up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله عايقکاري رطوبتي ساختمان PDF
QR code - عايقکاري رطوبتي ساختمان

عايقکاري رطوبتي ساختمان

تکنولوژي جديد در عايقکاري رطوبتي ساختمان

چکيده
يکي از مشکلات اساسي که در اکثر سازه ها به چشم مي خورد مشکل نم و رطوبت مي باشد که در بعضي مواقع خسارات جبران ناپذيري را به ساز ها و ساختمان وارد مي نمايد و يکي از راهکارهاي مقابله با ‎آن عايقکاري رطوبتي مي باشد . در ايران با توجه به اقليم و آب و هوا و نيز وجود منابع عظيم نفتي متداولترين عايق رطوبتي قير و گوني مي باشد که با پيشرفت تکنولوژي اين روش جاي خود را به عايقهاي پيش ساخته ( ايزو گام) داده است . اما با پيشرفت علوم ونيز گراني مواد نفتي و قير در بعضي مواقع عايقهاي پيش ساخته نيز مقرون به صرفه نبوده و مهندسان را به آن داشت تا از مواد شيميايي جهت عايق بندي سازه استفاده کنند که هم از نظر اقتصادي و هم از نظر کيفيت و کارايي بتواند با ساير عايقها رقابت کند . بعد از تحقيقات متعدد مهندسان موفق شدند که با استفاده از رزينهاي اکريلاتي و استايرني که با آب حل مي شود ، عايق رطوبتي جديدي بسازند که صورت يک لايه mm 1 روي سطوح مورد نياز اجرا ميشود و انعطاف پذير نيز مي باشد . اين مقاله به بررسي و مطالعه عايق جديد و مقايسه آن با ساير عايقهاي رطوبتي مي پردازد .
مقدمه
عايق رطوبتي با قابليت انعطاف زمينه جديدي براي مصرف امولسيوني پليمر پايه آب امروزه مانند قرنها پيش ساخته شده از قير همچنان بعنوان رايج ترين روش پوشش کف مورد استفاده قرار مي گيرد کاربرد قير و يا آسفالت دشوار و مستلزم صرف وقت زياد مي باشد حتي امولسيونهاي ساخته شده از قير نيز تغيير اندکي را در دشواري اين کاربرد ايجاد نموده اند. همانطور که مي دانيد بايد قيروگوني را تا ميزان 150 تا 200 درجه سانتيگراد حرارت داد ، ريختن و تسطيح ترکيبي با اين درجه حرارت بسيار دشوار مي باشد . بنابراين امولسيونهاي ساخته شده از قير با قابليت کاربرد درجه حرارت نرمال مورد استفاده قرار مي گيرد . اينگونه امولسيونهاي نفتي در آب حدوداً داراي 50% قير مي باشد . با سفت شدن اين امولسيون آب آن تبخير و قير بصورت بيندر باقي مي ماند . ترکيبات کف سازي بام ، بر پايه امولسيون پليمرهاي جديد عملکرد کاملا‏ً متفاوتي دارند ، شايد مهمترين ويژگي آنها ايجاد يک لايه نازک ( فيلم )با قابليت انعطاف بعد از خشک شدن باشد.
از جمله مزاياي اين عايق جديد به شرح زير است :
1 – فاقد آلودگي و آسيب هاي فيزولوژي مي باشد. 2 – کاربرد آنها ساده است . 3 – رنگ پذيرند . 4 – خطر آتش سوزي ندارند . 5 – چسبندگي خوبي نسبت به سطوح مختلف دارند .
در اين مقاله به معرفي عايقهاي قيروگوني و عايقهاي پيش ساخته ، سپس به معرفي يک نوع عايق جدي که از رزينهاي اکريلاتي و استايرني محلول در آب ساخته شده مي پردازد.
عايق رطوبتي قيروگوني:
اين عايق يکي از متداولترين عايق مصرفي در ايران مي باشد به اين علت که در اکثر شهرهاي کشور مواد اوليه اين عايقکاري به وفور يافت مي شود . مواد مورد نياز در اين عايق گوني و قير مي باشد ، که گوني مورد نياز از کشورهاي خارجي وارد مي شود و در سه اندازه مختلف به نامهاي ، گوني درجه يک ، درجه دو ، درجه سه در بازار يافت مي شود . طبق آئين نامه مقررات ملي ايران ( مبحث 5 ) مشخصات گوني ايده آل عبارتند از : گوني بايد نو ، ريز بافت ، کاملاً سالم وبدون آلودگي و چروک باشد و وزن آن در هر مترمربع حدود 380 گرم باشد. قير ماده ايست سياه رنگ مرکب از هيدروکربنهاي آلي با ترکيبات پيچيده که از تقطير نفت خام بدست مي آيد.
انواع قير که در کشور مي باشد دو دسته هستند :
الف –1 ) قيرهاي جامد که علامت اختصاري آنها A.C است و مستقيماً از تقطير نفت خام بدست مي آيد و بر حسب درجه نفوذپذيريشان نامگذاري مي شوند و انواع اينگونه قيرها در ايران به شرح زير مي باشد :
قيرهاي : 70-60 ، 100-85 ، 150-130 ، 200-180 ، 250 –220 ، 320 –280
الف – 2 ) قيرهاي که با هوادادن به يکي از قيرهاي نرم فوق تهيه مي شوند و عبارتند از : قيرهاي : 20 –10 ، 30 –20 ، 50 –40 و در بعضي موارد70 - 60
ب ) قير جامد اکسيد شده که با علامت اختصاري R که معرف انعطاف پذيري قير است نمايش داده مي شود ، اين قير از دميدن هوا در مخلوطي از قيرهاي نرم و مواد روغني سنگين بدست مي آيد و بر حسب نقطه نرمي و درجه نفوذپذيري بصورت زير نامگذاري کرده اند : 25 –85 R ، 15 – 90 R
