up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله علائم افسردگي PDF
QR code - علائم افسردگي

علائم افسردگي

با افسردگي چه کنم؟

علائم بيماري
عدم انگيزه، عدم تحرک، انزواطلبي، عدم نشاط، خيره شدن به نقطه اي مبهم، ميل به خودکشي، پريشان حالي، پرخاشگري، عدم تعادل، فراموشي، نشنيدن و يا عدم توجه به صحبتهاي ديگران، تکرار مکررات و يا ميل به شنيدن مجدد خبر و يا توضيح، خواب زياد و يا کم، علاقه مندي به موسيقي هاي آرام و غمگين و...
پژمردگي، بطور معمول به دو صورت: ناگهاني و تدريجي غالب مي گردد ولي برحسب پژوهش هاي صورت گرفته بالاترين سطح آمار موجود به تدريجي بودن حاکميت افسردگي، دلالت مي کند.
اين بيماري مختص انسانها نيست و نباتات و حيوانات را هم دربرمي گيرد و لذا اين بيماري در شکل و عنوان کلي آن، بر همه موجودات زنده جهان، صدق مي کند.
در نهاد و سرشت هرموجودي، به دليل دوري از ذات احديت، حالتي به نام انتظار وجوددارد که اين انتظار به خاطر طولاني بودن مدت آن، نوعي افسردگي را درنهاد موجودات زنده نهادينه مي کند چرا که کل موجودات جهان به دليل هجران و دوري از خالق و صاحب اصلي خويش يعني پروردگار متعال از يک نوع انتظار و غم دروني رنج مي برند.
شما دقت کنيد به خودتان و يا ديگراني که ديده ايد و يا حتي بارزترين نمونه متقن آن کودکي شيرخوار که در آسايش کامل به سر مي برد بازهم گاه او را درغم بخصوصي مشاهده خواهيدکرد و متعجب مي شويد چگونه اين کودک شيرخوار نيز اينگونه به انديشه فرورفته است؟!... و اين همان است که بدان اشاره شد يعني هجران.
بنابراين زمينه افسردگي در نهاد موجودات جهان وجوددارد.
● اما در انسانها
بيدارکردن و شدت دادن به اين غم دروني به عواملي بازمي گردد که به دو دسته اوليه (نهادينه شده) و ثانويه تقسيم مي گردد. عوامل اوليه (نهادينه شده) عبارتند از
▪ انديشه زياد
▪ انديشه کم
▪ بعد جسماني
▪ گناهان و عدم ارتباط با ذات احديت
● عوامل ثانويه
۱) افکار منفي و مزاحم
۲) داروها و غذاها و نوشيدنيها
۳) مواد مخدر و مسکر و دخانيات و هواي آلوده
۴) آپارتمان نشيني و عدم استفاده از طبيعت و آفتاب
۵) عدم تحرک و ورزش
۶) زياد گوش دادن به موسيقي هاي غمگين و غير متحرک
۷) داشتن مشکلاتي خاص در زندگي که لاينحل مانده اند
۸) استفاده زياد از تلويزيون
۹) مطالعه زياد بيمارگونه بخصوص مطالب منفي، حادثه اي و داستانهاي غمگين
۱۰) نداشتن مديريت وبرنامه ريزي در امور مختلف زندگي
۱۱) تماشاي زياد غروب به جاي تماشاي طلوع خورشيد
۱۲) دوربودن از چيزي و يا کسي و مرگ عزيزان و طلاق
۱۳) نداشتن ارتباط با اجتماع و اقوام و خانواده
۱۴) احساس حقارت نسبت به ديگران و نقش تربيتي خانواده
۱۵) نداشتن و يا کم بودن مطالعه بخصوص مطالب مثبت، شاد و آموزنده
۱۶) حسادت زياد و وجود افراد منفي و افسرده در اطراف، (موقعيت زماني و مکاني)
۱۷) نرسيدن به آرمانها
۱۸) رنگهاي تيره
۱۹) بيماري ها
۲۰) تکنولوژي و موبايل و دستگاههايي که ميدان مغناطيسي ايجاد مي کنند.
● چه کنم؟
▪ بهترين راه: پيشگيري است. چرا که افسردگي بيماري روحي است و اگر روح گرفتار شود رهاشدن او بسيار مشکل خواهدبود.
بنابراين اگر کوشش شود که هريک از عوامل ۲۰ گانه افسردگي را بشناسيم و از گرفتارشدن به آنها فرارکنيم ويا لااقل کمتر درتيررس آنها باشيم بزرگترين و اولين کمک را به خود خواهيم کرد. اما اگر گرفتار شده ايد قبل از مراجعه به پزشک اين موارد را رعايت کنيد:
