up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله صرع کودکان PDF
QR code - صرع کودکان

صرع کودکان

آموزش برخورد با صرع کودکان

مقدمه
بسياري از افراد مبتلا به صرع اولين تشنج خود را قبل از 20 سالگي تجربه مي کنند. بنابراين اگر کودک شما به صرع دچار شده است ، شما تنها نيستيد بلکه امروزه شانس بالايي وجود دارد که وضعيت بيمار شما تحت کنترل در آمده و بخوبي حفظ شود.
صرع کودکان از نظر نوع، درجه يا شدت بسيار متفاوت است و ممکن است با مساله ديگري در ارتباط باشد.بسياري از کودکان دچار صرع کودکاني کاملا نرمال و فعال هستند که نياز چنداني به مراقبت ويژه ندارند.اين بچه ها مي توانند تمام کارهايي را که دوستان آنها انجام مي دهند اعم از شنا، ورزش و بازيهاي مختلف را انجام دهند.در بعضي موارد بيماري شديدتر است و کودکان نيازمند درمان و مراقبتهاي طولاني مدت مي باشند.
در اين مقال تلاش ما بر اين است که به شما به عنوان والدين يا قيم بيمار مبتلا به صرع نکاتي را آموزش دهيم تا با وضعيت کودک خود در مواجهه با مساله رشد و همچنين استقلال شخصيت او آشنا شويد.
توصيف صرع کودکان
صرع مي تواند در هر سني آغاز شود اما معمولا شروع آن در اوايل زندگي است.هرچند بعضي از مردم فکر مي کنند صرع با ناتوانايي هاي ذهني و يا جسمي همراه است اما در واقع بسياري از کودکان مبتلا به صرع از هوش و توانايي هاي طبيعي برخوردارند. البته بعضي از بيماران نيز مشکلات جسمي يا ذهني دارند که ممکن است با آسيب مغزي يا بيماري ديگري مرتبط باشد.
صرع چيست؟
صرع حالتي عصبي است که در آن گروهي از سلولهاي مغزي در زماني نابجا به ميزان زيادي فعال شده و ترشح مي کنند. با اينکه صرع علت بسياري از تشنجهاست اما صرع با تشنج تفاوت دارد. کودکي که يک بار تشنج کرده است يک کودک صرعي نيست بلکه ممکن است علل بسيار زيادي بتوان براي تشنج او پيدا کرد.
علت صرع چيست؟
علت هميشه شناخته شده نيست . گاهي به علت آسيب مغزي ،تومور مغزي يا ضربه به سراست. همچنين ميتواند مربوط به مسموميت،عفونت،تکامل مغزي يا ژنها باشد .
چه چيزهايي سبب شروع صرع ميشوند؟
کودکان با هم تفاوت دارند. در بعضي از کودکان تشنج ميتواند زماني اتفاق بيفتد که فرد مبتلا به صرع صداي يکنواختي را مکرر بشنود. تشنج مي توا ند هنگامي که فرد به نوري درخشان نگاه مي کند يا جاهاي خاصي از بدنش را لمس مي کنند رخ دهد.
انواع مختلف تشنج کدامند؟
نوزادان يا کودکان خردسال مبتلا به تب بالا ممکن است براي چند دقيقه لرز پيدا کنند و دچار کاهش سطح هوشياري شوند. به اين حالت تشنج ناشي از تب گفته مي شود.اين تشنجها نشانه اي از صرع نيستند و معمولاً با افزايش سن محو مي شوند.
صرع ژنراليزه
در اين مواقع کودک هوشياريش را از دست مي دهد. ممکن است گريه کند يا به زمين بيافتد و همچنين ممکن است کنترل ادرار يا مدفوع خود را از دست بدهد. در اين گونه تشنجها تمام بدن کودک مي لرزد، احتمالاً چشمانش به بالا منحرف مي شود و دهانش پر از کف خواهد شد.
صرع آبسانس(کوچک)
در اين حملات از آنجايي که طول حمله کوتاه است و چند ثانيه طول مي کشد لذا کودک بيدار مي ماند و ممکن است به کاهش هوشياري او توجهي نشود. ممکن است کودک به نقطه اي خيره شود و به سرعت پلک بزند.ممکن است کودک حرکاتي شبيه جويدن انجام دهد و يا در صورتش حرکات سريع لرزشي ديده شود.
آيا من گناهکارم؟
مانند بسياري از والدين مکن است شما هم به اين فکر کنيد که آيا کاري کرديد؟ يا کاري بايد مي کرديد و نکرديد؟ که باعث شروع صرع در کودک شديد. و ممکن است به دنبال علت بيماري گشتن بخشي از تلاش شما را به دنبال صرع کودک شامل شود. بسيار بعيد است که شما کاري کرده باشيد که مسول تشنج فرزندتان باشيد و در بسياري از موارد علت صرع شناخته نشده است.
