up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله عسل PDF
QR code - عسل

عسل

آشنايي با زندگي زنبور عسل

زنبور عسل از راسته نازک بالان (Hymenoptera) است. زنبور عسل قسمت هاي دهاني جونده و مکنده ، هر دو را داراست. دگريسي آن کامل است و بطور دسته جمعي زندگي مي کند و شامل سه دسته هستند.
۱) ملکه (Queen) که تخم مي گذارد.
۲) نرها (prones) کارشان فقط بارور کردن ملکه هاي جديد است.
۳) کارگرها (Worker) که ماده عقيم هستند و اغلب متعددي دارند.
کندوي زنبور عسل يا به صورت جعبه هاي مکعبي به ابعاد ۵۰cm که کندوي modern مي گويند و يا به بصورت سبد که کندوي بومي مي گويند.
● زنبور عسل در قرآن
کلمه نحل به معني زنبور عسل در آيات ۶۸, ۶۹ سوره نحل در جز ۱۴ قرآن کريم آمده است. در تفسير آيه ۶۸ چنين آمده است؛ پروردگارت به زنبور عسل وحي فرستاد! در اينجا لحن قرآن به طرز شگفت انگيزي تغيير مي يابد، در عين ادامه دادن بحث ها در زمينه نعمت هاي مختلف الهي و بيان اسرار آفرينش در اين سوره ، سخن از زنبور عسل و سپس خود عسل به ميان مي آورد. اما شکل يک ماموريت الهي و الهام مرموز که نام وحي بر آن گذارده شده است. نخست مي گويد: و پروردگار تو به زنبور عسل ، وحي کرد که خانه هايي از کوهها و درختان و داربست هايي که مردم مي سازند ا نتخاب کن.
نخستين ماموريت زنبوران در اين آيه ماموريت در اين آيه ماموريت خانه سازي ذکر شده است. و اين شايد به خاطر آن است که مساله مسکن مناسب نخستين شرط زندگي است و به دنبال آن فعاليت هاي ديگر ، امکانپذير است.
در آيه ۶۹ سوره نحل ، دومين ماموريت زنبورعسل شروع مي شود، چنانکه قرآن مي فرمايد: ما به او الهام کرديم که سپس از تمام ثمرات تناول کن و راههايي که پرودگارت براي تو تعيين کرده ، به راحتي بپيما. سرانجام ، آخرين مرحله ماموريت آنها را بصورت يک نتيجه ، اين چنين بيان مي کند، از درون زنبوران عسل ، نوشيدني مخصوص خارج مي شود که رنگ هاي مختلفي دارد. نهفته است، جالب اين که دانشمندان از طريق تجربه به اين حقيقت رسيده اند که زنبوران به هنگام ساختن عسل آن چنان ماهرانه ، عمل مي کنند که خواص درماني و دارويي گياهان کاملا محفوظ مانده و به عسل منتقل مي شود.
و در ماجراي برنامه زندگي زنبوران عسل و ارمغاني که آنها براي جهان انسانيت مي آورند، که هم غذاست و هم شفا و هم درس زندگي ، نشانه روشني از عظمت و قدرت پروردگار است، براي جمعيتي که مي انديشند.
● ساختمان مورفولوژيکي زنبور عسل
بدن زنبور عسل بطور متراکم از موهايي پوشيده است که داراي تارهاي (Barbs) جانبي کوتاهي مي باشد. و به راحتي دانه ها گرده را مي گيرند. در چشم هاي مرکب و پاها ، موهاي صاف وجود دارد پاهاي جلويي در حاشيه ساق (tibia) موهاي راست و خشن و کوتاهي را دارد و براي تميز کردن چشم ها از گرده گل بکار مي رود و برس چشمي (Eye bursh) مي گويند.
بالهاي زنبور در هنگام رواز بوسيله قلاب هايي بهم درگير مي شوند و يا بال به نظر مي رسند. و نوک اين بالها مسير شکل را طي مي کند. ممکن است ۴۰۰ بار در ثانيه مرتعش شوند. آرواره هاي زيرين mandibles در کارگران صاف براي جمع آوري گرده و ساختن شاخه ها بکار مي رود. آرواره هاي زيرين maxillae مانند قاشقک هاي طويلي بوده و براي جمع آوري گرده هاي گل بکار مي رود.
لب تحتاني تبديل به خرطوم شده و ضمايم حسي بي (Cabialplas) در اطراف آن قرار دارد. مايع شهد در اثر عمل مکنده حلق به درون چينه دان بزرگ يا معده عسل (Money Stomash) کشيده مي شود. چهار لب مثلثي دريچه اي را درست مي کند و از ورود عسل به معده جلوگيري مي کند. بجز موقعي که جهت تغذيه مورد نياز است. روده زنبور عسل باريک و دراز است. و تقريبا به ۱۰۰ لوله کوچک ، مالپيکي اتصال دارد و روده راست ، بزرگ است و به مخرج ختم مي شود. در انتهاي بدن سوزن وجود دارد که فقط در کارگرها و ملکه ها ديده مي شود. حس بويايي در زنبوران عسل بسيار قوي و تيز است و چشم ها داراي تعداد فراواني واحدهاي بينايي است و داراي مغز نسبتا بزرگ است: زنبوران عسل قادر به تشخيص رنگ قرمز و سياه از هم نمي باشند.
● گونه و نژادهاي زنبور عسل
▪ زنبور هندي (Apis Indiea)
▪ زنبور درشت (Apis drostata)
▪ زنبور ريز (Apis florae)
▪ زنبور عسل معمولي (Apis mellifera).
● محصولات زنبور عسل و نحوه گردآوري آنها
مي توان به شهد يا عسل و گرده زنبور عسل و بره موم که از صمغ ها بوجود مي آيد، اشاره کرد. گرده زنبور عسل داراي انواع مواد الي و ويتامين ها مي باشد. گرده شامل قندهاي احيا کننده مي باشد که در کل ۳۱% در گروه کربوهيدرات وجود دارد. ميزان متوسط پروتئين گروه حدود ۲۲% است و تمام اسيدهاي آمينه ضروري مورد نياز انسان در ترکيب پروتئيني دانه گروه وجود دارد. عصاره اتري گروه حاوي چربي ها و روغن ها ، پيگمان ها ، دونين ها ، ويتامين ها و هورمون رشد مي باشد. گروه حاوي ۱۳ نوع اسيد چرب و دو استدول عمده بنام هاي ۲۴ متيلن کلسترول و بي سي توسترول است. براي جمع آوري دانه گرده مي توان از تله گرده ، استفاده کرد، ولي اينکار توصيه مي شود، چون جمعيت زنبورها را تضعيف مي کند.
● بعضي از مصارف گرده زنبور عسل
دانه گرده در پزشکي اهميت خاصي دارد. در درمان بيماري هاي پروستات و آلرژي و در حال بي اشتهايي از داروهايي که از دانه گرده ساخته مي شوند، استفاده مي کنند. دانه گرده بعنوان مکمل غذايي بکار مي رود و از آن در رفع چين و چروک و لکه هاي صورت استفاده مي گردد. از داروهاي مشهور مي توان به Prostaflor , Ofilorex اشاره کرد.
▪ نيش زنبور
از نيش زنبور عسل بعلت خاصيت قليايي و اسيدي بودن آن در درمان بيماريها ، استفاده مي کنند.
● توليد مثل
در کارگرها تنها اثري ديده مي شود و ولي در ملکه به خوبي توسعه يافته است. ملکه جوان ۶ روز بعد از بيرون آمدن ، با يک زنبور نر جفتگيري مي کند، اندام هاي جفت گيري نر پاره شده و در کيسه تناسلي ماده باقي مي ماند و تا اينکه بعد از بازگشتن به کندو ، کارگرها آنرا از بين مي برند. اسپرماتوزوئيدهايي که بدين صورت در کيسه ذخيره اسپرم ، جاي مي گيرد، بکار همه تخم هاي لقاح يافته اي که ملکه خواهد گذاشت، بکار مي رود. تخمدان هاي ملکه پر شده و شکم را پر مي کند و ظرف دو روز ، شروع به تخم گذاري مي کند.
از تخم هاي لقاح نيافته ، زنبورهاي نر (هاپلوئيد ۱۶ کروموزوم) و از لقاح يافته ها ، زنبورهاي ماده (ديپلوئيد و داراي ۳۲ کروموزوم) توليد مي شود. تخم ها تبديل به لاروکرمي شکل کوچک فاقد پاها و چشم مي شوند و از ژله شاهانه که توسط غده هاي حلقي کارگران جوان توليد مي گردد، تغذيه مي کنند. ولي لاروهاي ملکه بيشتر به تغذيه شاهانه مي پردازند و به همين جهت با سرعت زياد بزرگ و تمايز مي يابند.
دم لارو چندين بار ، پوست اندازي مي کند روي سلول بوسيله موم پوشيده مي شود. و لارو در داخل آن قرار گرفته و شفيره نام دارد و دگرديسي را کامل نموده و به کمک آرواره هاي زبرين ، سرپوش حجره را پاره کرده و به شکل يک نوزاد جوان بيرون مي آيد. بعد از عمل جفت گيري زنبوران نر ، به بي غذايي مي افتند و مي ميرند.

