up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله عروس هلندي PDF
QR code - عروس هلندي

عروس هلندي

عروس هلندي پرنده اي از بهشت

عروس هلندي پرنده اي با نام علمي Genus Nyphicus بومي استراليا مي باشد. در زبان انگليسي اين پرنده را Cockatiel مي نامند. اين پرنده در سالهاي ۱۸۰۰ ميلادي ه انگلستان آورده شده است. احتمالا اين پرنده توسط کساني که به استراليا تبعيد شده بودند در بازگشت به انگلستان آورده شده است. محوبيت اين پرنده افزايش پيدا کرد و امروزه اين پرنده يکي از محبوب ترين پرندگان خانگي مي باشد.بيشتر محبوبيت اين پرنده به سبب طبيعت ملايم و سر وتاج رنگي پرنده مي باشد. همچنين اين پرنده به سادگي اهلي و دست آموز مي شود.
● انواع عروس هلندي:
عروس هلندي در چندين جهش رنگي موجود مي باشد که به قرار زير مي باشد.
▪ خاکستري: داراي بدني خاکستري با زمينه سفيد در بالها، سر زرد رنگ و گونه هاي نارنجي ، پرهاي تاج ممکن است خاکستري يا زرد باشند. در ماده ها رنگ گونه تيره تر مي باشد.
▪ Lutino : بدن زرد رنگ با سري به رنگ زرد که رنگ سر از بدن تيره تر مي باشد. بدن مي تواند سفيد به نظر آيد. هر دو جنس گونه هاي نارنجي روشني دارند.
▪ صدفي: رنگ پرهاي بدن برنگ خاکستري روشن با زمينه سفيد مي باشد. داراي سر زرد و گونه هاي نارنجي مي باشن.
▪ دارچيني: رنگ پرهاي بدن بسيار روشن و اغلب برنگ قهوه اي روشن مي باشد. سر به رنگزرد و گونه ها برنگ نارنجي مي باشند.
▪ نقره اي: در حقيقت بسيار شبيه نژاد خاکستري است بجز اينکه بدن برنگ سفيد مي باشد. ماده ها داراي گونه کدر تري هستند.
▪ ابلق: ۷۰% زرد يا سفيد (رنگ بدن) و ۳۰% ابلق (رنگ بالها خاکستري) نشانه يک عروس هلندي ابلق تمام عيار است. نرها و ماده ها بسيار شبيه هم مي باشند.
▪ زرد کمرنگ: از نظر رنگ بسيار شبيه نژاد صدفي است با اين تفاوت که پرنده صدايي توليد نمي کند.
▪ صورت سفيد: رنگ آميزي شبيه نژاد خاکستري داشته با اين تفاوت که پرهاي صورت بجاي زرد سفيد بوده و گونه ندارد.
عروس هلندي داراي گونه هاي بسيار زيادي است که در اثر جهش هاي ترکيبي مختلف بوجود آمده اند ولي نژاد هاي بالا رايج ترين گونه ها مي باشند.
● رفتار و تربيت:
عروس هلندي پرنده اي خونگرم بوده و به توجه زيادي نياز دارد. اگر به آنها بي توجهي شود شروع به جيغ کشيدن مي کند. آنها کنجکاو و شيرين هستند. يک عروس هلندي در هنگامي که مشغول تمييز کردن خانه يا تماشاي تلويزيون هستيد بر روي شانه تان سوار مي شود. آنها کم تر از طوطي استراليايي و طوطي هاي بزرگ خرابي به بار مي آورند.
بهترين عروس هلندي براي خريد يک عروس هلندي است که از طفوليت از مادر خود جدا شده و توسط انسان تغذيه شده است. اين باعث مي شود که پرنده به انسان خو گرفته و از او نترسد. اين روش نياز پرنده به توجه انسان را بيشتر مي کند.
اين پرنده مي تواند حرف زدن را بياموزد. اين کار در صورتي که عروس هلندي تنها پرنده خانه باشد آسانتر است. در صورتي که پرنده ديگري اطراف پرنده باشد حيوان احساس نيازي به برقراري ارتباط با شما نمي کند.
تمرين کردن با آنها براي سخن گفتن بسيار آسان است.فقط به سه چيز توجه کنيد فراواني ، تکرار و پاداش. پرنده تان را بر روي انگشت گذاشته و مستقيما رو به او کلمه اي را با صدايي خوش بيان کنيد. بکرات کلمه اي را که مي خواهيد پرنده بگويد تکرار کنيد. جلسه تمرين بايد پنج دقيقه يا کمتر و چندين بار در روز تکرار شود. در صورت سعي براي بيان کلمه با دادن جايزه و يا يک غذاي و يژه از پرنده قدر داني کنيد. بعد به آنها فقط در صورتي که کلمه را بيان کردند جايزه بدهيد. شما همچنين مي توانيد يک سي دي يا نوار کاست را براي تمرين از فروشگاه هاي حيوانات تهيه کنيد.
يکي از مسائلي که در مورد اين پرنده بايد مورد توجه قرار گيرد بلوغ جنسي حيوان است. حدود يک تا دو سالگي پرنده نر به بلوغ رسيده و در اين هنگام بصورت پرنده اي مهاجم در مي آيد. حتي براي پرندگان دست آموز نيز اين موضوع صدق مي کند. در اين زمان بايد صبور باشيد. اين حالت پس از مدتي از بين مي رود. ولي پرنده دوست داشتني شما مدتي در يک حالت اندوه فرو مي رود. ماده ها بنظر نمي رسد که در اين حالت فرو روند يا حداقل هيچگاه در اين حد نمي باشد.
بلوغ شايد يک حرکت به حالت سلطه گري مردانه در پرنده شما مي باشد. آنها اغلب در حدود دو سالگي يک مقدار سلطه گر مي شوند. در اين حالت باز بايد صبور باشيد. آنها جرياني را براي رئيس بودن طي خواهند نمود ولي اين رفتار براي هميشه نخواهد بود.