حفظ آرامش
احتمالاً وقتي کودکتان را در حال تشنج مي بينيد خيلي مي ترسيد و دستپاچه مي شويد. اما بايد بدانيد که حفظ آرامش در اين لحظات بسيار مهم است چرا که بايد دقيقاً آنچه اتفاق افتاده را براي پزشک توضيح دهيد.
تشخيص صرع معمولاً مشکل است و هميشه نمي توان به راحتي در مورد اينکه کودکي تشنج کرده يا نه قضاوت کرد.بچه ها هم مانند بزرگسالان تشنجهاي منتشر و نسبي دارند و بايد اين وضعيتها از هم افتراق داده شود. علاوه بر اين حالاتي وجود دارند که با تشنج اشتباه مي شوند مثل تشنج ناشي از تب و حملات بند امدن نفس. بنابراين بسيار براي پزشک حائز اهميت است که اطلاعات کافي در مورد اتفاقي که براي کودک شما افتاده است داشته باشد. و اين اطلاعات را تنها شما مي توانيد به خوبي در اختيارش بگذاريد.
تشنج ناشي از تب
اين تشنج با افزايش سريع درجه حرارت بدن ايجاد مي شود و با بيماري کودک مثل گلودرد يا دندان در آوردن ارتباط دارد. خوشبختانه اکثر بچه ها وقتي بزرگ شده و به سن مدرسه مي رسند ديگر دچار اين تشنج نمي شوند.
حملات بند آمدن نفس
اين حملات واکنش شديد به شوک يا ترس هستند.کودک در هنگام ترس به جاي جيغ زدن يا خشمگين شدن ، يک بار جيغ کشيده و نفس عميقي مي کشد به شکلي که انگار مي خواهد گريه کند ً سپس نفس خود را مدتي نگه مي دارد و همين باعث مي شود که نفس کودک بند بيايد.
وقتي کودکم دچار تشنج شد چه کنم؟
دو مورد مهمي که بايد انجام شود اين است که :
1- مطمئن شويد کودک شما نفس مي کشد 2- اجازه ندهيد کودک به خودش آسيب بزند.
آرامش خود را حفظ کنيد و اين چند مرحله ساده را دنبال کنيد:
- مطمئن شويد کودکتان نفس مي کشد. اگر لبهايش کبود شده نشانگر آن است که نفس نمي کشد
- اگر کودک نفس نمي کشد، با اورژانس تماس بگيريد، اگر احيا بلد هستيد پيش از رسيدن کمک احياء را شروع کنيد
- اگر کودک نفس مي کشد او را روي زمين بخوابانيد تا زمين نخورد.
- کودک را به پهلو بخوابانيد تا از خفگي ناشي از انسداد مجاري تنفسي جلوگيري شود.
- اطراف کودک را از چيزهايي مثل ميز و صندلي خالي کنيد
- بند لباسهايي که کودک به تن دارد را شل کنيد.
- بچه را محکم نگيريد و مانع حرکات او نشويد.
- هرگز حين تشنج چيزي داخل دهانش نگذاريد و سعي نکنيد با انگشت دهانش را باز نگه داريد.
- در صورت امکان هر چه زودتر با پزشک تماس بگيريد.
- احتمالاً بعد از تشنج کودک شما به خواب عميقي فرو خواهد رفت. اين طبيعي است. او را بيدار نکنيد. وقتي او خواب است به او غذا و آشاميدني ندهيد.
مشکلات کنترل صرع
با وجوديکه در اغلب بچه ها دورنماي صرع خوب است اما بعضي از کودکان که به شکلهاي وخيم تر بيماري دچار هستند با دارو به سختي کنترل مي شوند و تشنجهاي ممتد خواهند داشت.
انها ممکن است مشمول سند رمهاي مختلف باشند .سندرم به گروهي از علائم گفته ميشود .يک پزشک متخصص ميتواند با شکل تشنجهاي کودک شما به سند رم تشنجي فرزندا نتان پي ببرد.کودکاني که دچار صرع با کنترل مشکل هستند ممکن است مشکلات ديگري مانند تاخير تکامل و يادگيري مشکل داشته باشند.
لازم است بدانيد که کودک شما در وضيعتي قرار دارد که نبايد دور بماند و اين بسيار شايع است که در دوره اي از زمان دچار ناراحتي و غصه شود و شما بايد براي اين لحظات آمادگي داشته باشيد .اگر کودک شما به طور جدي توسط صرع تحت تاثير قرار گرفت اين پمفلت با اطلاعات و توصيه هايي که به شما مي دهد باعث ميشود که شما براي کودکتان بهترين باشيد و با چالشهاي ويژه اي که روبرويتان قرار داردآشنا شويد...
تشخيص
