up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله عقرب (sco) کژدم PDF
QR code - عقرب (sco) کژدم

عقرب (sco) کژدم

▪زمان رسيدن به نصف النهار: ۲۹ تير؛
مساحت : ۴۹۷ درجه مربع
اين صورت فلکي کوچک منطقه البروج، چهره عقربي را تصوير مي کند که با نيش خود، جبار اين صورت فلکي مشهور فصل زمستان را کشته است. اين دو صورت فلکي در دو سمت مقابل هم در آسمان قرار گرفته اند. بنابراين، زماني که عقرب طلوع مي کند جبار غروب مي نمايد . صورت فلکي عقرب در امتداد کهکشان راه شيري و در کنار قوس واقع شده، بنابراين از لحاظ اجرام آسماني غني مي باشد.
▪ ستاره ها
آلفاي غرب همان ستاره قلب العقرب بوده که معناي انگليسي آن «رقيب مريخ» است . علت اين رقابت ، سرخ رنگي اين ستاره در قياس با رنگ سياره مريخ سرخ روست. اين ستاره يک ابرغول بوده و حدود ۶۰۰ برابر قطر خورشيد با طيف M۱ Ib و قدر ۰ ۱ مي درخشد. قلب العقرب داراي يک همدم آبي رنگ از قدر پنجم مي باشد که طيف آن B۳ و فاصله اش ۶۰۰ سال نوري است.
▪ اجرام عمقي آسمان
عقرب شامل بيش از دو دوجين خوشه ستاره اي ، با قدر ۷ و ۸ است که در دو طرف دم عقرب قرار گرفته اند. M۷ (قدر سوم) و M۶ (قدر چهارم) هر دو از خوشه هاي باز درخشان هستند. در حالي که M۴ يک خوشه کروي قدر ششم است.
● عوّا (Boo) گاوران
رسيدن به نصف النهار : ۲۵ خرداد ؛
مساحت : ۹۰۷ درجه مربع
صورت فلکي عوا گاهي به عنوان خرسبان، که سگ هاي صورت فلکي سگان شکاري و همچنين خرس هاي دب اکبر و دب اصغر در حوالي قطب شمال را دنبال مي کند. معرفي مي شود. عوا به شکل بادبادک يا بستني قيفي بوده که درخشنده ترين ستاره آن سماک رامح، در بخش پاييني قرار دارد. براي يافتن سماک رامح مي توان انحناي دسته آبگردان دب اکبر را به صورت قوس ادامه داد تا به آن رسيد.
▪ ستاره ها
سماک رامح ستاره الفا از اين صورت فلکي است که نام انگليسي آن مشتق از لغت arktouros به معناي «نگهبان خرس» در واقع اشاره اي به خرس بزرگ آسمان است. سماک رامح چهارمين ستاره درخشان در کل آسمان و يکي از معدود ستارگان درخشان زرد ، نارنجي است که مي توان آن را به راحتي تشخيص داد. نوع طيف آن K۲ III ، با قدر منهاي ۰۴ ۰ و فاصله ۳۴ سال نوري است. بقيه ستارگان عوا به نسبت کم فروغند . درخشنده ترين آن ها اپسيلون به عنوان يک مجموعه سه تايي به نام ازار است.
▪ اجرام عمقي آسمان
NGC۵۴۶۶، يک خوشه کروي در فاصله ۴۷۰۰ سال نوري است که مجموعه اي با قدر ۵ ۸ و مات را مي سازد.
● قطعه الفرس (Equ) اسب کوچک ، پاره اسب – پوني (۱)
زمان رسيدن به نصف النهار : ۲۹ شهريور؛
مساحت : ۷۲ درجه مربع
به نظر مي رسد که اين صورت فلکي را در دو قرن قبل از ميلاد، هيپارکوس ستاره شناس يوناني نامگذاري کرده باشد، در حالي که قرن ها در نوشته هاي نجومي نامي از آن برده نشده ، نام او را احتمالاً به اين دليل معادل «اسب کوچک» گذاشته اند تا تمايزي با صورت فلکي مجاور خود يعني اسب بالدار يا فرس اعظم داشته باشد. جايگاه اسب کوچک بين دماغ اسب بالدار در شرق و صورت فلکي کوچک دلفين در غرب است. اين صورت فلکي دومين صورت فلکي لحاظ کوچکي در منطقه مي باشد (فقط صورت فلکي صليب جنوبي به اندازه ۴ درجه مربع از آن کوچکتر است). از آنجا که اين صورت فلکي ، کوچک و فاقد ستارگان درخشنده است اما پيدا کردنش سخت بوده و در نتيجه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
▪ستاره ها
آلفاي صورت فلکي اسب کوچک به نام نير قطعه الفرس است که در عربي معناي «قسمتي از اسب» يا «اسب کوچک» را مي دهد. طيف آن از نوع Go III ، قدرش ۹ ۳ و فاصله اش با ما معادل ۱۵۰ سال نوري است.
▪ اجرام عمقي آسمان
داراي اجرام عمقي نمي باشد.
●قوس (Sgr) کماندار ، نيم اسب
زمان رسيدن به نصف النهار : ۲۹ مرداد؛
مساحت : ۸۶۷ درجه مربع
اين صورت فلکي بزرگ واقع در دايرهٔ البروج ، شايد يکي از ابتدايي ترين خداوندان جنگ با تيرو کمان در آغاز در اساطير سومري ها و سپس به عنوان کماندار يوناني ها، و در نهايت موجود نيمي انسان، نيمي بز و يا حيواني با بالا تنه انسان و پائين تنه اسب ( قنطورس) معرفي شده است. مشاهده شکل نيم انسان، نيم اسب، در آسمان کار ساده اي نيست ولي از آنجا که در نجوم جديد ، آن را «قوري چاي» ناميده اند، لذا پيدا کردنش آسان تر شده است. قوس در مرکز کهکشان ما قرار گرفته و در نتيجه ، راه شيري در اين بخش درخشنده ترين حالت را دارد.
▪ ستاره ها
اپسيلون قوس به نام کمان (قوس) جنوبي داراي طيف B۹ IV و در فاصله ۸۵ سال نوري از ماست. اين ستاره با قدر ۹ ۱ درخشان ترين ستاره صورت فلکي قوس محسوب مي گردد.
▪اجرام عمقي آسمان
در صورت فلکي قوس تعداد زيادي از اجرام عمق آسمان از جمله ۱۵ جرم مسيه، و روشن ترين ابر آسماني واقع در کهکشان راه شيري، در اين محل استقرار يافته است. M۲۲ يک خوشه کروي قدر پنجم است که در ۳ درجه اي شمال شرقي ستاره لانداي قوس واقع گرديده است. M۲۳ يک خوشه باز بزرگ داراي ۱۲۰ ستاره از قدر ۷ است. M۸ يا سحابي مرداب، ابر وسيع زيبايي است که ستارگان جواني را در فاصله ۱۵۰۰ سال نوري از زمين در بر گرفته و داراي قدر کلي ۶ مي باشد. در همان نزديکي M۲۰ سحابي سه شاخه قرار گرفته که تعدادي از ستاره هاي خيلي داغ و جوان را در درون گاز و غبار خود، جاي داده است. M۱۷ سحابي اُمگا به فاصله ۱۰۰۰۰ سال نوري از زمين، داراي قدر ۷ است.
۱ اين نوع اسب در ايران به نام پوني شناخته مي شود.

