up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله عشق PDF
QR code - عشق

عشق

رازهاي عشق

راز اول عشق
راز عشق در تواضع است . اين صفت نشانه ي تظاهر نيست. بلکه نشان دهنده ي احساس و تفکري قوي است. ميان دو نفري که يکديگر را دوست دارند ، تواضع مانند جويبار آرامي است که چشمه ي محبت آنها را تازه و با طراوت نگه ميدارد.
راز دوم عشق
راز عشق در احترام متقابل است. احساسات متغيرند، اما احترام دو طرف ثابت مي ماند. اگر عقايد شريک زندگي ات با عقايد تو متفاوت است، با احترام به نظرهايش گوش کن . احترام باعث مي شود که او بتواند خودش باشد.
راز سوم عشق
راز عشق در اين است كه به يكديگر سخت نگيريد . عشقي كه آزادانه هديه نشود ، اسارت است .
راز چهارم عشق
راز عشق در اين است كه رابطه تان را مانند يك باغ با محبت تزيين كنيد . بذر علاقه ها و عقيده هاي تازه بكار كه زيبايي برويد . ضمنا فراموش نكن كه باغ را بايد هرس كرد ، مبادا غنچه هاي گل پوشيده از علف هاي هرزه ي عادت ها شود . براي آنكه عشق همواره با طراوت بماند ، بايد به آن مثل هنر ، خلاقانه نگاه كرد.
راز پنجم عشق
راز عشق در خوش مشربي است . شوخي با ديگران را فراموش نكن ، در ضمن مراقب شوخي ها هم باش . شوخي ناپسند نكن . شوخي بايد از روي حسن نيت باشد ، نه نيشدار.
راز ششم عشق
راز عشق در اين است كه هر روز كاري كني كه شريك زندگيت را خوشحال كند ، كاري مثل دادن هديه اي كوچك ، تحسين ، لبخندي از روي محبت. نگذار كه جويبار محبت تان از كمي باران ، بخشكد .
راز هفتم عشق
راز عشق در اين است كه حقيقت اصلي عشق ، يعني تفكر را از ياد نبري. آيا يك رابطه ي دراز مدت ، مهمتر از اختلافات كوچك و زود گذر نيست ؟
راز هشتم عشق
راز عشق در اين است كه مانع بروز هيجانات منفي در وجودت شوي ، و صبر كني تا خونسردي را دوباره به دست آوري. با اين كه احساس جلوه ي الهام است ، اما شخص عصباني نمي تواند چيز ها را با وضوح درك كند. قلبت را آرام كن تنها به اين وسيله مي تواني چيز ها را همان طور كه هستند ، دريابي .
راز نهم عشق
راز عشق در اين است كه طرف مقابلت را تحسين كني. هرگز با فرض اين كه خودش اين چيزها را مي داند ، از تحسين كردن غافل مشو . مشكلي پيش نخواهد آمد اگر بارها با خلوص نيت بگويي : دوستت دارم. گرچه احساسات بشري به قدمت نسل بشر است ، اما كلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند .
راز دهم عشق
راز عشق در اين است كه در سكوت دست يكديگر را بگيريد. كم كم ياد مي گيريد كه بدون كلام رابطه برقرار كنيد .
راز يازدهم عشق
راز عشق در اين است كه به عشق ، بيش از يكديگر احترام بگذاريد ، زيرا عشق هديه ي ازلي خداوند است .
راز دوازدهم عشق
راز عشق در توجه كردن به لحن صداست. براي تقويت گيرايي صدا ، بايد آن را از قلب بيرون بياوري ، سپس رهايش كني تا بلند شود و به سمت پيشاني برود . تارهاي صوتي را آرام و رها نگه دار . اگر احيايات قلبي ات را به وسيله ي صدا بيان كني ، آن صدا باعث ايجاد شادي در ديگري خواهد شد.
راز سيزدهم عشق
راز عشق در اين است كه از يكديگر انتظارات بيجا نداشته باشيد ، زيرا نقص همواره جزء لاينفك بشر است . ذهنت را براي ارزشهايي متمركز كن ، كه شما را به يكديگر نزديك تر مي كند ، نه براي مسائلي كه بين شما فاصله مي اندازد.
راز چهاردهم عشق
راز عشق در اين است كه حس تملك را از خود دور كني. در حقيقت هيچ كس نمي تواند مال كسي شود. شريك زندگيت را با طناب نياز نبند. گياه هنگامي رشد مي كند كه آزادانه از هوا و نور آفتاب استفاده كند .
راز پانزدهم عشق
راز عشق در اين است كه شريك زندگيت را در چارچوبي كه خودت مي پسندي حبس نكني. عيبجويي باعث تباهي مي شود. همه چيز را همان طور كه هست بپذير ، تا هر دو شاد باشيد. قانون طلايي اين است : نقاط قوت را تقويت كن ، و ضعف ها را ، نه تقويت كن نه تقبيح. هرگز سعي نكن با سوزاندن ، جلوي خونريزي زخم را بگيري .
