up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله شپشک توت PDF
QR code - شپشک توت

شپشک توت

آفات درختان ميوه

مگس ميوه Natal fruit fly Ceratitis rosa(Karsh) Diptera:Teph
اهميت اقتصادي:
اين مگس بسيار پلي فاژ باعث خسارت به دامنه وسيعي از ميوه هاي خانواده هاي مختلف مي شود. اين آفت در بسياري از مناطق که همراه مگس مديترانه اي بوده جانشين آن شده است.
اهميت قرنطينه اي:
اين مگس علاوه بر حضور در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي ايران در ليست آفات و بيماريهاي قرنطينه خارجي EPPO به عنوان يک مگس ميوه غير اروپايي وجود دارد.و همچنين در ليست هاي JUNAC و OIRSA به عنوان آفت قرنطينه اي محسوب مي شود. اين آفت مانند مگس ميوه شرقي مي تواند در مناطق جنوبي EPPO مستقر شود و ممکن است به مناطق گرمسيري محدود شود که مي تواند خطر مستقيم ايجاد کند. در بررسي هاي اخير در مورد خطر گونه هاي Ceratitis sp. براي EPPO اين مگس تنها آ‎فت مهم دامنه وسيعي از درختان ميوه است. براي کشورهاي اروپايي در صورت وجود اين مگس وضع قوانين سختگيرانه قرنطينه اي در مورد صادرات ميوه لازم است .
ميزبانها:
اين آفت بسيار پلي فاژ بوده و به درختان ميوه: سيب، زردآلو، آووکادو، مرکبات، نانگي، گواوا، انجير، انگور، ليچي، انبه، پاپايا، هلو، گلابي، آلو، به، و گوجه فرنگي حمله مي کند.
ليست ميزبانها:
Citrus, Coffea (coffee), Averrhoa carambola (carambola), Capsicum frutescens (chilli), Carica papaya (papaw), Citrus aurantium (sour orange), Citrus reticulata (mandarin), Citrus sinensis (navel orange), Coffea arabica (coffee (arabica)), Cydonia oblonga (quince), Eugenia uniflora (surinam cherry), Ficus carica (fig), Garcinia mangostana (mangosteen), Lycopersicon esculentum (tomato), Malus pumila (apple), Manilkara zapota (sapodilla), Prunus armeniaca (apricot), Prunus domestica (damson), Psidium littorale (strawberry guava), Pyrus communis (European pear), Syzygium aqueum (watery rose-apple), Syzygium cumini (black plum), Syzygium jambos (rose apple), Syzygium malaccense (malay-apple), Terminalia catappa (Singapore almond), Theobroma cacao (cocoa), Ziziphus jujuba (common jujube), Psidium guajava (guava), Annona reticulata (bullock's heart), Eriobotrya japonica (loquat), Mangifera indica (mango), Persea americana (avocado), Prunus persica (peach), Vitis vinifera (grapevine), Carissa macrocarpa, Litchi chinensis (lichi).
مناطق انتشار:
اين آفت از ناحيه EPPO و اروپا گزارش نشده است.
آفريقا: آنگولا، اتيوپي، کنيا، مالاوي، مالي، موريتيوس، موزامبيک، نيجريه، رونيون، روآندا، آفرقاي جنوبي، سوازيلند، تانزانيا، اوگاندا، زئير، زامبيا و زيمباوه
مناطق انتشار Ceratitis rosa
علائم خسارت:
محل تخمگذاري به صورت نقاطي روي ميوه هاي مورد حمله مشاهده مي شود.
شکل شناسي:
اين آفت مانند ساير گونه هاي Ceratitis sp. داراي بالهاي نوار دار و سپرچه متورم است که داراي نقوش زرد و سياه است. وجود نقش و خال خاکستري در قاعده سلولهاي بال گونه هايCeratitis sp. را از ساير گونه هاي خانواده Tephritidae جدا مي سازد.
بالغين:
رنگ: نوارهاي بال و رنگ عمومي بدن قهوه اي ، نوار Costal از زير انتهاي رگبال R1شروع شده و از رگبال عرضي Discal توسط ناحيه اي شفاف در انتهاي R1 جدا مي شود. قسمت نوک رگبال M توسط ناحيه Infuscate قطع نمي شود.
