up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله شناسايي مارها PDF
QR code - شناسايي مارها

شناسايي مارها

الف) مارهاي غير سمي يا آگليفا
توجه به شكل، وضع قرار گرفتن و تعداد پولكهاي بدن مار، تشخيص را تا حدي آسان ميكند. مارهاي غيرسمي داراي دندانهائي ساده هستند كه راهي به غده سمي ندارند. شكل پولكهاي ناحيه سر با شكل پولكهاي ناحيه بدن كاملا متفاوت است. به عبارت ديگر پولكهاي ناحيه سر و تنه، مشخص و قرينههستند. در بعضي پولكهاي ناحيه پشتي صاف است و برعكس در بعضي پولكهاي ناحيه پشتي تيغدار است، يعني در وسط اين پولكها خطي برجسته مشاهده ميشود. پولكهاي سطح شكمي صاف و بزرگتر از پولكهاي ناحيه پشتي است. مردمك چشم اغلب گرد و دم مار معمولا گرد و دراز است. پولكهاي زير ناحيه دم در يك رديف قرار دارد و پولك آنال يا مخرج ممكن است يك عدد ويا دو عدد باشد. بطور كلي طرز قرار گرفتن اين پولكها و شمارش آنها در تشخيص مارها حائز اهميت است. مارهاي غير سمي اصولا در حركت خيلي سريع و چابك هستند.
ب) مارهاي نيمه سمي يا اوپيستو گليفا
اين مارها كم و بيش شبيه مارهاي غير سمي هستند يكي از وجوه تمايز آنها داشتن فنگ Fang يا نيش دندان خلفي شياردار است. فنگ كه از ساير داندانها بزرگترو داراي كانال باز يا شيار است در قسمت عقب دهان، در فك بالاييقرار دارد و به غده سمي متصل است. از نظر ظاهري مردمك چشم اين مارها عمودي يا گرد است. تيرمار كه يكي از اين مارها محسوب ميشود با داشتن چهار خط سفيد رنگ كه در سرتاسر بدنش امتداد دارد مشخص ميشود.
ج) مارهاي سمي
تمام انواع اين مارها داراي فنگ يا نيش دندان لوله ايشكل يا توخالي هستند كه در قسمت قدامي دهان و در فك بالايي قرار دارد و به غده سمي متصل است. سر اين مارها غالبا مثلثي شكل و ناحيه گردن كاملا مشخص است. اكثرا دمشان كوتاه و در حركت كمي تنبل هستند. در بعضي از انواع اين مارها حفره اي بين چشم يا بيني وجود دارد كه به سادگي قابل تشخيص است. اكثرا پولكهاي ناحيه سرشان ريز و قرينه نمي باشند. در برخي ديگر پولكهاي ناحيه سر قرينه هستند مانند كفچه مار كه هنگام خشم چنبره زده و يك مرتبه به طرف دشمن حمله ميكند. در اين حال ناحيه گردن متسع ميشود و به اين ترتيب سطح بزرگي ايجاد ميكند. اين سطح بنام كفچه ناميده ميشود.
در ايران چهار گروه مار سمي بشرح زير وجود داردكه ممكن است گزش آنها عوارض نامطلوبي ببار بياورد:
۱) گروه افعيها يا ويپريدهViperidae با ۱۰ گونه خطرناك.
۲) گروه مارهاي كبرا يا الاپيده Elapidae با ۲ گونه خطرناك.
۳) گروه مارهاي دريايي يا هيدروفيده Hydrophidae با ۵ گونه سمي.
۴) گروه ماهاي نيمه سمي يا اوپيستوگليفا Opisthoglypha با۸ گونه نيمه سمي.

بذر مهمترين و اساسي‌ترين بخش گياه است كه در بازسازي،حفظ و انتقال مواد ژنتيكي گياه و همچنين مكانيزمهاي پراكنش،تكثير و بقاي گياه در شرايط بسيار سخت نقش ...

● اقدامات اوليه در برخورد با بيمار مسموم شرايطي که فرد مسموم داراي وضعيت بحراني است شامل: وجود نا رسائي تنفسي، تشنج فرد مسموم، وجود کلاپس قلبي – عروقي ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

چکيده:به منظور معرفي بهترين تيمار شيميايي و روش نگهداري مفيد طرحي بصورت فاکتوريل کاملا تصادفي بر روي دو رقم گل بريده داودي انجام شد. تيمار هاي شيميايي ...

● کلياتي مار مار در زبان بيگانه با دو اصطلاح ( هرپنت ) يا ( اسنيک ) آمده است لغت هرپنت از ريشه لاتيني ( هر پنس ) به معني خزنده و لغت اسنيک از ريشه انک ...

در مقايسه با دايناسورهاي انقراض يافته ، يقيناً خزندگاني که امروزه حيات دارند، (( کوتوله هايي)) بيش نيستند . با وجود اين در مقياسهاي فعلي و امروزي ، (( ...

● موشها را بشناسيم: موش حيوان زيرکي است. او موجودي است که همه چيز را ميخورد. اين جونده جانور خطرناکي است. او همه جا ميجهد. به زور در سوراخهاي تنگ و تا ...

Viscotek اعلام كرده است كه دستگاه DLS مدل ۸۰۲ ميتواند اطلاعات بسيار سودمندي را در مورد ذرات بسيار ريز آشكار سازد. استفاده از اين ابزار در فنآوري نانو ...

دانلود نسخه PDF - شناسايي مارها