طرح جمع آوری اراذل و اوباش در شهرهای اقبالیه و محمودآباد نمونه

با حضور بازپرس دادسرا و دبیر کارگروه جرایم خشن دادسرای مرکز استان قزوین، طرح جمع آوری اراذل و اوباش در شهرهای اقبالیه و محمودآباد نمونه از توابع شهرستان قزوین اجرا شد. در جریان این طرح از متهمین، مشروبات الکلی و چاقو، قمه و شمشیر کشف و ضبط شد.

طرح جمع آوری اراذل و اوباش در شهرهای اقبالیه و محمودآباد نمونه

دیدگاهتان را بنویسید