up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله عوارض هوميوپاتي PDF
QR code - عوارض هوميوپاتي

عوارض هوميوپاتي

بيماري را با مثل خودش درمان کن

واژه هوميوپاتي به معناي «همگون درماني» از دو کلمه يوناني «هوميوس» به معني «مشابه» و «پاتوس» به معني «بيماري» اقتباس شده که در اصل معني آن، اين است که: «مشابه را با مشابه درمان کن.»
در سال هاي پس از ۱۸۰۰ ميلادي، درمان از طريق هوميوپاتي توسط يک پزشک آلماني به نام ساموئل هانمن شروع شد. فلسفه درماني اين روش بر اين عقيده مبتني است که درمانگري به صورت يک غريزه در نهاد بشر است و در اين راستا برخي از ترکيبات دارويي مي توانند به اين روند طبيعي کمک کنند. همان طور که در برخي از حيوانات غريزه خوددرماني وجود دارد و در شرايط ابتلا به انواعي از بيماري ها از روي غريزه برخي از ترکيبات گياهي، حيواني يا معدني را مي خورند تا درمان شوند. مجموعه داروهايي که در هوميوپاتي به کار مي روند بسيار بديع است و از راه هاي متعدد و متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرد. دکتر هانمن، هوميوپاتي را به شکل يک نظريه در سيستم درماني ارايه کرده که عبارت است از تجويز مقادير اندک يا بسيار اندک يک ماده به بيمار به ترتيبي که اگر اين ماده به شخص سالم تجويز شود، موجب بروز نشانه هايي مشابه نشانه هاي موجود در آن بيمار مي شود.
● اساس هوميوپاتي
ساموئل هانمن مدعي بود که داروها يا موادي را که از گياهان يا مواد شيميايي به دست مي آورد، صدها و هزاران يا ميليون ها بار رقيق مي کند و در حين رقيق کردن آن را به دفعات مکرر تکان يا شوک مي دهد و تحت فشار زيادي قرار مي دهد و با اين عمل به دارو، انرژي مي بخشد و داروها در اثر تکان خوردن نه تنها داراي انرژي مي شدند بلکه ماده حلال آنها به نام حامل نيز در اثر اين شوک متاثر مي شود؛ بنابراين اطلاعات (يا شعور) ماده اصلي به ماده حاصله مي رسد. هانمن در درمان با روش هوميوپاتي بيشتر به علايم مغزي، فکري و رواني بيمار اهميت مي داد تا علايم فيزيکي و معتقد بود چنانچه دارو با علايم مغزي، فکري و رواني بيمار هماهنگ نشود، آثار درماني در بيمار ظاهر نمي شود و اين آثار علايم فيزيکي و عضوي بيمار را در بر مي گيرد. در طب هوميوپاتي شيوه درمان اساسا به خصوصيات اخلاقي و رواني هر فرد مبتني است. براساس اين خصوصيات براي هر کسي يک داروي هوميوپاتي توسط پزشک هوميوپاتي تجويز مي شود. چنانچه طبق اين تجويز، تعادل مغزي در شخص به وجود مي آيد و علايم جسمي بيمار که در درجه دوم اهميت قرار دارد، از بين مي رود. براي مثال سردرد در بيماران مي تواند صدها نوع دارو و درمان داشته باشد. عوامل به وجود آورنده سردرد مي توانند صورت هاي گوناگون داشته باشند. سردرد در حين غذا خوردن، در اثر گرسنگي، عصبانيت، سردرد صبحگاهي و... بيش از ۷۰۰ نوع داروي هوميوپاتي براي درمان ۱۵۰ نوع سردرد پيشنهاد شده است.
● سه قانون مهم در مورد داروهاي هوميوپاتي
۱) شبيه، شبيه را معالجه مي کند (يعني: بيماري را با مشابه آن بيماري درمان کن).
در طب مدرن براي بهبود بيماري ها از داروهاي ضدبيماري يا ضد علايم استفاده مي کنند مثلا براي ترشي و اسيد معده، داروهاي ضداسيد معده، براي دردها، مسکن و داروهاي ضددرد و براي ناراحتي هاي عصبي، داروهاي آرام بخش تجويز مي شود. در حالي که در هوميوپاتي براساس قانون «مشابه درماني» در درمان بيماري ها از داروهايي استفاده مي شود که آن دارو در شخص سالم، مشابه همان علايم فرد بيمار را به وجود مي آورد.
۲) هر چقدر داروي تجويزشده کمتر باشد، دارو قوي تر است (قانون حداقل خوراک دارو).
هانمن به علت مشاهده اثرات جانبي ناشي از داروها به آزمايش دوزهاي کوچک تر مواد دارويي دست زد. وي دريافت اگرچه در اين حد رقت، هيچ مولکولي از ماده را نمي توان در محلول يافت، ولي اين داروهاي فوق العاده رقيق شده، اثر شديدي در برانگيختن فرآيند شفا در بدن دارند به اين شرط که در هر مرحله رقيق سازي يک فرآيند اضافي تکان دادن را بگذارند. رقيق و ضعيف کردن داروهاي هوميوپاتي تشابهي با واکسن سازي دارد. داروهاي هوميوپاتي ساختاري مثل واکسن دارند و تا حدود زيادي رقيق شده اند، ولي
