up
Search      menu
ورزشی :: مقاله شنا PDF
QR code - شنا

شنا

شنا از جمله ورزشهاي مورد توجه همگان بوده و ماهيت آن به نحوي است که موجب ايجاد حالت استراحت در عضلات و مغز مي گردد.آموزش شنا براي همه افراد در هر سني واجب به نظر مي رسد.زيرا به کمک آن انسان مي تواند در مواقع ضروري خود را از غرق شدن در آب نجات دهد.هدف اصلي شنا طي مسافتي در داخل آب است که بوسيله حرکت منظم دست وپا و بدن انجام مي شود و عمدتاً در استخر ها و يا درياچه ها صورت مي گيرد.از شناهاي تخصصي مي توان کرال سينه،کرال پشت،شناي قورباغه و پروانه را نام برد.
کليه رشته هاي شنا در دو قسمت مردان و زنان به شرح زير است:
در مسابقات شناي آزاد قورباغه و پروانه،مسابقات با شيرجه شناگر شروع مي شود،ليکن در مسابقات شناي کرال پشت شناگر ابتدا بايد در داخل آب قرار گيرد و سپس با شنيدن صداي استارت،با فشار پاها به ديوار استخر،مسابقه را آغاز نمايد.هر يک از فعاليت هاي مربوط به ورزشهاي آبي داخل استخر براساس ويژگيهاي خاص مستلزم مشخصات و ابعاد و اندازه هايي به شرح زير مي باشد:
● استخرهاي آموزشي خردسالان:
اين استخر ها داراي عمق حداکثر ۹۰cm،عرض ۷m و طول ۱۶ ۶m يا ۲۰m مي باشند.براي ورود به اين استخر پيش بيني پله با عرض حداقل ۷m براي کودکان مبتدي توصيه مي شود.ايجاد دو خط شنا در طول استخر با علائم راهنما کمک موثري در پيشرفت روند آموزشي خواهد شد.همچنين پيش بيني حاشيه اي به عرض ۲m با کف سازي مناسب و غير لغزنده در دور استخر امکان نرمش و آمادگي جسماني شناگران خردسال و همچنين آموزشهاي نظري براي آنها فراهم خواهد ساخت.ضمناً حاشيه استخر امکان کنترل و نظارت مربيان بر شناي خردسالان را در داخل آب تسهيل خواهد کرد.
● استخرهاي تفريحي:
استخر تفريحي ضوابط و معيارهاي خاص به جز ميزان عمق آب مي باشد.از اين رو استخرهاي تفريحي در شکل هاي مختلف با تجهيزات و وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث مي شود.در چنين استخرهايي بخش بزرگي از سطح آب تا % ۸۰ کمتر از ۱ ۷m عمق دارد.ناحيه عميق در اين نوع استخرها مناسب نصب تخته هاي شيرجه کوتاه(حداکثر تا يک متر) و نصب وسايل بازي مانند انواع سرسره ، نصب موج افکن هاي مکانيکي و ورزشي غواصي مي باشد.کف استخر هاي تفريحي بايد داراي شيب ملايم باشد و از ۷% تجاوز نکند.پيش بيني سکويي به عرض حداقل ۲m در حاشيه استخرهاي سرپوشيده و ۴m در حاشيه استخرهاي سرباز براي استراحت شناگران و نظارت ناجيان ضروري مي باشد.
● استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات:
مقررات و ضوابط حاکم بر استخرهايي که براي انجام مسابقات در نظر گرفته مي شوند به گونه ايست که استفاده از اين گونه استخرها براي ساير ورزشهاي آبي کمتر امکان پذير است.با توجه به فواصل استاندارد و رسمي در مسابقات شنا طول استخر بايد مضربي از ۱۰۰ باشد که طول ۵۰ متر براي برگزاري مسابقات ترجيح داده مي شود.استخرهاي مورد نياز براي مقاصد تمريني و يا انجام مسابقات غير رسمي ممکن است داراي طولي برابر با ۳۳ ۳۳m و ۲۵m و ۲۰m و حتي ۱۶m و ۲ ۳ متر در نظر گرفته مي شود.غرض استخرهاي مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعيين مي شوند.عرض خطوط شنا براي مسابقات داخلي ۲m و براي مسابقات بين المللي تا ۲ ۵m پيش بيني مي شود.خطوط شناي کناري با فاصله نيم متر از لبه استخر در نظر گرفته مي شود.به گونه اي که براي يک استخر ۶ خطي ۱۳ متر مورد نياز است.استخرهاي کمتر از ۶ خط براي مقاصد تمريني به کار مي رود.
● استخرهاي چند منظوره:
با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخرهاي مسابقه اي و تمريني امکان برگزاري ساير ورزشهاي آبي تا حدود زيادي فراهم مي شود.به گونه اي که رعايت عمق و شيب مجاز در کف استخرها و بهره گيري از تقسيم کننده هاي شناور قابليت بسيار خوبي براي افزايش کارايي و تبديل آن به استخرهاي چند منظوره به وجود خواهد آمد.
شناي گروهي و نمايشي:
شناي گروهي که به صورت نمايشي برگزار مي شود يکي از رشته هاي نوين و موفق در ورزشهاي آبي است.که طرفداران زيادي در بين جوانان دارد.اين ورزش دسته جمعي نياز به عمق ۲ ۷m و سطح آبي معادل ۸×۱۰ متر دارد که به تناسب افزايش تعداد شناگران مساحت بيشتري مورد نياز خواهد بود.در بازيهاي المپيک نمايش اين رشته ورزشي در استخرهاي ۵۰ متر برگزار مي گردد.بهترين محل براي تماشاي مسابقات و تماشاي آبي استفاده از طرفين استخر مي باشد.در استخر هاي روباز محل قرار گيري تماشاچيان بايد داراي سايه بان بوده يا در جهت مناسبي نسبت به نور خورشيد ساخته شود.

هيدرولوژي يا آب شناسي از دو کلمه Hydro به معني آب و Logos به معني شناسايي گرفته شده است. ديد کلي هيدرولوژي علمي است که در مورد پيدايش خصوصيات و نحوه ت ...

خون شناسي به مطالعه سلولهاي خوني و انعقاد مي پردازد. اين علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهاي خوني ، پيش سازهاي سلولهاي خوني را در مغز استخوان ، ساختار ه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

سنگ شناسي سنگ شناسي آذرين ريشه لغوي سنگهاي آذرين ، Igneous rocks نام خود را از واژه Ignis گرفته‌اند که در لاتين به معناي آتش است. ديد کلي اين سنگهاي ...

واليبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي توسط ويليام .ج . مورگان مدير Y.M.C.A در هوليک ايالت ماساچوست آمريکا ابداع شد. درابتدا اين ورزش مينتو ...

بَسکِتبال يک ورزش گروهي و با کمک يک توپ است. هدف هر تيم از انجام بازي کسب امتياز از طريق انداختن توپ در داخل حلقه تيم مقابل مي‌باشد، لذا تاکيد فراواني ...

شنا به ترکيبي از قدرت و تکنيک صحيح نياز دارد. از آن جا که آب براي بشر محيطي بيگانه است، جنبه­هاي تکنيکي حرکت در آب در سطح مسابقات، اهميت خيلي بيشتري پ ...

مسافرت تابستاني به شهرهاي شمالي كشور و ديگر مناطق ديدني و سرسبز اغلب با شنا كردن در دريا و رودخانه ها همراه است. بخشي از مردم نيز استخرهاي شنا را جهت ...

دانلود نسخه PDF - شنا