up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله صرع PDF
QR code - صرع

صرع

اپي لپسي (صرع)

بيشترين مردم نسبت به اپي لپسي (صرع) بصورت معجوني از علائم كه طبيعت غير قابل پيش بيني دارد فكر مي كنند و در مورد اينكه يك فرد مبتلا به صرع تا چه حد با فعاليت شغلي طبيعي سازگاري دارد ناآگاه و نامطمئن هستند.اپي لپسي يك نشانه است و بيماري نيست هرچند كه به عنوان يك بيماري مجرد شناخته و مطرح مي شود.
تاثير صرع بر فرد مبتلا گستره اي متغير از حركات تشنجي شديد و اختلالات هوشياري تا يك احساس خفيف يا قطع شدن كوتاه مدت تفكر طبيعي است و يا حتي يك احساس و رفتار كه به سختي مورد توجه ديگران قرار مي گيرد. اين نشانه ها به دليل امواج الكتريكي كوتاه مدت حمله اي مغزي است كه از بعضي مناطق آن جريان مي يابد. در بسياري از موارد اپي لپسي يكي از حالتهاي زير را نشان مي دهد:
● انواع صرع:
۱ يك كاهش هوشياري خفيف و موقتي (چند لحظه اي) همراه افتادن يا دست و پا زدن.
۲ يك حمله ساده كاهش هوشياري همراه حركات اندامها (دست و پا زدن)، بيشتر اين حملات در جريان خواب يا هنگام بيدار شدن از خواب رخ مي دهد.
۳ مواردي كه قبل از حمله، بيمار باخبر مي شود و با علائمي وقع حمله را متوجه شده و مي تواند كار خود را متوقف كند، بنشيند يا دراز بكشد و به جاي مناسبي خود را منتقل نمايد.
۴ مواردي كه حملاتشان به فواصل منظم رخ مي دهد و مي توان موقع وقوع آنرا حدس زد يا مشخص كرد (قابل پيش بيني).
تمام اين بيماران كه دچار حمله تشنجي مي شوند با درمان تحت كنترل در مي آيند و مي توانند بكار مناسب اشتغال يابند.
تنها افراد كمي باقي مي مانند كه با وجود درمان دچار حملات مكرر و شديدي مي شوند و اگر اين گروه را نتوان به همه كارها مشغول كرد مي بايستي فقط در كارهاي ساده و كارگاه و محيطها خاص محافظت شده مشغول كرد (محيط امن كاري و بي خطر).
اين تفكر غير واقعي است كه تصور كنيم اپي لپسي هيچ مشكلي را در كار و شغل فرد ايجاد نمي كند. اما حتي در صرع هاي شديد نياز به مخفي كردن آن نيست. براساس مطالعات اخير از هر ۲۰۰ نفر مردم عادي شاغل يك نفر درجاتي از اپي لپسي را داشته و بسياري از آنها مسئوليتهاي شغلي مختلفي را در انواع مشاغل پذيرفته اند. در واقع بسياري از اين افراد (مصروعين) هيچ اثري از بيماري ندارند زيرا صرع آنها به خوبي كنترل شده است.
آموزش و راهنمائي در مورد طبيعت حملات، تعداد و مدت آنها، نشانه هاي اعلام قبلي، اثرات بعدي و همچنين شغل مناسب فرد، مي تواند امنيت و سلامت مصروع و همراهان و همكاران او را در محيط كار تامين نمايد. بسياري از كارفرمايان اغلب فكر مي كنند هر كسي با هر نوع اپي لپسي نمي تواند در واحدهاي كامپيوتري يا تصويري مثل ويدئو و بسياري مشاغل ديگر اشتغال يابد. آنها فكر مي كنند اينكارها باعث بروز حمله شده و يا حمله، به كار، دستگاه يا همكاران صدمه مي زند.
پژوهشها نشان داده كه اپي لپسي مانع كار نمي شود و با درمانها و آموزشهاي درست و رعايت ضوابط و مقررات ويژه بيمار مبتلا به اپي لپسي مي تواند در اكثر مشاغل اشتغال يابد.
بطور كلي قانون طلائي (Golden rule: Jobs & peoples should be carefully matched) در مورد كار و صرع اينست كه مشاغل و مردم مي بايستي بدقت با هم همتا شوند. يعني تمام مردم مبتلا به صرع مي توانند به اندازه توان خود مفيد باشند.
حسن ظن (خوش بيني)، دقت و توجه و حمايت از طرف كارفرمايان و همكاران به مصروعين كمك م كند كه نيازها و مشكلاتشان كمتر شود و با كار خود نيازها و مشكلات جامعه و كارفرمايان را نيز كمتر نمايند.
كارفرمايان مي توانند در مورد وضعيت بيماران مصروع فكر كرده و شرايط كار را آماده سازند و شرايطي بسازند كه فرد مصروع سهل تر و مطمئن تر كار كرده و به او كمك كنند تا كار مفيدتري را بانجام برساند. اين مسئله بخصوص وقتي مهم است كه فرد مصروع در روزها يا هفته هاي اول كار خود باشد. زيرا ممكن است تعداد حملات اپي لپسي بعلت استرس و اضطراب ناشي از شغل جديد افزايش يابد.
درك اين بيماران و احساس خوب به آنها داشتن ممكن است كافي باشد تا فرد مصروع اين دوره استرس را به آساني طي نمايد و دچار حمله نگردد. كارفرما مي بايستي سعي كند حس اعتماد كارمند و كارگر خود را جلب كند تا كارگر مصروع احساس اطمينان كافي داشته باشد و تغيير در وضع خويش را گزارش كند و در مورد اضطراب خود نيز صحبت كند.
اغلب اوقات مشكل اپي لپسي را پيش از آنكه يك خطر فيزيكي آنرا تشديد كند درك اشتباه و عدم دانش اطرافيان آنرا شدت مي بخشد. بنابراين آموزش مردم و جلوگيري از مداخلات بي مورد، كمك خوبي به بيمار مي كند. معرفي بيمار به پزشك و گرفتن مشاوره كمك مناسبي است.
● حمله تشنج در محيط كار
بيشتر افراد مبتلا به اپي لپسي مكن است هرگز در موقع كار دچار حمله نشوند. اما اگر حمله رخ داد يك راهنمائي خوب لازم است تا از عوارض بعدي جلوگيري نمايد:
۱ فرد را به محل امني منتقل نماييد.
۲ موانع و لباسهاي دور گردن را باز نماييد تا راحت نفس بكشد.
۳ مايعات داده نشود و او را تحريك نكنيد (سيلي زدن، پاشيدن آب ممنوع است).
۴ فرقي نمي كند، هيچ چيز سفت يا نرم را در دهان نگذاريد. زيرا خطر شكستن دندانها يا انسداد راه تنفسي وجود دارد.
۵ سعي نكنيد جلوي حركات غير ارادي را در جريان يك حمله شديد بگيريد.
زيرا ممكن است باعث شكستن اندامها شود.
۶ بطور كلي نيازي به صدا كردن پزشك نيست مگر آنكه شخص به خود صدمه رسانيده، زخمي شده و يا اينكه حمله توسط جملات ديگري پشت سر هم تكرار شود.
۷ پس از يك حمله سخت نياز به استراحت مي باشد. قبل از آنكه فرد به سر كار خود برگردد به او استراحت داده، مايعات بخورانيد.
۸ راجع به مصرف مرتب دارو و مشورت با پزشك معالج، وي را راهنمائي نمائيد.
● آسيب پذيري نسبت به حادثه
افراد مصروع نسبت به ديگران در برابر حوادث آسيب پذيرترند. اين آسيب پذيري در كار هم وجود دارد. تدابير قبلي و واگذاري مشاغل مناسب اين آسيب پذيري و حادثه زايي را در محيط كار كم مي كند. توصيه مي شود بيماران مصروع سريعا تحت درمان و كنترل كامل درآيند، و حتي پس از كنترل بيماري از اشتغال به مشاغل حساس و خطرزا مانند كار در ارتفاعات و كنار پرتگاه، كار در كنار دستگاهها و ماشينهاي خطرناك و از كار در جوار آب، آتش، برق و مواد شيميايي خودداري نمايند.
نكته جالب اينكه پژوهشها نشان داده است كه افراد مبتلا به صرع توجه و مراقبتهايي در كارشان نشان مي دهند و زمانيكه بيماري تحت كنترل است كارشان قابل رقابت با افراد عادي است.