ويژگيهاي عمومي قيرها:
1- غير قابل نفوذپذير در مقابل آب و رطوبت ، 2- مقاومت در برابر اسيدها، بازها و نمکها و 3- چسبندگي
معايب قير :
قير در وضعيتهاي زير برخي از خواص خود را از دست مي دهد ، به طوريکه نمي توان از آن به خوبي اسفاده کرد : الف ) تجزيه شدن در دماي زياد و تبديل آن به ذغال ، توأم با اشتعال ب ) تغيير شکل در مقال فشار و حلالها
مزاياي قيرها:
1- صرفه اقتصادي نسبت به بعضي عايقهاي رطوبتي و2- اطمينان از نظر کاراييي با توجه به پيشينه مصرف
معايب عايق قيروگوني:
1- پوسيدگي اين عايق به مرور زمان ، 2 - پارگي بر اثر نشتهاي احتمالي ساختمان ، 3- عمر مفيد عايق به طور متوسط کمتر از 10 سال بوده و ترميم متناوب آن با مشکلات اجرايي زياد و هزينه هاي قابل توجه همراه است و 4- آلودگي محيط زيست را به دنبال دارد.
عايقهاي پيش ساخته ( ايزوگام )
اين عايقها معمولاً از مواد اوليه زير تشکيل مي شوند :
1- قيرصنعتي 70-60 ، 2- مواد پليمري به نام اتکتيک پلي پروپيلن ( APP ) ، 3- يک لايه تيشوي نخدار ( پشم شيشه ) ، 4- يک لايه پلي استر سوزني ، 5- پودرتالک و در بعضي از اين عايقها پودر مس 600 نيز بکار مي رود ، 6- فيلم پلي اتيلن و 7- باند و چسب
طبق استاندارد ايران اين عايقها به دو دسته تقسيم مي شوند :
1- عايقهاي رطوبتي پيش ساخته مخصوص پي ساختمان ( عايق پي ) و 2- عايقهاي رطوبتي پيش ساخته مخصوص سطوح خارجي ، بدنه استخر و تونلها ( عايق بام )
استاندارد ايران براي هر يک از اين عايقها مواردي را معرفي مي کند که در اين قسمت آمده است :
اجزاي تشکيل دهنده عايق پي :
1- لايي : انواع لايي هاي زير مي توان در اين عايق مورد استفاده قرار گيرد :
الف –1 ) فلت الياف شيشه ( تي ) مطابق مشخصات استاندارد 3891
ب – 1 ) فلت الياف پلي استر مطابق مشخصات استاندارد 3880
ج – 1 ) منسوج نبافته پلي استر مطابق با استاندارد 3889 همراه فلت الياف شيشه مطابق مشخصات استاندارد 3891
2- ماده آغشته کننده لايي :
ماده اغشته کننده هر يک ازلايي ها مي تواند قيرو يا مخلوطي از قيروافزودنيهاي اصلاح کننده باشد.
سطح رويين عايق بايد به منظور جلوگيري از چشبندگي داخل رول از مواد ريزدانه معدني مثل پودر تالک و يا ميکا پوشيده شود . سطح رويين بايد يکواخت و عاري از هر گونه خوردگي و چين وچروک باشد
سطح زيرين عايق رطوبتي بايد با فيلم پلاستيکي و يا مواد ريزدانه معدني مثل پودر تالک پوشيده شود .
اجزاي تشکيل دهنده عايق بام :
متشکل از دو لايه نمدي است که لايه زيرين از فلت الياف شيشه و لايه رويين از جنس منسوجات پلي استر مي باشد ، اين دو لايه بوسيله مذاب قير اصلاح شده با مواد پليمري اشباع مي گردد ، به هنگام بسته بندي براي جلوگيري از چسبندگي هر طرف عايق با مواد ريزدانه و يافيلم پلاستيکي روکش مي گردد .
در اينجا لازم است که مشخصات استاندارد بعضي از مواد اوليه عايقهاي مذکور را بيان کنيم . منسوج پلي استر که بعنوان لايه اشباع شونده از مذاب قيري در عايقهاي رطوبتي پيش ساخته بکار مي رود.
ويژگيهاي پلي استر نبافته :
1. منسوج بايد 100 % از پلي استر توليد شده باشد.
2. سطح منسوج بايد يکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد .
3. منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن بايد نسبتاً عاري از ذرات و مواد خارجي قابل مشاهده باشد.
4. منسوج بايد که در هنگام رول در دماي 10 تا 60 درجه سانتي گراد چسبندگي نداشته باشد .
5. وزن هر رول نبايد از 40 کيلوگرم تجاوز کند .
6. جذب شيره پلي استر بايد يکنواخت ويکدست باشد .
7. رول ها بايد به نحوي بسته بندي شوند که هنگام جابجايي اولاً باز نشوند ، ثانياً بسته بندي بايد منظم و عاري از وجود هر گونه فرورفتگي يا برآمدگي در مقطع بيروني باشد .
8. رول ها بايد در يک لفاف کاغذي يا پلاستيکي بسته بندي شوند
ويژگيهاي فيزيکي پلي استر نبافته :
1. حداقل جرم واحد سطح 105 گرم بر متر مربع ، 2. حداقل مقاومت کششي طولي 200 نيوتن بر 50 ميليمتر،
3. حداقل مقاومت کششي عرضي 150 نيوتن بر 50 ميليمتر ، 4. حداقل افزايش نسبي طولي 50 درصد و 5. حداقل افزايش نسبي عرضي 60 درصد و6 . حداکثر کاهش وزن در دماي 105 درجه به مدت 5 ساعت 2 درصدد
