up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله عفونت چشمي PDF
QR code - عفونت چشمي

عفونت چشمي

● شرح حال:
پسر بچه ۱۳ ساله با تاري ديد ۲ طرفه، چشمان قرمز، احساس جسم خارجي و ترس از نور و درد خفيف از چند هفته قبل مراجعه، چشم بدون خارش و ترشح بود.
سابقه ي بيماريهاي داخلي، جراحي و چشم نامشخص بود. از نظر واکسيناسيون سابقه ي خوبي داشت و حساسيت دارويي نداشت و هيچگونه داروي موضعي يا خوراکي مصرف نمي کرد. بهترين ديد اصلاح شده ۶۰ ۲۰ در چشم راست و ۴۰ ۲۰ در چشم چپ بود و در اسليت لامپ واکنش فوليکولر در ملتحمه ي پلکي ۲ طرف وجود داشت.
ملتحمه ي چشم به طور خفيف قرمز بود و ميکروپانوس در قسمت فوقاني قرنيه ي هر دو چشم موجود بود ++ سلول و فلر دو طرفه موجود بود عدسي ويتره ي قدامي هر دو چشم طبيعي بود. لنفادنوپاتي وجود نداشت.
● تشخيص:
بيمار از هرگونه علائم دستگاه تنفس فوقاني، حساسيت فصل و يا استفاده از داروي جديد و يا قطر ه ي چشمي، راش، نشانه هاي گوارشي، ضربه به چشم و يا مصرف لنز تماسي مبري بود.
مادر کودک اظهار مي داشت که نامبرده به علت درد زانو و ورم ساق پا از چکمه استفاده نموده و مبتلا به اختلال ادراري و هماتوري بوده است. پس از مشاهده و ارزيابي توسط متخصص روماتولوژي اطفال و يافته هاي آزمايشگاهي تشخيص سندرم رايترز داده شد و درمان استروئيدي شروع شد.
سندرم رايترز همراه با کراتوکونژنکتيويت با ماگزتيرول (مخلوط نئومايسين پلي مکيسين B و دگزامتازون) ۳ بار در روز و هيوسين (اسکوپولامين) ۲ بار در روز در هر دو چشم و تا يک هفته بعد پيگيري شد.
بيمار از نظر HLAB۲۷ منفي بود. سندرم رايترر (R.S) به طور کلاسيک شامل تريادورم ملتحمه، آرتريت و اورتريت غير سوزاکي است و غالباً به صورت نادر هر ۳ علامت با هم ديده مي شود.
R.S در افراد مذکر جوان ديده مي شود. شايعترين تظاهرات چشمي ورم ملتحمه است. غالباً همراه با ترشح مخاطي بدون لنفادنوپاتي جلوي گوشي است. کراتيت نقطه يي اپي تليالي گاهي همراه با ارتشاح پلئومرفيک زير اپي تليوم چند کانوني در قسمت مياني محيطي قرنيه به صورت ميکروپانوس ديده مي شود.
اوتيت حاد غير گرانولوماتوي قدامي غالباً ديده مي شود که گاهي تا ويتره قدامي گسترش مي يابد. اين يافته ها غالباً ۲ طرفه ولي غير متقارن بوده، گلوکوم ثانويه ي زاويه بازتابش از التهاب اتاق قدامي، اپي اسکلريت وکوروئيديت مولتي فوکال محتمل اما غير شايع است.
● علائم سيستمي شامل:
تب، کاهش وزن، تغييرات پوست وناخن وهيپرکراتوز است. التهاب در سر آلت مردان و سرويسيت در خانمها و ضايعات مخاطي دهان بدون درد ديده مي شود. يافته هاي مشخص پوستي Keratoderma Blennorrhagica که شامل پاپول، وزيکول پوستي روي آرنج يا روي پاها است. آرتريت در زانو ، قوزک پا و مچ بوده وتمايل به جابه جايي و عدم تقارن داشته وگاهي راجعه است.
ناتواني دائمي به علت اسکلتي عضلاتي در ۲۰% بيماران ديده مي شود.
● اتيولوژي:
تستهاي آزمايشگاهي مانند آنتي ژن HLAB۲۷ حامي تشخيص R.S بوده و بيش از ۷۵ درصد بيماران HLAB ۲۷ مثبت دارند.
عفونت گوارشي ناشي از باکتري کامپيلوباکتر، سالمونلا ، شيگلا و ويرسينيا سبب پيشرفت بيماري R.S گرديده نقش کلاميديا در عفونت ادراري تناسلي به عنوان يک عامل اتيولوژيک در پيشرفت بيماري R.S مورد ترديد است.
● تشخيص افتراقي:
تشخيص افتراقي کدورت قرنيه ي محيطي شامل ويروسي (ويروس تب خال، آدنوويروس) باکتريال (کلاميديا نيسريا) آلرژيک (آتوپيک، بهاره). کراتوکونژنکتيويت، استافيلوکوک، ورم ملتحمه فليکتن اولسر، کراتيت رزاسه، کراتيت محيطي زخمي که غالباً ثانويه به بيماري هاي کلاژن عروقي است.
● ورم ملتحمه ويروسي:
غالباً با عفونت تنفسي فوقاني آغاز شده وهمراه با سوزش، احساس جسم خارجي، پرخوني ملتحمه و واکنش فوليکولر، ترشح مخاطي سروزي ولنفادنوپاتي جلوي گوش است.