الف) کوشش درجهت شناخت دقيق و آگاهانه عامل و يا عوامل بروز بيماري ازطريق تفکر درتاريخچه زندگي و بررسي اينکه درطول و عرض زندگي خود درمعرض کدام يک و يا چندعامل از عوامل فوق قرار گرفته ايد.
ب) نيت در اهتمام جدي و پيگير درجهت برطرف نمودن عامل يا عوامل.
الف) کوشش آگاهانه اي کنيد تا هرآنچه را که در زندگي با آنها روبرو شده ايد و يا حتي عواملي را که نگران بروز آنها در آينده بوده و يا هستيد را بشناسيد و به ياد آوريد.
دراين مرحله ابتدا اين عوامل را پس از يادآوري، به صورت فهرست وار بنويسيد تا عناوين آنها از ياد شما نروند.
ب) در پايان درباره هريک از اين عوامل، بطور کامل شرح کاملي با ذکر تاريخ و مدت آن عوامل آنها بنويسيد.
درمرحله بعد به تجزيه و تحليل هريک از اين عوامل بپردازيد و توجه کنيد اولاً درکدام مرحله خود شما مقصر بوده ايد و اشتباه را مرتکب شده ايد؟ دوماً: چيزها و اشخاص ديگري را که منصفانه مي توان مقصردانست بشناسيد. حال با شناخت عميق اين عوامل با خود عهد ببنديد ديگر دست به دست آنها ندهيد. با اين پايه گذاري که درجهت مخالف اين بيماري گام برمي داريد اينک به عوامل ۲۰گانه اي که با هم خوانديم سري مي زنيم و درمخالف با آنها با يکديگر گام برمي داريم يعني:
۱) مثبت انديش باشيد: البته اين به معناي از بين بردن حقيقت نيست . بلکه به اين معناست که انديشه مثبت را هم به ذهن خود راه بدهيد و گرنه افکار منفي در ذهن شما رسوب خواهند کرد . تو گويي افکار منفي افکار مثبت را مي خورند . اگر مي خواهيد قاضي خوبي باشيد هر دو طرف دعوا را به محکمه وجدان راه بدهيد .
۲) به بروشور داروهايي که پزشک تجويز خواهد کرد ، دقت کنيد که چه عوارضي خواهند داشت و آنها را يادداشت کنيد . بهتر است لااقل از هم اکنون يک دفترچه حاوي تاريخچه بيماريها و درمانها و مشکلات روحي و جسمي که به شما وارد شده اند و يا وارد خواهند شد تهيه کنيد و اين موارد را به طور منظم و پيگير در آنها يادداشت کنيد . فهرست نوشيدني ها و غذاهاي نشاط آور و کسل کننده را از منابع و کتب علمي در رابطه با غذا و دارو شناسايي و تهيه کنيد . به عنوان مثال : زعفران نشاط آور است و برنج دشمن ويتامين ب که کسل کننده است.
۳) مواد مخدر و مسکر و دخانيات مثل سيگار و قليان را به موزه زباله ها بفرستيد . اگر معتاد هستيد در پنج مرحله و طي پنج ماه ترک کنيد، يعني تدريجي ولي پيگير و جدي : نيت در ترک، کم نمودن مصرف ، کمتر مصرف نمودن، کوشش در فراموش نمودن ، ترک نهايي آن .
۴) در صورت امکان آپارتمان نشيني را ترک کنيد ، يک خانه کوچک ولي حياط دار رو به آفتاب ، به آپارتمان ۶۰۰ متري نيز ارجح خواهد بود . به طور منظم و به صورت هفتگي به دل طبيعت بزنيد اگر اين کار به همراه خانواده و اقوام و به خصوص افرادي که با آنها در تفاهم هستيد صورت بگيرد بهتر است . دو رکعت نماز در طبيعت آرامش دل را دو چندان مي کند . هر روز صبح ، ظهر و عصر خود را به مدت ۵ الي ۳۰ دقيقه در معرض آفتاب قرار دهيد . از طريق اتخاذ روشهاي علمي ، حقايق را چاره کنيد تا بتوانيد از اضطراب بپرهيزيد .