سر: جفت موي Orbital جلويي به هيچ وجه تغيير نيافته است.
سينه: سپر داراي نقوش سياه و زرد با نوارها يا نواحي زرد رنگ که به حاشيه مي رسند و هر موي نوک سپرچه اي((apical scutellar در قاعده يا چسبيده به نوارهاي زرذ است. ران پاي مياني در نرها بدون موي ستبر شکمي ، ساق پاي مياني داراي رديفهايي از موهاي ستبر در نيمه انتهايي لبه هاي جلويي و عقبي است که سيمايي پر مانند به آن مي دهد. طول بالها 6-4 ميليمتر است. نرهاي بيشتر گونه هاي زير جنس Pterandrus داراي رديفهاي از موهاي ستبر روي لبه هاي عقبي و جلويي ساق پاي مياني داشته و سيمايي پر مانند به آن مي دهد. C.rosa از بيشتر افراد اين زير جنس بواسطه اين خصوصيت و نداشتن موي ستبر روي سطح زيرين ران پاي مياني قابل تشخيص است. نرهاي زير جنس Ceratitisهمچنين بدون پيوست هاي قاشقي در سر مي باشد. متاسفانه روش ساده اي براي تشخيص ماده ها به جز گونه هاي Pterandrus-که داراي نوارهاي بال و بدن عموما قهوه اي رنگ که در مقايسه با لکه هاي زرد رنگ C.capitataاست- وجود ندارد.
________________________________________
شته سبز هلو:Myzus persicae
اين شته به علت انتقال ويروس هاي مختلف اهميت فراواني دارد.
شکل شناسي: تخمها بيضوي ابتدا زرد يا سبز و به سرعت سياه مي شوند.حشرات بالدار داراي سر و قفسه سينه سياه و شکم سبز مايل به زرد و يک خط تيره بزرگ در سطح پشتي آن ديده مي شود.حشرات بي بال زرد تا سبز و خط تيره بزرگ در سطح پشتي ديده مي شود.کورنيکولها بلند و در نيمه انتهايي کمي برامده و همرنگ بدن هستند.
زيست شناسي:هر 10تا12روز يک نسل ايجاد مي کند.زمستان گذراني به صورت تخم روي ميزنان يا روي درختان هسته دار.
ميزبانها:در مناطق معتدل آفت گونه هايي از درختان هسته دار مثل هلو,زردآلووآلو است.ميزبان ثانويه شامل گياهان چوبي و علفي مي باشدمثل خانواده هاي سيب زميني,چغندريان,چليپاييان,چؠ ?ريان و کدوييان.
خسارت:اين حشره در تراکم بالا از بخشهاي جوان تغذيه مي کند وباعث استرس هاي آبي ,کاهش نرخ رشدو... گياه مي شود.در اول فصل به سيب زميني خسارت مي زند.ترشح عسلک باعث کاهش فتوسنتز و جلب قارچهاي ساپروفيت مي شود . حشرات بالغ و پوره ها مي توانند 100 ويروس مختلف را انتقال دهند از جمله مهمترين انها عبارتند از: ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني,ويروس واي سيب زميني و زردي غربي چغندر ,موزاييک کاهو,موزاييک شلغم و گل کلم وموزاييک خيار و هندوانه.
________________________________________
کرم آلو Plum fruit moth
Cydia funebrana
Syn: Grapholitha funebrana
(Lep: Tortricidae)
در اکثر مناطق کشور انتشار دارد. از آفات مهم درختان ميوه هسته‌دار شامل انواع آلو، گوجه، هلو و گاهي زردآلو و گيلاس، آلبالو و قيسي مي‌باشد. به آلو سياه خسارت زيادي مي‌زند، لاروهاي اين آفت علاوه بر ميوه ممکن است جوانه‌ها را نيز مورد حمله قرار دهند. خسارت عمده آن شامل تغذيه لارو از گوشت يا پريکارپ ميوه مي‌باشد. ميوه‌هاي کرم زده در صورتي که لاروه ميوه را ترک کرده باشند محتوي توده متراکم فضولات سياه رنگ آن مي‌باشد. بر اثر عکس‌العمل اپيدرم ميوه ضمغي از آن بيرون مي‌آيد که يکي از علائم تشخيص ميوه‌هاي آلوده مي‌باشد. اين ميوه‌ها اکثراً ريزش مي‌نمايند.
