up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله علائم کمبود منگنز PDF
QR code - علائم کمبود منگنز

علائم کمبود منگنز

علائم کمبود منگنز در درختان ميوه

علائم کمبود منگنز در تعدادي از درختان ميوه
و روش هاي درمان آن
منگنز به صورت يون دوبار مثبت و به صورت ترکيبات مولکولي با بعضي عامل هاي کمپلکس کننده آلي EDTA به وسيله گياه جذب مي شود. همچنين گياه مي تواند منگنز را به هر يک از اين دو صورت به طور مستقيم از طريق برگ جذب کند.محلول پاشي روي برگ براي رفع کمبود ، کاري سريع و متداول است. مانند آهن ، منگنز عنصري غير پويا بوده و علايم کمبود معمولا ابتدا در برگ هاي جوان ظاهر مي شود. منگنز نيز مانند ساير عناصر گروه فلزي سنگين ، در فعال سازي آنزيم هاي متعددي که با متابوليسم کربوهيدرات ها ، واکنش هاي فسفري شدن و چرخه اسيد سيتريک سر و کار دارند ، نقش دارد. منگنز فقط به مقدار کم مورد نياز گياه بوده و زيادي آن نيز سمي مي باشد .
منشاء منگنز موجود در خاک تجزيه سنگ هاي معدني مي باشد و از لحاظ فراواني در پوسته زمين ، پس از آهن قرار دارد. مقدار کل اين عنصر در خاک 200 الي 600 ميلي گرم در کيلوگرم خاک مي باشد. يون منگنز در خاک به سه حالت مختلف ديده مي شود. مقدار کل منگنز و منگنز تبادلي در خاک با مقدار کل منگنز در مواد مادري تشکيل دهنده همبستگي ندارد. دي اکسيد منگنز پايدارترين اکسيد منگنز در خاک است و با اسيدي شدن محيط ، بر ميزان حلاليت آن افزوده مي شود. ساير صورت هاي منگنز مثل کربنات ، هيدروکسيد و سيليکات منگنز همگي بيشتر از اکسيد آن محلول اند و درجه حلاليت آنها با PH خاک رابطه معکوس دارد. کمبود منگنز مشابه ساير عناصر ريزمغذي ، بيشتر در خاک هاي آهکي با مواد آلي کم اتفاق مي افتد. حساسيت گياهان مختلف به منگنز ، بسيار متفاوت است و با توجه به اينکه پويايي اين عنصر در درختان ميوه مشابه کلسيم بسيار محدود است ، بنابراين علايم کمبود اين عنصر ابتدا در برگ هاي جوان مشاهده مي شود . علايم کمبود منگنز در تعدادي از درختان ميوه به شرح زير مي باشد :
سيب
در سيب کلروز از ناحيه نزديک حاشيه برگ آغاز و به طرف رگبرگ اصلي توسعه مي يابد. در شرايط کمبود شديد ، کاهش در فعاليت فتوسنتزي و حتي کاهش يا توقف رشد گياه نيز اتفاق مي افتد. در مناطق نيمه خشک محلول پاشي با سولفات منگنز مي تواند کمبود را برطرف کند. و در مناطق خشک مصرف خاکي و محلول پاشي برگي سولفات منگنز مي تواند در کنترل کمبود موثر باشد. لازم به ذکر است که کمبود منگنز بيشتر در خاک هاي آهکي وجود دارد.
هلو
در اثر کمبود منگنز در برگ هاي جوان و تازه بالغ ، نواحي بين رگبرگي در مقايسه با نواحي اطراف رگبرگ اصلي ، کم رنگ تر مي شوند که اين کلروز از اطراف برگ آغاز شده و به سمت رگبرگ مياني توسعه مي يابد. در شرايط حاد کمبود ممکن است ريزش زود هنگام برگ اتفاق بيافتد. رنگ ميوه نيز کامل نشده و کيفيت آن پايين مي آيد و نيز ممکن است برخي ترک هاي پوستي در ميوه ديده شود که با ريزش زود هنگام ميوه ها توام است.در بين درختان ميوه هلو و مرکبات بيشترين حساسيت را نسبت به کمبود اين عنصر از خود نشان ميدهند.
گيلاس
در گيلاس نيز کمبود منگنز همانند ساير درختان ميوه مناطق معتدله به صورت کلروز بين رگبرگي با يک الگوي مشخص مي باشد ، به طوري که کلروز از حاشيه برگ ها آغاز شده و به سمت رگبرگ مياني گسترش پيدا مي کند
انگور
علايم کمبود در بوته هايي که به شدت به کمبود منگنز دچار هستند دو تا سه هفته پس از زمان گل ظاهر مي شود و در کمبودهاي متوسط علايم تا اواسط و اواخر تابستان ظاهر نمي شود. علايم کمبود با زرد شدن بين رگبرگ ها آغاز مي شود و با افزايش کلروز بين رگبرگ هاي اوليه و ثانويه ، رگبرگ هاي کوچک با حاشيه سبز باقي مي مانند. منگنز عنصري غير پويا بوده و علايم کمبود ابتدا در برگ هاي جوان ظاهر مي شود .
مرکبات
کمبود بر روي مرکبات در بسياري از نقاط دنيا گزارش شده است. اين کمبود در خاک هاي آهکي به علت حلاليت خيلي کم ترکيبات محتوي منگنز اتفاق مي افتد. در اثر کمبود منگنز در مرکبات لکه هاي سبز روشن تا زرد در بين رگبرگ هاي اصلي و فرعي ديده مي شود که تا حدودي مشابه علايم کمبود آهن و روي ( مانند برگ هاي نقاشي شده ) مي باشد. ميوه ها نيز ممکن است کوچک تر از حد معمولي شده و در شرايط حاد کمبود ، ميوه نرم شده و رنگ پوست کم رنگ مي شود. در بين درختان ميوه ، مرکبات حساسيت بيشتري نسبت به کمبود منگنز از خود نشان ميدهند.
توصيه مهم : ميزان مصرف را با مهندسين سازمان جهاد کشاورزي محل و منطقه خود مشورت نمائيد