۵) هر روز صبح ناشتا ۱۵ الي ۳۰ دقيقه بدويد و ورزش کنيد . هر روز عصر به مدت ۳۰ الي ۶۰ دقيقه دويده، نرمش کرده و ورزش کنيد و ورزشهايي که همه بدن در آن شرکت کنند مثلاً بسکتبال ، فوتبال و واليبال در اولويت خواهند بود. شنا يکي از مفرح ترين عوامل فرار از افسردگي است . کوه نوردي را هر هفته انجام دهيد . استحمام بعد از ورزش بسيار مناسب و خوب است و از همه بهتر شنا است ، بنابراين اگر به فن شنا هم آشنا نيستيد در هفته دو مرتبه ، در عمق کم آن ، آب تني کنيد .
۶) گوش دادن به موسيقي آرام و غمگين را به يکبار در ماه کاهش دهيد البته موسيقي آرام ولي کلاسيک مثل آهنگهاي موزارت و بتهوون را اگر هر ۴۸ ساعت گوش کنيد مفيد هم خواهد بود چرا که برحسب تحقيقات و پژوهشهاي دانشمندان اين آهنگ مغز را بيدار کرده و وادار به تحرک مي کند چون اين آهنگها ، روي قاعده کلي و نظم خاصي تهيه شده اند و چون به صورت مرحله اي هستند يعني همانند اين مقاله داراي سه رکن مقدمه، متن و نتيجه گيري هستند شما ناآگاهانه به آرامش خاصي مي رسيد مغزتان با طي کردن اين فرايند سه مرحله اي بيدار شده و وادار به تحرک مي شود . در صورت امکان در کنسرت ها شرکت کنيد رقص را هر ۷۲ ساعت انجام دهيد . لازم نيست اين رقص خيلي تند و شاد باشد هم اين که انجامش دهيد کافي خواهد بود . چرا که رقص هيجان آور است و در واقع هيجان رقص زندگي است . به خصوص اگر اين رقص با همسر و فرزندان باشد .
۷) اگر مسأله اي در زندگي شماست که به راستي لاينحل است با آن مدارا کنيد ولي با مشکلات زندگي بجنگيد ولي جنگي هوشمندانه و صبورانه يادتان باشد زندگي همچون کوهي است که ما در حال بالا رفتن از آن براي رسيدن به قله آن هستيم ، مهم اين است که ما به بالا رفتن ادامه دهيم وگرنه به دره اش سقوط خواهيم کرد .
۸) تماشاي تلويزيون را به ميزاني که بايد استفاده کرد محدود کنيد . (تماشاي خبرها، مباحث علمي و مثبت و برنامه هاي آموزشي و طنز و مفرح) را جايگزين کنيد به طبيعت برويد. ورزش کنيد شنا کنيد قايقراني کنيد . تيراندازي و ...
۹) مطالعه مطالب حادثه اي را فقط تا به آن اندازه که در جريان شناخت و چگونگي مبارزه خلافکاريهاي جاري جامعه باشيد مطالعه کنيد و نه به صورت علاقه مندانه.
۱۰) داشتن مديريت علمي در برنامه ريزي هاي ريز و درشت مسائل زندگي علاوه بر اعتماد نفس به شما باعث جلوگيري از شکست و سرخوردگي هاي شخصي و در نزد جامعه مي شود .
۱۱) به جاي تماشاي زياد غروب ، طلوع خورشيد را زياد ببينيد . حکايت، حکايت همان ديدن نيمه پر ليوان است.
۱۲) او که رفته رفته داشته ها را داشته باش. زندگي همچون دايره است با خود بگو به او خواهي رسيد گردش روزگار در اين دنيا و يا آن دنيا اين مهم را ثابت مي کند .
۱۳) ديدار و مباحثت و همنشيني با اجتماع بخصوص قشر نمونه و فهميده آن و نيز اقوام و خانواده به خصوص آنان که هدفمند و مثبت انديش هستند را قدر بدانيد .
۱۴) خود باشيد و پيروزيهاي ديگران را معلم شکستهاي خود کنيد تا بيش از اين شکست نخوريد، شما هم آن سربالايي هايي را که ديگران رفته اند طي کنيد . سربالايي هاي زندگي را نه با سرعت که با قدرت طي کنيد .
۱۵) مطالب مثبت ، شاد و آموزنده را جزو وظايف روزانه خود کنيد، تا آموزش ببينيد و لذا از قبل اين فراگيريها شاد هم خواهيد شد . چون مسائل مهمي را که تاکنون نمي دانسته ايد ياد مي گيريد و توأم با آن به خاطر بالا رفتن ظرف داشته هايتان به خود مي باليد و شادمان خواهيد بود . (غرور مثبت شادي آور است )
