up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله علل پرولاپس دريچه ميترال PDF
QR code - علل پرولاپس دريچه ميترال

علل پرولاپس دريچه ميترال

پرولاپس دريچه ميترال

پرولاپس دريچه ميترال (MVP) بيماري اي است که نزديک به ۱۵ ميليون آمريکايي به آن مبتلا هستند.۱ اين بيماري شايع ترين علت پس زدن شديد و غيرايسکميک ميترال در ايالات متحده است. علت آن نامشخص است اما به نظر مي رسد در برخي بيماران ناشي از اختلال ژنتيکي بافت کلاژن باشد. شدت پرولاپس دريچه ميترال طيف وسيعي دارد. برخي بيماران مبتلا به اين بيماري بدون علامت هستند در حالي که برخي ديگر علايمي دارند که کيفيت زندگي آنان را تغيير مي دهد. پيش آگهي اين بيماري عالي است اما زيرمجموعه کوچکي از بيماران عوارضي شديدي نشان مي دهند.۲ داروسازان مي توانند با دادن اطمينان خطر در مورد پيش آگهي خوش خيم در بيماران بدون علامت و نيز با پيشنهاد مشاوره دارويي مناسب براي بيماران نيازمند درمان دارويي در کنترل بيماران مبتلا به MVP نقش داشته باشند.
● پيش زمينه
فهم ساختار دريچه ميترال در کنترل MVP مهم است و مي تواند به شروع يک درمان موثر کمک کند. دريچه ميترال قلب يک ساختار پيچيده بوده و بين دهليز چپ و بطن چپ واقع شده است. دريچه ميترال دو پرده دارد. در برخي افراد يکي از اين پرده ها يا هر دوي آن ها بزرگ هستند و به نحو مناسبي بسته نمي شوند. هنگامي که بطن چپ منقبض مي شود، پرده هاي دريچه به سمت عقب و به درون دهليز چپ بيرون مي زنند (پرولاپس). اين ناهنجاري قلبي MVP ناميده مي شود. پرولاپس دريچه ميترال علت شايع اصلاح و جايگذاري دريچه در بيماران مبتلا به پس زدن ميترال جداشده در ايالات متحده است. دانستن اين نکته مهم است که MVP شايع ترين شکل بيماري دريچه قلب است.۱
واژه پرولاپس دريچه ميترال نقصي در دريچه ميترال قلب را توصيف مي کند. يک عبارت متفاوت به نام سندرم پرولاپس دريچه ميترال معمولاً به منظور نشان دادن وجود MVP و گروهي از ناهنجاري هاي فيزيکي ديگر مانند نقص عملکرد اتونوميک، طپش قلب و سوراخ شدن قفسه سينه به کار مي رود. اين ناهنجاري هاي فيزيکي ديگر مي توانند منجر به علايم غير مرتبط مختلفي شوند. تخمين زده مي شود که سندرم MVP بين ۳% تا ۶% بالغين را در ايالات متحده مبتلا مي کند.۱ اين سندرم اغلب براي بيماران ناتوان کننده است و پزشکان نيز از کنترل مناسب آن مستاصل مانده اند.
● علايم و نشانه ها
پرولاپس دريچه ميترال معمولاً با يک آزمايش فيزيکي معمولي با گوشي پزشکي تشخيص داده مي شود. بيشتر بيماران مبتلا به MVP زن هستند. افرادي که به اين بيماري مبتلا مي شوند در سنين مختلفي هستند اما معمولاً بيماران بين ۱۴ و ۳۰ سال سن دارند. بيماران مبتلا به MVP يک يافته فيزيکي خاص از کليک ميان سيستوليک و يک سوفل قلبي سيستوليک تاخيري دارند.۳ جالب است که به نظر مي رسد بسياري از بيماران مبتلا به MVP بخشي از يک طيف فنوتيپي بافت پيوندي هستند. اغلب اين بيماران قد بلند و هيکل باريک، بدريختي خفره قفسه سينه و بيش حرکتي مفصلي هم چنين فشارخون پايين دارند.۵ ۴ بيشتر بيماران مبتلا به MVP بدون علامت هستند، مشکل نداشته و در نتيجه نيازي به درمان نخواهند داشت. بيماران علامت دار از علايمي مانند ناراحتي قفسه سينه، اضطراب، خستگي و تنگي نفس شکايت مي کنند. مشخص نيست که آيا اين علايم واقعاً ناشي از پرولاپس دريچه ميترال يا حوادث تصادفي هستند. ۱ براي بيماران علامت دار، شايع ترين علت بروز علايم نشت خون به عقب از طريق دريچه است. بيماراني که پس زدن را تجربه مي کنند اغلب علايمي مانند ضربان قلب سريع يا غير طبيعي، سرگيجه، سبکي سر، خستگي، درد قفسه سينه و کوتاه شدن نفس را دارند.۳
