up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله شناسايي سم PDF
QR code - شناسايي سم

شناسايي سم

کمکهاي اوليه در بيمار مسموم

● اقدامات اوليه در برخورد با بيمار مسموم
شرايطي که فرد مسموم داراي وضعيت بحراني است شامل: وجود نا رسائي تنفسي، تشنج فرد مسموم، وجود کلاپس قلبي – عروقي و اغماء وجود داشته باشد.
▪ اقدامات :اوليه و اساسي در شرايطي که فرد مسموم داراي وضعيت بحراني است، شامل حفاظت راه هوائي، برقراري تهويه، برقراري اکسيژناسيون، جلوگيري از آسپيراسيون (برگشت محتويات دستگاه گوارش فرد مسموم به ريه)، کنترل تشنج (در صورتيکه وجود داشته باشد) ، کنترل هيپوکسي (کمبود اکسيژن مسموم)، هيپوتانسيون (فشار خون پائين)، هيپوولومي (کاهش حجم مايعات بدن)، تصحيح اختلالات آب والکترليت هاي، اسيد وباز و اقدامات علامتي و حمايتي ، رفع علت و شناسائي سم مي باشد.
● روشهاي اوليه براي شناسايي سم:
گرفتن شرح حال: پس از گرفتن شرح حال بايد پاسخ به اين سوالات روشن شود
۱) بيمار با چه ماده اي آلوده شده
۲) چه موقع آلوده شده
۳) به چه طريقي آلوده شده
۴) با چه مقداري آلوده شده
۵) چه اقداماتي قبل از ويزيت اوليه توسط متخصص انجام شده
۶) از چه نارحتيهايي شکايت دارد
۷) مهمترين علامتهايزمسموميت فرد چيست
۸) چه تصميمي بايد براي بيمار گرفته شود .
● معاينات فيزيکي اوليه
يررسي سر و گردن از نظر ضربه، توجه به اندازه تغييرات مردمکها و بررسي بو وترشحات و خشکي دهان، توجه به علائم گوارشي، قلبي، ريوي، عصبي،خوني، پوستي، رفلکسها و توجه به علائم ساير ارگانها
آزمايشات پاراکلينيکي بايستي در صورت نياز به جستجوي سم در خون ، ادرار ، محتويات معده انجام شود. بررسي تستهاي کليوي، خوني، کبدي، قلبي، ريوي، عصبي و ساير تستهاي تخصصي در صورت نياز ميتواند انجام شود.
مهمترين اقداماتي اوليه که در زمان برخورد با فرد مسموم بايستي انجام شود:
▪ آلود گي پوستي:
شستشوي پوست با آب يا آب صابون بمدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه
بررسي علائم و در صورت نياز تجويز پادزهر
انجام اقدامات علامتي و حمايتي
▪ آلود گي چشمي:
شستشوي چشم با آب يا نرمال سالين به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه
بررسي علائم و د رصورت نياز تجويز پادزهر مناسب
انجام اقدامات علامتي و حياتي
▪ آلودگي استنشاقي :
دوري از محوطه آلوده
تجويز اکسيژن
در صورت نياز تجويز پادزهر مناسب
اقدامات حياتي و علامتي
آلودگي خوراکي
خارج کردن سم از معده
خنثي کردن سم از معده و روده
دفع سم از روده
دفع سم از خون
تجويز پادزهر مناسب
اقدامات حياتي و علامتي
خارج کردن سم از معده: معمولاً تا ۴ ساعت پس از مصرف سم بايستي انجام گيرد که با تجويز اپيکا يا شستشوي معده و درصورت عدم دسترسي به آنها با خوراندن آب و تحريک حلق انجام مي شود.
▪ اپيکاک: شربتي است بي ضرر که جهت اطفال ۱ تا ۱۰ ساله ۱۵ ميلي ليتر و از سن ۱۰ سال به بالاتر۳۰ ۱۵ ميلي ليتر تجويز مي گردد که پس از ۱۵تا ۳۰ دقيقه سبب استفراغ مي شود ، در صورت عدم استفراغ ميتواند بعد از ۳۰ دقيقه دوز اوليه تکرار مي گردد.
مواردي که نبايستي از شربت اپيکاک استفاده شود:
۱) نداشتن رفلکس
۲) خواب آلودگي فرد
۳) اغماء فرد مسموم
۴) وجود تشنج در فرد مسموم
۵) مسوميت با مواد سوزاننده
۶) مسوميت با مواد هيدرو کربور (نفتي)
۷) تمايل و وجود خونريزي
۸) خوردن حجم سفت و سخت توسط مسموم
۹) مسموم بچه کمتر از يکسال باشد
۱۰) بيمار مسموم حامله باشد
۱۱) ايسکمي حاد قلب وجود داشته باشد.
▪ شستشوي معده: از لوله گشاد سوراخ دار دهاني يا لوله بيني استفاده مي شود که پس از اطمينان از ورود لوله در معده هر بار حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميلي ليتر آب وارد معده نموده و سپس خارج مي شود. اين عمل را حداقل ۱۰ بار قابل تکرار است. درصورت احتمال آسپيراسيون حفاظت مجاري هوائي لازم است .
▪ خوراندن آب و تحريک حلق : در صورت عدم دسترسي به اپيکا و شستشوي معده از خوراندن آب و تحريک حلق جهت تخليه محتويات معده استفاده مي کنيم که هر بار ۲۰۰ ميلي ليتر آب به فرد بالغ خورانده و با تحريک حلق ( با انگشت يا لوله پلاستيکي يا دسته قاشق ) او را وادار به استفراغ مي کنيم . اين عمل را حدود ۱۰ تا ۱۵ بار تکرار مي کنيم تا محتويات معده کاملاً خارج گردد.
▪ خنثي کردن سم درمعده و روده : مهمترين عامل جاذب سموم در معده وروده ذغال فعال مي باشد که بلافاصله بعد از شستشوي يا پس از تجويز اپيکا استفاده مي نمائيم . دوز اوليه gr kg ۱ وزن بيمار مي باشد . ميتوان هر سه ساعت gr kg ۵ وزن بيمار تکرار شود .
▪ دفع سم از روده: جهت دفع سريع سم يا کمپلکس ذغال با سم و جلوگيري از تشکيل توده ذغال ازمسهل استفاده مي کنيم ، بهترين مسهلي که پيشنهاد مي شود ، سوربيتول به مقدار ml kg ۱ از محلول ۷۰ % آن مي باشد .
▪ دفع سم از خون: جهت دفع و برداشت سم از خون در صورت داشتن انديکاسيون از ديورز (افزايش ادرار)، دياليز صفاق، همو دياليز (شستشوي خون)، هموپرفوزيون و تعويض خون با پلاسما کمک مي گيريم .
▪ اقدامات علامتي و حمايتي: عبارت است از برقراري و حفاظت راه هوايي ، برقراري تنفس کافي، برقراري اکسيژن و گردش خون مناسب و درصورت لزوم اصلاح هيپوکسي، هيپوولمي، هيپو تانسيون و اختلال اسيد و باز و اصلاح آب و الکتروليت و کنترل تشنج و ...مي باشد