مشاهدات و دانش شما از کودکتان در کمک کردن به پزشک براي تشخيص درست بسيار مهم است همان طور که از آزمايشات تشخيصي معمول مثل آزمايش خون،EEGو تصوير برداري مغز استفاده ميشود ،همچنين کودکتان بايد از لحاظ تکامل و رفتار نيز مورد ارزيابي قرار گيرد .بنابراين هنگام مراجعه به پزشک حتما کارت رشد کودک و نيز ساير ازمايشات قبل را همراه خود داشته باشيد .
کلي صحبت کنيد
شما زمان زيادي براي پرسيدن سوالات و صحبت کردن در مورد نگرانيها يتان در مورد تشخيص کودکتان نياز دارد .پزشک شما مي تواند به شما اطلاعات ، توصيه و اطمينان خاطر بدهد، اما در يک مطب شلوغ وقت براي بحث طولاني وجود ندارد .ازپزشکتان وقت ويژه اي براي مشورت بخواهيد و يا اگر در بيمارستان مشاور پرستار ويژه ي صرع وجود دارد از ايشان راهنمايي و مشورت بخواهيد . ممکن است شما ازاينکه بفهميد کودکتان صرع دارد شوکه شويد اما به ياد داشته باشيد که از ده کودک مبتلا به صرع ،هشت کودک زندگي لذت بخش وطبيعي خواهند داشت .
درمان و اداره بيمار
هدف درمان طبي کنترل تمايل تشنج کودک شماست به شکلي که کودک شما تا حد امکان زندگي با کمترين اسيب ناشي از صرع را داشته باشد دوري کردن از چيزهايي که باعث تحريک و شروع صرع مي شوند و نيز داروهاي ضد صرع راههاي اصلي دستيابي به اين هدف است.کودک شما معمولاً تا قطع کامل تشنجهايش که معمولاً دست کم دو سال طول مي کشد بايد روي درمان ضد صرع بماند. البته در مواردي بايد داروهاي ضد صرع به صورت کنترل شده ادامه يابد.معمولاً فرزندتان پس از 16 سالگي از زير نظر متخصص اطفال خارج و تحت نظر متخصصين اعصاب بزرگسالان قرار مي گيرد.
جراحي
جراحي هم در تعداد اندکي از بچه ها ي مبتلا به صرع هاي خاصي ضرورت مي يابد.
رژيم غذايي
بعضي بچه ها که دچار انواعي از صرع هستند که درمان آنها مشکل است ً ممکن است رژيم غذايي پر چربي که کتوژنيک ناميده مي شود به آنها کمک کند.متاسفانه معمولا پيگيري اين رژيم دردسر ساز است و مي تواند باعث بد فرم شدن بدن کودک شود اما اگر توصيه پزشکتان باشد و شما عمل نکنيد وضع از اين بدتر مي شود. به هر شکل حتماً قبل از آنکه براي کودکتان از رژيم غذايي خاصي استفاده کنيد با پزشکتان مشورت نماييد.
خانواده
هنگامي که بار اول از صرع کودکتان مطلع مي شويد احتمالاً بسيار ناراحت مي شويد ومکن است احساس درماندگي کنيد. ممکن است از اين نگران باشيد که صرع چگونه کودکي فرزندتان را تحت تاثير قرار مي دهد و آيا داروهاي ضد صرع عوارضي دارد يا خير. پاسخ اين سوالات به درستي شناخته نشده است. مشکلاتي که شما با آن روبرو مي شويد براي اولين بار در خانواده تجربه مي کنيد و بايد کاملاً واقع بينانه براي مواجهه با لحظات سخت آماده باشيد. باوجود تمام اين مشکلات اغلب خانواده ها وقتي براي بار اول مي فهمند که دچار چنين مشکلي شده اند و وقتي که راه برخورد با آن را ياد مي گيرند به خوبي از عهده آن برمي آيند.
مثبت بيانديشيد
تجربه ً بصيرت و درک شما، راهنماي خوبي برايتان هستند تا بتوانيد بهترين مراقبت را از کودکتان به عمل آوريد. در وضعيتي قرار بگيريد تا بتوانيد بيشترين اعتماد به نفس را داشته باشيد. تواناييهايتان را براي برآوردن نيازهاي کودکتان بشناسيد. اما در مراقبت از کودک زياده روي نکنيد و تمام توجه و هم و غم خود را به او معطوف نکنيد.
ساير مردم
شايد از اينکه آشنايان، بستگان يا همسايه ها بفهمند کودکتان صرع دارد بترسيد. وقتي مردم از صرع چيزي نمي دانند و يا مي ترسند احتمالاً واکنشهاي منفي نشان مي دهند. صراحت و صداقت بهترين راه براي مبارزه با نگاه منفي در مورد صرع است. با اينکار شما در خواهيد يافت که اکثر مردم اگر بدانند که چه کمکي از آنها برمي آيد ، قلباً به کمک شما مي آيند.
صرع ورفتار