● سندرم پرولاپس دريچه ميترال
بسياري از بيماراني که MVP دارند علايمي را نيز نشان مي دهند که که به نظر مي رسد که به اين بيماري ارتباطي ندارد. همان طور که پيش تر گفته شد، اغلب بيماري به نام سندرم MVP در اين بيماران تشخيص داده مي شود. سندرم پرولاپس دريچه ميترال معمولاً هنگامي تشخيص داده مي شود که بيمار متخصصان زيادي را ملاقات کرده است. بيمار مجموعه اي از علايمي را دارد که اغلب سبب تشخيص نادرست بيماري مي شود. به نظر مي رسد که در اين بيماران يک عدم تعادل در سيستم اتونوميک يا نورواندوکراين وجود دارد. اين بيماري اغلب ديس اتونومي ناميده مي شود (نقص عملکرد سيستم اعصاب اتونوميک). سيستم اعصاب اتونوميک پيچيده است و عملکردهاي ضروري مانند تنفس، طپش قلب، فشارخون، بينايي و هضم غذا را کنترل مي کند. هنگامي که سيستم اتونوميک در تعادل نباشد علايم متعددي مانند حملات پانيک، اضطراب، خستگي، طپش قلب، ميگرن، افت فشارخون و سندرم روده تحريک پذير ايجاد مي کند. فرض بر اين است که سيستم رنين آنژيوتانسين در پاتوژنز سندرم MVP نقش بالقوه اي دارد. محققان در حال انجام آزمايشاتي به منظور يافتن رابطه احتمالي ميان پلي مورفيسم A C ژن AT۱ و سندرم MVP هستند. در يک بررسي رابطه اي ميان آن ها يافت شده است.۴
تشخيص سندرم MVP با آزمايش فيزيکي، گرفتن يک سابقه پزشکي دقيق و در بيشتر موارد با يک الکتروکارديوگرام انجام مي شود. علايم سندرم MVP معمولاً قبل از سن ۱۴ سالگي بروز نمي کند.۵ ۴ توجه به اين نکته مهم است که بيماران بدون MVP اغلب علايم ديس اتونوميک مشابهي دارند. مشخص نيست که آيا اين بيماري تنها با يک ناهنجاري دريچه اي ارتباط دارد يا يک ارتباط ژنتيکي در آن دخيل است.۲
● آزمايشات آزمايشگاهي
▪ الکتروکارديوگرام
اگرچه در بيماران مبتلا به MVP الکتروکاريوگرام ممکن است اطلاعات نسبتاً ارزشمندي فراهم کند اما بيماران معمولاً ECG طبيعي دارند. اگر ناهنجاري وجود داشته باشد با دپرسيون موج ST Tn يا معکوس شدن موج T در leads هاي تحتاني (II,III,IV) نشان داده مي شود. گه گاه ECG انقباضات نارس فوق بطني يا بطني را نشان خواهد داد. الکتروکارديوگرام ها ممکن است در اثبات آريتمي ها در بيماراني که طپش قلب دارند سودمند باشد.۳
▪ اکوکارديوگرام
يک اکوکارديوگرافي دوبعدي و داپلر سودمندترين آزمون غير تهاجمي براي تشخيص MVP است. اين روش در شناسايي وضعيت غيرطبيعي و پرولاپس برگچه هاي دريچه ميترال موثر است.۵ هنگامي که يکي از برگچه هاي ميترال يا هر دوي آن ها حداقل ۲ ميلي متر از جابجايي سيستوليک فوقاني به خط اتصال نقاط لولاي حلقوي در long axis view را نشان دهند تشخيص داده مي شود.۲ هنگامي که در اکوکارديوگرافي ضخامت برگچه بيش از ۵ ميلي متر باشد تشخيص MVP قطعي تر است.
اکوکارديوگرام ها در شناسايي اندازه دهليز چپ، اندازه بطن چپ و عملکرد آن نيز سودمند است. اکوکارديوگرام در تعيين ميزان زيادي برگچه ميترال در بيماران در خطر بروز عوارض نيز نقش کمکي دارد.۵