منشا فشار اسمزي حرکت ذرات جسم حل شونده است،در تمام محلولها فشار اسمزي را مي بينيم و مي توان اين فشار اسمزي را به وسيله قانون وانت هوف محاسبه کرد فشار ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. مي توان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوبار ...

بچه هاي مبتلا به بيماري اوتيسم که در فارسي به آن «در خود فرورفتگي» گفته مي شود، معمولا در دنياي خودشان فرو مي روند و با دنياي بيرون زياد ارتباط ندارند ...

خون فاقد سلولهاي خوني ، پلاسما نام دارد که در واقع قسمت مايع خون است. ميتوان پلاسما را به صورت پودر در آورد. در انسان به آساني بوسيله آب استريل دوباره ...

● ويروس پاروا در سگها ويروس پاروا يکي از بيشترين و مهمترين ويروسهايي است که در دينا سلامت سگها را تهديد مي کند. اين ويروس موجب التهاب و زخم در روده و ...

نيترات ترکيبي است شيميايي که به صورت طبيعي د ر ساختار بدن موجود زنده نيز توليد ميشود.براي گياهان منبع مهم نيتروژن براي پروتئين سازي بحساب مي آيد.براي ...

ما در خانه برخي مواد را نگهداري و مرتبا مورد مصرف قرار مي دهيم که در حقيقت سمي بوده و براي سلامت ما و محيط زندگي مان مضرند، اما به دليل ناآگاهي احتياط ...

مرهم گذاري و پانسمان هر دو نقش مهمي در بهبود زخم دارند. معمولا تکه اي از پارچه يا مواد ديگر براي بستن زخم يا بخش آسيب ديده بدن مورد استفاده قرار مي گي ...

دانلود نسخه PDF - شناسايي سم