up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله طراحي فضاي سبز PDF
QR code - طراحي فضاي سبز

طراحي فضاي سبز

در طراحي فضاي سبز بهتر است به نکات زير توجه شود:
۱- اولين مورد هزينه اي است که شما مي خواهيد براي آن در نظر بگيريد و بقيه مسايل خواه ناخواه تحت تاثير
اين مسئله قرار مي گيرد.
طراحي فضا:
۲- چگونه مي خواهيد فضا را به گل و گياه اختصاص بدهيد؟ چه ترکيبي از گياهان را مي خواهيد
در يکجا داشته باشيد؟
۳- گياهان شما چه نوع رنگ هايي خواهند داشت؟
۴- البته بايد اين نکته را هم از ياد نبرد که گياهان مورد استفاده هر چه قدر از گياهان منطقه باشد دوام ماندگاري
زيادتري دارند، چون بعضي از گياهان، آب و هواي خاصي را مي طلبند. و اينکه آيا گياهان شما درصورت
دائمي بودن مي توانند زمستان و تابستان آن منطقه را تحمل کنند؟
۵- آيا آن گياهان مزاحمتي براي همسايگان نخواهد داشت؟ مثلا استفاده از کاج در کنار ديواري که بين خانه شما و
همسايه تان قرار دارد، ممکن است موقع بزرگ شدن از طريق ريزش برگ و گرده به خانه آنها، ايجاد مزاحمت
کند.
يا مبادا گياهاني بکاريد که همسايگان شما به آنها آلرژي(حساسيت) داشته باشند.
يا گياهي را انتخاب نکنيد که وسيله جمع شده حشرات مزاحم را فراهم آورد.
آماده سازي بستر و نکا ت مهم قبل از آن و کشت:
۶- چگونه بستر کشت را آماده خواهيد کرد؟
۷- چه وسايلي نياز داريد:
اين وسايل شامل وسايل مورد نياز براي طراحي، اجرا و نظارت بر کار فضاي سبز مي باشد.
يعني بايد بررسي کنيد که چه ادواتي براي اين کار نياز داريد؟
چه گياهاني را مي خواهيد در فضاي مور نظرتان بکاريد؟
چه کساني را مي خواهيد به کار بگيريد؟ از قبيل کارشناس، گارکر و ...
چگونه مي خواهيد اين وسايل مورد نيازتان را به محل مورد نظر حمل کنيد؟
۸- از کجا مي خواهيد گياهان و بذور و وسايل مورد نيازتان را تهيه کنيد؟
آيا آن شرکت مورد نظر بذور و گياهان سالمي در اختيار شما قرار خواهد داد؟
۹- آيا مکان مورد نظر به خاک بستر احتياج دارد يا نه؟ اگر به خاک احتياج دارد، چقدر است؟
به کود دامي و شيميايي چطور؟( در صورت اينکه جواب مثبت است، چقدر مي باشد؟)
اين اقلام را از کجا مي خواهيد تهيه کنيد و اينکه آيا به شما کود و خاک سالم تحويل خواهند داد يا نه؟
۱۰- مکان شما در چه مدت تکميل خواهد شد و چند نفر نيرو براي کارهاي آن احتياج هست؟
۱۱- اگر با يک شرکت يا متخصص کار مي کنيد، آيا آن شرکت يا متخصص تضميني به شما مي دهد؟
آيا در مورد چمن، فقط کاشت آنرا به عهده دارد يا چمن سبز شده تحويل شما خواهد داد؟
۱۲- يکي از مهمترين عوامل، آب هست. آيا فضايي که شما در آن مي خواهيد گياه بکاريد به منبع آب دسترسي دارد
يا نه؟
چون هيچ فضاي سبزي را بدون آب مناسب نمي توانيد به را بياندازيد، حتي اگر بقيه عوامل در حد عالي باشد.
۱۳- قبل از کاشت چمن يا هر چيز ديگر، بايد به اين نکته توجه کنيد که رشد علف هاي هرز در آن منطقه چگونه
است و شما چگونه مي خواهيد با آنها کنار بياييد، يا آنها را از بين ببريد.
در صورت نياز بايد ريشه هاي علف هاي هزر را از زمين خارج کرد.
و همچنين در کاشت چمن علاوه بر ريشه کني علف هاي هزر که باعث بهبود کيفيت چمن خواهد شد، بايد هر
نوع عامل مزاحم را در حد امکان از زمين حذف کرد، مثلا انتقال خرده سنگ ها، علاوه بر اينکه کيفيت چمن
را افزايش مي دهد، در هنگام چمن زني از امکان شکستن تيغه هاي چمن زن جلوگيري مي شود.
۱۴- در مواقعي که خودتان مي خواهيد يک فضاي سبز ايجاد کنيد آيا با پاشيدن بذر آگاهي داريد، در مورد چمن مبادا
بذر را طوري بپاشيد که در موقع سبز شدن منظره جالبي به شما ندهد( در قسمتي بذر زيادي ريخته شده باشد و
در قسمت ديگر بذري نريخته باشد).
يا در مورد گياهان آيا با طرز کاشت و نحوه رشد گياه آشنا هستيد يا با نحوه آبياري چطور؟
چون در هر کدام از اينها که کوتاهي کنيد، ممکن است هزينه هايي را که مصرف کرده ايد را از دست بدهيد.
۱۵- آبياري در اوايل، تا موقعي که گياهان استقرار خوبي نيافتند از اهميت بيشتري برخوردار است.
نگهداري
۱۶- نگهداري پس از استقرار آن قدر اهميت دارد که در صورت غفلت ممکن است زحمات شما بر باد رود و حتي
اگر طراح و مجري طرح هستيد و تضميني داده ايد ممکن است تمام هزينه ها را دوباره تقبل کنيد.
آبياري گياهان، سمپاشي در صورت نياز، کوددهي، هرس، کوتاه کردن چمن و.... از کار هايي است که شما نبايد
در هنگام نگهداري از آنها غافل شويد.