اگرچه اکوکارديوگرام يک آزمايش تاييدي براي تشخيص MVP است، ممکن است هميشه غيرطبيعي نباشد. توصيه مي شود که تمام بيماران مبتلا به MVP يک اکوکارديوگرام اوليه به منظور ارزيابي اندازه دهليز و بطن چپ، عملکرد بطن و حرکت و ضخامت برگچه ميترال داشته باشند.۱ در بيماران مبتلا به MVP بدون علامت اکوکارديوگرام هاي متوالي معمولاً ضروري نيست مگر در بيماراني که نشانه هاي باليني بدترشدن بيماري شان را نشان مي دهند.۵ براي بيماراني که در آزمايشات متعددي که با گوشي پزشکي انجام مي شود کليک يا سوفل سيستوليک ندارند بدون توجه به اين که بيمار علامت دار است، کاربرد اکوکارديوگرافي به عنوان يک ابزار غربال گري براي MVP توصيه نمي شود.۱
● عوارض
▪ پس زدن
شايع ترين و مهم ترين عارضه MVP حالتي به نام پس زدن ميترال (MR) است. در اين وضعيت دريچه ميترال دچار نشتي شده و اجازه مي دهد که خون فراواني به سمت عقب و به دهليز چپ نشت کند.۶ آزمايش فيزيکي در تشخيص MR هميشه قابل اعتماد نيست و در واقع نمي تواند شدت MR را به درستي اندازه گيري کند.۷ پيشرفت تدريجي MR در بيماران مبتلا به MVP ممکن است منجر به افزايش گشادي و نقص عملکرد دهليز و بطن چپ شود. شديد شدن MR مي تواند به آريتمي هاي قلبي، نارسايي احتقاني قلب و افزايش خطر مرگ ناگهاني بينجامد.۷ بيماراني که از MR شديد رنج مي برند در معرض خطر افزايش بروز اندوکارديت عفوني نيز هستند که مي تواند کشنده باشد. ۸و۱
اگرچه به نظر مي رسد که MVP در ميان زنان شايع تر است، مردان بالاي ۵۰ سال نيز به MVP مبتلا مي شوند. اين مردان نسبت به زنان سه برابر بيشتر در معرض خطر MR شديدي هستند که در نهايت به جراحي نياز پيدا مي کند. بيماران مبتلا به افزايش فشارخون و شاخص توده بدني بالا در معرض خطر بالاتر ابتلا به MR شديد هستند.۳ هنگام در نظرگرفتن اين که چه کسي بيشتر در معرض خطر ابتلا به MR شديد است سن نيز اهميت پيدا مي کند. شيوع MR شديد پيش از دهه پنجم زندگي کمتر است.۲ اکوکارديوگرافي به منظور تشخيص MR شديد به کار مي رود. بيماراني که اکوکارديوگرام آن ها نشان از برگچه هاي ضخيم شده، پرولاپس برگچه خلفي و افزايش اندازه بطن چپ مي دهد در معرض خطر بيشتر بروز MR شديد قرار دارند. در مقايسه بيماران با برگچه هاي باريک خطر کمتر ابتلا به MR شديد را دارند.
بيماران مبتلا به MR ممکن است سال ها بدون علامت باشند. متوسط فاصله از زمان تشخيص تا شروع علايم ۱۶ سال است.۷ در دسترس ترين اطلاعات بر بيماران مبتلا به پس زدن دريچه ميترال تمرکز دارند. در مورد ميزان پيشرفت بيماري از پس زدن خفيف تا متوسط اطلاعات کمي در دسترس قرار دارد. پيشرفت بيماري ممکن است کند و ناواضح يا ناگهاني باشد. پيشرفت ناگهاني نشان دهنده پارگي کوردال بوده که به کوبيده شدن برگچه مي انجامد. بيماران مبتلا به MR شديد علامت دار پيامدهاي باليني ضعيفي دارند. ميزان زنده ماندن در عرض ۸ سال در غياب مداخله جراحي ۳۳% است. بيشتر مرگ ها ناشي از نارسايي قلبي هستند اما مرگ ناگهاني نيز شيوع قابل توجهي دارد.۷
▪ اندوکارديت
