up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله عشقه آسيايي PDF
QR code - عشقه آسيايي

عشقه آسيايي

عشقه گياه ريشه اي تيره و پنچ داري است که مردم کشورهاي آسيايي تصور مي کنند شاه تمامي گياهان است. گاهي اوقات بخش اصلي اين ريشه به بدن انسان شباهت پيدا مي کند و داراي جوانه هاي تيغ داري است که شبيه دست و پاي آدمي است. کارشناسان گياهان دارويي صدها سال پيش از اين شکل ظاهري استنتاج مي کردند که عشقه مي تواند تمامي امراض انسان را درمان کند و در بسياري از فرهنگهاي مختلف به عنوان داروي تمامي امراض از آن استفاده شده است. با اين حال، چيني ها نه تنها عقشه را داروي تمامي امراض تلقي مي کنند ليکن آنرا به مثابه گياهي مي دانند که سبب طول عمر، قوت و عقلانيت استفاده کنندگان مي گردد.
عشقه هاي آمريکايي و آسيايي در درمان فشار روحي، خستگي، نقاهت و ديابت و عشقه سيبري در درمان فشار روحي، خستگي، تصلب شرايين و اختلال عملکرد کليه بهترين کارآيي را دارند. سردرگمي در اين خصوص که براي درمان فشار روحي، خستگي و نقاهت بايد از کدام گونه عشقه آمريکايي، آسيايي يا سيبري استفاده کرد از اين ايده نشأت مي گيرد که عنصر فعال در يک نوع عشقه به عناصر موجود در گونة ديگر برتري دارد. البته وجود چنين برتري به وضوح نشان داده نشده است. مطالعات اوليه روسها نشان داده بود که اثرات مثبت عشقه منطقه سيبري افزون بر اثرات مشابه در عشقه آسيايي است. گزارش هاي تجربي نيز مؤيد اين مدعاي روسها گرديد اما محققاني که اعتبار اينگونه تحقيقات و کيفيت فرآورده هاي تهيه شده از عشقه منطقه سيبري را مطالعه کرده اند، اين موضوع را تأييد نکرده اند. امروزه هر سه نوع عشقه را ژنهاي تطبيق شدني تلقي مي کنند بدين معنا که هر سه داراي عوارض جانبي مشابهي هستند و به رغم تفاوتهاي کيفي، هر کدام براي اثرات درماني مشابهي بکار مي روند. هزينه تأمين عشقه، استاندارد بودن آن و اعتبارو شهرت توليد کننده مي تواند به عنوان نقاط تصميم گيري در انتخاب گونه مورد استفاده محسوب شود.
● معرفي گياه
گياه عشقه داراي برگهايي است که به صورت دايره اي دور ساقه مستقيمي مي پيچند. گلهاي چتري سبز مايل به زرد در مرکز اين گياه مي رويند و انگور قرمز توليد مي کنند. چين و چروک موجود در گردنة ريشه گوياي ميزان سن اين گياه است. اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار است چرا که سن عشقه تا به چهار پنج سال نرسيده باشد آماده بهره برداري نخواهد بود.
● ترکيبات گياه
فرآورده هاي حاصل از عشقه از ريشه و جوانه هاي بلند و نازک آن به نام مويه هاي ريشه تهيه مي شوند. عناصر ترکيبات شيميايي اصلي موجود در عشقه آسيايي عبارت است از جنسنويد (با نشان Rg۱) گلوکان (پانکراس)، پلي ساکاريد ۲-۳DPG، پپتيد، مالتول و رغن مايع.
● اشکال موجود
عشقه سفيد (خشک و پوست کنده) يا عشقه قرمز (ريشه پوست دار و بخور داده شده قبل از خشک شدن) به صورت آب، آب و الکل يا عصاره مايع الکل و به صورت انواع کپسول يا پودر است.
● نحوه مصرف
عشقه سبب افزايش ميزان توانايي، قوت و شادابي ميشود. اين خواص سبب ميشود اين گياه همانند قهوه نقش يک محرک را بازي کند. اما داروهاي محرک غالباً کنشهاي بخشهاي اصلي بدن را سامان مي بخشند و زودرنجي، طپش قلب، اعتياد و نگراني در زمرة پاره اي از عوارض جانبي ناشي از مصرف اين گياه است. از طرف ديگر عشقه هيچگونه عارضه منفي از خود بر جاي نمي گذارد و در طول حداقل ۲۰۰۰ سال گذشته به راحتي از آن استفاده شده است.
اگر از نوعي بيماري رنج مي بريد ممکن است پزشک معالج شما مصرف عشقه را تجويز کند. اگر آدم پا به سن گذاشته اي بوده باشيد، مصرف عشقه مي تواند فاصله زماني لازم براي رجعت از حالت بيماري يا جراحي را کوتاهتر کند. مصرف اين داروي گياهي سبب ميشود که مواظب افکار خود نيز باشيد. اگر کسي هستيد که دچار سرماخوردگيها يا گلودردهاي زيادي ميشويد، مي توانيد براي درمان برخي از اين حالات به مصرف عشقه متوسل شويد. اين گياه دارويي در رفع مشکل عدم تمرکز نيز شما را کمک مي کند. کشتي گيران براي افزايش ميزان مقاومت بدن و توان آن از عشقه استفاده مي کنند، در هر کدام از اين شرايط عشقه به مثابه نوعي ژن تطبيق شدني عمل مي کند که به بدن کمک مي کند تا با اثرات هر نوع فشار روحي اعم از اينکه ويروس، باکتري، احساس و عاطفي، روحي يا فيزيکي بوده باشد مبارزه کند. اثرات فشار روحي ممکن است به اندازة انواع سردردها يا سرماخوردگيها چندان جدي نباشد، ليکن مي تواند در پاره اي مواقع نظير پيري زودرس و سريع، زوال حافظه. بيماري قلبي، سرطان و آرتريت از حدت و شدت بيشتري برخوردار باشد. به هنگام مصرف عشقه در پي يافتن فرآورده هاي استاندارد آن باشيد. دسترسي به فرآورده استاندارد تنها راه حصول اطمينان از کيفيت فرآورده گياهي است. براي اين منظور عشقه سفيد يا قرمز را که به طور استاندارد حاوي ۱ ۵ درصد جنسنوسيد است که با علامت Rg۱ مشخص شده است، مصرف کنيد. دوز تجويزي عبارت است از ۱ تا ۲ گرم ريشه تازه، ۰ ۶ تا ۲ گرم ريشه خشک شده يا ۲۰۰ تا ۶۰۰ ميلي گرم عصاره مايع روزانه.
اگر سالم هستيد و عشقه را به منظور افزايش بازدهي فيزيکي يا فکري خود، پيشگيري از مرض يا بهبود مقاومت بدن در قبال فشار روحي مصرف مي کنيد، مثلاً روزانه به مدت ۱۵ تا ۲۰ روز ۱ تا ۲ گرم ريشه تازه، ۰ ۶ تا ۲ گرم ريشه خشک، يا ۲۰۰ تا ۶۰۰ ميلي گرم عصاره مايع سپس به مدت دو هفته مصرف آنرا قطع کنيد. براي تقويت روند بهبودي پس از بيماري، افراد مسن بايد روزانه دو بار ۰ ۵ گرم عشقه آنهم به مدت سه ماه مصرف کنند، سپس مصرف آنرا متوقف کنند يا اينکه روزانه دو بار ۰ ۵ گرم عشقه به مدت يک ماه مصرف و سپس دو ماه وقفه ايجاد شود. سپس در صورت مايل اين روند مصرف از سر گرفته شود.
● نکات احتياطي
انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريکا عشقه آمريکايي را به عنوان يک گياه درجه ۲ ارزيابي کرده است که اين رده بندي به معناي اعمال محدوديتهاي خاصي است. در اين مورد، فشار خون بالا محدوديت خاص است. در نتيجه افراد مبتلا به اين عارضه نبايد فرآورده هاي عشقه مصرف کنند.
افراد مبتلا به بيماري قلبي، ديابت و فشار خون پايين نيز بايد در مصرف عشقه احتياط کنند. از مصرف عشقه در صورت ابتلا به هر نوع بيماري جدي اجتناب ورزيد. اگر باردار هستيد از مصرف عشقه پرهيز کنيد چون ايمني آن در طول دوره بارداري هنوز اثبات نشده است.
● تداخل هاي احتمالي
عشقه مي تواند اثرات کافئين يا ساير محرکها افزايش دهد، سبب شود که احساس نگراني يا عصبيت نماييد يا اينکه ضربان قلب و فشارخون شما افزايش يابد. ممکن است در اثر مصرف آن بيشتر عرق کنيد، با مشکلات خواب مواجه شويد يا اينکه ضربان شما نامنظم گردد.
عشقه مي تواند اثرات سولفات فنلزين ۰نارديل) يا ساير داروهاي ضد رواني يا داروهاي فشارخون يا ديابت را افزايش دهد. اين داروي گياهي با استروييد تداخل پيدا مي کند. اگر از اين داروها مصرف مي کنيد هرگز بدون مشورت با پزشک معالج خود به سراغ آن نرويد.

