up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله عفونت هاي دستگاه ادراري PDF
QR code - عفونت هاي دستگاه ادراري

عفونت هاي دستگاه ادراري

پيشابراه ، مثانه ، کليه ها و پروستات ، همگي مستعد ابتلا به عفونت هستند . اغلب عفونت هاي دستگاه ادراري ( UTI ) سبب ايجاد علائم موضعي مي شوند اما تظاهرات باليني هميشه با دقت محل عفونت را مشخص نمي کنند .
● اورتريت :
غالباًدر افراد فعال از نظر جنسي و معمولاً در مردان رخ مي دهد . علائم اين عفونت شامل درد و سوزش پيشابراه حين ادرار کردن هستند و عموماً مقداري ترشح نيز در مجراي پيشابراه وجود دارد .تشخيص آزمايشگاهي شامل رنگ آميزي گرم ترشحات پيشابراه که در اغلب مردان مبتلا به سوزاک علت اورتريت را مشخص مي کند . درمان اورتريت گنوکوکي تجويز سفترياکسون (mg ۲۵۰ تزريق عضلاني ، در دوز واحد ) و براي درمان عفونت کلاميديايي همزمان بايد به دنبال اين درمان اقدام به تجويز يک دوره داکسي سيکلين (mg ۱۰۰ خوراکي دو بار در روز به مدت ۷ روز ) يا آزيترومايسين (g ۱ خوراکي بصورت دوز واحد ) شود .
درمانهاي جايگزين شامل سفيکسيم (mg ۴۰۰ خوراکي يکبار در روز ) سيپرو فلوکسازين (mg ۵۰۰ خوراکي يکبار در روز) هستند . در بيماران مبتلا به آلرژي شديد نسبت به داروهاي بتالاکتام مي توان از اسپکتينومايسين به ميزان g ۲ داخل عضلاني استفاده کرد .
درمان اورتريت غير گنوکوکي شامل درمان فرد مبتلا و تمام افرادي است که با وي در تماس جنسي بوده اند و بايد باآزيترومايسين (g ۱خوراکي بصورت دوز منفرد ) يا داکسي سيکلين (mg ۱۰۰ خوراکي دوبار در روز به مدت ۷ روز ) تحت درمان قرار بگيرند . عود مجدد عفونت متحمل است و به درمان طولاني تري نياز دارد ( ۲ تا ۳ هفته ) .
● سيستيت و پيلونفريت :
در زنان شايعتر است و ميزان بروز اين عفونتها با افزايش سن افزايش مي يابد . عوامل مستعد کننده فرد به عفونت هاي دستگاه ادراري ، شامل استفاده از وسايل ( مانند کاتتريزاسيون ، سيستوسکوپي ) ، بارداري ، اختلالات آناتوميک دستگاه ادراري تناسلي و ديابت شيرين هستند .
● ويژگيهاي باليني :
▪ درد سوپراپوبيک
▪ احساس ناراحتي يا لرزش هنگام ادرار کردن
▪ تکرر ادرار
علائم شايع عفونت دستگاه ادراري هستند وجود درد پشت يا فلانک و پيدايش تب مؤيد اين است که عفونت محدود به مثانه نيست و سبب درگيري کليه يا پروستات نيز شده است .افراد مسن و بيماران ناتوان مبتلا به عفونت دستگاه ادراري ممکن است فاقد هر نوع علامت قابل انتساب به دستگاه ادراري باشند وتنها با تب ، اختلال وضعيت عقلاني يا هيپوتانسيون مراجعه کنند. در تشخيص آزمايشگاهي وجود بيش از ۵ تا۱۰ عدد گلبول سفيد در هرميدان قوي ميکروسکپي از يک نمونه ادراري سانتريفوژ شده ، غير طبيعي محسوب مي شود . وجود کست هاي گلبول سفيد در يک نمونه ادراري عفوني ، دلالت بر وجود پيلو نفريت دارد .
درمان در اغلب بيماران مبتلا به سيستيت ، تجويز مقدار بالاي آنتي بيوتيک در يک دوز واحد مي باشد.
( مثلاً يک قرص تري متوپريم _ سولفامتوکسازول از نوع قدرت مضاعف يا ۸۰۰ ميلي گرم نورفلوکساسين ) از آنجايي که افتراق باليني سيستيت از بيماري دستگاه ادراري فوقاني دشوار است، کساني که دوز واحد آنتي بيوتيک دريافت کرده اند ممکن است به علت وجود بيماري تشخيص داده نشده قسمت فوقاني دستگاه ادراري ، دچار عود عفونت شوند .در بيمار مبتلا به سندرم اورترال اگر به تجويز آنتي بيوتيک ها پاسخ دهد بايد سير درمان وي راکامل کرد در غير اينصورت اگر علائم پيوري پا برجا بماند بايد بيمار تحت درمان ۷ تا۱۰ روزه با تتراسيکلين قراربگيرد . در بيماراني که بعلت پيلونفريت بستري شده اند ،رنگ آميزي گرم ادرار درمان اوليه را هدايت مي کند .عفونت باسيل گرم منفي را ميتوان در آغاز بايک آمينو گليکوزيد به اضافه آمپي سيلين سالباکتام يا يک سفالوسپورين درمان کرد. درصورت مطالعات حساسيت آنتي بيوتيکي که نشان دهنده غير ضروري بودن آمينوگليکوزيدها باشند ، مصرف اين داروها بايد سريعاً قطع شود .در عفونت آنتروکوکي ( کوکسي g+ به صورت زنجيره اي ) درابتدا با آمپي سيلين به اضافه يک آمينوگليکوزيد درمان مي کنيم . وجود کوکسي g+ خوشه اي مي تواند مؤيد استافيلوکوکها باشد .در زماني که از ساير جهات سالم هستند از عوامل محتمل استافيلوکوک ساپروفيتيکوس است که به اغلب آنتي بيوتيکها حساس مي باشد ولي دربيماران مسن تر بايد استافيلوکوک طلائي مورد توجه باشد .اين عفونت را مي توان با پني سيلين مقاوم به پني سيليناز مانند نفسيلين درمان کرد . وجود کوکسي g+ در ادرار ممکن است برآندوکارديت توام با آمبوليزه شدن سپتيک به کليه دلالت داشته باشد .
در عفونت هاي مکرر پيشگيري با نصف قرص تري متوپريم _ سولفامتوکسازول هر شب موثر واقع مي شود . در باکتريوري آسمپتوماتيک ( بدون علامت ) که عمدتاً در افراد مسن و ميانسال ديده مي شود در صورت فقدان بيماري ساختماني دستگاه ادراري يا ديابت شيرين ، نيازي به درمان ندارد .باکتري اوري بدون علامت در حين بارداري به علت خطر بالاي پيلونفريت بايد تحت درمان قرارگيرد . وجود پيوري در غياب رشد باکتريائي درکشت ادرار در بيماراني که دچار علائم دستگاه ادراري تحتاني هستند بايد عفونت کلاميديائي ، گنوکوکي ، واژينيت وعفونت هرپس سيمپلکس در نظر قرارگيرد.پيوري استريل درغياب علائم دستگاه ادراري تحتاني ممکن است دربيماران مبتلا به نفريت بينابيني يا سل دستگاه ادراري ديده شود .
● پروستاتيت :
اين عفونت معمولاً دراثر تهاجم مستقيم پاتوژن از ميان پيشابراه رخ مي دهد . از علائم عفونت دستگاه ادراري ، درد پشت يا پرينه وتب شايع هستند . برخي ازبيماران دچاردرد هنگام انزال مي شوند . معاينه رکتال معمولاً نشان دهنده حساسيت پروستات است . پروستاتيت حاد ممکن است ناشي از عفونت گنوکوکي باشد اما شايع تر ازهمه در اثر باسيلهاي g رخ مي دهد.
درمان اين عفونت درجهت پاتوژن مشاهده شده دررنگ آميزي گرم ادرار صورت مي گيرد . در مرداني که دچار عفونت هاي راجعه دستگاه ادراري مي شوند بايد به پروستاتيت مزمن که ممکن است بدون علامت باشد شک کرد . بعلت نفوذ ضعيف اغلب آنتي بيوتيکها به پروستات ، درمان پروستاتيت مزمن با اشکال مواجه مي شود . درمان طولاني مدت ( ۴ تا ۱۲ هفته ) با يکي از فلوروکينولونها يا سيپروفلوکساسين ۵۰۰ ميلي گرم دوبار در روز يا تري متوپريم _ سولفامتوکسازول ( دوقرص هر ۱۲ ساعت )، انديکاسيون دارد .