اندوکارديت التهاب اندوکارد يا لايه آستر قلب است و معمول ترين ساختمان هاي قلبي که درگير مي شوند دريچه ها هستند. اندوکارديت بسته به منبع ايجادکننده مشکل عفوني يا غيرعفوني است. بيماران متبلا به اندوکارديت عفوني معمولاً با استافيلوکوک يا استرپتوکوک عفوني مي شوند.۹ افراد مشکوک به اندوکارديت اغلب به منظور تشخيص و تعيين نتايج هموديناميک و پاتولوژيک نوع اندوکارديت نياز به اکوکارديوگرافي دارند. بيماراني که به اندوکارديت مبتلا مي شوند معمولا ًعوارض قلبي مهمي را نشان مي دهند. يکي از عوارض آسيب دريچه هاي قلبي مانند دريچه ميترال است. سلامت عملکرد و ساختار اين دريچه ها ممکن است به وسيله ارگانيسم مهاجم عفوني کاملاً تخريب شود. بيماران مبتلا به اندوکارديت به درمان ضد ميکروبي نياز دارند و در برخي موارد کنترل از طريق جراحي را ايجاب مي کند.۹
بيماران مبتلا به MVP که پس زدن را تجربه مي کنند در معرض سه تا هشت برابر خطر بيشتر بروز اندوکارديت عفوني قرار دارند. عوامل پيش بيني کننده افزايش خطر بروز اندوکارديت عفوني شامل جنسيت مذکر با سن بالاي ۴۵ سال، وجود سوفل سيستوليک و ضخيم شدن و بزرگي اندازه برگچه است.۲ از آن جايي که اندوکارديت با شيوع فراوان ناتواني و مرگ و مير همراه است، به بيماران مبتلا به پس زدن MVP توصيه مي شود که پيش از انجام اعمال دندان پزشکي و برخي انواع جراحي آنتي بيوتيک مصرف کنند. با آنتي بيوتيک درماني پيشگيرانه، احتمال ابتلاي بيماران به اندوکارديت عفوني کمتر است.۳ در بيمار مبتلا به MVP و بدون پس زدن، شيوع اندوکارديت عفوني مشابه جمعيت عامه مردم است و بنابراين پيشگيري با آنتي بيوتيک لازم نيست.۲
● درمان و پيگيري
▪ بيماران بدون علامت
بيشتر بيماران مبتلا به MVP بدون علامت بوده و در معرض خطر بالاي بروز عوارض جدي قرار ندارند. پزشکان بايد نسبت به پيش آگهي خوش خيم اين بيماري بيماران را کنترل کنند. بيماران بايد تشويق شوند که يک شيوه زندگي سالم را انتخاب کرده و به طور منظم ورزش کنند.۱
بيماران بدون علامت با پس زدن خفيف يا عاري از آن را مي توان هر ۳ تا ۵ سال از نظر باليني ارزيابي کرد. اکوکارديوگرام هاي متوالي لازم نيست مگر علايم قلبي عروقي بروز کند يا پزشک مشکوک به پيشرفت MR شود.۱
▪ بيماران علامت دار
بيماران MVP که طپش قلب مرتبط با تاکي کاردي، افزايش علايم آدرنرژيک، درد قفسه سينه، اضطراب يا خستگي دارند اغلب به درمان با دوز پايين عوامل مسدودکننده بتا خوب پاسخ مي دهند. علايم مرتبط با تغييرات ارتواستاتيک مانند افت فشارخون وضعيتي با افازيش مصرف مايعات و نمک درمان مي شود. اگر بيماران علايم ارتواستاتيک شديدي را تجربه کردند، درمان با مينرالوکورتيکوئيدها ممکن است لازم شود.۱
بر اساس دستورالعمل کالج کارديولوژي آمريکا انجمن قلب آمريکا، بيماران علامت دار مبتلا به MVP با سابقه حملات ايسکمي گذرا مي توانند از فوايد آسپرين درماني (۸۰ تا ۳۲۵ ميلي گرم در روز) بهره مند شوند. به بيماران علامت دار مبتلا به MVP با سابقه سکته و حملات ايسکمي گذراي راجعه در حالي که آسپرين درماني دريافت مي کنند توصيه مي شود درمان طولاني مدت ضد لخته مانند وارفارين را نيز دريافت کنند.۱
بيماران مبتلا به سندرم MVP اغلب تشويق مي شوند که به منظور تصحيح نقص عملکرد اتونوميک خود معيارهايي را در نظر بگيرند. برخي معيارها مانند رژيم غذايي مناسب، محدوديت مصرف کافئين و افزايش فعاليت هاي ورزشي هستند. نشان داده شده است که بيماران به شدت علامت دار مبتلا به MVP سطوح منيزيم سرمي پاييني دارند. اين بيماران اغلب فعاليت هايپرآدرنرژيک نيز دارند. بررسي ها ثابت کرده است که در صورت وجود اين حالت، مکمل منيزيم ممکن است علايم را بهبود بخشد. مکمل منيزيم ممکن است ترشح کاتکول آمين را نيز کاهش دهد و و از خستگي تام، درد قفسه سينه، تنگي نفس، طپش قلب و اضطراب بکاهد.۱۰ بيماران علامت دار ممکن است با مصرف ۲۰۰ تا حدود ۸۰۰ ميلي گرم منيزيم در روز شاهد بهبودي علايم باشند. يک عارضه جانبي شايع منيزيم، اسهال است. اگر بيماري به اسهال مبتلا شود، بايد ميزان مصرف روزانه منيزيم را کاهش دهد. معمولاً منيزيم يک ماده معدني بي خطر است اما افراد مبتلا به مشکلات قلبي يا کليوي بايد نسبت به مصرف بيش از از حد آن محتاط باشند.
