up
Search      menu
سایر :: مقاله عطر PDF
QR code - عطر

عطر

▪ به طور کلي در تعريف عطر ميتوان گفت که عطر مجموعه اي از مواد خوشبو کننده بعلاوه يک حلال مناسب است
● اجزاي اصلي يک عطر
۱) حلال يا حامل
۲) مواد تثبيت کننده
۳) عناصر خوشبو تشکيل ميدهند .
● رحاملهاياحلال ها: از حلالهاي جديد و پرکار امروزي براي نگهداري مواد معطر مخلوط اتيل الکل بسيار خالص به همراه مقدار کم يا زياد آب است . ميزان آب بر طبق انحلال پذيري روغنهاي مورد استفاده تعيين ميشود . حلال مذکور بدليل فراريت بالايي که دارد پخش بويي را که حمل ميکند آسان ميسازد و ضمن آنکه تاثير سوئي هم بر پوست و همچنين واکنش خاصي با مواد حل شونده ندارد . اما قبل از هر چيز بايد بوي الکل از بين برود که براي اينکار از مواد برطرف کننده بو يا پيش تثبيت کننده استفاده ميشود از موادي که چنين کاري را انجام ميدهند ميتوان به صمغ بنزويين و يا ديگر تثبيت کننده هاي رزيني اشاره کرد که اين مواد به الکل اضافه ميشوند و بعد از مدت يک يا دو هفته الکل تقريبا بي بو بدست مي آيد ، بوي خام طبيعي آن با رزين خنثي ميشود .
● تثبيت کننده ها : به طور کلي در يک محلول حاوي مواد معطر و فرار ، جزئي که فراريت بالاتري دارد اول تبخير ميشود ، و از آنجايي که مجموعه مواد مختلف ايجاد بوي معطر ميکنند بايد بر اين اشکال غلبه کرد براي همين از يک تثبيت کننده استفاده ميکنند ، ماده ايکه فراريت پايين تر از روغنهاي عطري دارند و سرعت تبخير اجزاي تشکيل دهنده و معطر را کند و يکسان ميکنند .
▪ از انواع تثبيت کننده ها ميتوان به
۱) ترشحات حيواني نظير مشک و عنبر و …
۲) محصولات رزيني که بر اثر آسيب ديدگي و يا بطور طبيعي از گياهان خاصي ترشح ميشوند مانند:بنزويين و صمغ يا ترپنها
۳) روغنهاي اسانسي که هم بوي خوش و هم نقطه جوش بالاتر از حد متعارف {۲۸۵-۲۹۰درجه سلسيوس}دارند مانند مرموک و صندل و ….
۴) مواد تثبيت کننده سنتزي : برخي از استرهاي نسبتا بي بو با نقطه جوش بالا مانند گيسريل دي استات نقطه جوش ۲۵۹درجه سلسيوس و اتيل فتالات با نقطه جوش ۲۹۵ درجه بنزيل بنزوات با نقطه جوش ۳۲۳ درجه سلسيوس و همچنين مواد که بوي خاصي دارند و پس از اضافه شدن به مجموعه مواد معطر بوي خود را منتقل ميکنند مانند : آميل بنزوات ، استوفنون، استرهاي الکلي سيناميک ، استر هاي اسيدي سيناميک و….
● مواد خوشبوي موجود در عطر :
به طور کلي مواد خوشبوي موجود در عطرها به موارد زير تقسيم ميشوند :
۱) روغن اسانسي
۲) مواد مستقل
۳) مواد شيميايي سنتزي يا نيم سنتزي
روغنهاي اسانسي :در حقيقت از نوع روغنهاي خوشبوي فرار با منشاء گياهي هستند . البته بايد ميان روغنهاي بدست آمده از عطرگيري با روغنهاي جاذب يا استخراج توسط حلال و روغنهاي اسانسي بازيابي شده توسط تقطير تفاوت قائل شد . در روغنهاي حاصل از تقطير ممکن است اجزاي سازنده غير فرار و اجزايي که بدليل تقطير از بين رفته اند را نداشته باشد ، به طور کلي ميشود گفت در عمل تقطير ما قسمتي از مواد مورد نياز مان را از دست ميدهيم بعنوان مثال : گل محمدي که فنيل الکل در بخش آبي محصول تقطير از بين ميرود و يا عصاره بهار نارنج که روغن تقطير شده بخش بسيار کوچکي از متيل آنترانيلات است در حالي که روغن استخراج شده ممکن است حدود يک ششم اين جزء سازنده را داشته باشد . روغنهاي اسانسي در اصل در آب نامحلول و در حلالهاي آبي محلول هستند ، همانطور که در مورد گلاب و عصاره بهار نارنج ديده ميشود مقدار کافي روغن ممکن است در آب حل شود و بوي تندي به محلول بدهند . اين روغنهاي به قدر کافي فرار هستند که در بيشتر مواد هنگام تقطير تغيير نميکنند و همچنين با بخار آب فرار هستند و رنگشان از بي رنگ تا زرد يا قهوه اي است يک روغن اسانسي معمولا مخلوطي از ترکيبات است .
▪ ترکيباتي را که در روغنهاي اسانسي بوجود ميآيند ميتوان بصورت زير دسته بندي کرد :
استرها : عمدتا بنزوييک ؛استيک ؛ سالسيليک ؛ و سيناميک اسيدها .
الکلها : منتول و بورنئول و.. .
آلدهيدها : بنزآلدهيد ؛ سينامالدهيد ؛ سيترال ،
اسيدها : بنزوييک ؛ سيناميک ؛ ايزووالريک در حالت آزاد .
فنولها: تيمول ؛ اوژنول ، کارواکرول . کتونها : کارون ؛ منتون؛ ايرون ؛کامفور و…لاکتونها: کومارين و..
ترپنها : کامفئين ؛ پينن ؛ ليمونن؛ سدرين ؛