در عوض به اندازه کافي تکان داده و با وارد کردن شوک به آنها داراي انرژي شده اند. داروهاي هوميوپاتي در رقت هاي بالا براي بيماري هاي جدي و مزمن و در رقت هاي کمتر براي بيماري هاي حاد استفاده مي شوند. يعني داروهاي هوميوپاتي در رقت هاي پايين به دفعات متعدد براي درمان بيماري هاي حاد و در رقت هاي بالاتر به دفعات کمتر براي درمان بيماري هاي مزمن استفاده مي شوند.
۳) تنها يک درمان و در يک زمان معين براي هر فردي مناسب است (قانون درمان واحد).
در پزشکي هوميوپاتي هرگونه تغييري در بيمار در سطوح جسمي، ذهني و عاطفي يادداشت مي شود و با تحليل اين اطلاعات، مناسب ترين داروي هوميوپاتي براي بيمار انتخاب مي شود. هنگامي که اين شعور (يا نيروي حياتي) با محرکي تنش زا که قوي تر از آن است که شعور بتواند در برابرش مقاومت کند و در تضاد با آن قرار گيرد، روبه رو شود، علايم بيماري در فرد بروز مي کند که اين علايم نشانه تلاش ناقص خود بدن براي شفاي خويش است. درواقع هوميوپاتي مي کوشد براي چيرگي بر آلودگي بدن، مکانيسم دفاعي خود بدن را بر انگيزد و ياري دهد.
● تئوري مغناطيس بودن داروهاي هوميوپاتي
طب هوميوپاتي ادعا دارد؛ درمان علايم ظاهري بيمار که در طب غربي روزمره متداول است چندان رضايت بخش و شايد کامل نيست و بايد اختلال و عدم تعادل انرژي مغزي برطرف شود تا علايم مغزي، روحي و جسمي بيمار رو به بهبود برود و اين اختلال در اثر عدم تعادل در مغناطيس بدن است.
داروهاي هوميوپاتي در اثر تکان، شوک و فشار دادن مغناطيسي مي شوند و با خوردن آنها تعادل مغناطيسي در جسم و مغز ايجاد و فرد درمان مي شود. اما در مورد داروهاي معمول در طب غربي چون اين داروها داراي انرژي و اثر مغناطيسي نيستند و به وسيله خون به ناحيه آسيب ديده برده مي شوند و چون ستاد مرکزي (مغز) دخالتي ندارد، بنابراين درمان ريشه اي نيست و درمان ناحيه اي و محدود است. داروهاي هوميوپاتي از راه خون جذب نمي شوند بلکه از راه شبکه عصبي به خصوص شبکه عصبي کف دهان جذب مي شوند و اولين کاري که مي کنند بيدار کردن توان دفاعي بدن است.
● روش هوميوپاتي
در هوميوپاتي در ابتدا بيمار تحت يک معاينه دقيق و شرح حال کامل قرار مي گيرد و تمام حالات روحي اش يادداشت مي شود و مشابه بيماري اش يک داروي هوميوپاتي تجويز مي شود که اين دارو مي تواند گياهي، حيواني يا شيميايي باشد که با روش هوميوپاتي تهيه شده است. دو هفته تا يک ماه پس از تجويز دارو، بيمار ويزيت مجدد مي شود و اثرات داروها مورد بررسي قرار مي گيرد و مجددا براساس نوع بيماري و حالات روحي و مغزي بيمار، مشاوره انجام مي شود که ممکن است شش ماه تا يک سال طول بکشد. نکته دوم اين است که داروي تجويزشده در روزها يا هفته هاي اول ممکن است بر شدت بيماري بيفزايد ولي پس از سه هفته تا يک ماه بعد در اثر تقويت سيستم ايمني بدن، روند پسرفت بيماري و سپس بهبود آن شروع مي شود.
● موارد استفاده از هوميوپاتي
طب هوميوپاتي ادعا دارد؛ در درمان آلرژي ها، آسم، سردردها، دردهاي اندام، ناراحتي گوارشي، نداشتن انرژي و خستگي مزمن، بزرگي پروستات، واريس، بيماري هاي کودکان، ناراحتي هاي پوستي، سرماخوردگي، بي خوابي ها، استرس و ناراحتي هاي روده اي نتايج درخشاني به دست داده است.
عوارض هوميوپاتي
هيچ گونه عارضه شناخته شده اي از درمان با هوميوپاتي گزارش نشده است. فقط ذکر اين نکته لازم است که در ابتداي استفاده از داروهاي هوميوپاتي، بيماري پيشرفت و سپس پسرفت پيدا مي کند تا بالاخره بيمار درمان شود. مثلا براي درمان آلرژي ها از هيستامين استفاده مي شود که در ابتدا آلرژي فرد افزايش و پس از مدتي کاهش پيدا مي کند و سپس درمان مي شود.