● انتخاب هاي جراحي
بيماران علامت دار مبتلا به MR شديد بايد نسبت به تعمير دريچه ميترال ارزيابي شوند که گاهي اوقات نيز تعويض دريچه ضروري است. جراحي دريچه براي بيماران مبتلا به MR شديد همراه با فيبريلاسيون دهليزي يا هايپرتانسيون ريوي توصيه مي شود. انواع مختلف گزينه هاي جراحي براي بيماران وجود دارد. تعمير و تعويض دريچه ميترال دو گزينه هستند. در متون علمي يک اتفاق نظر وجود دارد که تعمير دريچه ميترال نسبت به تعويض آن ارجحيت دارد.
تعمير دريچه ميترال يک فرايند جراحي است که دريچه ميترال بيمار را حفظ مي کند. جراح تلاش مي کند تا دريچه ميترال اصلي را اصلاح کند. اين جراحي والوولوپلاستي ناميده مي شود که برگشت جريان خون به عقب را از بين مي برد. جراحان گاهي اوقات با تنگ کردن يا تعويض حلقه پيرامون دريچه نيز دريچه را تعمير مي کنند. اين عمل آنولوپلاستي ناميده مي شود. تعمير دريچه ميترال نسبت به تعويض آن فوايد بسياري دارد. ميزان مرگ و مير ناشي از جراحي در بيماراني که متحمل عمل جراحي تعمير دريچه ميترال مي شوند کمتر است، ميزان زنده ماندن آن ها در طولاني مدت بيشتر و خطر حوادث ترومبوآمبوليک در آن ها کمتر است.۲
تعويض دريچه ميترال هنگامي که تعمير دريچه ممکن نيست انجام مي شود. در اين فرآيند جراح دريچه ميترال آسيب ديده را برداشته و آن را با يک دريچه مصنوعي جايگزين مي کند. دو نوع دريچه مصنوعي به کار مي رود که دريچه هاي مکانيکي و بافتي ناميده مي شوند. دريچه هاي مکانيکي از فلز ساخته مي شوند. بيماراني که اين روش را انتخاب مي کنند براي بقاء زندگي شان به يک داروي ضد انعقاد نياز خواهند داشت. دريچه هاي بافتي از بافت بيولوژيک مانند دريچه هاي قلبي خوک ساخته شده اند و بيماران نيازي به مصرف داروي ضد انعقاد ندارند. معمولاً دريچه هاي مکانيکي نسبت به دريچه هاي بافتي طول عمر طولاني تري دارند.
● نتيجه گيري
پرولاپس دريچه ميترال اختلالي قابل پيشگيري نيست. بيماران مبتلا به MVP مي توانند زندگي طبيعي، پربار و بدون علامتي را داشته باشند. پيش آگهي براي فرد مبتلا به MVP غيرپيچيده (بدون پس زدن) عالي است. شدت بيماري در بيماراني که MVP دارند اغلب متفاوت است. برخي بيماران بدون علامت هستند در حالي که برخي ديگر علايم شديدتري را تجربه مي کنند که گاهي اوقات ممکن است کيفيت زندگي آن ها را تغيير دهد. يک بخش مهم در کنترل بيماران مبتلا به MVP قوت قلب دادن به بيمار است زيرا بيشتر بيماران بدون علامت هستند و در معرض خطر بالاي بروز عوارض قرار ندارند. پزشکان بايد نسبت به پيش آگهي خوش خيم به بيماران داراي علايم خفيف يا بدون علامت اطمينان خاطر دهند. تمام بيماران مبتلا به MVP تشويق مي شوند که يک شيوه زندگي طبيعي شامل برنامه ورزشي منظم داشته باشند. بيماراني که شواهدي از عوارض بيماري مانند پس زدن را دارند در معرض خطر بالاي مرگ و مير و ناتواني هستند.۱۱

