up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله طب سنتي PDF
QR code - طب سنتي

طب سنتي

گسترش استفاده از گياهان دارويي

هر ساله شرکت هاي دارويي، داروهاي جديدي را به پزشکان معرفي مي کنند. اين داروها مي توانند باعث بهبود بيماري ها شوند يا دردهاي مختلف را تسکين دهند. در سالهاي اخير توجه زيادي به داروهاي گياهي و منشا آنها يعني گياهان داروئي شده است اين موضوع عمدتا به دليل اثبات عوارض جانبي داروهاي شيميايي و تمايل بشر به استفاده هرچه بيشتر محصولات طبيعي به منظور حفظ سلامت خويش بوده است همچنين مشکلات سيستم دارويي مدرن مانند هزينه هاي بالا ،استفاده از منابع غير تجديد شونده مانند منابع فسيلي و آلودگي محيط توسط صنايع داروئي و ناتواني بشر براي ساخت برخي از مواد دارويي که بطور طبيعي در گياهان وجود دارد باعث توجه هر چه بيشتر به گياهان دارويي گرديده است.
به دليل عدم فعاليت کافي و موثرمراکز پژوهشي و دانشگاهي در طراحي و ساخت داروهاي گياهي رسمي هنوز ميزان فروش گياهان داروئي که در عطاريها عرضه مي شودصد ها برابر فروش داروهاي گياهي عرضه شده در داروخانه ها است. اين پديده لزوم سيستم نظام مند و کنترل شده را در ايجاد داروخانه هاي گياهي زير نظر وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکي نشان مي دهد که در اين گونه داروخانه ها پزشک آموزش ديده در مورد خواص گياهان داروئي و چگونگي تجويز آن و نيز دکتر داروسازتعليم يافته درزمينه شناخت خواص و عوارض داروهاي گياهي و نيز کارشناس کنترل کيفيت و شناسائي گياهان داروئي افسينال حضور داشته باشند.
بخشي ازاين رويکرد مربوط به الگو پذيري از کشورهاي پيشرفته و صنعتي بوده است اما مهمترين چالش موجود در پاسخ گويي به اين تقاضا نظام مند کردن سيستم هاي عرضه گياهان داروئي يعني عطاري ها و در مرحله بعد فعال کردن دانشگاه ها در بحث آموزش طب سنتي و داروهاي گياهي و ارتقاي سطح علمي پزشکان و دارو سازان و دست اندرکاران بهداشت و درمان است. تلاش در احياي طب سنتي و به روز کردن آن بوسيله دانشگاههاي کشور و بررسي سهم گياهان داروئي و داروهاي گياهي در اقتصاد کشور نيز مي تواند به اين مهم کمک کند.
اصولا بخش زيادي از مردم دنيا از داروهاي گياهي و طب سنتي و مکمل استفاده مي کنند و هر کشوري وابسته به سنن قديمي و متولي سلامت مردم به نام طب سنتي بوده و هست. گياهان هم در مکاتب طب مختلف سنتي و مکمل و هم مکتب طب جديد کاربرد دارند. اصولا در کنار هر طب سنتي يک سري طب مکمل وجود دارد و طب سنتي کشورهاي ديگر نيز در کشور ما مکمل ناميده مي شود.
در واکاوي موقعيت هاي ممتاز و بعضا استثنايي کشورمان در زمينه گياهان دارويي مي توان گفت ايران در گروه کشورهاي دارنده گياهان دارويي يکي از غني ترين ها در جهان و به لحاظ تنوع وضعيت آب و هوايي داراي بيشترين تنوع در بين کشورهاي ديگر است به حدي که از مجموع ۱۴ تنوع آب و هواي دنيا، سرزمين ايران برخوردار از ۱۱تنوع آن است. شايان توجه است که گران ترين گياه جهان يعني زعفران در ايران مي رويد.
داروهاي گياهي داروخانه اي بدون هيچ فعل و انفعال شيميايي هستند. تفاوت ديگر کار اين گروه داروخانه ها با عطاري ها در آن است که آن ها براساس تجربه خود فعاليت مي کنند ليکن تشخيص داروخانه اي در ارائه داروي گياهي بر پايه پژوهشي است و سعي شده، دانستني هاي گياهان قديمي در قالب اطلاعات جديد ارائه شود.
به نظر مي رسد مردم از يک سري نارسايي هاي طب مدرن خسته شده اند و به طور روزافزون به سمت داروهاي گياهي روي مي آورند.
ماهيت طبيعي گياهان دارويي باعث سازگاري بيشتر با بدن و رفع عوارض جانبي مي شود. گياهان دارويي به دليل ماهيت طبيعي و وجود ترکيبات همولوگ دارويي در کنار هم، با بدن سازگاري بهتري دارند و معمولا فاقد عوارض ناخواسته هستند، لذا به خصوص در موارد مصرف طولاني و در بيماري هاي مزمن، بسيار مناسب هستند. به عنوان مثال، گياهان دارويي در بسياري از اختلالات اعصاب و روان به عنوان بهترين انتخاب خواهند بود. ايران به لحاظ تنوع اقليمي، از تنوع زيستي وسيع و منحصربه فردي برخوردار است. اين تنوع در مورد گياهان و از جمله گياهان دارويي به روشني مشهود است. اما تاکنون نتوانسته ايم از اين نعمت الهي در جهت خدمت به مردم استفاده کنيم.
اگرچه در زمينه توسعه صنعت گياهان دارويي در ابتداي راه هستيم، ولي مي توانيم با برنامه ريزي صحيح، بخش قابل توجهي از بازار جهاني را به خود اختصاص دهيم. شايد در ابتداي کار نتوانيم با کشورهايي که محصولات خود را به توليد انبوه رسانده اند، رقابت کنيم; اما به لحاظ تنوع گونه اي و توليد طبيعي گونه هاي دارويي رقباي چنداني در جهان نداريم و در مواردي حتي بي رقيب هستيم. همه اينها منوط به اين نکته است که دارايي هاي کشور را بشناسيم و بتوانيم از آنها استفاده بهينه نماييم .
از آنجايي که طب سنتي ايران عمدتا بر پايه استفاده از گياهان دارويي استوار است و استفاده از آنها ريشه در سنت ما ايرانيان دارد، بسط و توسعه طب سنتي در کشور نه تنها يکي از راهکارهاي گسترش صنعت گياهان دارويي است، بلکه با توجه به توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت(WHO) يکي از روش هاي مناسب براي دسترسي راحت عموم مردم به طب مطمئن و ارزان قيمت است.
يکي ديگر از نقاط قوت توسعه صنعت گياهان دارويي وجود امکانات مناسب تحقيقاتي در دانشکده هاي داروسازي همچنين حضور متخصصين مختلف در زمينه هاي مرتبط با صنعت گياهان دارويي است. استفاده از اين امکان مي تواند باعث رشد و توسعه صنعت گياهان دارويي شود. در مجموع يکي از بهترين زمينه هاي سرمايه گذاري داروسازي کشور همين صنعت است، زيرا با ورود به بازار جهاني يکي از صنايعي که با شکست قطعي روبرو خواهد شد صنعت داروسازي شيميايي موجود هست و اگر بخت با بعضي از شرکت هاي موجود يار باشد آنها در کمپاني هاي بزرگ جهاني هضم مي شوند.
علي رغم وجود اين نقاط قوت در زمينه گياهان دارويي, شاهد مشکلات و موانعي در توسعه صنعت مذکور در کشور هستيم، از طرف ديگر علاوه برفرصت هايي که براي رخنه در بازار داخلي و جهاني و گسترش آن وجود دارد و در بالا به آنها اشاره شد، کشور با تهديد هاي عديده اي در اين زمينه روبرو است که از آن جمله مي توان به نابودي و سرقت منابع مهم تنوع گياهي کشور اشاره کرد.
بنابراين توسعه صنعت گياهان دارويي کشور، به سرعت عمل, آينده نگري, برنامه ريزي و مديريت اجرايي قوي نياز دارد و فقط به صرف تکيه بر منابع زيستي غني و بدون توجه به موارد مذکور، حرف چنداني براي گفتن نخواهيم داشت.

