up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله صنعت پرورش ميگو PDF
QR code - صنعت پرورش ميگو

صنعت پرورش ميگو

تاثير دماي آب بر بروز بيماري لکه سفيد

مقدمه :
صنعت پرورش ميگو در خوزستان ،از سال 1380 تاکنون سالهاي بحراني و دشواري را سپري نموده است . پس از تلفات ناشي از سرمازدگي در سال 80 ،بروز بيماري لکه سفيد در سال 81 ،آغاز چالش دامنه دار اين صنعت با بيماري خطرناکي بوده است که سالانه ،ميليونها دلار خسارت به پرورش دهندگان در سطح جهان وارد مي نمايد.اما به يمن ارتباطات نسبتاً وسيعي که همه ساله پيش از شروع دوره کاري و معمولاً به ابتکار شيلات خوزستان ،با افراد و سازمانهاي دست اندر کار اين فعاليت در جهان برقرار شده ،ديدگاه هاي کارشناسان و مديران استان ،در بخشهاي دولتي و غير دولتي(خصوصي و تعاوني)نسبت به نحوه بروز و شيوع اين بيماري،روشهاي پيشگيري و متدهاي مقابله با آن کامل تر شده است.در تحقيقي که گزارش آن در اين مقاله آورده شده و در فوريه سال 2006 در نشريه Global Aquaculture Advocateچاپ شده است ،خانم دکتر Victoria Alday-Sanz از چهره هاي مطرح جهان در زمينه بهداشت آبزيان ، به همراه شماري از برجسته ترين متخصصين کشور بلژيک (نظير پروفسور پاتريک سارژلوس و دکتر بونيلا ، از دانشگاه Ghent بلژيک ) يکي از نکات جالب و در عين حال بحث برانگيز در زمينه علت يابي بروز و گسترش بيماري لکه سفيد ويروسي را در ميگوهاي ليتوپنئوس وانامي عنوان نموده که (هرچند 2 سال از انتشار آن مي گذرد ولي) شايد نتايج آن افق ديد دست اندر کاران صنعت را در زمينه تنظيم تقويم پرورشي در استان خوزستان روشنتر ساخته و حتي در بحث آغاز بروز مشکل در سايت چوئبده نکات جديدتري را مطرح نمايد.
خلاصه تحقيق :
نتايج مطالعه بر روي ميگوهاي گونه وانامي که به عضله آنها دوزهاي متفاوت (کم و زياد)ويروس بيماري لکه سفيد تزريق شده بود نشان مي دهد ،افزايش دماي آب به 33 درجه سانتيگراد پس از تزريق ويروس ،از بروز تلفات به دليل WSSD جلوگيري به عمل مي آورد.در اين مطالعه مشخص شد دماي بالا قبل از تزريق ويروس اثر خاصي در پيشگيري از ابتلا نشان نمي دهد.محققين مجري اين پروژه عقيده دارند که همانند سازي ويروس در دماي 33 درجه سانتيگراد در بدن ميگو متوقف مي شود.
شرح آزمايش :
در اين پروژه ويروس لکه سفيد،در دو دوز مختلف (پائين و بالا)به ميگوهاي SPF گونه ليتوپنئوس وانامي بصورت عضلاني تزريق شد.پس از آن ميگوها در 4 گروه 10 تائي (براي هر دوز) در دماهاي متفاوت قبل و بعد از تزريق نگهداري شدند.گروه A : دماي نگهداري قبل و بعد از تزريق 33 درجه سانتيگرادگروه B : دماي نگهداري قبل از تزريق 33 و بعد از تزريق 27 درجه سانتيگرادگروه C : دماي قبل از تزريق 27 و بعد از آن 33 درجه سانتي گرادگروه D : دماي قبل و بعد از تزريق 27 درجه سانتي گراددر اين آزمايش براي هر تيمار 3 تکرار در نظر گرفته شد.
پس از تزريق ويروس لکه سفيد ،هر 12 ساعت يکبار بررسي ميگوها از نظر بروز علائم بيماري ،کاهش تغذيه و يا بيحالي انجام شد . در پايان آزمايش ميگوهاي تلفاتي و زنده جمع آوري و شمارش شده و با تکنيک ايمنو فلورسانس غير مستقيم ، از نظر ابتلا به بيماري لکه سفيد مورد بررسي قرار گرفتند.
نتايج :
همانگونه که در شکل 2 نشان داده شده است ،تلفات در ميگوهاي گروه A و C که با دوز پائين ويروس تلقيح شده بودند،در پايان آزمايش به ترتيب 10 و 30 درصد ولي نتيجه تست تشخيص بيماري در هر دو گروه ميگوها منفي بود (هيچيک از ميگوها بيمار نبودند)،در حاليکه در گروه B ميگوها 72 تا 96 ساعت و در گروه D 84 تا 144 ساعت پس از تزريق همگي تلف شدند.
تلفات در ميگوهاي گروه A و C با دوز بالاي تلقيح ويروس(شکل 3) ، به ترتيب 10 تا 20 درصد بود.اين ميزان در گزوه B و D، 60 ساعت پس از تزريق به 100 درصد رسيد.در اين دسته نيز ، هيچيک از ميگوهاي گروه A و C بيمار تشخيص داده نشدند.
بحث و نتيجه گيري :
نتايج اين آزمايش نشان مي دهد،افزايش دماي آب به 33 درجه سانتيگراد پس از ورود ويروس لکه سفيد به بدن ميگو از بروز تلفات بواسطه ابتلا به اين بيماري جلوگيري ميکند،به علاوه دماي 33 درجه سانتيگراد قبل از تلقيح ويروس در جلوگيري از ابتلا به WSSD تأثيري ندارد(هيچيک از ميگوها در هردو گروه A و C مبتلا به بيماري تشخيص داده نشدند). به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت ،بروز بيماري لکه سفيد و يا لااقل تکثير اين ويروس با افزايش دماي آب به 33 درجه ،در بدن ميگو متوقف شده است.