● مقدمه : بيماري ليشمانيوز در مناطق گرمسيري آمريکا، آفريقا، شبه قاره هند و در نواحي نيمه گرمسيري آسياي جنوب غربي و ناحيه مديترانه آندميک مي باشد. اين ...

● شرح بيماري پارونيشيا التهاب چين هاي بافتي اطراف ناخن انگشتان دست . اين التهاب مي تواند باکتريايي يا قارچي باشد ولي مسري نيست . ● علايم شايع الف) پار ...

● مختصري در مورد آناتومي مچ دست ▪ ساختار اسکلتي: مفصل مچ دست به ظاهر از ترکيب دو استخوان زند زبرين و زيرين و هشت استخوان مچ دست بوجود آمده ولي در واقع ...

بوي بد دهان يا Halitosis به حالتي گفته مي شود که بوي نامطبوعي از تنفس فرد استشمام مي شود، چه منشأ اين بو دهان باشد و يا نباشد. بوي بد دهان بر روابط شخ ...

ريزش مو علل متعددي دارد . وقتي ريزش مو به صورت ناگهاني شروع مي شود . علت ممکن است بيماري ، رژيم ، داروها ، يا تولد بچه باشد . اگر ريزش مو به صورت تدري ...

قلب جزو اندامهايي از بدن مي باشد که عليرغم تپش و فعاليت مداوم و بي وقفه اش ، وجودش در بدن احساس نمي شود. به عبارت ديگر انسانها در ۹۹% مواقع اصلاً متوج ...

تنگي ميترال به شرايطي گفته مي شود که لتهاي دريچه ميترال ضخيم شده و کاميشرها همراه با کوتاه وضخيم شدگي طنابهاي وتري، بهم فيوز مي شوند . تنگي ميترال علت ...

گردن درد در اثر علت هاي مختلفي مثل فعاليت و کار ، آسيب ها ، برخي از بيماري ها پديد مي آيد . ● کارهائي که موجب گردن درد مي شوند : اغلب گردن دردهائي که ...

دانلود نسخه PDF - علل پرولاپس دريچه ميترال