غذايي ذکر نشده است به اين دليل که در هر منطقه و هم چنين براساس قيمت ها جيره ها کاملاً متفاوت هستند.
هر مزرعه پرورش بلدرچين با توجه به مواد اوليه اي که در دسترس دارد مي تواند چندين جيرۀ اقتصادي براي سنين مختلف پرورش داشته باشد. انجام چنين کاري نياز به تخصص آشنايي با اصول جيره نويسي دارد که معمولاً اين کار توسط کارشناسان دامپروري انجام مي شود که هم با اصول جيره نويسي و هم بانرم افزارهاي مربوطه آشنا هستند.
جيره نويسي بصورت دستي سال ها پيش منسوخ شده است. چون کاري بسيار زمانبر و در بيشتر موارد غيردقيق بود. اما امرزوه با نرم افزارهاي محاسباتي دقيق اين کار به راحتي انجام مي شود هرچند اصول کار اين نرم افزارها براساس اصول رياضي است اما متخصصين تغذيۀ دام براساس اين اصول رياضي احتياجات پرنده را تأمين مي کنند.
شما نيز مي توانيد با انتخاب يک مشاور تغذيه اي مناسب و با تجربه علاوه بر بهبود وضعيت پرورش به طور محسوسي در هزينه هاي پرورشي صرفه جويي کنيد. هرچند داشتن مشاور تغذيه هزينه هايي براي مزرعه شما دارد اما اين هزينه در برابر سودي که در درازمدت عايد شما مي شود بسيار ناچيز است.
نويسنده: سبحان قاسميان

«اَلصَّلوةُ مِعراجُ المُومِن». نماز معراج مؤمن است. پيامبر اکرم (ص) نماز زيباترين جلوه پرستش، والاترين گونه نيايش، جلوه اي زيبا از بند گي و عبود يت و ...

سال هاي اخير مسوولان در وزارتخانه هاي متفاوت از واژه هاي امنيت غذايي و ايمني غذا صحبت مي کنند و در سند چشم انداز توسعه نيز به اين مهم پرداخته شده است ...

در «غذاي ايراني» اين هفته، سري مي زنيم به قزوين؛ شهري که با تهران فقط يکي دو ساعت فاصله دارد اما آداب و رسوم مردم اش با آداب و رسوم تهراني ها خيلي متف ...

مسموميت غذايي بر اثر خوردن غذاي آلوده يا زياد خوردن ايجاد مي‌شود. علايم آن بيشتر با درگيري دستگاه گوارش همراه است و شدت اين بيماري طيف گسترده‌اي دارد. ...

درخت هلو از زمان هاي قديم در چين وجود داشته و از آنجا به نقاط ديگر جهان راه يافته است . در قرون وسطي از آن بصورت يك داروي گياهي استفاده مي کردند. درخت ...

● اطلاعات کلي درباره خطرات ميکروبيولوژيکي در غذا بروز بيماري هاي ناشي از خوردن مواد غذايي که در اثر ميکروارگانيزم ها ايجاد مي شوند يک مشکل بزرگ و در ح ...

چاي (Camellia sinensis) يکي از نوشيدنيهاي عمده و ساده درجهان بالاخص در کشور ما مي باشد. مصرف سرانه چاي در کشور حدود ۷ ۱ کيلوگرم بوده و حدود ۶ ۱ برابر ...

● هدفها و امکانات گوناگون کاربرد آبکشت مزايا: - توليد ميوه و سبزي تازه در زمينهاي خشک، سنگي، باتلاقي و زمينهايي که به هر دليل غير قابل کشت -هستند. - ب ...

دانلود نسخه PDF - غذاي بلدرچين