● شرح حال: پسر بچه ۱۳ ساله با تاري ديد ۲ طرفه، چشمان قرمز، احساس جسم خارجي و ترس از نور و درد خفيف از چند هفته قبل مراجعه، چشم بدون خارش و ترشح بود. س ...

دستگاه عصبي، اطلاعات را جمع آوري، تحليل، ذخيره و منتقل مي کند. اين دستگاه کارکردهاي حياتي بدن را کنترل مي کند و با جهان خارج تعامل دارد. دستگاه هاي عص ...

دستگاه عصبي يا سيستم عصبي يا سامانهٔ عصبي (Nervous System) در بدن جانوران به هماهنگي فعاليت‌هاي ماهيچه‌ها پرداخته، اندام گوناگون را تحت نظارت درآورده، ...

در ستون حل مساله باليني، اطلاعات مربوط به يک بيمار واقعي به صورت مرحله به مرحله براي يک پزشک متخصص در حيطه مورد نظر ارايه مي شود (قلم ضخيم) و او قدم ب ...

استفراغ بيرون رانده شدن پرفشار محتويات معده و بخش ابتدايي روده است. شمار زيادي از بيماري ها که بسياري از آنها بيماري هاي اوليه دستگاه گوارش نيستند، مم ...

ديورتيکولار عبارت است از ايجاد فتق هايي شبيه کيسه ديورتيکول در ديواره کولون که احتمالا ناشي از يبوست طولاني مدت و افزايش فشارهاي کولوني است. البته علت ...

در ميان زيورآلات آويزي، گوشواره ها کم خطرترين هستند اما در شرايطي خاص حتي گوشواره ها هم خطرناک محسوب مي شوند.... نرمه گوش (قسمت گوشتي پايين گوش) از جم ...

در ميان زيور آلا ت آويزي، گوشواره ها کم خطرترين هستنداما در شرايطي خاص حتي گوشواره ها هم خطرناک محسوب مي شوند. نرمه گوش (قسمت گوشتي پايين گوش) از جمله ...

دانلود نسخه PDF - عفونت هاي دستگاه ادراري