زيست‌شناسي
اين حشره زمستان را به صورت لارو به حالت دياپوز در داخل يک پيله سفيد چرکي نسبتاً ضخيم مايل به قهوه‌اي به سر مي‌برد. اين پيله‌ها در زير پوستکهاي تنه درخت، داخل شکافها و سوراخ‌هايي که حشرات ديگر ايجاد مي‌کنند و حتي در داخل خاک ديده مي‌شوند. در بهار پس از طي دوره شفيرگي مصادف با باز شدن شکوفه‌هاي درختان ميزبان حشرات کامل ظاهر مي‌شوند. بر اساس مشاهدات رجبي تخمهاي اين آفت تماماً روي ميوه گذاشته شده و روي برگها خيلي بندرت تخمي ديده مي‌شود. ولي در کرم سيبت عداد تخمهاي گذاشته شده روي برگها از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. لاروها به فاصله يک هفته تا ده روز از تخم خارج مي‌شوند و چون از دانه ميوه‌هاي کوچک مي‌خورند، باعث ريزش آنها مي‌گردند. طرز زندگي اين آفت با مختصر جزئياتي شبيه طرز زندگي کرم سيب مي‌باشد. تعداد نسلهاي اين آفت از 2 تا 3 نسل متفاوت مي‌باشد.
کنترل کرم آلو:
اين حشره يک آفت کليدي روي گوجه و آلو مي‌باشد. در نقاط گوجه و آلوکاري مهم کشور بايد طبق برنامه دقيقي که در قالب پيش‌آگاهي طرح‌ريزي مي‌گردد با آن مبارزه نموده مي‌توان سم‌پاشي بر عليه مهترين آفات آلو و گوجه را نيز بر اساس مبارزه با اين حشره تنظيم نمود و به عبارت ديگر با مبارزه بر عليه اين آفت ساير حشرات مهم اين دو ميوه را زير پوشش سم برد. البته حشراتي نظير زنبور گوجه Hoplocampa minuta از نظر زمان مبارزه مطابقت چنداني با اين حشره ندارد ولي در مقابل مي‌توان مبارزه بر عليه شپشک‌هاي نخودي Eulecanium coryli شپشک آسيايي Tecaspis asiatica و حتي شته‌هاي Hyalopterus pruni و Pierochloroia’es persioae را با مبارزه با نسل اول اين آفت تلفيق نمود.
زمان مبارزه با کرم آلو را مي‌توان بر اساس تخمگذاري حشره و مشاهده اولين تفريخ تخمها پي‌ريزي نمود. اکنون که تله‌هاي فروموني براي پيگيري و نوسان جمعيت اين حشره به بازار آمده است (Fanemone فرمول تجارتي کرم آلو) مي‌توان با استفاده از داده‌هاي آن و روشن شدن شروع و پايان نسلها و طبيعتاً با کمک گرفتن از شروع تخمگذاري حشره (با مشاهدات عيني) زمانهاي مبارزه را مشخص نمود. در زمينه استفاده از پارازيتوئيدها بايد گونه‌هاي موجود از جنس تريکوگراما را جهت کنترل نسبي اين حشره حمايت نمود.
کنترل شيميائي:
1. فوزالن(زولون) EC35% و 1.5 در هزار
2. آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و 2 درهزار
3. ديازينون EC60% و 1 درهزار
4. ديازينون WP40% و 1.5درهزار
5. اتريمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار
6. آزينفوس متيل WP20% و 2در هزار
________________________________________
ليسه ميوه
Yponomeuta padellus
(Lep.: Yponomeutidae)
درختان مورد حمله اين ليسه شامل سيب، گوجه، زردآلو، قيسي، زالزالک، گلابي، ازگيل، به، آلو، بادام و برخي درختان غير مثمر مي‌باشد. تعداد خالهاي ليسه سيب 25 تا 26 عدد ولي در ليسه ميوه 30 عدد است که در 3 رديف طولي قرار گرفته‌اند. طرز زندگي و طرز خسارت آن شبيه ليسه سيب مي‌باشد ولي اختلافات عمده که در زندگي ان ديده مي‌شود به شرح زير است:
1 پروانه ليسه ميوه زودتر از ليسه سيب شروع به پرواز مي‌کند.
