up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله غدير PDF
QR code - غدير

غدير

غدير و افسوس هاي بشريت

● محروميت بشر از فيض هدايتهاي تفسيري ائمه(ع)
قرآن، کتاب جامع هدايت و رستگاري بشر، معجزه جاويد پيامبر اسلام(ص) و منشور سربلندي و سعادت انسان است. شرايط ويژه دوران رسالت نبي گرامي اسلام(ص) که به اعلان نبوت و دعوت مردم به اسلام، مبارزه با کافران لجوج و مشرکان عنود، محاصره اقتصادي، غزوات و سريه هاي سخت و دشوار و... گذشت و نيز، نزول تدريجي قرآن کريم براساس شأن نزول آيات، مجال کافي براي تفسير واقعي و متقن و علمي اين کتاب آسماني و تأويل آن و بيان حقايق راستين و بطون شگرف آن را از پيامبر(ص) گرفت، اگرچه اشارات آن پيامبر اعظم(ص) در تفسير و توضيح برخي آيات قرآن، همچنان منبع و مرجع ارزشمندي براي مفسران قرآن است.
اعلام وصايت و جانشيني حضرت علي(ع) که درس آموخته مکتب اسلام و شاگرد و همراه و يار صديق پيامبر(ص) بود، آنهم در واقعه عظيم و تاريخي غدير و آغاز ولايت و امامت آن بزرگوار، بشارتي بود تا علي(ع) و پس از آن امامان معصوم(ع) فارغ از مشکلات و تنگناهاي دوران پيامبر(ص) به مدد فهم عميق و صواب خود از قرآن و بهره مندي از منبع عظيم وحي و در جواب اشتياق مسلمانان شايق به درک قرآن و مسائل انسان ساز آن، آيه به آيه و جمله به جمله اين کتاب جاويدان را، تفسير و تأويل نمايند. اما افسوس که بدخواهان نگذاشتند علي(ع) در مخمصه سالها خانه نشيني و بايکوت و سانسور و ترور شخصيت، سوگوارانه نتواند قرآن را آنگونه که مي بايست جامع و کامل، تفسير و تشريح نمايد و بشريت در حسرت اين فرصت بزرگ و طلايي بماند. دوران کوتاه حکومت آن بزرگوار نيز عمدتاً به جبران عقب ماندگي ها و ضعف هاي بيست و چند ساله، اصلاح بدعت ها و کجروي ها و جنگهاي توانفرسا گذشت و علي(ع) را از تفسير و تبيين کامل قرآن بازداشت. دوران امامت و حيات پرثمر فرزندان معصوم علي(ع) نيز سرنوشتي مشابه يافت.
اگرچه بشر امروز با بهره گيري از روايات و احاديث صحيح و موثق و اشارت هاي موشکافانه معصومين از قرآن، بسيار آموخته است، ليکن دستيابي به تفسير واقعي وجامع قرآن، آرزويي است که بر دل حقيقت جويان مانده و آن را اين بار در افق روشن عصر ظهور قرآن ناطق، امام عصر(عج)، جستجو مي نمايد.
● امامت امامان معصوم، لطف الهي براي هدايت بشر
امامت راهبرد مترقي اسلام ناب است براي راهبري و هدايت بشر در تمام ابعاد و فصول زندگي آنهم براساس آموزه هاي وحياني و در صراط مستقيم رستگاري و سعادت و امامت و زعامت انسانهاي برگزيده و منتخب، لطف بزرگ خداوندي است براي نجات انسان تا در کوره راههاي زندگي و گردنه هاي سخت و هولناک آن ، راه را گم نکند. مقام امامت، تا بدانجا رفيع و والاست که بنا بر تصريح قرآن کريم، ابراهيم پيامبر(ع) پس از سربلندي در آزمايش ها و ابتلائات متعدد توانست بدان مقام نائل آيد. از ديدگاه تفکر شيعي، با توجه به خاتميت پيامبري در نبوت پيامبر گرامي اسلام(ص)، اراده و مشيت الهي در امامت و ولايت امامان معصوم پس از پيامبر، ارزشمندترين فرصت و در عين حال گرانبهاترين لطف الهي است براي هدايت بشر؛ بشري که براساس خواست خدا مبني بر بسته شدن پرونده پيامبري و رسالت، همچنان به هدايتگر و راهنما نيازمند است و طليعه فرخنده و ميمون اين فصل پراميد، غديرخم و اعلام امامت و ولايت علي(ع) بود. اما افسوس که تيره بختان کافر، منفعت طلبان کوردل، زراندوزان دنياپرست و جاهلان سبک عقل و متعصبان متحجر، نگذاشتند امامت و هدايت بشر آنگونه که بايد و شايد در دستان پرتوان و به اراده امامان معصوم(ع) بماند و با ترور شخصيت و محدود نمودن آنان و بستن دستان ايشان در انجام وظايف و رسالتهاي خطير امامت، بشر را از اين موهبت بزرگ محروم ساختند. اگرچه ره آورد حيات ائمه معصومين(ع) در قول و عمل و سيره، گنجينه اي کم نظير و سرمايه اي گرانسنگ براي انسانهاي حقيقت جو و کمال گراست، اما قطعاً اگر بر سر راه امامان(ع)، سنگ اندازي نشده بود و امور مسلمانان آنگونه که مي بايست به اختيار و هدايت و امامت آنان سپرده مي شد، وضعيت به گونه ديگري مي بود.
● محروميت بشر از چشيدن طعم عدالت علوي