از حدود ۲۰۰ گونه متفاوت عقرب که د رسراسر دنيا پراکنده مي باشند فقط حدود ۲۰ گونه آنها سمي هستند در بين آنها گونه Mesobuthus Tamulus ( که نوعي عقرب قرمز ...

عقرب نام يکي از گونه هاي بند پايان است که داراي ۸ پا و نيشي با زهر کشنده مي باشد. نيش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. عقرب ها (Scorpion) وابسته به عنکبوت ...

پنهان شدن يک جسم سماوي در پشت جسم سماوي بزرگ تر و نزديک تر را در اصطلاح مي ناميم. در اين مقاله با فهرستي از بهترين اختفاهاي سال ۱۳۸۶ و شرايط رصدشان د ...

خوشه هاي کروي خانواده اي از صدها هزار ستاره ريز و درشت اند، که هرکدام در هاله ي کهکشان همچون کندوي پُر ازدحامي از ستاره ها قرار دارند. اين اجرام باشکو ...

ستارگان زيبايي كه در سرتاسر آسمان پراكنده اند هر كدام گلوله هاي عظيمي از گازهاي بسيار بسيار زياد و دماي فوق العاده بالا هستند. اين گازها ميلياردها سال ...

● نگاه اجمالي مردم ، ساليان دراز با مشاهده آسمان تصور مي کردند که شکل گروههاي ستارگان همانند اشيا و موجودات روي زمين است. اين گروههاي ستارگان را صور ف ...

كلف ها، از هنگامي كه در ۱۶۱۰ ميلادي به وسيله ي گاليله كشف شدند، پيوسته مورد مطالعه بوده اند. حاصل اين پژوهش را مي توان به صورت زير خلاصه كرد : الف) سا ...

دانلود نسخه PDF - عقرب (sco) کژدم