2 در ليسه ميوه، لاروها از زير پولک زمستانه که بيرون آمدند به صورت مينوز داخل بافت پارانشيم برگ نمي‌شوند، بلکه در روي برگهاي جوان پراکنده شده، مشغول بستن تار و تغذيه مي‌گردند.
3 لاروهاي ليسه ميوه تک تک در قسمت‌هاي مختلف درخت به خصوص بين برگها در پيله سفيدرنگ به شفيره تبديل مي‌شوند و پيله‌ها برخلاف ليسه سيب به طور متراکم در نزديکي هم قرار ندارد (مبارزه مانند ليسه سيب مي‌باشد).
کنترل شيميايي:
1. مالاتيون EC57% و 2در هزار
2. آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و 2درهزار
زمان مبارزه: پس از متورم شدن جوانه ها و درست قبل از باز شدن گلها
________________________________________
پروانه بال دنباله‌دار
Iphiclides (=Papilio) podalirius
(Lep: Papilionidae)
به سيب، گلابي، بادام، گوجه، آلو، گيلاس، آلبالو و زالزالک حمله مي‌نمايد. لارو از برگ درختان تغذيه مي‌کند. دو نسل در سال دارد. زمستان گذراني به صورت شفيره است.
________________________________________
سوسک طوقه خوار سياه
Capnodis tenebrionis
(Col.: Buprestidae)
در تمام مناطق ايران انتشار دارد. روي طوقه هسته‌دارها و بندرت روي گلابي، سيب و زالزالک ديده مي‌شود.
زيست‌شناسي
اين حشره يک نسل در دو سال دارد. حشره کامل پس از خروج از خاک که در تابستان و اوايل پاييز اتفاق مي‌افتد بدون تخمريزي و به همان صورت در پناهگاههاي مختلف در زير علف‌ها، زير برگهاي خشکيده، داخل شکاف‌هاي سطحي زمين و زير کلوخه‌ها، زمستان گذراني نموده و در بهار سال بعد پس از تغذيه، جفت‌گيري و تخمريزي مي‌کند. لاروهاي حاصله از اين تخم‌ها زمستان را در زير پوست قسمت‌هاي مختلف پايين درخت شامل ريشه طوقه و قسمت‌هاي انتهايي تنه گذرانده و در تابستان و پاييز سال بعد به حشره کامل تبديل مي‌گردند. از ظهور حشرات کامل نسلي تا ظهور حشرات کامل نسل بعد 2 سال طول مي‌کشد. در برخي از ارتفاعات طول يک نسل 3 سال طول مي‌کشد. در چنين مواردي يا طول لاروهاي زمستان گذران يا حشرات کامل زمستان گذران دو سال طول مي‌کشد. سوسکهاي زمستان گذران پس از اين که متوسط درجه حرارت روزانه به 15 درجه سانتيگراد رسيد خارج مي‌شوند. حشرات کامل پروازهاي کوتاه نموده و به نظر نمي‌رسد که انتشار اين آفت توسط پروز باشد بلکه بدليل انتقال نهالهاي آلوده اتفاق مي‌افتد. حشرات کامل آفتاب دوست بوده، پس از مختصري تغذيه از برگها و گاهي پوست شاخه‌هاي جوان، جفت‌گيري، بر روي سطح خاک و يا در مواردي در کنار طوقه تخم مي‌گذراند. تعداد تخم از 272 تا 1236 عدد گزارش شده است.
