up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله ضربه مغزي PDF
QR code - ضربه مغزي

ضربه مغزي

ضربه مغزي؛يک اورژانس واقعي

آسيب به سر عبارت است از ضربه به سر، همراه با يا بدون از دست دادن هوشياري يا ساير علايم قابل مشاهده. بسته به ماهيت ضربه، زخم هاي سر ممکن است باز يا بسته باشند.
تمام آسيب هاي سر، جدي هستند و نياز به ارزيابي مناسب دارند؛ چون ممکن است به اختلال هوشياري منجر شوند. آسيبهاي سر مي توانند با آسيب به بافت مغز يا رگهاي خوني داخل جمجمه و يا شکستگي جمجمه همراه باشند.
آسيب سر مي تواند سبب تکان مغزي شود که عبارت است از يک دوره کوتاه بيهوشي و سپس به دنبال آن، بهبود کامل. بعضي از آسيبهاي سر منجر به فشردگي مغز مي شوند که تهديدکننده حيات است.
توانايي شناخت نشانه هاي احتمالي فشردگي مغز و بويژه سطح پاسخ دهي بدترشونده، بسيار حائز اهميت است. يک جراحت سر بايد توجه شما را نسبت به يک صدمه زمينه اي عمقي تر (مثل شکستگي جمجمه) که مي تواند جدي باشد، جلب کند.
همچنين امکان دارد خونريزي در داخل جمجمه رخ دهد و منجر به فشردگي مغز شود. نشت مايع زلال يا خونابه از گوش يا بيني، نشانه اي از يک آسيب جدي است. در مورد تمام مصدوماني که دچار آسيب به سر شده اند، بايد فرض کرد که آسيب گردني (نخاعي) هم وجود دارد و به درمان آن پرداخت.
▪ هشدار!
سر مصدوم را به دليل خطر آسيب گردني (نخاعي)، بسيار با دقت حرکت دهيد. راه تنفسي را به روش «بالا راندن فک» باز کنيد و تنفس را کنترل کنيد. اگر وضعيتي که مصدوم را در آن حالت يافتيد، مانع از باز کردن راه تنفسي مي شود و يا شما نمي توانيد راه تنفسي را به روش «بالا راندن فک» باز کنيد، مصدوم را در وضعيت بهبود قرار دهيد.
اگر به نيروهاي کمکي دسترسي داريد، از روش «چرخاندن مثل الوار» استفاده کنيد.
▪ چه بايد کرد ؟
- اطمينان حاصل کردن از به هوش آمدن کامل و بي خطر مصدوم
- واگذاري مسؤوليت مراقبت از مصدوم به يک فرد مسؤول
- در صورت لزوم، درخواست کمک پزشکي
▪ هشدار!
اگر مصدوم به طور کامل به هوش نيامد و يا پس از بهبود اوليه، سطح پاسخ دهي وي رو به وخامت بود، با مرکز اورژانس تماس بگيريد و آمبولانس درخواست کنيد.
▪ احتياط!
تمام مصدوماني که دچار آسيب سر شده اند، بايد از لحاظ آسيب گردني هم تحت مداوا قرار بگيرند.
- از اقدامات درماني مربوط به اختلال هوشياري پيروي کنيد.
- علايم حياتي (سطح پاسخ دهي، نبض و تنفس) را کنترل و ثبت کنيد. حتي اگر به نظر مي رسد که مصدوم به طور کامل به هوش آمده است، وي را از نظر بدتر شدن سطح پاسخ دهي، زير نظر بگيريد.
- پس از به هوش آمدن مصدوم، مسؤوليت مراقبت از او را به يک فرد مسؤول بسپاريد. اگر مصدوم در ميادين ورزشي دچار آسيب شده است، هرگز به او اجازه ندهيد که پيش از مراجعه به پزشک، بازي را از سر بگيرد.
- اگر مدتي پس از وارد شدن ضربه به سر، مصدوم دچار سردرد، تهوع، استفراغ يا خواب آلودگي بيش از حد شده است، به او توصيه کنيد که به بيمارستان مراجعه کند.
● فشردگي مغز
تحت فشار قرار گرفتن مغز (که فشردگي مغز ناميده مي شود) يک وضعيت بسيار جدي است و تقريباً هميشه به عمل جراحي نياز دارد. اين حالت زماني رخ مي دهد که فشار روي مغز افزايش يافته باشد. اين فشار مي تواند ناشي از يکي از چندين علت مختلف (مثل جمع شدن خون در داخل جمجمه يا تورم بافتهاي مغزي آسيب ديده) باشد. فشردگي مغز معمولاً بر اثر آسيب سر ايجاد مي شود. با اين حال، علل ديگري مثل سکته مغزي، عفونت يا تومور مغزي، مي توانند اين حالت را ايجاد کنند. اين وضعيت مي تواند بلافاصله پس از وارد آمدن ضربه يا چند ساعت و يا حتي چند روز پس از آن، رخ دهد. به همين دليل، هميشه بايد سعي کنيد که وجود سابقه اخير آسيب به سر را در مصدوم کشف کنيد.
▪ تشخيص
بدتر شدن سطح هوشياري (ممکن است تا بيهوشي پيشرفت کند). ممکن است موارد زير نيز وجود داشته باشند:
- سابقه اخير آسيب به سر
- سردرد شديد
- تنفس صدادار که در حال کند شدن است
- نبض کند، اما پر و قوي
- نامساوي بودن اندازه دو مردمک
- ضعف و يا فلج از يک طرف صورت و يا بدن به پايين
- درجه حرارت بالا؛ چهره برافروخته
- خواب آلودگي
- تغيير قابل توجه در شخصيت يا رفتار (مثلاً تحريک پذيري)
- فشردگي مغز در اثر خونريزي
با آسيب به سر يا اختلالي مثل سکته مغزي، ممکن است در داخل جمجمه خونريزي رخ دهد. اين خون نشت کرده مي تواند روي بافتهاي مغز فشار بياورد.
▪ هشدار!
اگر مصدوم بيهوش است، با استفاده از روش «بالا راندن فک » راه تنفسي را باز و تنفس را کنترل کنيد؛ آماده باشيد تا در صورت لزوم، احياي تنفسي و ماساژ قفسه سينه را آغاز کنيد. با مرکز اورژانس تماس بگيريد و آمبولانس درخواست کنيد. اگر مصدوم نفس مي کشد، سعي کنيد راه تنفسي را در همان وضعيت ابتدايي مصدوم باز نگه داريد.
- با مرکز اورژانس تماس بگيريد و آمبولانس درخواست کنيد. اگر مصدوم هوشيار است، وي را در وضعيت بي حرکتي که احساس راحتي مي کند، نگه داريد و به او اطمينان خاطر بدهيد.
- علايم حياتي مصدوم (سطح پاسخ دهي، نبض و تنفس) را به طور مرتب و تا رسيدن نيروهاي امداد پزشکي، کنترل و ثبت کنيد.
▪ احتياط!
مصدوم را از خوردن، نوشيدن و سيگار کشيدن منع کنيد؛ چون امکان دارد در بيمارستان، بيهوشي عمومي موردنياز باشد.