عدالت، به معناي واقعي و کامل آن، آرمان ديرينه و کهن بشري است و انسان از همان زمان که به مقتضاي مهندسي خلقت خود، به زندگي اجتماعي روي آورد و با تزاحم و گاه تضاد منافع و خواست ها و آراء افراد اجتماع مواجه گرديد، بهترين گزينه پيش رو و مطمئن ترين راه براي سامان بخشيدن به زندگي اجتماعي را تحقق عدالت يافت. اجراي عدالت و دستيابي به اين آرزوي بزرگ، از يک سو نيازمند تدوين قوانين و مقررات صحيح و علمي و عادلانه و از سوي ديگر منوط به حاکميت و حضور افرادي عادل و کارگزاراني امين و مورد وثوق است. با ظهور اسلام و ارائه احکام و دستورات نوراني آن، دريچه اي به روي بشريت گشوده شد تا طعم شيرين عدالت را اين بار از منبع فياض احکام و مقررات مترقي اسلام و از سرچشمه زلال وحي و در سايه هدايت و زعامت بهترين و برترين خلق، يعني پيامبر(ص) بچشد. اما شرايط دوران حيات ايشان و دشواري هاي پيامبر(ص) در تبليغ اسلام، مانع از آن شد که آرمان عدالت اجتماعي، آن هم از نوع اسلامي اش، به طور کامل و همه جانبه محقق گردد. اگرچه حکومت اسلامي پيامبر(ص) در مدينه، در همين راستا بود، اما کوتاهي دوران آن و باز هم سنگ اندازي و دشمني بدخواهاني که عدالت اسلامي را مانع افزون طلبي و منفعت خواهي خود مي ديدند، نگذاشت عدالت واقعي به بشريت ارائه گردد.
در غدير خم و با اعلان رسمي امامت و جانشيني و ولايت امام علي(ع) و فرزندان معصومش، روح اميد تازه اي در جان بشريت دميده شد تا آرزوي قلبي خود در چشيدن حلاوت عدالت را در زمامداري و هدايت امامان معصوم و نيک نهاد دنبال کند، اماماني که عصمت و علم ممتاز آنها و اشرافشان به احکام و دستورات عدالت محور اسلام، مي توانست تحقق عدالت اجتماعي را نويدبخش باشد. اما باز هم افسوس که نگذاشتند چنين شود. حتي دوران کوتاه حکومت علوي که الگوي حکومت عادلانه گرديد نيز چنان گرفتار توطئه، فتنه و سنگ اندازي شد که باز هم آرزوي عدالت فراگير بر دل بشريت ماند و باعث شد بشر در افسوس و حسرت، گرفتار ظلم و تجاوز و تعدي و استکبار و استعمار، چشم به راه دوراني باشد که امام مهدي(عج) در حکومت جهاني مهدوي، تصوير روشن، گويا و زيباي عدالت اسلامي را بنماياند.
● بي بهره شدن بشريت از امامت امامان حق
اسلام عزيز، علاوه بر مباني مستدل و مبتني بر فطرت خود در حوزه هاي معرفتي مانند توحيد، نبوت و معاد، داراي سلسله اي کامل از دستورات و تعاليم و احکام دقيق و سعادت آفرين در عرصه هاي اخلاق، سلوک فردي، منش اجتماعي، احکام ديني، مباني حکومتي و... است که از امتيازات اسلام محسوب مي گردد. سال هاي آغازين ظهور اسلام که همان دوران حيات پربرکت پيامبر راستين بود، عمدتا مصروف تبليغ اسلام، گسترش جامعه اسلامي از حيث تعداد مسلمانان و باورمندان و نيز گسترش حوزه نفوذ جغرافيايي اسلام و نيز تدوين و اعلام دستورات ديني گرديد و اصولا فرصتي براي اجرايي شدن بخش قابل توجهي از دستورات ديني دست نداد و لذا مجالي مي بايست تا اين تعاليم با مديريت و هدايت افرادي آگاه و عامل، اجرايي شده و در عمل پياده شود و غدير با معرفي علي(ع) که تمام ويژگي هاي يک اسلام شناس کامل و عامل به دين را داشت و نيز با آغاز دوران سلسله پر نور امامت و ولايت امامان معصوم، فتح بابي شد تا مسلمانان با بهره گيري از قرآن و نيز سيره و سنت پيامبرشان و به مدد علم و سلوک ائمه اطهار(ع)، اسلام را در زندگي خود حي و حاضر ديده و شاهد اجراء شدن تعاليم و احکام نوراني اسلام باشند و قطعا اگر چنين مي شد، نه تنها باب اختلاف نظرها و تفاوت آراء در دين بسته مي شد و چهره واقعي اسلام نمايان مي گشت و طراوت، شادابي و حيات طيبه اسلامي، مسلمانان را دربرمي گرفت، بلکه در مقايسه با نظام سياسي، اجتماعي، فردي و اخلاقي اسلام، مجالي براي عرض اندام ساير مکاتب و ايدئولوژي ها نمي ماند و سيماي فروزان اسلام ناب و کارآمد که جوابگوي تمام نيازهاي بشري است همگان را مجذوب مي ساخت ولي صدافسوس که چنين نشد و نگذاشتند امامت امامان حق، با اعجاز حقيقي خود، اسلام راستين را پياده نمايد و اين همان آرزويي است که مسلمانان آن را در ظهور مهدي آل(عج) مي جويند و پيگيري آرمان «پالايش دين» و «عاقبت صالحان» در قيام آن بزرگوار، اسلام کامل و حقيقي و عملياتي شدن تمام و کمال احکام انسان سازش را آرزو مي کنند.»