تخم‌ها در عمق صفر تا 5 سانتي‌متري زير خاک و اغلب به صورت انفرادي گذاشته مي‌شود. تخم‌ريزي در روز صورت مي‌گيرد. لاروسن اول نسبت به آبياري بسيار حساس است. اگر در زمان تخم‌گذاري و خروج لاروهاي سن اول آبياري صورت گيرد درصد زيادي از لاروهاي سن اول از بين رفته و مي‌ميرند. لاروهاي سن اول در خاکهاي خشک و فاقد رطوبت نمي‌توانند خود را به تنه درخت برسانند و خواهند مرد. لاروسن اول پس از رسيدن به گياه پوست محل مورد نظر را پاره کرده وارد شده و از لايه زير پوستي و کامبيوم تغذيه مي‌کند. لارو با بوجود آوردن دالانهايي در ناحيه طوقه، قسمت‌هاي فوقاني و ضخيم ريشه، قسمتهاي انتهايي تنه درخت را به سرعت به نابودي مي‌کشاند. برخي اوقات به چوب نيز حمله مي‌کند. منشاء عمده دالان‌ها طوقه درختان است و اکثر دالان‌هاي بالا رونده و پايين رونده از آنجا شروع مي‌گردد. دالان‌هايي که به طرف بالا مي‌روند (به علت اختلاف ساختماني در بافت) در محل پيوند متوقف مي‌گردند. لاروها معمولاً از محل انشعاب ريشه‌هاي اصلي پايين‌تر نمي‌روند. چهارسن لاروي دارد. دوره زندگي لاروسن آخر طولاني‌ترين آن است. در اين سن تغذيه شديد مي‌باشد. لاروها هر کجا از مسير فعاليت خود که باشند براي شفيره شدن به ناحيه طوقه برمي‌گردند. دوره پيش شفيرگي 10 تا 14 روز و دوره شفيرگي 23 تا 27 روز است.
کنترل:
1 آبياري منظم
2 قوي نگه داشتن درختان
3 جمع‌آوي حشرات کامل در باغهاي کوچک در ساعات آفتابي از روي شاخه‌ها به خصوص در ساعات پيش از ظهر
Capnodis corbonaria
در تمام نقاط ايران به استثناي گيلان و مازندران انتشار دارد. ميزبان آن بادام آهني و وحشي، زردآلو و هلو مي‌باشد. بادام وحشي ميزبان مناسب آفت مي‌باشد
________________________________________
سر خرطومي گيلاس
Rhynchites auratus
(Col.: Curculionidae)
اين گونه به گيلاس، زردآلو، آلبالو و بادام وحشي خسارت مي‌زند. رجبي آثار خسارت اين حشره را روي گوجه در ناحيه قزوين مشاهده نموده است. به دو صورت خسارت مي‌زند:
خسارت اول مربوط به حشره کامل مي‌باشد که از جوانه‌ها، برگها و ميوه‌ها تغذيه مي‌نمايد. تغذيه مستقيماً از عضو مورد حمله صورت گرفته و در اين راستا قسمت مورد حمله از بيرون خروده مي‌شود. تغذيه روي برگ، هم در حواشي و هم در پهنه آن انجام مي‌گيرد. بدين شکل که لبه‌هاي برگ به طور نامنظم خرده شده و در پهنه هم سوراخهايي به اندازه و شکلهاي مختلف ايجاد مي‌گردد. تغذيه روي ميوه گيلاس و زردآلو بسيار مشخص مي‌باشد بدين صورت که دور تا دور آن گودالهاي کوچک و بزرگي ايجاد مي‌شود. حشره کامل براي تخمريزي با خرطوم خود در ميوه گودالي ايجاد نموده و سپس تخم خود را کف آن گودال قرار مي‌دهد. به عبارت ديگر تخمگذاري اين آفت نيز خود نوعي خسارت محسوب مي‌شود. خسارت عمده آفت مربوط به لارو بوده و چون به هسته حمله يم‌کند اغلب باعث ريزش ميوه‌ها مي‌گردد.
زيست‌شناسي
اين حشره زمستان را به صورت لارو کامل در داخل هسته ميوه‌هاي آلوده ريخته شده روي زمين يا در خاک سپري مي‌کند. با مساعد شدن شرايط آب و هوا لارو تبديل به شفيره شده و در بهار همزمان با تشکيل ميوه حشره کامل ظاهر و بعد از کمي تغذيه از برگ، در گوشت ميوه سوراخي ايجاد کرده و يک عدد تخم در سطح هسته قرار مي‌دهد. حشره ماده پس از آن ديواره حفره را جويده و با قسمت‌هاي خرده شده روي تخم را مي‌پوشاند و به اين ترتيب مانع خشک شدن آن مي‌گردد. تخم‌ها پس از يک يا دو هفته تفريخ شده و لاروهاي جوان وارد هسته شده و سبب از بين رفتن آن مي‌گردند. لارو پس از رشد کامل ميوه را ترک کرده و در خاک تبديل به شفيره مي‌شود. اين حشره يک نسل در سال دارد.