غير از پزشکي رايج حدود ۳۰ نوع سيستم مداوا وجود دارد که در سرتاسر دنيا افراد زيادي براي درمان از آن ها استفاده مي کنند به اين نوع پزشکي آلترناتيو مي گو ...

خطر بروز عوارض گوارشي به دنبال مصرف داروهاي ضد التهاب غيراستروئيدي هم زمان با بسياري ديگر از داروها، افزايش مي يابد روزانه بيش از ۳۵ ميليون نفر از مرد ...

هوميوپاتي معتقد است که گياهان با هر خصوصيتي به نام ماده اصلي داروها، همان ويژگي هاي جسمي ، رواني و ذهني خود را نگهداري مي کنند هوميوپاتي روش درماني وي ...

آثار و عوارض ديابت بر بدن ما يکي دوتا نيست؛ از فرق سر (مغز و چشم) تا نوک پاي مان (زخم هاي پوستي کف پا) ممکن است با اين بيماري درگير شود. اما مسئله اين ...

دفع ادرار يک فرد بالغ و سالم در طول روز حداکثر شش بار است و فواصل دفع ادرار کمتر از دو ساعت نخواهد بود. همين طور يک فرد سالم در طول شب و در هنگام خواب ...

در ميان زيورآلات آويزي، گوشواره ها کم خطرترين هستند اما در شرايطي خاص حتي گوشواره ها هم خطرناک محسوب مي شوند.... نرمه گوش (قسمت گوشتي پايين گوش) از جم ...

متخصصان زيبايي، لب هاي توپر همراه با کناره هاي برجسته و واضح را از معيارهاي زيبايي لب مي دانند. لب ها هر دو قسمت صورت را پرمي کنند و در زمان خنديدن، ن ...

در ميان زيور آلا ت آويزي، گوشواره ها کم خطرترين هستنداما در شرايطي خاص حتي گوشواره ها هم خطرناک محسوب مي شوند. نرمه گوش (قسمت گوشتي پايين گوش) از جمله ...

دانلود نسخه PDF - عوارض هوميوپاتي