up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله شيل PDF
QR code - شيل

شيل

معرفي انواع شيل

انواع شيل
شيل‌ها را از روي کانيهاي سيلتي موجود در آنها طبقه بندي مي‌کنند و از اينرو مي‌توان آنها را به چهار دسته تقسيم کرد. در مورد شيل‌هاي ريز دانه که فاقد دانه‌هاي سيلتي است، يا تجزيه شيميايي آنها را مبناي تقسيم بندي قرار مي‌دهند و يا اين که آنها را از روي طبقات ماسه سنگي که همراه آنها وجود دارد طبقه بندي مي‌کنند و اگر بخواهيم آنها را خيلي دقيق طبقه بندي کنيم بايستي بوسيله اشعه ايکس نوع کاني رسي آنها را معلوم کرده از روي آن طبقه بندي نماييم.
بايد توجه داشت که در سنگهاي رسوبي (غير آهکي) معمولا مقدار پتاسيم بيشتر از سديم است، مقدار CO در آنها کم مي‌باشد و مقدار Al۲O۳ معمولا زياد است. در شيلها مقادير متفاوتي کلريت ، سيليس آواري يا کلوئيدي ، مقدار کمي کلسيت به صورت سيمان و گاهي هم فسيل وجود دارد. کانيهاي فرعي آواري به صورت سوزنهاي روتيل ، زيرکن و غيره نيز در شيلها ديده مي‌شود. سديم به صورت آلبيت آواري و در آب همزاد دلفل رسوبات و همچنين يونهاي جانشين شده در ساير کانيها وجود دارد.
اولين تغيير مشهود در کانيهاي شيل معمولي تبلور مجدد ايليت و کانيهاي رسي کلريتي و پيدايش موسکويت و کلريت است و همزمان با آن کلسيت با کانيهاي رسي ترکيب شده و اپيدوت و زوئيزيت مي‌دهد (که نوع آن بستگي به مقدار آهن موجود دارد). کوارتز ، آلبيت و کانيهاي فرعي تبلور مجدد يافته، اثر فابريک رسوبي از بين مي رود. در مرحله بعد موسکويت و کلريت ترکيب شده و بيوتيت به وجود مي آيد. در مرحله پيشرفته تر کلريت باقيمانده به آلماندن تبديل مي‌شود و در نتيجه آن در مراحل اول MgO آزاد مي‌گردد. بايد توجه داشت که در هر تغييري کليه کانيهاي سنگ وارد فعل وانفعال مي‌شود و هيچ واکنشي که از ترکيب دو کاني يا تجزيه يک کاني نتيجه مي‌گردد، خودکفا نيست.
● تقسيم بندي شيل‌ها
شيل‌ها را از روي کانيهاي سيلتي موجود در آنها طبقه بندي مي‌کنند و از اينرو مي‌توان آنها را به چهار دسته تقسيم کرد. در مورد شيل‌هاي ريز دانه که فاقد دانه‌هاي سيلتي است، يا تجزيه شيميايي آنها را مبناي تقسيم بندي قرار مي‌دهند و يا اين که آنها را از روي طبقات ماسه سنگي که همراه آنها وجود دارد طبقه بندي مي‌کنند و اگر بخواهيم آنها را خيلي دقيق طبقه بندي کنيم بايستي بوسيله اشعه ايکس نوع کاني رسي آنها را معلوم کرده از روي آن طبقه بندي نماييم. مهمترين انواع شيل عبارتند از :
شيل‌هاي سيليسي (Quartzose Shale)
قسمت عمده اين سنگها از دانه‌هاي ريز کوارتز که داراي ابعاد سيلت مي‌باشد، تشکيل شده است. دانه‌هاي فلدسپاتي معمولا نادر است ولي سيمان اين شيل‌ها ممکن است آهکي ، گلوکونيتي ، آهن‌دار و يا کربن‌دار باشد. رنگ اين شيل‌ها معمولا سبز تا خاکستري است و گاهي هم به رنگهاي قهوه‌اي، قرمز و سياه ديده مي‌شود. اين شيل‌ها معمولا مثل ارتوکوارتزيتهاي سيليسي معرف پيشروي درياست.
شيل‌هاي فلدسپاتي (Feldspathic Shales)
شيل‌هاي فلدسپاتي که گاهي هم آنها را شيل‌هاي کائونيتي مي‌نامند هميشه داراي بيش از ۱۰% فلدسپات است و ماتريکس آنها از کائولنيت يا کانيهاي رسي تشکيل شده است. اين شيل‌ها از نظر اندازه در حد سنگها سيلتي ماسه‌اي تا سيلتهاي رسي مي‌باشند و گاهي هم دانه‌ها درشت تر هستند. اين شيل‌ها از نظر اندازه معمولا همراه با آرکوزوها ديده مي‌شود. رنگ اين سنگها معمولا خاکستري ، سبز ، قرمز و شکلاتي است.
شيل‌هاي کلريتي (Chloritic shales)
اين سنگها نظير فيلارنايت‌ها بوده اکثرا همراه آنها ديده مي‌شوند. در اين شيل‌ها هميشه فلدسپات وجود دارد و مقدار آن ممکن است بيش از کوارتز باشد و کلريت در ماتريکس سنگ ديده شود. اين سنگها معرف فرسايش شديد در مناطق کوهزايي هستند.
شيل‌هاي کلريتي (Micaceous Shales)
اين سنگها نظير ساب فيلارنايت‌ها هستند و اکثرا هم همراه آنها ديده مي‌شود. مقدار زيادي ورقه‌هاي ميکا در اين سنگها ديده مي‌شود که غالبا با سريسيت همراه است. رنگ اين سنگ‌ها معمولا خاکستري يا خاکستري قهوه‌اي است ولي گاهي نيز به رنگهاي قرمز و سبز نيز ديده مي‌شوند.
شيل‌ها نفتي Oil Shales
شيل‌هاي نفتي (Oil Shales) گروه متنوعي از سنگها هستند که داراي مواد آلي بوده و بيشتر در حلالهاي آلي غير قابل حل مي‌باشند، وليکن مي‌توان بوسيله حرارت دادن (تقطير) آنها را استخراج کرد. مواد آلي عمدتا کروژن است، وليکن ممکن است بيتومن نيز داشته باشند. مقدار نفتي که مي‌توان استخراج کرد از حدود ۴% تا بيش از ۵۰ درصد وزن سنگ در تغيير است، يعني بين ۱۰ و ۱۵۰ گالن نفت در هر تن سنگ يا ۵۰ تا ۷۰ ليتر در هر هزار کيلوگرم است. شيل‌هاي نفتي داراي مقادير قابل توجهي مواد غير آلي هستند که عمدتا از کوارتز در اندازه سليت و کانيهاي رسي تشکيل شده‌اند.
بيشتر مواد آلي در شيل‌هاي نفتي ، به صورت ذرات پراکنده مي‌باشد و به نحوي دگرسان شده‌اند، موجوداتي که آنها را تشکيل داده‌اند قابل تشخيص نيستند. در بسياري از شيل‌هاي نفتي بقاياي جلبک و اسپورهاي جلبکي فراوانند. بنابراين ، فرض بر اين است که بيشتر مواد آلي داراي منشا جلبکي باشند. در حال حاضر توجه نسبتا زيادي به شيل‌هاي نفتي مي‌شود چون آنها يک منشا سوخت فسيلي هستند و ممکن است به جايگزيني ذخائر نفتي که انتظار اتمام آن مي‌رود، کمک کند. شيل‌هاي نفتي همچنين پتانسيل سنگهاي مولد نفت هستند.

