up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله طبيعت عسل PDF
QR code - طبيعت عسل

طبيعت عسل

بنيان و طبيعت عسل

عسل بيشتر در شمار فرآورده هاي کشاورزي مانند ذرت ، سيب زميني و غير و شناخته شده است و بيشتر اوقات بهره برداري از زنبور عسل براي توليد عسل همزمان با گردش کار کشاورزي انجام مي گيرد .
عسل يک هديه رايگان طبيعت به انسانهاست که مي توانند از آن بهر ه مند شوند . همچنين نشانه بار خيزي خاک و زمين است . يک منطقه بدون عسل بزودي براي کشاورزي بي بهره و نازا خواهد شد و بالعکس در سرزميني که زنبورداران عسل را يابند همواره خير و برکت و افزايش باروري و بار خيزي درختان ، گلها ، ميوه ها و کشتزارها به همراه آورده و آن سرزمين ميهماندار ميهمانان زيادي خواهد شد ؛ موفق الدين ابولعباس الکواشي موصلي مفسر قرآن مي فرمايد : عسل فرستاده ( مائده ) آسماني است که در بعضي نقاط زمين گسترده شده و پايدار گشته است . زنبورداران عسل آنرا مي نوشند و به کندو مي آورند و آن را در داخل سلولهاي مومي شکل که از قبل آماده کرده اند ذخيره مي نمايند . بنابراين چنين نيست که برخي مي پندارند که عسل در شکم زنبور عسل درست شده و اين چيزي است که قرآن کريم در سوره نحل ( زنبور عسل ) آيه هاي ۶۸ و ۶۹ صريحا روي آن تاکيد کرده است .
● تعريف عسل
عسل يک واژه عربي است که به فارسي آن را انگبين مي گويند و آن عبارت است از ماده شيريني که توسط زنبوران عسل از شهد گلهاي گياهان جمع آوري شده و پس از تغييرات لازم در سلولهاس مومي شانهاي کندو ذخيره مي گردد.
تعريف جامع تر عسل که در سال ۱۹۰۶ در آمريکا ارائه شده عبارتست از : ترشح مواد قندي درختان ، و شهد گل گياهان که توسط زنبورداران عسل جمع آوري ، تغيير يافته و درون سلولهاي قاب ذخيره مي شود.
● مراحل ساختن عسل
در قرآن مجيد سوره مبارک نحل که در شان زنبور عسل نازل شده و آن موهبتي است که پروردگار توانا آنرا در گلهاي گياهان به وديعه نهاده است . براي اينکه دانشمندان پي به دستگاه آفرينش برند به زنبور عسل داده شده است که آنرا از شيره گلها و برگها گرفته و عسل که حاوي نيکنوش هاي گوناگون به رنگ هاي مختلف است بسازد . اسرار ساختمان و نحوه عمل آن با وجود پيشرفت هاي علمي هنوز بر زيست شناسان و دانشمندان ديگر پنهان مانده و فقط مي دانند که :
زنبور عسل پس از مکيدن شيره گلها و گياهان به وسيله خرطوم خويش آنرا به کيسه عسلي که در شکم است برده و پس از چند عمل شيميايي شناخته و نا شناخته آنرا به مايعي خوشبو و خوش طعم ، شيرين ، مقوي ، نشاط آور و نيکو حضال تبديل کرده و در سلولهاي مومي شکل که از قبل ساخته است ذخيره مي نمايد .
براي تهيه يک کيلوگرم از اين شهد گوارا زنبور ناگزير است ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار بار شهد حمل کند وبراي فراهم نمودن آن ده ميليون گل را بازديد کرده و از آنها شهد ( انگبين ) تهيه نمايد و مسافتي معادل هفت بار دور زمين پرواز کند . شهدي که بدين طريق فراهم مي شود ۴۰ تا ۸۰ درصد آب است و زنبورداران عسل بايد ميزان آب آنرا به ۱۸ الي ۲۰ درصد برسانند تا عسل آماده شده بدست آيد .
براي تغليظ نمودن آن زنبورداران عسل مجبور هستند شهدي را که روز به کندو حمل کرده و درون سلولهاي شان ذخيره نموده اند شب هنگام مجددا از داخل شان ها مکيده و وارد کيسه عسلي خود مي نمايند در آنجا کمي از آب آنرا جذب و موادي از قبيل هورمون ها و آنزيم ها به آن اضافه مي نمايند و بعد داخل حجره ها مي ريزند . اين عمل توسط ساير زنبورها تکرار مي شود و مقداري از آب آنهم در مجاورت هواي کندو که از بال زدن زنبورها ايجاد مي شود تبخير شده و در پايان مواد ديگري از قبيل اسيد هاي آلي و مواد ضد عفوني کننده به آن اضافه مي نمايند . عمل تغليظ آنقدر ادامه مي يابد تا عسل به غلظت طبيعي خود برسد ، آنگاه آنرا در داخل سلولها ذخيره مي کنند و درب آنرا با موم مي پوشانند بدين ترتيب عسل انبار شده مي تواند براي مدت طولاني نگهداري شود .
● معده زنبور عسل
اين حشره با تمام کوچکي اش دو معده دارد ، شهد گلهاي مکيده شده وارد معده اول مي شود که بوسيله دريچه اي به معده دوم مربوط است . معده دوم عمليات گوارشي را انجام مي دهد .
معده اول را کيسه عسلي يا چينه دان مي گويند کليه مراحل تبديل شهد به عسل در اين معده انجام گرفته و عسل رسيده و آماده شده از طريق خرطوم زنبور به سلولهاي مومي شکل ريخته مي شود . کيسه عسلي به وسيله دريچه اي به معده دوم ( معده اصلي ) منتهي مي شود زنبور عسل در صورت لزوم جهت تغذيه خويش با اندک فشار بوسيله ماهيچه هاي اطرافش دريچه را باز مي کند و از اين طريق عسل مورد نياز زنبور وارد معده اصلي شده و صرف تغذيه آن مي شود و ساير عمليات از جمله گوارش و دفع مدفوع مربوط به اين معده مي باشد .
بعضي از افراد فکر مي کنند که عسل مدفوع يا فضولات زنبور عسل است در صورتيکه کاملا اشتباه است مدفوع زنبور عسل ماده اي است آجري رنگ تا قهوه اي که عموما خارج از کندو دفع مي شود و به هيچ وجه قابل استفاده نمي باشد در صورتيکه عسل محصول داخلي کندو و يک ماده غذايي بوده و با مدفوع زنبور قابل مقايسه نيست . بنابراين عسل نه تنها مدفوع زنبور نيست بلکه هيچ رابطه اي بين عسل و مدفوع زنبور وجود نداشته و ندارد .
به هر حال بايد دانست که عسل ماده حيات بخشي است که از مواد بي شمار زنده گل و گياه ترکيب يافته است نه از فضولات گل يا زنبور.