خانواده هاي کمي هستند که دچار مشکلات رفتاري نيستند- چه کودک مبتلا به صرع داشته باشند و چه نداشته باشند.- . به ندرت پيش مي آيد که مشکلات رفتاري به طور مستقيم ناشي از صرع باشد و چيزي تحت عنوان شخصيت صرعي تنها يک افسانه است.
تشنج برخي از بچه ها با استرس يا هيجان بدتر مي شود و در بعضي موارد مشکل رفتاري به دليل داروهاي خاصي بوجود مي آيد.گاهي بي حواسي زودگذر در جريان يک تشنج کوچک و بي علامت در صرع کوچک مي تواند باعث گيجي يا نا اميدي کودک شود که به نوبه خود منجر به مشکلات رفتاري مي شود.
اگر کودکتان دچار مشکلي شد سعي کنيد تا حد امکان دليل پيدايش آن مشکل را دريابيد. متخصصيني که درگير مسائل کودکتان هستند به خوبي مي توانند به شما کمک کنند. بنابراين از اينکه به آنها بگوييد و يا از ايشان سوال کنيد واهمه نکنيد.
اذيت وآزار
بعضي از بچه هاي مبتلا به صرع در مدرسه منزوي مي شوند. اين به دليل عدم اعتماد به نفس و توانايي اندک آنها در برقراري ارتباط متقابل مي باشد.ممکن است کودک کج خلق يا خشن شده،يا اينکه سوء رفتارهايي مثل فرار از مدرسه از خود بروز دهد.با معلم کودکتان صحبت کنيد و مطمئن باشيد فرزندتان به اعتماد و حمايت شما پشتگرم است.
به کودکتان کمک کنيد که با صرع زندگي کند
اطلاعات صحيح و خوشبينانه به شما و فرزندتان کمک مي کند که از زندگي دوران کودکي او لذت ببريد.به او به اندازه اي راجع به صرع بگوييد که احساس مي کنيد مي تواند بفهمد و به او راههاي ساده اي را که بوسيله آنها مي تواند شرايط را کنترل کند نشان دهيد.هر چه قدر بزرگتر مي شود شما مي توانيد او را تشويق کنيد تا مسووليت پذير تر باشد. خطوط راهنماي زير مي تواند مفيد باشد:
آنچه بايد انجام دهيد-
کودکتان را آنگونه که هست بپذيريد(به عنوان کسي که صرع دارد) و او را تشويق کنيد که به همين شکل عمل کند.
کودکتان را حمايت کنيد و اعتماد و اطمينان او را براي قرار گرفتن در شرايط متفاوت افزايش دهيد.
به او اطمينان دهيد وقت ، علاقه و انرژي شما بين هر يک از بچه هايتان تقسيم شده است.
به جاي آنکه به کارهايي که کودکتان نمي تواند انجام دهد فکر کنيد، به آنچه مي تواند انجام دهد معطوف شويد
در مغز خود اين نکته را جا بياندازيد که احساس عصبانيت يا بي ميلي نسبت به بچه هايتان که گاهي به سراغتان مي آيد امري طبيعي است و البته شما آنها را بسيار دوست داريد و مراقبشان هستيد.
مانند يک خانواده از با هم بودن لذت ببريد
آنچه نبايد انجام دهيد
از کمک به بچه مگر در حالتي که واقعاً به کمکتان احتياج دارد خودداري کنيد
زندگي خود را به اين دليل که کودکي مصروع داريد مختل نکنيد
با بچه اي که مبتلا به صرع است متفاوت از ديگر کودکانتان رفتار نکنيد
اجازه ندهيد کودکتان خود را مريض تصور کند يا ابتلا به صرع را يک گناه بداند
آموزش
بيشتر کودکان و نوجوانان مبتلا به صرع به مدارس و دانشگاههاي معمولي مي روند.مدرسه بخش مهمي از زندگي فرزند شماست و بنابراين او بايد بتواند در بيشتر فعاليتها مانند ساير بچه ها شرکت کند. شما احتمالاً در مي يابيد که بيشتر آموزگاران و مددکاران وقتي بداند چگونه با فرزندتان رفتار کنند بسيار کمک کنده و موثر خواهند بود. مثلاً آنها بايد بدانند که هر وقتي که کودک دچار تشنج شد لازم نيست او را به خانه بفرستند بلکه بعد از کمي استراحت مي تواند به کلاس برگردد.
صرع و يادگيري
بيشتر کودکان مبتلا به صرع توانايي يادگيري مشابه سايرين دارند و خيلي از آنها درسشان خوب است.البته واقعيتي ناراحت کننده وجود دارد که بعضي از اين بچه ها آنطور که بايد از مدرسه استفاده نمي کنند.ناتواني در يادگيري کودک شما ممکن است مستقيماً مربوط به صرع او نباشد بنابراين اگر حدس مي زنيد که پيشرفت او آنچنان که بايد باشد نيست، با معلم و پزشک وي براي حل مسائل مشورت کنيد.
مشکلات يادگيري
