up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله علف کش هاي پهن برگ PDF
QR code - علف کش هاي پهن برگ

علف کش هاي پهن برگ

علف کش هاي پهن برگ مزارع گندم

پهن برگ کشهايي که در زراعت گندم مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از :2.4D (يو46) ،2.4D+MCP ، تري بنورون متيل (گرانستار)، بروموکسينيل (پاردنر)، مکوپروپ+ديکلوپروپ پي+MCPA (دوپلسان سوپر)، ايمازا متابنز- متيل (آسرت) و داي‌کامبا (بانول) که برخي از مشخصات اين علفکش‌ها مانند نام عمومي، نام تجاري، محل عمل، فرمولاسيون،مقدار مصرف درهکتار و زمان مصرفآنها در جدول چهار و ميزان تاثير آنها بر علف‌هاي هرز مختلف نيز در جدول شش ذکر شده است. ساير خصوصيات پهن برگ کشهاي گندم نيز به طور خلاصه در زير مورد بحث قرار خواهد گرفت.
2,4-D (يو-46 دي‌فلوئيد): علف کشي سيستميک از گروه اسيد فنوکسي استيک (اکسين) بوده و به طور گسترده‌اي در مزارع غلات مصرف مي شود. علت امر قيمت مناسب علفکش و کنترل طيف وسيعي از علف‌هاي هرز پهن برگ گندم مي‌باشد. کنترل مطلوب علف هاي هرز، بدون آسيب ديدن گندم، زماني حاصل مي شود که اين علفکش در زمان مناسب مصرف شود. دوره هاي حساسيت غلات به 2,4-D در مواقعي است که رشد آنها سريع است. اين مراحل عبارتند از: صفر تا 4 برگي و از ساقه رفتن تا گلدهي. سمپاشي در مرحله 4 برگي سبب بدشکلي خوشه ها، پيازي شدن برگها، کوتولگي عمومي گياه و کاهش عملکرد مي‌گردد. سمپاشي در مرحله آغاز ساقه رفتن تا گلدهي معمولاً عملکرد را به طور جدي کاهش مي دهد. در مرحله ساقه رفتن ميان گره ها به سرعت طويل مي گردند.
مراحل حداقل حساست گندم به علف کش 2, 4 –D عبارتند از 4 برگي تا ساقه رفتن و از خميري نرم دانه تا رسيدن دانه. مرحله 4 برگي تا ساقه رفتن که شامل پنجه زني کامل مي باشد، بهترين زمان براي سمپاشي 2, 4 –D است. در اين مرحله گياه زراعي به طور نسبي متحمل بوده و علف‌هاي‌هرز نيز معمولاُ کوچک مي‌باشند، لذا به آساني کنترل مي شوند. علاوه بر آن در اين مرحله رشدي، ادوات سمپاشي زميني خسارت زيادي را به گندم وارد نمي کنند. هر چند غلات در مرحله خميري نرم دانه تا رسيدن بسيار متحمل به 2, 4 –D هستند، ولي در اين مرحله سمپاشي توصيه نمي شود. زيرا اولاً تا رسيدن به اين مرحله علف‌هاي هرز خسارت خود را وارد کرده اند. ثانياً ادوات سمپاشي زميني نيز در اين مرحله خسارت زيادي به گندم وارد مي کنند و ثالثاً احتمال باقي ماندن 2, 4 –D در دانه هاي برداشت شده وجود دارد. به طور کلي ارقام گندم بيشترين تحمل را نسبت به 2, 4 –D داشته و جو و يولاف در مرحله بعد قرار دارند. ضمناً فرمولاسيون استر 2, 4 –D موثرتر از فرمولاسيون نمک است، ولي به دليل فرار بودن استر ها کاربرد آنها مشکل بوده و احتمال دريفت بخصوص براي محصولات مجاور مزرعه گندم وجود دارد. شکل 6 مراحل مختلف رشد غلات و حساسيت آنها به 2, 4 –D را نشان مي دهد.
2,4-D+MCPA (يو-46-کمبي فلوئيد) : علف کشي مخلوط از دو گروه اسيد فنوکسي استيک و اسيد آريلوکسي آلکانوئيک بوده و در ايران بجاي 2.4Dاغلب از اين علف کش به دليل وسيع تر بودن طيف علف کشي آن و کريستاليزه شده 2.4Dبه تنهايي در سرماي زمستان استفاده مي‌شود. علف کش MCPA مشابه 2, 4-D عمل مي کند، ولي انتخابي تر از آن است و به گياه زراعي نيز آسيب کمتري وارد مي سازد. البته از نظر اقتصادي نيز مقداري گرانتر است. مخلوط اين دو علف کش به صورت نمک دي متيل آمين و به نسبت 5 31% از MCPA و 36% از 2, 4-D مورد استفاده قرار مي گيرند و فرمولاسيون آن محلول در آب است. مراحلي که گندم به اين علف کش حساسيت نشان مي دهد مانند علف کش 2, 4-D است.
اصولاً در مصرف علفکش‌هاي هورموني ( شبه اکسين ها) بايد دو نکته را مد نظر قرار داد.
1. چون باقيمانده علف کش در سمپاش مي تواند موجب آسيب به گياهان حساس گردد. بنابراين بايد بعد از سمپاشي، سمپاش را با پودرهاي لباس شويي و اگر ممکن باشد با آب گرم خوب شستشو داد.