راز شانزدهم عشق
راز عشق در اين است که هنگام سوء تفاهم ، فقط به اين فکر نکني که طرف مقابل چه طور ناراحتت کرده است. در عوض به راه حلي فکر کني که در آينده از بروز سوء تفاهمي مثل آن جلوگيري کند .
راز هفدهم عشق
راز عشق در اين است که هيچ کدام خود را معلم ديگري ندانيد. به عبارت ديگر از اين که مي توانيد از يکديگر ياد بگيريد ، سپاسگذار باشيد .
راز هجدهم عشق
راز عشق در اين است که وقتي پيشنهادي به نظرت مي رسد ، به نياز خودت براي بيان آن فکر نکني ، بلکه به علاقه ي ديگري به شنيدن آن فکر کني. اگر لازم بود ، حتي ماه ها صبر کن تا آمادگي شنيدن آنچه را مي خواهي بگويي پيدا کند .
راز نوزدهم عشق
راز عشق در اين است که باورها ، آرمان ها و اهداف تان را با يکديگر در ميان بگذاريد .
راز بيستم عشق
راز عشق در آرامش است ، زيرا آرامش باعث تکامل عشق مي شود ، عشق ، هواي نفس و احساسات شديد نيست. عشق انسان ها نسبت به يکديگر باز تابي از عشق ازلي است و خداوند آرامش کامل است .
راز بيست و يکم عشق
راز عشق در اين است که در وجود يکديگر عاشق خدا باشيد ، تا همواره علي رغم همه ي اشتباهات ، تشنه رسيدن به کمال باشيد ، چرا که بشر همواره علي رغم موانع فراوان ، سعي مي کند به سمت آرمان هاي جاودانه حرکت کند .
راز بيست و دوم عشق
راز عشق در اين است که محبت تان را بسط دهيد تا تبديل به عشق واقعي ميان دو انسان شود. سپس آن عشقي را که دست پرورده پروردگار است بسط دهيد ، تا بشريت و کل مخلوقات را در بر گيرد .
راز بيست و سوم عشق
راز عشق در اين است که به ديگري لذت ببخشي ، ولي عشق را براي لذت نخواهي. زيرا عشق حقيقي هوي و هوس نيست. هر چه نفس قوي تر باشد ، تقاضاهايش بيشتر مي شود و هرچه تقاضاهاي نفس بيشتر باشند ، خودپرستي را در تو بيشتر تقويت مي کنند. عشق چهره ي واقعي خود را در ملايمت و مهرباني آشکار مي کند ، نه در لذت جويي .
راز بيست و چهارم عشق
راز عشق در مراعات حال ديگري است. هر قدر ملاحظه حال ديگران را مي کني ، کسي را که دوست داري بيشتر ملاحظه کن .
راز بيست و پنجم عشق
راز عشق در آن است که جاذبه هاي خود را با ديگري قسمت کني. جاذبه ، نيرويي لطيف و نافذ است که از ديگري دريافت مي کني. اين نيرو تنها با بخشش رشد مي کند .
راز بيست و ششم عشق
راز عشق در ايجاد تنوع در زندگي است. نگذار که روزمرگي ها مثل سيم هاي کوک نشده ي ساز، نغمه ي زندگي عاشقانه تان را به نوايي غم انگيز تبديل کند .
راز بيست و هفتم عشق
راز عشق در اين است که در هر فرصتي کنار يکديگر آرام بگيريد ، با هم باشيد ، و افکارتان را با يکديگر در ميان بگذاريد . لازم نيست براي سرگرم شدن حتما از محرکات خارجي استفاده کنيد . قرار بگذاريد که بيشتر با هم تنها باشيد ، تا بتوانيد خودتان باشيد .
راز بيست و هشتم عشق
راز عشق در اين است که با زمانه کنار بياييد . مايع عشق تان را طوري نگه داريد که بتوانيد گودال هايي را که زندگي پيش پايتان مي گذارد ، پر کنيد .
راز بيست و نهم عشق
راز عشق در اين است که به محبوبتان قدرت آرامش بدهيد و از او قدرت و آرامش دريافت کنيد ، اما نه با اصرار .
راز سي ام عشق
راز عشق در استواري است. در فصول مختلف زندگي ، عشق تان را مانند کوه بلندي استوار ، مانند خاک حاصلخيزي پر ثمر و مانند آفتاب چنان در مرکزيت نگه داريد ، که همه ي ستارگان گسترده زمان و فضا به دور آن گردش کنند .
راز سي و يکم عشق
راز عشق در اين است که بيشتر با نگاه حرف بزني ، زيرا چشم ها پنجره هاي روح هستند. اگر هنگام صحبت از نگاه استفاده کني ، مثل آن است که پنجره ها را با پرده هاي زيبا بيارايي و به خانه گرما و جذابيت ببخشي .