در مقاله حاضر نويسنده با استناد به برخي آيات، به تشريح ويژگي اسلام مورد پسند و مرضي خداوند پرداخته و آن را اسلام با ولايت علي ابن ابيطالب(ع) معرفي کرد ...

برخي از رخدادها در دام لحظه و مکان نمي افتند؛ هر چند که در لحظه و مکان رخ مي دهند؛ زيرا ماهيت آنها بيرون از دايره زمان و مکان است. از اين رو فراتاريخي ...

● فلسفه سياسي اسلام وقتي از «فلسفه سياسي اسلام » سخن به ميان مي آيد، بحث از فلسفه و نوع بينش اسلامي است. و در حقيقت فلسفه سياسي اسلام، جزئي از نظام فل ...

غديرخم بزرگترين رخداد دوره نبوت پيامبر گرامي اسلام(ص) و مکتب آسماني و الهي اوست. آنچه در غديرخم روي داد به واقع نتيجه زحمات و رنج هاي ۲۳ ساله رسالت بو ...

شاهد غدير و شهيد عاشورا اشاره: نگارش زندگينامه شهداي کربلا نخستين بار از قرن سوم آغاز شد. کهن ترين رساله در اين باره رساله تسمية من قتل مع الحسين است ...

اهل سنت به استناد قولي که از حضرت رسول خدا روايت مي‏کنند که :« سباب اعلم فسق يا کفرٌ» حکم به فسق و گاهي به کفر دشنام دهنده به صحابه مي‏کنند. ما در جوا ...

مقدمه تمام انسانها در زندگي خويش از فراز و نشيب برخوردارند و با مشکلات مختلفي مواجهند .افراد معمولا در برخورد با مشکل دچار ضعف و ناتواني مي گردند و سع ...

●شناخت مختصري اززندگاني امام حسن(ع) ▪تولد و كودكي. امام حسن (ع ) فرزند امير مؤمنان علي بن ابيطالب و مادرش مهتر زنان فاطمه زهرا دختر پيامبر خدا (ص ) اس ...

دانلود نسخه PDF - غدير