کنترل:
1. شخم عميق در زير درختان در پاييز و زمستان براي از بين بردن لاروهاي زمستان گذران
2. استفاده از سموم تماسي پس از ريزش گلها(6-5روزبعد) براي از بين بردن حشرات کامل
3. اندوسولفان EC35% و 1.5 درهزار
4. ديازينون wp40% و 1در هزار
5. گوزاتيون EC20% و 2 درهزار
________________________________________
سپردار بنفش زيتون
Parlatoria oleae
(Hom.: Diaspididae)
اين حشره اگرچه براي اولين بار از روي درختان زيتون جمع‌آوري شده است ولي به عده زيادي از درختان ميوه دانه‌دار، هسته‌دار، گياهان زينتي و جنگلي حمله مي‌نمايد. اين سپردار روي برگ، شاخه، تنه و ميوه زندگي مي‌کند و در محلي که خرطوم خود را در بافت گياه فرو مي‌نمايد، کلروفيل گياه ميزبان از بين رفته و به جاي آن لکه گرد و قرمز ارغواني رنگي به وجود مي‌آيد. در روي تنه و سرشاخه محل تجمع شپشک‌ها، لکه‌هاي قهوه‌اي رنگ مشاهده مي‌شود که تصور مي‌رود يک نوع بيماري فيزيولوژيک باشد. اين وضعيت روي ميوه‌هاي مختلف نيز مشاهده مي‌شود و اغلب ممکن است با علائم بيماريهاي گياهي خاص اشتباه شود. حمله و تغذيه اين شپشک باعث ضعف درختان ميوه و آماده شدن آنها براي حمله سوسکهاي پوستخوار و ساير آفات درجه دوم مي‌شود.
زيست‌شناسي و مشخصات
در نقاط معتدل سرد زمستان را به صورت پوره سن دو و در نواحي گرمتر به صورت حشرات کامل نابالغ در روي شاخه‌ها و تنه درختان به سر مي‌برد. حشرات ماده به رنگ بنفش تيره، فاقد بال، پا و شاخک مي‌باشند. بدن حشره را پولک خاکستري رنگي پوشانده است و جلد لاروي به رنگ قرمز در کنار سپر قرار دارد. حشرات ماده در اواخر فروردين ماه و اوايل ارديبهشت ماه شروع به تخم‌ريزي مي‌کنند. دوره نشو و نماي جنيني حدود 20 روز مي‌باشد. پس از آن پورهايي به رنگ ارغواني روشن از تخم خارج مي‌شوند که داراي شش پا و يک جفت شاخک مودار مي‌باشند. سطح بدن نيز از موهاي پراکنده پوشيده است. پوره‌ها به آساني بوسيله باد منتقل مي‌شوند. دوره زندگي بسته به شرايط فصل در حود 30 تا 50 روز است و 2 تا 3 نسل در سال دارد.
کنترل:
کفشدوزکهاي شکارگر Col.: Coccinelidae
1- Chilocorus bipustulatus
2- Exochomus quadripustulatus
زنبورهاي پارازيتوئيد Hymenoptera: Aphelinidae
1- Fiscus testaceus
2- Aphytis proclia
3- Aphytis mytilaspidis
4- Aphytis chrysomphali var. mazandranica
5- Aphytis maculicornis
کنترل شيميايي:
. مبارزه شيميايي بايد زماني باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌هاي از زير سپر خارج شده باشند.
1. آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و 2در هزار
2. اتيون EC47% و 1.5 درهزار
3. اتريمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار
4. کلرپيريفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار
5. روغن امولسيون شونده O 80% و 0.5 درصد
مبارزه زمستانه: اين مبارزه اغلب در مورد گونه‌هايي عمل مي‌شود که حشره به صورت پوره و يا حشره کامل مي‌باشد. اين روش در مورد شپشکهاي زير خانواده Lecaninae که داراي بدن بدون محافظ مي‌باشند خيلي مؤثر است (مانند شپشک سياه زيتون). سم‌پاشي زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشي (سموم روغني Volk) پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بيداري درختان انجام مي‌شود (روغن‌هاي زمستانه داراي هيدروکربن اشباع کمتري هستند).