● مقدمه رشد ماهيان و عواملي که روند رشد تحت تأثير آنهاست براي پرورش دهنده ماهي ، در درجه اول اهميت قرار دارند. زيرا حداکثر رشد ماهي در حداقل مدت زمان ...

نقش و جايگاه آبزيان در رژيم غذايي از گذشته حائز اهميت بوده و امروزه آبزيان بعنوان يكي از منابع پروتئيني (پروتئين سفيد ) مورد توجه انسان قرار گرفته و ب ...

در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آلات و ابزار فراوان، غالبا کارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پيشرفت فن آوري و افزايش کاربرد ماشين آلات در ت ...

در اين مقاله پرورش گوساله در دو قسمت عمده پرورش گوساله و مراقبت از گوساله بعد از تولد بررسي خواهد شد. ● کنترل تنفس: - بعد از خروج گوساله وضعيت تنفس آن ...

● کرفس کرفس گياهيست دو ساله با ريشه اليافي و برگ هاي آن مرکب از برگچه هاي دندانه دار مي باشد که از روي ريشه مي رويند . برگ کرفس حدود ۵۰ سانتيمتر رشد م ...

هويج ، گياهي است دوساله كه ريشه آن عمودي بوده و قسمت وسط ريشه گوشتي وخشبي و به رنگ زرد ميشود كه هويج مصرفي را تشكيل ميدهد. به هر ميزان كه اين قسمت ظري ...

کاهو گياهيست يک ساله ، اين گياه از حوالي اروپاي ساحلي يا آسياي مرکزي به نقاط ديگر جهان منتقل شده است .گروهي از محققين معتقدند که مبداء اصلي آن هندوستا ...

) مقدمه : وجود ويتامينها براي بقا،رشد وتوليد مثل حيوانات ضروري است. مواد غذايي طبيعي ممکن است در تراکم پايين وشرايط پرورش غيرمتراکم بتوانند نسبتهاي من ...

دانلود نسخه PDF - صنعت پرورش ميگو