آسياييها عشقه را شاه تمامي گياهان تلقي مي كنند. عشقه آمريكايي تا حد زيادي شبيه عشقه آسيايي است و از نظر شيميايي نيز اثرات مشابهي دارند. ريشه عشقه آمري ...

دست و پاهاي بلند، بدني باريک و کشيده، سينه فراخ و شکم بالاي او شبيه تازي است ولي بر خلاف سگ سانان سر کوچک و گرد، پوزه اي کوتاه و گوش هايي کوچک و گرد د ...

دست و پاهاي بلند، بدني باريك و كشيده، سينه فراخ و شكم بالاي او شبيه تازي است ولي بر خلاف سگ سانان سر كوچك و گرد، پوزه اي كوتاه و گوش هايي كوچك و گرد د ...

پوست، وسيع ترين بخش بدن براي پوشاندن اندام ها و ارگان هاي داخلي و اولين بخش از بدن است که نظر ديگران را در نخستين برخوردشان با ما جلب مي کند... به همي ...

سير Garlic بوي مشمئز کننده سير که براي برخي از افراد زننده است، از طريق تنفس و حتي پوست بدن فرد پس از مصرف آن قابل حس است. به رغم اين، کارشناسان گياها ...

برنج يکي از اجزاي سالم رژيم غذايي مي باشد و به هيچ عنوان نبايد اين غذا را از رژيم حذف نمود . برنج منبع غني کربوهيدرات هاي پيچيده و فاقد سديم و کلسترول ...

در ايران علاوه بر مرکبات به ساير درختان منجمله بادام، زردآلو، گيلاس، اوکالپتوس و … پسته، انار، توت، حمله مي کند. ولي بيماري در همه گياهان اهميت ندارد، ...

● تعريف غلات در واقع گونه اي از خانواده گندميان (گرامينه ها) هستند که گياهان علفي تک لپه اي بوده و دانه هاي ريز آنها، مصرف خوراکي دارد. غلات گياهاني ي ...

دانلود نسخه PDF - عشقه آسيايي