________________________________________
شپشک نخودي
Eulecanium coryli
(Hom.: Coccidae)
حشره‌اي است که در حالت بلوغ نيم کروي و به رنگ قرمز براق مي‌باشد. اندازه آن در حدود يک ماش يا کمي بزرگتر است. اين حشره روي عده زيادي از درختان ميوه دانه‌دار و هسته‌دار ديده مي‌شود. درخت به براي اين آفت ميزبان بسيار مناسبي است. اين حشره نيز با مکيدن شيره گياهي باعث ضعف شديد درختان ميزبان مي‌گردد. از طرف ديگر ترشح عسلک دارد که باعث تجمع گرد و خاک در سطح تنه و سرشاخه و برگ درختان ميزبان مي‌گردد و در نتيجه باعث کاهش فعاليت‌هاي فيزيولوژيک درخت به خصوص کربن‌گيري و تنفس مي‌گردد.
زيست‌شناسي
اين حشره زمستان را به صورت پوره سن دو به سر مي‌برد. اين پوره پس از مدتي تغذيه در بهار تبديل به حشره کامل ماده مي‌شود و در اين حالت به مرور بدن حشره ماده از سطح زيرين چروکيده شده و جلد شاخي حشره تبديل به محفظه تخم مي‌شود. اواخر خرداد ماه حشرات ماده شروع به تخمگذاري مي‌کنند. اين تخمها در اواسط تيرماه باز مي‌شوند و پوره‌ها از زير جلد ماده خارج شده و در سطح برگها، ميوه‌ها و سرشاخه‌ها پراکنده مي‌شوند و اغلب توسط باد به اطراف پراکنده مي‌گردند. اين حشره در سال فقط يک نسل دارد.
کنترل:
به علت وجود عوامل کنترل کننده طبيعي مبارزه شيميايي توصيه نمي‌شود. در صورت بالا بودن تراکم جمعيت آفت مي‌توان سرشاخه‌هاي آلوده را قطعو معدوم نمود.
زنبورهاي پارازيتوئيد
Hymenoptera: Encyrtidae
Blastothrix brittanica
Habrolepis tergrigorianae
Hymenoptera: Aphelinidae
Archenomus bicolor
کنترل شيميايي:
. مبارزه شيميايي بايد زماني باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌هاي از زير سپر خارج شده باشند.
1. آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و 2در هزار
2. اتيون EC47% و 1.5 درهزار
3. اتريمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار
4. کلرپيريفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار
5. روغن امولسيون شونده O 80% و 5 . درصد
مبارزه زمستانه: اين مبارزه اغلب در مورد گونه‌هايي عمل مي‌شود که حشره به صورت پوره و يا حشره کامل مي‌باشد. اين روش در مورد شپشکهاي زير خانواده Lecaninae که داراي بدن بدون محافظ مي‌باشند خيلي مؤثر است (مانند شپشک نخودي). سم‌پاشي زمستانه اواخر زمستان به صورت روغن‌پاشي (سموم روغني Volk) پس از سپري شدن اوج سرماي زمستان و قبل از بيداري درختان انجام مي‌شود (روغن‌هاي زمستانه داراي هيدروکربن اشباع کمتري هستند).
________________________________________
سپردار آسيايي گوجه
Tecaspis = Chionaspis asiatica
Hom.: Diaspididae, Diaspidini
در تمام نقاط ايران انتشار دارد. به تمام هسته‌دارها حمله مي‌کند. برگ، ساقه و تنه درختان مذکور را مورد حمله قرار مي‌دهد. طول سپر ماده‌هاي زمستان گذران 1 تا 5 1 ميليمتر، رنگ سپرهاي پوره‌هاي سنين يک و دو نارنجي است. حشره ماده زرد مايل به نارنجي مي‌باشد. سپر نر 9 0 ميليمتر و دو قسمتي مي‌باشد.