ديد معمولاً بدون تغيير بوده و يا خيلي کم تغيير مي کند. کراتوکونژنکتيويت تبخالي با کاهش ديد، کاهش حساسيت قرنيه درد چشم، سوزش، احساس جسم خارجي، لنفادنوپاتي جلوي گوشي و گاهي وزيکولهاي پوستي در اطراف چشم مي باشد کراتوکونژنکتيويت اپيدميک ناشي از آدنوويروس تيپ ۸ و ۱۹ باعث ارتشاح زير اپي تليالي مي شود که خود سبب اسکار گرديده و در صورتي که در محور بينايي اتفاق بيفتد روي ديد اختلال ايجاد خواهد کرد.
● ورم ملتحمه باکتريايي:
معمولاً با کاهش ديد همراه است، احساس جسم خارجي، ترشح مخاطي چرکي، پرخوني ملتحمه همراه با واکنش پاپيلر، به جز عفونت کلاميديائي که درآن واکنش فوليکولار خصوصاً در ملتحمه ي پلک فوقاني ظاهر مي شود.
ورم ملتحمه سوزاکي فوق حاد غالباً همراه با پاپي مشخص، ترشح چرکي شديد، لنفادنوپاتي جلوي گوش، ورم پلک و در واقع اين بيماري از اورژانس هاي چشم پزشکي بوده و نياز به درمان فوري و شديد با آنتي بيوتيک وريدي و موضعي دارد چرا که Nisseria ممکن است سبب نفوذ در قرنيه و پارگي آن گردد.
● ورم ملتحمه آلرژيک:
اين بيماران از خارش شديد و ترشح آبکي شاکي و معمولاً در سابقه ي خود آلرژيهاي فصلي را ذکر مي کنند. علائم شامل کيموزيس همراه با واکنش پاپيلر و گاهي ورم اطراف چشم مي باشد.
آنهايي که به کراتوکونژنکتيويت آتوپيک مبتلا هستند غالباً از ترشحات غليظ شکايت داشته و در سابقه ي خود Atopy دارند. زخم هاي قرنيه و نقاط سفيد رنگ در نزديک لمب به نام نقاط Hornert Rantas Dots مشخصه ي بيماري است.
● کراتيت استافيلوککي حاشيه يي:
يک واکنش فوق حساسيتي به آنتي ژن استافيلوکک طلايي است که همراه بلفاريت مزمن ديده مي شود. ارتشاح زير اپي تليالي غير عفوني موضعي، نتيجه ي واکنش آنتي بادي ميزبان است که در حاشيه ي قرنيه بوده و به وسيله ي يک منطقه ي شفاف از ناحيه ي لمب جدا مي شود.
همراه بودن آن با بلفاريت مزمن سبب ارتشاحاتي مي شود که غالباً در ساعت ۲، ۴، ۸ و ۱۰ قرنيه ديده مي شود. ضايعات با فلورسئين رنگ نمي گيرند و چشم معمولاً آرام است.
● ورم ملتحمه Phlyctenular:
با ارتشاحات (Infiltrates) موضعي، استريل در ملتحمه ي چشمي همراه است. بدون همراهي منطقه ي شفاف در حاشيه ي قرنيه يا لمب بوده و چون که اپي تليوم آسيب پذير است اين ارتشاحات با فلورسئين رنگ مي پذيرند. به طور کلاسيک فليکتنوز با واکنش فوق حساسيتي تيپ ۴ به بيماري سل ايجاد شده اما ممکن است واکنش فوق حساسيتي به استافيلوکک يا قارچ ها و ويروس هم باشد.
● رزاسه:
همراه با اختلال در عمل غدد سباسه ي پوست صورت و پلک هاست. ترشح سبوم اضافي پلک ها مسبب بلفاريت مزمن است که خود سبب ورم ملتحمه ي مزمن، ارتشاح حاشيه ي قرنيه، زخم استريل، اپي اسکلريت و حتي ايريدوسيکليت مي گردد. کراتيت رزاسه ي مزمن ممکن است سبب نورگ زايي قرنيه و اسکار گردد.
● کراتيت زخمي حاشيه يي:
که همراه است با بيماريهاي سيستم ايمني، عروقي کلاژن همانند سندرم شوگرن و آرتريت روماتوئيد، گرانولوماتوز واگنر، پلي آرتريت نودوزا، لوپوس اريتماتو، اسکلرودرما، پلي کوندريت راجعه و بيماريهاي التهابي ديگر مثل بيماري بهجت.
▪ علائم چشمي عبارتند از:
پرخوني ملتحمه ، ارتشاح حاشيه ي قرنيه و نازک شدن استروما.
▪ اداره ي بيماري:
درمان R.S که همراه با کراتوکونژنکتيويت است شامل استفاده ي مکرر از قطره ي استروئيدي و سيکلوپلژيک در صورتي که التهاب اتاق قدامي مشخص باشد اضافه مي شود و يک آنتي بيوتيک موضعي به منظور هرگونه بيماري اپي تليوم قرنيه و حفاظت ثانويه در برابر عفونت و پيگيري خوب و درمان بيماري سيستمي با کمک روماتولوژيست يا متخصص داخلي.
با درمان صحيح ضايعات قرنيه ظرف چند ماه بدون هيچگونه اسکار و عروق خوني بهبود مي يابند. درکودک نامبرده پس از چندين هفته درمان هاي فوق الذکر بهترين ديد وي در هر دو چشم ۲۰ ۲۰ بود. اتاق قدامي آرام وارتشاح زير اپي تليال در هر ۲ طرف رفع شده بود.