ويژگيهاي فلت الياف شيشه ( تيشو ) :
1. فلت الياف شيشه مي بايستي داراي سطحي يکنواخت باشد.
2. فلت الياف شيشه بايد با رزين آغشته و پس از مراحل حرارت دهي کل از نظر شکل ظاهري و رنگ يکنواخت باشد.
3. فلت الياف شيشه بايد داراي نخ هاي تقويت از جنس شيشه باشد که فواصل معين و يکنواخت بطور پيوسته در تمامي طول فلت ادامه يابد .
4. روي سطح فلت بايد هيچگونه خرده شيشه مشاهده نگردد.
5. فلت الياف شيشه بايد عاري از رطوبت بوده ، هنگام باز نمودن رول چسبنده نباشد .
6. فلت نبايد براحتي دو پوسته شود و بايد لبه هاي آن صاف و بدون چروک باشد .
ويژگيهاي فلت الياف شيشه
شرح ميزان واحد
عرض 55 گرم بر متر مربع
جرم واحد سطح 20 گرم بر متر مربع
حداکثر فاصله نخ هاي تقويت کننده 20 ميليمتر
حداقل مقاومت کششي طولي 15 کيلوگرم بر 50 ميليمتر
حداقل مقاومت کششي عرضي 2 کيلوگرم بر 50 ميليمتر
حداقل افزايش نسبي طولي 5 1 درصد
حداقل افزايش نسبي عرضي 2 1 درصد
اکثر عايقهاي رطوبتي پيش ساخته داراي مشخصات استاندارد زير مي باشند که عبارتند از :
1- وزن يک رول در حدود 43 کيلوگرم و در ابعاد 1 × 10 متر
2- ضخامت از 2 ميليمتر تا 6 ميليمتر که حد استاندارد 4 ميليمتر
3- مقاومت کششي طولي 60-50 و مقاومت کششي عرضي 35-30 کيلوگرم بر 50 سانتي متر
4- افزايش نسبي طولي 16-14 وافزايش نسبي عرضي 10 –8 %
5- مقاومت پارگي طولي 10-9 و مقاومت پارگي عرضي 5-4 کيلوگرم نيرو
6- تاب کششي اتصالات انتهايي 100
7- جذب آب 1 % و کاهش وزن 1 %
8- وزن واحد سطح 2 4 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع
9- انعطاف پذيري در سرما 10- درجه
10- پايداري ابعاد در برابر حرارت 1 متر
11- ميزان نفوذناپذيري آب
12- فرسودگي حرارتي در هوا حداکثر افت در دماي انعطاف پذيري 10 درجه
13- مقاومت در برابر اشعه فرابنفش حداکثر افت در دماي انعطاف پذيري 10 درجه
حال در اين قسمت لازم است مزايا و معايب اين نوع عايقها را نيز ذکر کنيم .
مزاياي عايقهاي رطوبتي پيش ساخته:
1- سبک بودن به مقدار حدود 4 کيلوگرم بر متر مربع ،2- مقاوم در گرماي 130+ درجه و سرماي 40- درجه
3- دچار پوسيدگي و شکنندگي نمي شوند، 4- داراي قابليت انعطاف کامل مي باشند و 5- بعلت دارا بودن لايه پلي استر در مقابل فشارهاي احتمالي از انبساط و انقباض ساختمان مقاوم مي باشد.
معايب عايقهاي رطوبتي پيش ساخته :
1- فاسد شدن عايق بعد از 6 ماه ( از زمان توليد ) بعلت عدم نگهداري مطلوب ( بايد بصورت عمودي در دماي 5 تا 35 درجه نگهداري شود ) ، 2- کم بودن طول عمرمفيد(طول عمر در حدود 15 سال )3 - گران بودن اين عايقها ( عايقهايي که داراي مواد اوليه خارجي مي باشند ) ، 4- در موقع ترميم محل آسيب ديده از ساير جاها بالا مي زند و 5- تجزيه شدن بر اثر اشعه ماورابنفش.
در اين نوع عايقها (قيروگوني و پيش ساخته ) بايد سطح کار عاري از گرد و خاک و رطوبت باشد و اگر سطح آسفالت باشد براي عايقکاري با ايزوگام بايد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 300 گرم مشتق قيري رقيق شده در آب يا بنزين روي سطح پخش گردد و اگر سطح سيماني بود بايد به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 280 گرم مشتق قيري رقيق شده در آب يا بنزين روي سطح پخش گردد . بعضي از کارخانه هاي توليد کننده عايقهاي پيش ساخته عايق با روکش آلومينيوم نيز توليد مي کنند که حدود 85 % از نور و حرارت را منعکس مي کند .
بعد از معرفي عايقهاي رطوبتي مذکور به معرفي عايق رطوبتي جديد مي پردازيم . همانطور که در مقدمه طرح شد گران بودن قير در سالهاي اخير شرکتهاي توليد کننده مواد شيميايي يک عايق رطوبتي با کارايي وکيفيت بهتر نسبت به ساير عايقها توليد کننده که اين تلاشها به ثمر نشست و اين عايق در حال حاضر در بازار موجود و از آن استفاده مي شود.
مشخصات ساختاري:
اندود عايق SH-765M ماستيکي است بر پايه رزينهاي اکريلاتي و استايرني محلول در آب به همراه افزودني هاي لازم جهت پايداري در شرايط جوي متفاوت روي سطوح ساختماني که بر پايه رزين Mowilith شرکت هوخست آلمان ساخته شده است .
کاربردهاي پيشنهادي :
1- پوشش يا اندود انعطاف پذير عايق در آب و رطوبت ،
2- جايگزين مناسب و اقتصادي به جاي قيروگوني ، آسفالت و ساير ايزولاسيون هاي ساختماني پايدار،
3- باز دارنده ترکهاي سطحي در پوشش نما