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

عسل يک محصول غذايي مفيد و يک اکسير پر ارزش است که از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها شناخته شده و همچنين به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود ب ...

بسم الله الرحمن الرحيم و اوحي ربک الي النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون.ثم کلي من کل الثمرات فاسلکي سبل ربک ذللا يخرج من بطونها ش ...

مقدمه زنبور عسل يکي از حشرات مفيد براي انسان است که متعلق به رده دوبالان مي‌باشد. زنبور عسل خيلي پيش از انسان در روي زمين بوجود آمده و زندگي مي‌کرده ا ...

● مقدمه : عسل تركيبي طبيعي مملو از قندها است . تمامي اين قندها ساده اند و در عسل فيبري وجود ندارد. دوتركيب مهم و فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب س ...

حتما در بازار عسل هايي را ديده ايد که با نام گياهان مختلف به فروش مي رسند؛ عسل آويشن، گون، مريم گلي، اقاقيا، زرشک و... به اين عسل ها مي گويند عسل هاي ...

کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ، نشاسته و قند معمولي ، کربو ...

سالم ترين داروهاي شفابخش اغلب در طبيعت پيدا مي شوند و انگور جزو ميوه هاي عالي و مفيد براي سلامتي، تقويت سيستم دفاعي بدن و پيشگيري و درمان بسياري از بي ...

دانلود نسخه PDF - طبيعت عسل