2. از آنجا که برخي گياهان مانند پنبه، گوجه فرنگي، انگور، پسته، مرکبات، بسياري از سبزي‌ها و خلاصه تمامي گياهان پهن برگ به علفکش‌هاي هورموني حساسيت دارند، بنا براين در هنگام سمپاشي بايد دقت نمود که علف کش از طريق بادبردگي به گياهان خارج از هدف برخورد نکند و سمپاشي بايد با فشار کم و در هواي آرام صورت گيرد. سمپاشي در هواي گرم ممکن است سبب بخار شدن علف کش شود و اگر جريان هوا کند باشد و بخصوص اگر وارونگي داشته باشد، انتقال توده بخار به مزارع حساس مجاور مي تواند آسيب فراواني را سبب شود.
تري بنورون متيل (گرانستار): اين علف کش تماسي و از گروه سولفونيل‌اوره‌ها بوده و کاملاً انتخابي مزارع غلا ت است. اگر گرانستار با سورفکتانتهاي غير يوني مصرف شود، اثر آن افزايش مي يابد. بسياري از منابع دلالت بر ناسازگاري آن با باريک برگ کش ها داشته وحاکي از آنند که در صورت اختلاط آن با باريک برگ کشها، کمترين اثر آن کاهش تاثير 15 تا 20 درصدي باريک برگ کشهاست. در ايران نيز اغلب با باريک‌برگکش تاپيک بصورت مخلوط استفاده مي‌شود. در صورتي که اين علف‌‌‌کش همراه با برخي سموم فسفره يا کودهاي شيميايي حاوي سورفکتانت مصرف شود، ممکن است در گندم سوختگي ايجادکند. از آنجا که اين علف کش کم مصرف است، مقدار بسيار اندک از باقيمانده آن در سمپاش و يا پاشيده شدن آن به مناطق غير هدف، زيانبار است. بنابراين هنگام سمپاشي گرانستار بايد از بادبردگي آن به اطراف و يا ريخته شدن آن در جوييهاي آب جداُ خودداري نمود.
بروموکسينيل (پاردنر): بروموکسينيل علف کش تماسي و از گروه نيتريل‌ها بوده و بر علف هاي هرز بسيار جوان که بيش از دو تا چهار برگ ندارندمؤثر است. از آنجا که علف کش مذکور تماسي بوده و در گياه ضعيف انتقال مي يابد، بنابراين توصيه مي شود هنگام سمپاشي سطح علف‌هرز به طور کامل سمپاشي شود. چنانچه اين علف کش دير مصرف شود، رشد گندم باعث کاهش سطح تماس علف کش شده و بنابراين کارآيي آن کم مي شود. ضمنآُ تاثير بروموکسينيل برعلف‌هاي هرزي که زياد رشد کرده اند کمتر از علفکش‌هاي هورموني است. خطر بادبردگي اين علف کش نيز از علفکش‌هاي هورموني کمتر است. مخلوط بروموکسينيل با MCPA باعث کنترل طيف گسترده تري از علف‌هاي هرز مي شود.هواي سرد و ابري، اثر اين علف کش را کاهش مي دهد. اختلاط آن با باريک برگ کشها نيز عملي است، ولي تاثير نسبي آنها را کاهش مي دهد. نکته اي که در خصوص اين علف کش بايد در نظر داشت ايين است که چنانچه گياه زراعي در معرض تنش رطوبت يا تيمار چرا قرار گرفته است، حداقل تا 30 روز پس از رفع تنش نبايد از اين علف کش استفاده نمود.
مکوپروپ+ديکلوپروپ پي+MCPA ( دوپلسان سوپر): علف کشي مخلوط و متعلق به گروه‌هاي اسيد آريلوکسي آلکانوئيک، اسيد فنوکسي استيک و اسيد پروپيونيک مي‌باشد. نسبت ترکيبات بکار رفته در اين علف کش شامل 160 گرم MCPA + 310 گرم ديکلوپروپ+ 130 گرم مکوپروپ در ليتر مي‌باشدکه جمعا %60 ماده موثر اين علفکش را تشکيل مي‌دهند. ميزان تاتثر اين علفکش در هواي سرد کاسته مي‌شود.
تمام مواردي که در خصوص علفکش‌هاي هورموني ذکر شد، براي اين علف کش نيز صادق است. اين علفکش با شروع ساقه‌دهي نبايستي مصرف گردد.
داي‌کامبا (بانول): علفکشي سيستميک و از گروه اسيد بنزوئيک (اسيد آريل کربوکسيليک) مي‌باشد. اين علف کش از طريق برگ و ريشه جذب گياه مي گردد و در اغلب موارد علف هاي هرزي که توسط 2.4D کنترل نمي شوند توسط اين علف کش کنترل مي گردند.

آب جاري يا آبي که از چشمه ها خارج مي شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي تواند به ...

ديد کلي آب جاري يا آبي که از چشمه‌ها خارج مي‌شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي‌ت ...

آشنايي از آبکشي عمدتا براي پائين بردن سطح ايستابي و خشک نگاهداشتن محيط کار استفاده مي‌شود. از اين روش همچنين جهت کاستن از فشار آب نشتي در دامنه‌ها و ک ...

مينوز لکه گرد و مينوز لکه تاولي مينوز لکه گرد Leucopterascitella مينوز لکه گرد (Lep: Lyontiidae) اين حشره تاکنون در استانهاي تهران، مرکزي، گرگان، منطق ...

علفهاي هرز از تاثيرات زندگي اجتماعي بشر است. انسان معاصر مفهوم علف هرز را به صورت يک گياه ناخواسته در يک مکان توصيف نموده است. چند ميليون انسانهاي اول ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

دانلود نسخه PDF - علف کش هاي پهن برگ