تهيه کننده : اثير کربلايي منبع : راسخون شيل مطابق تعريف سنگ آواريدانه ريزي است که خيلي به سهول تورقه ورقه و يا در امتداد سطوح معيني خرد و شکسته مي‌شود ...

شيلات: جمع شيل که در سواحل درياي خزر و مخصوصا در گيلان به معني سدي است که از چوب در عرض رودخانه براي به دام انداختن و صيد ماهي مي سازند. تاريخچه شيلات ...

● واژگان ▪ آبزي: به موجوداتي که تمام و يا بخشي از زندگي خود را در درون يا سطح آب سپري مي کنند (در ارتباط با جانداراني که بخش کوتاهي از زندگي خود را در ...

● واژگان آبزي: به موجوداتي که تمام و يا بخشي از زندگي خود را در درون يا سطح آب سپري مي کنند (در ارتباط با جانداراني که بخش کوتاهي از زندگي خود را در آ ...

به طور کلي مواد آهکي شامل موادي هستند که حاوي کلسيم بوده و يا کلسيم و منيزيم در آنها با يک آنيون راديکال همراه است ، بطوريکه اسيدتيه را خنثي مي نمايد ...

آبزي پروري به عنوان موتور سوم رشد اقتصاد مالزي شناخته شده است. در چارچوب برنامه سوم آبزي پروري ملي (NAP-۳)، از سال ۲۰۱۰- ۱۹۹۸، قرار است بخش آبزي پروري ...

۱) نفت خام: نفت خام به دلايل مختلف از جمله ويژگي و کيفيت خوب، هزينه نسبتا کم توليد، سوختن آسان، جابجايي آسان و عرضه آن با قيمت مناسب کماکان بهترين مصر ...

●مقدمه کوسه از آبزيان مرگ آفرين و رعب انگيز دريا ها و اقيانوس هاست . هر کجا کوسه يافت مي شود ترس و دلهره و مرگ هم بدنيال آن خواهد آمد . اين ايده در ذه ...

دانلود نسخه PDF - شيل