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

بسم الله الرحمن الرحيم و اوحي ربک الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون.ثم کلي من کل الثمرات فاسلکي سبل ربک ذللا يخرج من بطونها ش ...

مقدمه زنبور عسل يکي از حشرات مفيد براي انسان است که متعلق به رده دوبالان مي‌باشد. زنبور عسل خيلي پيش از انسان در روي زمين بوجود آمده و زندگي مي‌کرده ا ...

مخلوقات خداوند بزرک و کوچک سنگين و سبک نيرومند و ناتوان هريک با نظام دقيق و کامل ما را به آفريننده آنها متوجه مي کند. با نگاههايي پرسشگرانه به جهان پي ...

▪ شرايط آب و هوايي : به طور کلي شرايطي چون گرما يا سرماي بيش از حد تحمل زنبورها ، بارندگي پيوسته و زياد ، هواي ابري در بيشتر اوقات سال يا فصل مورد نظر ...

● زندگي اجتماعي در زنبوران عسل: امروزه زنبور عسل شناخته ترين حشره از نظر علمي و اقتصادي است زيرا در حاليکه تنها حشره اي است که به وسيله انسان اهلي و ب ...

مدتي است که ماهيان آب شور نيز به بازار آبزي دان کشورم وارد شده اند و به بيان بهتر آکوآريوم دريايي ( Marine aquarium ) نيز جاي خودش را در ايران باز کرد ...

دانلود نسخه PDF - عسل