در ستون حل مساله باليني، اطلاعات مربوط به يک بيمار واقعي به صورت مرحله به مرحله براي يک پزشک متخصص در حيطه مورد نظر ارايه مي شود (قلم ضخيم) و او قدم ب ...

قطره هاي چشمي مي توانند در درمان بيماريها يا رفع ناراحتيهاي چشمي بسيار مفيد باشند. اما مهم است كه بياد داشته باشيد كه تمامي داروها مي توانند عوارض جان ...

يک دوربين دوچشمي را مي توان به صورت دو تلسکوپ شکستي کوچک کاملا مشابه دانست که هر کدام براي يک چشم استفاده مي شود.شکل ويژه(زيگزاگ مانند) دوربين دوچشمي ...

ماهيان نه چشمي که به صورت انگلي مانند زندگي مي کنند، مه عضو ماهيان حقيقي شناخته شده در دنيا هستند و نه خويشاوندي با مار ماهيان دارند بلکه شبيه به زالو ...

عفونت‌هاي ادراري در تمامي سنين بروز مي‌كند، عفونت‌هاي ادراري تا يك سال اول زندگي در پسران شايع‌تر از دختران است. بعد از سال اول زندگي تا 50 سالگي عفون ...

ديورتيکولار عبارت است از ايجاد فتق هايي شبيه کيسه ديورتيکول در ديواره کولون که احتمالا ناشي از يبوست طولاني مدت و افزايش فشارهاي کولوني است. البته علت ...

در ميان زيورآلات آويزي، گوشواره ها کم خطرترين هستند اما در شرايطي خاص حتي گوشواره ها هم خطرناک محسوب مي شوند.... نرمه گوش (قسمت گوشتي پايين گوش) از جم ...

در ميان زيور آلا ت آويزي، گوشواره ها کم خطرترين هستنداما در شرايطي خاص حتي گوشواره ها هم خطرناک محسوب مي شوند. نرمه گوش (قسمت گوشتي پايين گوش) از جمله ...

دانلود نسخه PDF - عفونت چشمي