up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله عقرب PDF
QR code - عقرب

عقرب

عقرب حشره اي اتمي

عقرب نام يکي از گونه هاي بند پايان است که داراي ۸ پا و نيشي با زهر کشنده مي باشد. نيش عقرب در نوک دم آن قرار دارد.
عقرب ها (Scorpion) وابسته به عنکبوتيان هستند . در دنيا گونه هاي متعددي عقرب وجود دارد که تنها تعدادي محدود براي انسان خطر ناک هستند .عقرب بيشتر در آب هواي گرم و شب ها فعال هستند و به اين علت رعايت نکات ايمني در مورد جلوگيري ار عقرب گزيدگي به خصوص در مناطق گرمسيري و به هنگام تاريکي هوا اهميت دارد . (مثل پوشيدن جوراب ، شلوار و کفش مناسب ، تکان دادن کفش و لباس قبل از پوشيدن و غيره )
نکته : خطرناک ترين عقرب در ايران عقربي است به نام گارديم که محل زيست آن خوزستان است .
زهر عقرب بيشتر بر بند پايان و جانوران کوچک موثر است و معمولاً براي انسانها کشنده نيست بلکه تاثيرات موضعي مانند درد و ورم ايجاد ميکند اما بعضي گونه هاي آن براي انسانها هم کشنده هستند.
عقربها بچه زا بوده و دست کم تا زمان نخستين پوست اندازي نوزادان بر پشت عقرب مادر جابجا مي شوند.
اين جانور در طول روز در گوشه اي بي حرکت پنهان مي شود و شب هنگام فعاليت خود را آغاز مي کند و به دنبال شکار مي رود.
گژدم، سم خود را از طريق نيشي که در انتهاي دم خود دارد به شکار تزريق مي کند و زماني انسان را مي گزد که آدمي ندانسته پا روي آن گذارد و خطر لگد شدن عقرب را تهديد کند.
وضع کسي که دچار عقرب گزيدگي شده، نبايد بي اهميت تلقي گردد چون ممکن است جان بيمار در خطر باشد و اهمال کاري به مرگ وي منجر گردد. عقربها تنها موجوداتي هستند که اشعه راديو اکتيويته تاثيري به آنها ندارد و جالب تر اينکه عقربها دو دشمن دارند يکي از آنها يک نوع سار است و ديگري مگس. ضعيفترين عقربها ۴۰۰۰۰ راد (واحد اندازه گيري تشعشعات توليدکننده يون جذب شونده) را تحمل ميکنند اين عدد در مورد انسان کمتر از تنها ۶۰۰ راد ميباشد وبدين گونه از انفجار اتمي هم جان سالم بدر ميبرند.
اين جانور رنگهاي مختلفي مثل زرد مايل به قهوه اي، قهوه اي، خاکستري و سياه دارد و اندازه بين ۱۸-۵ ۱ سانتي متر دارد ولي بواسطه شکل بدني خود که حالت تخت و صاف است، مي تواند از شکافهائي به عرض ۳ ميلي متر نيز عبور کند و خود را وارد خانه سازند.
در محيط خارج از خانه در شکاف و درز بين سنگها، زير پوست درخت، بين هيزمها و ... يافت شده و در محيط داخل خانه حمام، دستشوئي، آشپزخانه و محيطهاي مرطوب يافت مي شوند. اين جانوران در طول روز در گوشه اي بي حرکت و پنهان بوده و در طي شب فعاليت خود را آغاز مي کنند و بدنبال شکار خود مي روند و سم خود را از طريق نيش که در انتهاي دم آنها وجود دارد به شکار خود تزريق مي کنند.
عقرب گزيدگي:
از نظر پزشکي حائز اهميت ميباشد. امروزه بعلت توسعه و نوسازي شهرها کمتر با اين مساله برخورد داريم ولي متاسفانه مردم روستاها و عشاير مناطق محروم استان همچنين ساکنين منازل قديمي هنوز با مشکل عقرب گزيدگي مواجه هستند .
مبارزه با عقرب و پيشگيري از گزش آن بمراتب اهميت بيشتري از درمان عقرب گزيدگي دارد.
● علائم :
علائم عقرب گزيدگي بستگي به نوع عقرب، مقدار سم وارد شده به بدن شخص فصل گزش و وضعيت جسماني فرد مصدوم دارد. و ممکن است همراه يک واکنش موضعي يا علائم شديد در سراسر بدن باشد که گاهي منجر به مرگ ميشود.
معمولاُ پس از گزش، سوزش، همراه با درد در محل احساس ميشود. در محل گزش پوس قرمز، متورم و ااحتمالاً دچار خونمردگي و تاول ميشود.
● علائم عمومي در بدن:
شامل تنگي نفس، طپش قلب، تعريق زياد و ترشح زياد بزاق و تهوع و استفراغ، سرگيجه و اضطراب، ادرار خوني، سردرد، درد شکمي و اندامها ميباشد.
معمولاً گزش عقربهائيکه در مناطق خشک و صحرائي و يا گرم زندگي مي کنند بعلت غلظت بالاي سم خطرناکتر است. اما خطر عقرب به کوچکي و بزرگي و رنگ بستگي ندارد.
● پيشگيري:
بهترين اقدام پيشگيري دوري جستن از محل زندگي عقربها، نوسازي و بهسازي اماکن قديمي جمع آوري و دفع بهداشتي زباله ميباشد. در محلهائيکه عقرب زياد مشاهده ميشود لازم است محلهاي مرطوب در انبارها، زير کاشي و کنار فرشها و محل نگهداري البسه، رختخواب، کفشها کنترل بيشتري گردد.
در موقع استفاده از لباس يا کفش يا رختخواب دقت شود در موقع استراحت در چنين اماکني حتماً از تخت استفاده گردد.
● در زمان عقرب گزيدگي چه بايد انجام داد:
۱) حفظ خونسردي و تقويت روحيه مصدوم مرحله اول است.
۲) اگرچه اکثر عقرب ها سمي هستند ولي گزش همه آنها خطرناک نيست. بنابراين کليه عقرب گزيدگيها را هرچه سريعتر بايستي به مراکز بهداشتي و درماني انتقال داد. پس از گزش عقرب محل گزش را فشار دهيد تا باقي مانده سم خارج شود. داغ کردن سوزاندن شکاف دادن محل گزش بي فايده است.
۳) محل گزش را ضدعفوني نموده سپس باندپيچي نمائيد و عضو عقرب گزيده را ثابت نگهداريد و تا زمانيکه به مراکز بهداشتي و درماني انتقال پيدا نکرده باند را باز و از انجام اقدامات خودسرانه و سنتي جداً خودداري نمائيد. درمان علامتي مثل درد پيشگيري از عفونتها و بيماري کزاز و نيز تجويز سرم ضد عقرب گزيدگي در صلاحيت پزشک معالج ميباشد.