زيست‌شناسي
دو نسل در سال دارد. زمستان را به صورت پوره سن 2 و حشره کامل ماده بر روي شاخه و ساقه درختان ميزبان به سر مي‌برد. پوره‌هاي نسل تابستانه تقريباً همگي روي برگها متمرکز شده و تغذيه آنها از شيره برگ است. پوره‌هاي نسل زمستانه روي شاخه‌ها و تنه متمرکز مي‌گردند. ماده‌هاي زمستان گذران همگي بارور هستند. در روي تنه و ساقه در زمستان نر ديده نمي‌شود.
کنترل شيميايي:
. مبارزه شيميايي بايد زماني باشد که شپشک در مرحله Crawler باشد و 75% پوره‌هاي از زير سپر خارج شده باشند.
1. آزينفوس متيل(گوزاتيون) EC20% و 2در هزار
2. اتيون EC47% و 1.5 درهزار
3. اتريمفوس(اکامت) EC50% و 1در هزار
4. کلرپيريفوس(دورسبان) EC40.8% و 1.5- 1 درهزار
5. روغن امولسيون شونده O 80% و 5 . درصد
________________________________________
زنبور مغزخوار بادام
Eurytoma amygdalia
(Hym.: Eurytomidae)
زيست‌شناسي
زمستان را به صورت لاروهاي کامل در داخل ميوه‌هاي خشک شده در سطح زمين يا روي درخت مي‌گذراند. لاروهي زمستان گذران معمولاً کمي قبل از تشکيل شدن شکوفه بادام تبديل به شفيره مي‌گردند. حشرات کامل مصادف با ريختن گلبرگها ظاهر شده و پس از مختصري تغذيه از شبنم و مايعات ديگر در داخل نسج ميوه‌هاي تازه تشکيل شده تخم مي‌گذراند. هر حشره ماده حدود 120 تا 150 عدد تخم مي‌گذارد. تخم‌ها به فاصله 2 تا 3 هفته باز مي‌شوند. لاروها پس از خروج از تخم با حفر تونلي خو را به دانه مي‌رسانند و از دانه‌هاي در حال رشد تغذيه مي‌کنند. دوره لاروي حدود 10 تا 11 ماه طول مي‌کشد (تمام تابستان، پاييز، زمستان و قسمتي از بهار). اين حشره بيش از يک نسل در سال ندارد ولي گاهي لاروهاي کامل که دوران دياپوز را مي‌گذرانند ممکن است تا دو سال در داخل ميوه‌هاي آلوده به حالت انتظار باقي بمانند.
کنترل:
جمع آوري همگاني و معدوم نمودن ميوه هاي آلوده روي درخت و زير درخت
________________________________________
کنه دو نقطه‌اي يا کنه تار عنکبوتي (Two spotted mite)
Tetranychus urticae
(Acari: Tetranychidae)
بسيار پلي فاژ بوده و بيش از 150 گونه گياه مانند سيب، گلابي، گوجه، گيلاس، هلو، بادام، گل سرخ، توت فرنگي، لوبيا، باقلا، شبدر، يونجه، پنبه، گياهان زينتي، گياهان خانواده کدوئيان، ليپائيان، بادمجانيان و غيرو را مورد ح

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

● کنترل بيولوژيک - طبيعي؛ - کاربردي. کنترل بيولوژيک پديده اي طبيعي است که هدف آن تنظيم جمعيت موجودات مي باشد. کنترل بيولوژيک ممکن است به صورت طبيعي يا ...

● تاريخچه توت فرنگي: توت فرنگي ميوه اي نسبتا جديد است که تا ۲۵۰ ۳۰۰ سال قبل به اين شکل امروزي وجود نداشت و بيشتر موارد استفاده دارويي داشته است. در قر ...

توت فرنگي ميوه اي نسبتا جديد است که تا ۳۰۰ ۲۵۰ سال قبل به اين شکل امروزي وجود نداشت و بيشتر موارد استفاده دارويي داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه ت ...

توت فرنگي FRAISIERS، گياهيست دائمي ، داراي برگ هاي مركب و گل هاي سفيد رنگ به صورت تك تك و يا خوشه اي مي باشد . اين گياه كه به عنوان يك نوع ميوه مصرف م ...

دانلود نسخه PDF - شپشک توت