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم مي بايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها مي پردازيم و شايد بقيه را ...

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم ميبايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها ميپردازيم و شايد بقيه را در ...

بارش مغزي BRAIN STORMING يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي من ...

● سكته مغزي عوامل خطرساز راه هاي پيشگيري و غلبه بر مشكلات كوچك ناشي از آن سكته مغزي هنگامي رخ مي دهد كه يك بخش از مغز براي مدتي منبع خوني خود را از دس ...

جنسيت، تمايل هاي جنسي و سلامت جنسي واژه هايي با معاني گسترده هستند که چيزي بيش از مولفه هاي جنسي اوليه يا ويژگي هاي جنسي انساني را دربرمي گيرند... اين ...

بديهي است كه حيوان از خوردن هر نوع جسم خارجي كه به نحوي در غذاي روزانه او وارد شود روي گردان نبوده و تا به حال انواع و اقسام اجسام خارجي به اشكال و صو ...

با افزايش رفاه اجتماعي، گسترش امکانات بهداشتي و درماني و افزايش طول عمر به علت بهبود شاخصه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بيماري هاي دوران سالمندي بيش ...

● تومورهاي مغزي چيست ؟ مغز مسؤول کنترل حافظه ، يادگيري، حس و عاطفه مي باشد. بعلاوه اين عضو بر روي ساير قسمتهاي بدن نظير عضلات، ارگانها و عروق نيز نظار ...

دانلود نسخه PDF - ضربه مغزي