فلاندرين وهيدروکربنها : سيمين ؛ استيرن ؛ فنيل اتيلن در گياهان زنده روغنهاي اسانسي احتمالا در متابوليسم يا حفاظت در برابر دشمن دخالت دارند ، هر بخش از گياهان يا تمام بخشها ممکن است حاوي روغن باشند ،
روغنهاي اسانسي در غنچه ها ؛ گلها ؛ برگها ؛ پوست ؛ ساقه ؛ ميوه ؛ تخمها ؛ چوب ؛ريشه ها و ساقه هاي زير زميني و در برخي از درختان در ترشح صمغ روغني يافت ميشود . روغنهاي فرار را ميتوان از گياهان با روشهاي گوناگوني بدست آورد که عبارتند از : فشردن ؛ تقطير ؛ استخراج با حلالهاي فرار ؛ روغن هاي جاذب و خيساندن ، لازم به ذکر است که استخراج با حلالهاي فرار يک روش جديد است که ميتواند جايگزين روشهاي ديگر شود اما از تقطير گرانتر است ، بيشتر روغنها معمولا بوسيله تقطير با بخار آب بدست مي آيند . اما در برخي از روغنها دما اثر معکوسي دارد مثل روغن مرکبات که با فشردن پوست آنها روي اسفنج بدست ميآيند، روغني که به اسفنج منتقل ميشود در مراحل بعدي با فشردن اسفنج جمع مي گردد . در برخي ازگلها بوسيله تقطير روغني بدست نمي آيد يا روغن آنها در اثر تقطير تخريب ميشود براي همين از روشهاي ديگري استفاده ميشود .
از بين روشها ي ذکر شده به توضيح مختصر تقطير با بخار آب مي پردازيم .
تقطير با بخار آب: گلها و گياهان داراي برگ باريک داخل دستگاه تقطير ريخته ميشوند ، برگها وريشه هاي آبدار و ساقه هاي کوچکتر بايد به ذرات کوچکي تبديل شوند ؛ مواد خشک پودر ميشوند ؛ چوبها و ريشه هاي سفت به قطعات کوچکي خرد ميشوند ؛ انگور در حالت طبيعي به دستگاه خورانده ميشود چون گرماي تقطير به سرعت فشار کافي براي شکافتن پوسته بيروني آنها فراهم ميکند ، تقطير معمولا در فشار جو انجام ميشود مگر اينکه اجزاي روغن هيدروليز شوند در آن صورت بهتر است که در خلا انجام شود ، در بيشتر موارد تقطير به روش سنتي انجام ميشود ، مانند گلاب گيري که البته کارايي اين روشها پايين است و روغن با مواد ديگري همانند آکرولئين ؛ تري متيل آمين و مواد کرزوت آلوده ميشود . روش هم بدين صورت است که از بشکه هاي روغن يا ديگهاي مسي مجهز به لوله هاي چگالنده هستند که از ميان حمام آبي ميگذرند . مواد و آب به درون دستگاه تقطير ريخته ميشود و يک آتش مستقيم از موادي که از تقطير پيش برجا مانده در زير دستگاه روشن ميشود .بدين ترتيب با عمل تقطير روغن گيري انجام ميشود مطالب تکميلي:اول از همه بايد بدونين که همه عطرا يه مخلوطي از مواد طبيعي (عصاره گياهان) و مواد مصنوعي (براي تقويت بو و افزايش مدت تاثير اون) هستن. الکل به عنوان مايع اصلي تشکيل دهنده هر عطر هست و نسبت مخلوط شدنش با اسانسهاي معطر، باعث نامگذاري محصول نهايي ميشه. دليل استفاده از الکل اينه که الکل با خاصيت تصعيد شدن و انتشار به اطراف بدنتون باعث ميشه ديگران تا فاصله چند متري بفهمن که شما عطر زدين.اگه تو يه عطري ميزان مواد معطر بين ۲۰ تا ۴۰ درصد باشه (و باقيش الکل و يه کم آب باشه) به اون عطر ميگن perfume که اين نوع عطر از همه انواع ديگه خالصتره و دوام بيشتري داره و در نتيجه گرونتر هم هست. اودوپرفيوم ( eau de perfume) حاوي ۱۵ تا ۲۲ درصد مواد معطره هست و متداولترين نوع عطر هم همينه که هم ميزان دوام و پايداري رايحه اون زياده و هم اينکه قيمتش نسبت به قبليه کمتره. اودوتوالت (eau de toilette) به عطري ميگن که درصد مواد معطره اون بين ۸ تا ۱۵درصد باشه. اين عطرا معمولا يه بوي ملايم و کم دوام دارن و بيشتر مناسب اسپري بدن هستن که بدرد پريدن خواب از سر و استفاده در محيط کار ميخورن. ادوکلن (eau de cologne) هم در اصل همون اودوتوالته که البته اشاره اش به يه رايحه خاص هست که توسط ناپلئون بکار برده ميشد منتها الان ديگه يه اصطلاح عام شده. بعضيا بهش ميگن eau fraiche.
از همه انواع ديگه ارزونتره و درصد مواد معطرش هم کمتره (حدود ۴ درصد).بقيه لوازم معطر رو ميشه در رده هاي بعدي قرار داد. مثلا افترشيو، دئودورانت، ژل حموم، لوسيون بدن و غيره.ميزان دوام عطر روي بدن هر فرد علاوه بر نوع عطر به خصوصيات پوست اون شخص هم بستگي داره. کلا کسايي که پوستشون روشن و خشکه بوي عطر رو کمتر نگه ميدارن تا کسايي که پوست چرب دارن. چون پوست چرب رطوبتي داره که مواد معطر رو در خودش نگه ميداره. يه پارامتر ديگه اي هم که هست ph يا اسيديته پوست هر کسه که اونم روي دوام بوي عطر تاثير داره