۱۶) با رعايت بند ۱۵ از اين به بعد به ديگران نيز حسادت نخواهيد کرد بلکه سعي مي کنيد از آنها مسائل جديدي ياد بگيريد و از مباحث و جلوس با آنان لذت خواهيد برد و با جايگزيني غرور مثبت به جاي غرور منفي ، شادمان تر خواهيد شد . مسائل را بهتر و متواضعانه تر درک خواهيد کرد. حرف هاي افراد منفي را از اين گوش به آن گوش به در کنيد و طرف خالي نيمکت خود را به افراد مثبت دهيد .
۱۷) لازم نيست حتماً به آرمانهايتان برسيد حتي اگر مثبت بوده باشند، همين که شما تلاش خود را کرده باشيد و يا تلاش کنيد که از رسيدن به هدف مهم تر است . شنيده ايد که مي گويند ورزش وسيله است نه هدف.
۱۸) رنگهاي تيره مثل مشکي ، قهوه اي را از لباس و کفش و شلوار تن خود و دکوراسيون محل کار و منزل و حتي رنگ خودرو و رنگ قلم خود دور کنيد.
رنگهاي آبي ، زرد، صورتي را جايگزين کنيد. رنگ قرمز اگر چه شاد است ولي بايد به صورت تلفيقي با ساير رنگها باشد و به تنهايي به کار نرود چون در غير اين صورت زيادي و تندي رنگ آن محرک بد اعصاب خواهد بود . رنگ سبز آرامبخش است ولي همنشيني زياد با آن افسردگي مي آورد و لذا بايد آنرا با رنگهاي شاد تلفيق نمود .
۱۹) سعي کنيد با اتخاذ روشهاي مديريتي و مدبرانه، بر اعصاب خود مسلط شويد و مواردي را که تاکنون به آن پرداخته شد را به صورت جدي پيگير باشيد تا کمتر در معرض بيماري ها باشيد .
چراکه: روح که بيمار شود جسم را هم گرفتار خواهد شد . بله البته اگر بيماري داريد که صعب العلاج است بايد به افکار مثبت روي آوريد و مدارا را سرلوحه قرار دهيد و سعي کنيد وجود آن را به فراموشي بسپاريد و يا لااقل افکار حاشيه آن را پرورش ندهيد و بزرگنمايي نکنيد .
۲۰) سعي کنيد زياد در معرض دستگاه هايي همچون لوازم برقي: دلر، ماشين لباسشويي، آبميوه گيري ، چرخ گوشت، جارو برقي و لوازم صوتي و تصويري و موبايل قرار نگيرد .
مثلاً: براي موبايل خود از گوشي هاي سيم دار استفاده کنيد و يا به هنگام کار کردن ماشين لباسشويي به اتاق ديگري برويد و يا فاصله ۲ ، ۳ متري خود را از لوازم صوتي و تصويري حفظ کنيد و مدت زيادي را با آنها به سر نبريد . افسردگي قابل درمان است. مگر نديده ايد درخت يا گياهي خشکيده را که پس از مبارزه دوباره شکوفا مي شود بنابراين با شناخت عوامل ۲۰گانه اي که شما به دليل يک يا چند عامل آن به اين بيماري گرفتار شده ايد به جنگ علمي و پيگير آن برويد مراجعه پيگير نزد روانپزشک را فراموش نکنيد . هيچ انسان عاقل و مثبتي به شخصي که در حال سقوط به دره اي است و اين در حالي است که او فقط گياهي را در دستانش محکم گرفته و ادامه زندگي اش به آن گياه کوهي است ، هرگز توصيه به رها کردن آن ناجي نمي کند ، چرا که او مي تواند به جاي سقوط به دره ، به بالا رفتن و نجات خود ادامه دهد ، به خود مشاوره هاي مثبت و منطقي بدهيد. هيچ کس بهتر از خود شما ، ناجي شما نخواهد بود ، چون در اين صورت شما همچون بيننده اي خواهيد بود که فقط خارها را نخواهد ديد و گل قرمز را نيز خواهد ديد ، حتي اگر خارها، گل را احاطه کرده باشند ، اما شما وظيفه داريد خارها را به کناري بزنيد ، چون شما گل را دوست داريد و بايد او را نجات دهيد.