صرع عبارت است از يك نوع اختلال در كار مغز كه مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تكرارشونده ، حملاتي كوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

صرع يك بيماري است كه با تشنجات مكرر در يك دوره زماني خود را نشان مي دهد. تشنج به يك حمله ناگهاني در فعاليت الكتريكي مغز اطلاق مي شود كه مي تواند باعث ...

بيماران مبتلا به اپي لپسي در جامعه با محدوديت هايي مواجه هستند که هنوز برطرف نشده است. اين افراد همچنان در خانه با خانواده يا در محل کار با کارفرماي خ ...

هنگامي كه يك پزشك براي اولين بار با بيماري كه نشانه هاي وجود بيماري صرع را دارد مواجه مي شود، دو سؤال براي او مطرح مي گردد. سؤال اول اين است كه آيا بي ...

اختلال يا از بين رفتن موقتي هشياري که به صورت ناگهاني رخ مي دهد و غالبا همراه با حرکات عضلاني که ممکن است به صورت حرکت کوچک پلکها ظاهر شود و يا با تکا ...

صرع عبارت است از يک نوع اختلال در کار مغز که مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تکرارشونده ، حملاتي کوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

يکي از شايع ترين علل مراجعه به کلينيک ها و حتي اورژانس هاي اطفال، درد شکم abdominal pain مي باشد و بررسي علت دل درد و تشخيص موضع درد تا زماني که قدرت ...

تشنج يک تخليه عصبي غيرطبيعي، خفيف و پاروکسيمال در مغز است. حدود ۱۰ درصد از افراد جوامع حداقل يک بار در طول عمر خود دچار تشنج مي شوند. اما صرع که در تع ...

دانلود نسخه PDF - صرع