در ساختن عطر مواد شيميايي معطر نيز بکار ميرود. ثابت کننده ها که وظيفه پيوند دادن و متصل کردن عطرهاي گوناگون را بعهده دارند شامل بلسان ( درخت گل حنا )، ...

● ديد کلي عطرها موادي هستند که انسان ها براي اينکه خوش بو باشند و در نزد ديگران مقبول ، از آنها استفاده مي کنند. عطرهايي که از مواد طبيعي بدست مي آيند ...

● ديد کلي عطرها موادي هستند که انسان‌ها براي اينکه خوش‌بو باشند و در نزد ديگران مقبول ، از آنها استفاده مي‌کنند. عطرهايي که از مواد طبيعي بدست مي‌آيند ...

عطر آميزه اي از روغنهاي اساسي، تركيبات معطر، ثابت كننده و الكل مي باشد. روغن هاي اساسي از طريق تقطير گلها،گياهان و علفها بدست مي آيد.اگر عصاره گيري از ...

به طور كلي در تعريف عطر ميتوان گفت كه عطر مجموعه اي از مواد خوشبو كننده بعلاوه يك حلال مناسب است اجزاي اصلي يك عطر را ۱) حاملها يا حلال : از حلالهاي ج ...

بيشتر خانم ها به تاريخ مصرف لوازم آرايش شان توجهي ندارند و با اين کار، سلامت پوست، چشم و اجزاي صورت شان را به خطر مي اندازند.... به طور متوسط تاريخ مص ...

خيلي از خانم ها لوازم آرايشي و بهداشتي شان را که در منزل استفاده مي کنند، در کيف دستي شان مي گذارند و همراه خودشان به خارج از منزل مي برند و حتي با آن ...

از گذشته هاي بسيار دور تاکنون بسياري از مردم بر اين باور بوده و هنوز هم هستند که «فيروزه سنگي است که براي انسان و به خاطرآرامش او آفريده شده است » حتي ...

دانلود نسخه PDF - عطر