عشقه گياه ريشه اي تيره و پنچ داري است که مردم کشورهاي آسيايي تصور مي کنند شاه تمامي گياهان است. گاهي اوقات بخش اصلي اين ريشه به بدن انسان شباهت پيدا م ...

آسياييها عشقه را شاه تمامي گياهان تلقي مي كنند. عشقه آمريكايي تا حد زيادي شبيه عشقه آسيايي است و از نظر شيميايي نيز اثرات مشابهي دارند. ريشه عشقه آمري ...

● قفس : بايد فضاي كافي براي تحرك پرنده داشته باشد. اندازه توصيه شده براي يك جفت مرغ عشق ۷۵‚۶۰‚۱۰۰سانتيمتر مي باشد. داشتن ميله هاي افقي (نسبت به عمودي ...

● نگهداري ▪ قفس: بايد فضاي کافي براي تحرک پرنده داشته باشد. اندازه توصيه شده براي يک جفت مرغ عشق ۷۵‚۶۰‚۱۰۰سانتيمتر ميباشد. داشتن ميلههاي افقي (نسبت به ...

از سال‌هاي خيلي دور يا بهتر بگويم دوران دبيرستان، با شعر و ادب پيوند محبت داشتم ناگسستني و اُنس و الفتي وصف نشدني، مجلات و مطبوعات آن زمان تعدادشان مح ...

۱) عشق معطوف به غير از خود است. در حاليکه محور هوس خود فرد و لذت اوست. جملات زير را مقايسه کنيد: ( من) دوستت دارم ( من) برات مي ميرم (براي من) هيچکس م ...

کاهش فشار خون،کنترل بهتر استرس، تقويت سيستم ايمني بدن،تنها نمونه هايي از اثرات اعجاب انگيز عشق بر سلامت عمومي بدن هستند.عشق و سلامتي از راههاي مختلفي ...

شايد بتوانيم از عشق به عنوان قديمي ترين مفهوم بشري ياد کنيم و حتي ممکن است گاهي در حيوانات نيز رفتارهايي ببينيم که بشود آنها را عشق تلقي کرد. عشق از آ ...

دانلود نسخه PDF - عشق