●معرفي و تاريخچه: عروس هلندي پرنده اي با نام علمي Genus Nyphicus بومي استراليا مي باشد. در زبان انگليسي اين پرنده را Cockatiel مي نامند. اين پرنده در ...

لاله از پرطرفدارترين و مشهور ترين گيا هان پيازداري است كه در چند قرن گذشته در سرتاسر جهان دلباختگان بسيار يافته است. اما قدمت و محبوبيت آن در ايران به ...

احمد و فاطمه هر دو ۲۶ سال دارند اما احمد دو دست ندارد و فاطمه دو پا. احمد با دستاني که ندارد حياط خانه را آبياري مي کند، جارو مي کشد، خانه را مرتب مي ...

معرفي گونه: عروس‌دريائي عمومي‌ترين صفات جانوران که طي مراحل رشد نيز قبل از همه ظاهر مي‌شود، تراز ساختماني آنهاست. همه جانوران زندگي را از يک سلول آغاز ...

عروس دريايي به طور فصلي به صورت دسته جمعي و گروهي در آبهاي مناطق گرمسيري و معتدله ديده مي شود. تقريبا ۵ گونه عروس دريايي (Jelly fish) به طور تجاري و ا ...

● اطلاعات اوليه عموميترين صفات جانوران که طي مراحل رشد نيز قبل از همه ظاهر ميشود، تراز ساختماني آنهاست. همه جانوران زندگي را از يک سلول آغاز ميکنند و ...

دو زن با لباس هايي کهنه که به نظر مي آمد مادر و دختر باشند نزديک شدند و اشاره اي به پرنده فروش کردند. پرنده فروش درگوش شاگردش چيزي گفت و مغازه را ترک ...

انسان، حيواني که از موهبت شعور برخوردار است در ابتداي خلقت در طبيعت و در ميان ديگر جانداران زندگي ميکرد. با گذشت زمان و رشد تمدن بشري، دوري انسانها از ...

دانلود نسخه PDF - عروس هلندي