● تعريف: کود سبز شامل گياهي است که آنرا قبل از کاشت محصول اصلي کشت کرده و بعد از مقداري رشد سبزينه آنرا به زمين بر مي گردانند بدون اينکه از اين گياه م ...

تناوب زراعي و تنوع ژنتيکي از دير باز به عنوان ارکان سيستمهاي توليد کشاورزي سنتي و موفق به شمار مي آمده اند . در نيمه اول قرن بيستم ، تناوب زراعي مورد ...

خورشيد رنگ باخته و لهيده در افق فرو مي رود. آخرين پرتوهاي خورشيد افق را رنگين کرده است که ناگهان ظهور درخشي سبز رنگ جلو هاي روحاني به اين منظره مي بخش ...

● مقدمه زيره سبز با نام علمي L. Cuminum cyminum گياهي است از خانواده apiaceae ، يکساله ، معطر ، بدون کرک (جز ميوه) ساقه علفي با انشعابات دو تايي و گاه ...

هدف از طراحي لباس تنها خلق زيبايي نيست، بلکه پوشاندن مشکل هاي فيزيک يا اندام نيز بخشي از آن است... به همين دليل افرادي که اندازه بدن آنها خارج از حد م ...

نگهداري از يک گياه آپارتماني بسيار روحيه بخش و سرگرم کننده است به طوري که حتي به مرور زمان عشق و علاقهٔ خاصي بين گياه و پرورش دهندهٔ آن ايجاد مي شود. ...

● مقدمه مرغها در ساختمانهايي با محيطي کنترل شده پرورش مي يابندتا در اين محيط رشد و توليدشان را زياد کنند.يک سيستم تهويه نقش مهمي را در کنترل اين محيط ...

تحقيقات اخير نشان داده است که علاوه بر کلسيم، بُر نيز در ترک خوردگي کوتيکولي نقش دارد، به طوري که ۶ ۶(g l) کلريد کلسيم با ۳g l بوراکس روي ميوه هاي ۴۰ ...

دانلود نسخه PDF - طراحي فضاي سبز