مقدمه نور يک نوع تابش الکترومغناطيسي است که از ترکيب دو ميدان الکتريکي و مغناطيسي تشکيل يافته است. تابش الکترومغناطيسي شامل ميدان الکتريکي متغير با زم ...

اگر به آرمگاه بوعلي در شهر همدان سري بزنيد در قسمت موزه اش نمونه هايي از گياهان دارويي که ابن سينا از آنها براي درمان بيماري ها استفاده مي کرده خواهيد ...

استفاده از سرنخ هايي که دانش طب سنتي مردم بومي در زمينه داروها به دست مي دهد مسير گذار از موجودات وحشي به محصولات تجاري را بسيار کوتاه مي کند. اين نکت ...

● طرز كار قطب نما عقربه قطب نما هنگام باز نمودن درب آن ، آزاد شده و حول محور خود مي چرخد و سپس به علت نيروي مغناطيسي كره زمين هميشه در يك جهت معين كه ...

● زيست شناختي زالوها،کرم هاي حلقوي يا بندبند هستند که قرابت زيادي با کرم هاي خانگي دارند و اندام هاي آن ها از نظر آناتومي و ساختاري بيشتر اختصاصي شده ...

بحث شيوه هاي علمي در درمان بيماريها از قبيل جراحي ، دارو درماني و ديگر روشهاي استاندارد پزشکي به جاي خود ولي بسياري از مردم بخصوص در مشرق زمين اعتقادا ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

دانه، برگ، ريشه، عصاره و پوست درختان و انواع گياهان موجود در طبيعت، اولين ترکيباتي بود که آدمي از بدو تولد به جاي قرص و ديگر داروهاي شيميايي از آن برا ...

دانلود نسخه PDF - طب سنتي