بعضي از بچه هاي مبتلا به صرع يادگيري مشکلي دارند( اين واژه هنگامي استفاده مي شود که يک کودک نسبت به بيشتر کودکان هم سن و سال خود يادگيري سخت تري داشته باشد.) در اين موارد کودک شما به کمک ويژه نياز دارد تا قابليتهاي خود را باز يابد. خوشبختانه بيشتر مشکلات يادگيري خفيف هستند و آرام آرام پيشرفت مي کنند اما گاهي اوقات وقتي که کودک تشنجهاي شديد و غير قابل کنترل داشته باشد، اين مشکلات طولاني تر وجدي تر مي شوند .
آموزشهاي خاص مورد نياز
اگر کودک شما به طور جدي از ساير کودکان هم سن و سالش عقب افتاده تر است يا اگر شما فکر مي کنيد که او همه آنچه که در مدرسه بايد به او آموخته شود فرا نمي گيرد ، ممکن است به آموزشهاي ويژهاي نياز داشته باشد.
آيا کودک بايد به مدرسه خاصي برود؟بيشتر بچه هايي که نيازمند آموزشهاي ويژه هستند مي توانند در مدارس معمولي درس بخوانند . اما گاهي بهتر است فرزندتان را با مشورت کارشناسان آموزش و پرورش به مدرسه اي بفرستيد تا نيازش را برآورده سازد. البته در ايران مدرسه مخصوص کودکان صرعي وجود ندارد اما شما با مشاوره آموزش و پرورش منطقه زندگي خود تحت نظر کارشناسان آموزشي مي توانيد مدرسه دلخواهتان را بيابيد.
کودکان وتلفن همراه
تلفن همراه اکنون به عنوان بخشي از زندگي روزانه جوانان در آمده است.هنوز هم در مورد بي خطر بودن تلفن همراه اختلاف نظر وجود دارد و اين امر باعث نگراني والدين کودکان مبتلا به صرع شده است. اثرات تلفن همراه بر صرع را از پزشکتان بپرسيد.
نوجواني به بلوغ
بيشتر نوجوانان نياز دارند تا نگاه مثبتي را از خودشان داشته باشند و خود را آنگونه که هستند بپذيرند.در ميان نوجوانان به طور شايع ديده مي شود که بيماري خود را به صورت دستاويزي براي نگراني و عصبانيت در ميآورند. سعي نکنيد اين امر را خيلي بزرگ کنيد. هر چقدر نوجوان شما راجع به بيماريش بيشتر بداند بهتر مي تواند تصميمات موثر تري بگيرد. با حمايت از او و محبت از وي خواهد فهميد که صرع نمي تواند نقش مهمي در زندگي او بازي کند.
در نوجوانان حساس تر بيشتر مراقب باشيد اما آنقدري نباشد که آنها از فعاليتهاي روزانه مانند ورزش کردن، مسافرت يا اردو رفتن با همسالان باز بماند.
به عنوان يک والد گاهي قبول اين مساله که کودکتان بزرگ شده خيلي سخت است.اما بايد بدانيد که مجبور خواهيد شد با فرزندتان در مورد ازدواج و رابطه او با جنس مخالف صحبت کنيد.پسران و دختران بايد بدانند که صرع نمي تواند لذت آنها را از رابطه زناشويي کاهش دهد. همچنين دختران بايد بدانند که داروهاي ضد صرع ممکن است روي جذب قرصهاي پيشگيري از حاملگي اثر بگذارد و در اين مورد بايد با پزشکشان مشورت کنند. دختر يا پسر شما مي تواند مانند همه مردم ازدواج کرده و فرزندان سالمي داشته باشد.
تا اينجا شما چيزهاي زيادي در مورد آنچه که نوجوانتان احتياج دارد ، دانستيد. علاوه بر اين بايد بدانيد که نوجوان شما هنگامي که در بعضي مواقع نمي تواند مانند دوستانش باشد ، ايجاد ارتباط قوي با همسالانش برايش دشوار است. مثلاًفرزند شما تنها زماني مي تواند گواهينامه راندگي داشته باشد که دست کم يک سال تمام هيچ حمله تشنجي نداشته باشد.اين موضوع وقتي که ساير دوستانش گواهينامه مي گيرند شايد براي او منزوي کننده باشد.
آماده سازي براي دوران بلوغ
ازنکات زير مي توانيد به منظور اطمينان از اينکه نوجوان شما از تمام اطلاعاتي که لازم دارد، بهره مي برد استفاده کنيد
- آيا او مي داند چه مراکزي به او خدمات رساني مي کنند و مي داند که چگونه بايد آنها را پيدا کند؟
-آيا او مي داند که چرا به درمان دارويي نياز دارد و اگر تشنجهايش از کنترل خارج شد چه بايد بکند؟
-آيا مي داند چگونه مراقبتهاي پزشکي خود را سازمان دهي کند؟