بيماري فلج اطفال را هزار و پانصد سال قبل از مسيح مي شناختند ولي از ويروس و چگونگي آن بي اطلاع بودند بعدها معلوم شد که اين بيماري مسري و همه گير است . ...

کمبود خواب حتي اگر اندک هم باشد، منجر به عدم تمرکز، کاهش ديد و ايجاد اختلال در حافظه مي شود.نتايج تحقيقات گوناگون نشان مي دهد هنگامي که مغز با کمبود خ ...

نارسايي كليه در دو طيف سني بررسي مي‌شوند؛ يكي طيف سني اطفال كه معمولاً افراد زير 18 سال را در بر مي‌گيرند و ديگري طيف سني بزرگسالان كه بالاي سن 18سال ...

پوکي استخوان (Osteoporosis) بيماري است که در آن، استخوان ها ضعيف و شکننده شده و تراکم استخوانها به مرور زمان کمتر مي شود. ● علا ئم و نشانه ها در مراحل ...

علايم بيماري در صورت ديدن سرفه ، توکسيک ، تب کم شدت و ديدن راش بر روي صورت و تنه و اندامها بايد به بيماري سرخک مشکوک شد. که اين راشها بعدا بصورت لکه‌ه ...

کمبود فعاليت آنزيم G۶PD ( گلوکز ۶ فسفات دهيدروژناز ) يکي از مهمترين اختلالات متابوليسم کربوهيدرات ها است که توسط ژن وابسته به جنس بر روي کروموزم X ، ج ...

● سينوسها : سسينوسها فضاهاي پراز هوا هستند که در قسمت جلو جمجمه قرار دارند .عفونت يا التهاب مخاطهاي پوشاننده اين فضاها را سينوزيت ميگويند. ● سينوزيت : ...

آتشک يا بادزدگي (به انگليسي: Blight يا Fire Blight) با عامل باکتريايي Erwinia amylovora يکي از مهمترين بيماري‌هاي درختان ميوه دانه‌دار (سيب، گلابي و ب ...

دانلود نسخه PDF - علائم کمبود منگنز