از حدود ۲۰۰ گونه متفاوت عقرب که د رسراسر دنيا پراکنده مي باشند فقط حدود ۲۰ گونه آنها سمي هستند در بين آنها گونه Mesobuthus Tamulus ( که نوعي عقرب قرمز ...

▪زمان رسيدن به نصف النهار: ۲۹ تير؛ مساحت : ۴۹۷ درجه مربع اين صورت فلکي کوچک منطقه البروج، چهره عقربي را تصوير مي کند که با نيش خود، جبار اين صورت فلکي ...

مدتي است که ماهيان آب شور نيز به بازار آبزي دان کشورم وارد شده اند و به بيان بهتر آکوآريوم دريايي ( Marine aquarium ) نيز جاي خودش را در ايران باز کرد ...

خزندگان نيز مانند ماهي ها و دوزيستان نمي توانند گرماي مورد نياز خود را از درون بدن توليد كنند، بنابراين آن را به طور مستقيم از خورشيد و گاهي از محيط ك ...

● مقدمه نرمتنان شاخه اي از جانوران هستند که شامل ۵ رده آمفي نورا ، شکم پايان ، ناوپايان ، دوکفه ايها و سرپايان هستند. حلزونها جزء رده شکم پايان مي باش ...

● بارش ماهي بارش ماهيها در مناطق مختلف دنيا ديده شده است. در تشريح آن ميتوان گفت كه اين ماهيها از دريا بوسيله گردباد به هوا برده شده ومانند ابري در من ...

دانلود نسخه PDF - عقرب