up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله طراحي داخلي PDF
QR code - طراحي داخلي

طراحي داخلي

طراحي داخلي چيست؟

طراحي داخلي (Interior Design) که به عنوان يک حرفه، يک هنر و يک صنعت در دنيا شناخته شده، بهينه­ سازي فضاهاي داخلي ساختمان­ها به منظور انجام فعاليت هاي روزمره يعني زندگي و کار است.
بخش اعظم عمر ما در فضاهاي داخلي بناها سپري مي­شود. اين فضاها محيطي را ايجاد مي­کنند که پاسخ­گوي نيازهاي اساسي ما نظير نياز به سرپناه بوده و بسياري از فعاليت­هاي ما در آن صورت مي­گيرد. همچنين آنچه به يک بنا روح مي­بخشد، فضاي داخلي آن است. بنابراين مي­توان گفت کيفيت فضاي داخلي از يک طرف تأثير مستقيمي بر نحوه انجام فعاليت­هاي ما در آن دارد و از طرف ديگر نگرش، احوال و شخصيت ما را تحت تأثير قرار مي­دهد. بر اين اساس، هدف طراحي داخلي، بهبود عملکرد فيزيکي و رواني فضا براي راحت­سازي زندگي در آن است. فضاي معماري بدون طراحي داخلي يا اصلاً قابل استفاده نيست و يا در صورت قابل استفاده بودن، کارآيي لازم و بهينه را نخواهد داشت.
طراحي داخلي زندگي همه آحاد جامعه را تحت تأثير قرار مي­دهد و تأثيرات آن در زندگي به وضوح قابل مشاهده است. از اين­رو موضوع طراحي داخلي به هيچ وجه محدود به اقشار مرفه و خانه­هاي اعياني نيست. طراحي داخلي مي­تواند براي کل جامعه و طبقات کم­درآمد هم مفيد باشد. اگر قناعت را اصل اساسي امروز جامعه بدانيم و قصد داشته باشيم امکان زندگي راحت را در فضاي 40 يا 60 متري آپارتمان­ها فراهم کنيم، طراحي داخلي يک ضرورت گريزناپذير خواهد بود. طراحي داخلي مي­تواند به ما نشان دهد که در اين فضاي کوچک چطور و با چه وسايلي بايد زندگي کنيم.
از آنجا که طراحي داخلي در ارتباط مستقيم با ويژگي­هاي روحي رواني انسان قرار دارد، بايستي براي نيل به يک طرح مطلوب، ويژگي­هاي رفتارهاي انساني در فضاهاي داخلي زيستي اعم از عمومي و خصوصي، در طراحي به دقت مورد توجه قرار ­گيرد. از اين­رو طراح به هنگام طراحي فضاي داخلي با دو مقوله سروکار دارد: کاربرد آن فضا، و احساس و تأثيري که مي­خواهد آن فضا بر استفاده­کننده داشته باشد.
طراحي داخلي طيف گوناگوني از عناصر و مؤلفه­ ها از قبيل فرم، نور، رنگ، بافت، کف، سقف، ديوار، عناصر کارکردي و تزييني و مبلمان را در برمي­گيرد. اين عناصر ابزارهاي کار طراح هستند که همگي بايد بطور هماهنگ و متناسب در يک طرح مرتبط و خوشايند قرار گيرند.
طراحي داخلي که در حد واسط ميان معماري و طراحي قرار مي­گيرد، به همان ميزان که شامل جنبه­ هاي کاربردي، ساختاري و فني مي­شود، طراحي تجسمي و جنبه­هاي بصري و زيبايي­شناسانه را نيز در بر دارد. از اين­رو طراحي داخلي اغلب در رديف هنرهاي تجسمي به حساب آمده است و براي موفقيت در آن، بايستي تا حد نسبتاً زيادي با عناصر و اصول طراحي تجسمي و مبادي سواد بصري آشنا بود.
اگرچه طراحي داخلي امروزه به عنوان يک تخصص شناخته مي­شود و محدوده بسيار وسيعي را در بر مي­گيرد، اما از آنجايي که اين رشته در ارتباط مستقيم با فضاي داخلي خانه و زندگي روزمره مي­باشد، شناخت الفباي طراحي داخلي و تبيين مباني آن به زبان ساده براي عموم مردم و بويژه زنان خانه ­دار، به قابل فهم کردن آن و برخوردي علمي با اين پديده خواهد انجاميد و در نهايت تأثيري عميق بر کيفيت فضاهاي زيستي جامعه ما خواهد داشت. از اين­رو بنا داريم طي يادداشت­هايي به مباحث مختلف طراحي داخلي بپردازيم و با بهره­گيري از اصول طراحي تجسمي و سواد بصري و نيز با استناد به نمونه­ هاي موفق طراحي داخلي خانه در سطح جهان، دانش و آگاهي افراد خانواده را در اين خصوص افزايش دهيم. در اين يادداشت­ها سعي خواهيم نمود با ذکر نکات کليدي و کاربردي در مورد کيفيت فضاهاي داخلي خانه، شما را نسبت به محيط و فضاي اطرافتان و عناصر موجود در آن حساس­تر کنيم و توانايي­هاي علمي و كاربردي شما را در زيباسازي محيط خانه و بهبود کيفيت فضاهاي آن افزايش دهيم.

چرا طراحي صنعتي ؟ در دنياي امروز و بويژه در كشورهاي صنعتي، روند طراحي صنعتي و تمامي گرايشهاي وابسته به آن چه از نظر شيوه و چه از نظر ابزار دچار تحولات ...

در طراحي فضاي سبز بهتر است به نکات زير توجه شود: ۱- اولين مورد هزينه اي است که شما مي خواهيد براي آن در نظر بگيريد و بقيه مسايل خواه ناخواه تحت تاثير ...

در اين مقاله سعي داريم مراحلي را که براي جمع آوري منابع و اطلاعات به منظور طراحي يک وب سايت موفق مورد نياز است را شرح دهيم. هيچکس به تنهايي قادر به ان ...

معضل دارو به لحاظ گراني، کميابي و... مسئله اي جديد و مربوط به يکي دو سال اخير نيست بلکه اين مشکل مدت هاست گريبانگير مردم شده و کار را به جايي رسانده ا ...

روش طراحي قالبهاي فورج با کامپيوتر( CAD-CAM) و توليد توسط ماشينهاي NC , CNC و اسپارک طراحي قالبهاي فورج با استفاده از نرم افزارها و کامپيوتر ، صنعت قا ...

لوله خارجي را ممکن است يا با افزودن عناصر قطري در صفحه هاي خارجي تقويت نمود و يا آن را از داخل با اضافه نمود ديوار هاي برشي يا هسته هاي داخلي تقويت کر ...

● بادبندهاي برون محور (EBF) و برخي ايرادات در طراحي اين بادبندها نوع جديدي از بادبندها که به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خا ...

شهر «مل مو» در کشور سوئد از جمله شهرهايي است که برنامه هاي توسعه بسيار دقيقي در آن اجرا شده است. به طوري که پس از بررسي هاي فراوان و دقيقي که به وسيله ...

دانلود نسخه PDF - طراحي داخلي