صرع عبارت است از يك نوع اختلال در كار مغز كه مشخصه آن عبارت است از حملات صرعي ناگهاني و تكرارشونده ، حملاتي كوتاه مدت از رفتار غيرطبيعي و نامناسب ، تغ ...

صرع يك بيماري است كه با تشنجات مكرر در يك دوره زماني خود را نشان مي دهد. تشنج به يك حمله ناگهاني در فعاليت الكتريكي مغز اطلاق مي شود كه مي تواند باعث ...

بيماران مبتلا به اپي لپسي در جامعه با محدوديت هايي مواجه هستند که هنوز برطرف نشده است. اين افراد همچنان در خانه با خانواده يا در محل کار با کارفرماي خ ...

هنگامي كه يك پزشك براي اولين بار با بيماري كه نشانه هاي وجود بيماري صرع را دارد مواجه مي شود، دو سؤال براي او مطرح مي گردد. سؤال اول اين است كه آيا بي ...

چندي پيش، يکي از دوستان ام صاحب فرزند زيبايي شد که از همان ابتداي نوزادي دل درد و نفخ را تجربه کرد.... دوست ام نوزادش را نزد پزشک اش برد و تشخيص دکتر، ...

پوست کودکان پوست حساسي است. با اين وجود اين پوست حساس هم مانند پوست آدم هاي بالغ در مواجهه با بسياري شرايط فيزيکي قرار دارد که مي تواند به آن آسيب برس ...

اهميت تغذيه کودک نه در سال هاي اول زندگي بلکه هم زمان با تشکيل جنين در رحم مادر و شيوه تغذيه صحيح او سال هاست که براي کارشناسان آشکار شده است. براساس ...

عادت هاي دهاني نامناسب کودکان شامل مکيدن انگشت، مکيدن پستانک، فشار غير طبيعي زبان پشت دندان ها، جويدن ناخن، دندان قروچه و خودآزاري مي باشد. عادت هاي ل ...

دانلود نسخه PDF - صرع کودکان