RNA مخفف اسيد ريبونوکلئيک است که يکي از انواع اسيدهاي نوکلئيک مي باشد. در داخل سلول انواع مختلف RNA وجود دارد که هر کدام از آنها وظايف مخصوص به خود را ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

● ساختمان قلب قلب يک عضو توخالي و عضلاني است که در وسط قفسه سينه و پشت جناق سينه قرار دارد وزن و اندازه قلب تحت تاثير سن، جنس، وزن بدن، ميزان فعاليت ب ...

طحال اندامي است که در بالاي معده و زير دنده ها، در طرف چپ شکم قرار دارد.... اندازه اش تقريبا به اندازه مشت بسته شماست. طحال بخشي از دستگاه لنفاوي شما ...

DNA يا دزاکسي ريبونوکلئيک اسيد يکي از ماکرومولکولهاي سلولي است که حامل اطلاعات وراثتي بوده و طي همانند سازي ژنتيکي از يک نسل به نسل بعد منتقل مي شود. ...

مفصل زانو، مفصلي است که به وسيله يک کپسول متشکل از رباط ها احاطه مي شود و حاوي مايعي است که به آن مايع سينوويال مي گويند که اصطکاک مفصل را کاهش مي دهد ...

● دياتوميت دياتوميت ها، سنگ هاي رسوبي متشکل از ذرات ريز و بي شکل سيليسي مي باشند که در اثر مکانيزم تجمع پوسته يا اسکلت هاي فسيل شده جلبک ها و گياهان و ...

افت پي بر اثر عواملي همچون رطوبت و فشارهاي وارده از طبقات ، بي مقاومتي خاک و عملکردهاي آن پيش مي آيد . همچنين نوع مصالح مصرفي و اجراي غيرفني ، سبب نشس ...

دانلود نسخه PDF - عايقکاري رطوبتي ساختمان