مقدمه احساس عدم خوشحالي در برخي از روزها امري طبيعي است. اما زماني که تنهايي و نا اميدي جاي اين احساس را مي گيرد و از بين نمي رود مي تواند منشا اصلي ا ...

هيچ چيز مثل ديدن يک کودک يا نوجوان افسرده ذهن و روح آدمي را به خود مشغول نمي کند; که چرا؟ تا چند سال پيش باور کلي در بين روانشناسان اين بود که: کودک ...

بيماري فلج اطفال را هزار و پانصد سال قبل از مسيح مي شناختند ولي از ويروس و چگونگي آن بي اطلاع بودند بعدها معلوم شد که اين بيماري مسري و همه گير است . ...

نارسايي كليه در دو طيف سني بررسي مي‌شوند؛ يكي طيف سني اطفال كه معمولاً افراد زير 18 سال را در بر مي‌گيرند و ديگري طيف سني بزرگسالان كه بالاي سن 18سال ...

علايم بيماري در صورت ديدن سرفه ، توکسيک ، تب کم شدت و ديدن راش بر روي صورت و تنه و اندامها بايد به بيماري سرخک مشکوک شد. که اين راشها بعدا بصورت لکه‌ه ...

در تمامي جوامع دنيا، زنان بيش از مردان دچار افسردگي مي شوند. اين اختلاف مي تواند ناشي از عوامل گوناگون زيستي، روان شناختي، محيطي، فرهنگي و يا ترکيبي ا ...

دوستي مي گفت هر وقت اخبار بد را مي شنوم دل شوره مي گيرم و تصور مي کنم اگر اين اتفاق ناخوشايند براي خانواده ام بيفتد چه کنم؟ آيا توصيه مي کنيد در شرايط ...

آيا فردي خشن، عصبي و انزواطلب هستيد؟ آيا هميشه مشغول کار کردن مي باشيد، نوشابه هاي الکلي فراواني مي نوشيد، داروهاي غير قانوني استفاده مي کنيد و از طري ...

دانلود نسخه PDF - علائم افسردگي