up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله عروس بيابان PDF
QR code - عروس بيابان

عروس بيابان

لاله از پرطرفدارترين و مشهور ترين گيا هان پيازداري است كه در چند قرن گذشته در سرتاسر جهان دلباختگان بسيار يافته است. اما قدمت و محبوبيت آن در ايران به مدت ها پيش از اين بازمي گردد به طوري كه در مينياتور، نقش هاي قالي، ترانه ها و اشعار باستاني ايران به شدت مورد تحسين و توجه بوده است. شواهد تاريخي حاكي از آنند كه لاله از سرزمين لاله خيز ايران به قسطنطنيه برده شد و از آنجا توسط فرستاده امپراتور روم در دربار سلطان سليمان اول در ۱۵۵۴ راهي اروپا شد. انواع لاله كه تعدادشان به ۱۰۰ گونه مي رسد در گستره اي پهناور از جنوب اروپا، شمال آفريقا و آسيا از آناتولي و ايران تا شمال غربي چين و ژاپن پراكنده اند. اما مركز تنوع لاله ها، پامير، كوهستان هاي هندوكش و استپ هاي قزاقستان است.
لاله متعلق به جنس لاله (Tulipa) و خانواده سوسني ها (Liliaceae) است و همراه با تيره هاي نرگس و زنبق در راسته Liliiflorae طبقه بندي مي شود. لاله ها به لحاظ گياه شناسي ساختمان نسبتاً ساده اي شامل دو بخش زير زميني و هوايي دارند. پياز لاله كه در زير سطح خاك قرار دارد تنها بخشي از گياه است كه در شرايطي نامساعد نظير تابستان هاي گرم و زمستان هاي سرد به زندگي ادامه مي دهد. پياز لاله تقريباً از برگ هاي رشد نيافته ضخيم و كم رنگ به صورت لايه هاي مطبق به نام فلس تشكيل يافته كه آب و غذا در اين فلس ها ذخيره مي شود. سطح خارجي پياز نيز از چندين لايه به نام «پوشينه» به رنگ قهوه اي تيره پوشيده شده كه در قسمت داخلي اغلب نمدي شكل است. جوانه هايي كه در پائيز درون پياز تشكيل مي شود دربردارنده تمام اجزاي گلي است كه در بهار پديدار مي شود.
ساقه در لاله عمدتاً به يك و گاهي به چندين گل ختم مي شود. ارتفاع ساقه در گونه هاي مختلف از ۱۰ تا ۷۰ سانتي متر متغير است. در قاعده ساقه تعدادي برگ كرك دار، تسمه اي شكل به رنگ سبز تيره تا روشن و در برخي گونه ها مرمري مي رويد. گل در لاله داراي گل پوش رنگيني است كه اندام هاي نر و ماده گياه را دربرمي گيرد و از شش قطعه آزاد كامل شامل سه قطعه خارجي و سه قطعه داخلي كم و بيش شبيه هم تشكيل مي شود. ميوه در لاله از نوع كپسول راست سه خانه اي است كه در هر خانه چندين بذر مسطح ديسك مانند روي هم چيده شده اند.
گياه لاله براي رشد و تكثير نيازمند شرايط خاص سرزمين هاي بومي خويش است و اغلب در اقليم هاي معتدل و مرطوب قادر به رشد نيست. لاله براي موفقيت در رشد و تكثير به زمستان سرد و تابستان گرم نياز دارد اما در برابر باد شديد آسيب پذير است.
به خاطر وابستگي انواع لاله به دما، پرورش دهندگان اغلب با دستكاري دماي محيط گلخانه، لاله ها را وامي دارند تا زودتر از موعد عادي شان گل بدهند. عمر گل در لاله هاي پرورشي معمولاً ۲ هفته است و در رنگ هاي قرمز، زرد، بنفش، سفيد و رنگارنگ توليد مي شوند. از لاله در حاشيه ها، باغچه هاي سنگي و به شكل گياه گلداني يا گل بريده استفاده مي كنند. معمولاً آنها را در فاصله ۱۵ تا ۲۰ سانتي متري در محلي آفتابي يا سايه آفتاب در خاك مرغوب و به خوبي زهكشي شده مي كارند. تكثير آن از طريق پياز و بذر امكان پذير است. البته تكثير از طريق بذر از عهده افراد عادي خارج است و در اين روش دشوار معمولاً لاله هاي جديد متفاوت با والدين به دست مي آيد. لاله اي كه از طريق بذر تكثير شده در ۶ تا ۷ سال اول پس از كاشت گل نمي دهد اما لاله هايي كه با پياز زياد مي شوند يك سال پس از كاشت گل مي دهند. پيازها معمولاً در مهر و آبان كاشته مي شوند. در ضمن توصيه مي شود كه پيازها هر سال پس از پايان گلدهي از خاك خارج شده در محلي تاريك و خنك نگهداري شوند. متاسفانه صنعت پرورش لاله در ايران كه خاستگاه احتمالي اين گياه بوده و گونه هاي بسيار زيبايي نظير لاله حافظي، لاله بيشه زار، لاله خط دار، لاله آتشي، لاله كوهي، لاله هفت رنگ و لاله ريزه در جاي جاي آن مي رويد، چندان شكوفا و درخور شأن سرزمين لاله خيز ايران نيست.

بيابان يکي از اکوسيستمهاي اصلي خشکي مي‌باشد که از زمينهاي بوته‌زاري تشکيل شده است که در آنها گياهان بسيار پراکنده‌اند و بوسيله خاک لخت و شني از هم جدا ...

●معرفي و تاريخچه: عروس هلندي پرنده اي با نام علمي Genus Nyphicus بومي استراليا مي باشد. در زبان انگليسي اين پرنده را Cockatiel مي نامند. اين پرنده در ...

احمد و فاطمه هر دو ۲۶ سال دارند اما احمد دو دست ندارد و فاطمه دو پا. احمد با دستاني که ندارد حياط خانه را آبياري مي کند، جارو مي کشد، خانه را مرتب مي ...

معرفي گونه: عروس‌دريائي عمومي‌ترين صفات جانوران که طي مراحل رشد نيز قبل از همه ظاهر مي‌شود، تراز ساختماني آنهاست. همه جانوران زندگي را از يک سلول آغاز ...

گياهان نمونه هاي زيبا و بي نظيري از خلقت خداوندي به حساب مي آيند، اشکال و رنگشان ما را به سوي خود جذب مي کند. اما در پس اين چهره زيبا، رازها نهفته است ...

● گل ساق عروس Echeveria glauca گل ساق عروس از خانواده GRASSULACEAE است. خاک مناسب براي کاشت اين گل، مخلوطي از خاک باغچه، کود دامي پوسيده، ماسه شسته و ...

● گل ساق عروس Echeveria glauca گل ساق عروس از خانواده GRASSULACEAE است. خاک مناسب براي کاشت اين گل، مخلوطي از خاک باغچه، کود دامي پوسيده، ماسه شسته و ...

● گل ساق عروس Echeveria glauca گل ساق عروس از خانواده GRASSULACEAE است. خاک مناسب براي کاشت اين گل، مخلوطي از خاک باغچه، کود دامي پوسيده، ماسه شسته و ...

دانلود نسخه PDF - عروس بيابان