up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله شناسايي آفت کش ها PDF
QR code - شناسايي آفت کش ها

شناسايي آفت کش ها

شناسايي آفت کش ها و طبقه بندي آنها

● تاريخچه ي سم شناسي
در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش و بويژه از آغاز متمدّن شدن، همواره بدنبال روش هاي مقابله با اين دشمنان بوده است. در زمان هاي قديم انسان از مواد طبيعي موجود مانند مواد معدني و گياهي براي مبارزه استفاده مي نمود، لازم به ذکر است که تا قبل از شروع جنگ جهاني دوّم اکثر مواد شيميايي استفاده شده بر عليه آفات از مواد معدني چون آرسنيک و گوگرد بودند, و به طور همزمان، استفاده از گياهاني همچون گل پيرتروم, نيکوتين و روتنون نيز مرسوم بود. دهة ۱۹۴۰ آغازي بود که در آن «انقلاب حشره کش ها» بوقوع پيوست.
در آن زماني سم DDT در سطح وسيعي بعنوان حشره کش مورد استفاده قرار گرفت. خاصيت حشره کشي اين ماده توسط Paul Muller در سال ۱۹۳۹ کشف شد و بخاطر اين کشف و استفاده از آن در کنترل بسياري از بيماري ها جايزه صلح نوبل در سال ۱۹۴۸ را از آن خود ساخت و متعاقباً سم DDT در سطح وسيعتري توليد و مصرف گرديد و توليد صنعتي ساير سموم نيز ادامه يافت.
با کشف سم DDT و استفاده از آن در از بين بردن حشرات, سازمان جهاني بهداشت اين ماده را بنام (گلولة سحرآميز) , ناميد و ادعا نمود با در دست داشتن آن قادر به ريشه کني بسياري از بيماري ها و ازجمله بيماري مالاريا خواهد بود.که اين موضوع با بروز مقاومت به سموم در حشرات با شکست مواجه شد.
● طبقه بندي سموم
سموم را بر اساس منشأ و مواد شيميايي موجود مي توان به گروه هاي زير طبقه بندي نمود:
۱) سموم کلره (Organochlorine compounds)
اين گروه از سموم در طيف وسيعي بر عليه آفات و حشرات موذي، مورد استفاده قرار گرفته است. از مهمترين سمومي که در اين گروه قرار دارد مي توان به سموم ذيل اشاره نمود : ددت, ديلدرين, BHC, ديکوفول, آلدرين, کلردان, هپتاکلر و اندوسولفان. از مهمترين خصوصيات اين سموم مي شود به پايداري طولاني آنها در محيط و طيف وسيع حشره کشي آنها اشاره نمود.
۲) سموم فسفره (Organophosphate insecticides)
حشره کش هاي فسفره مصنوعي، مولکول هاي آلي حاوي فسفر مي باشند. همزمان با جنگ جهاني دوّم اين گروه از سموم بعنوان گازهاي جنگي توسط آلماني ها سنتز شدند و سپس به خاصيت حشره کشي آنها پي برده شد. تا کنون بيش از ۱۰۰ ترکيب از اين سموم به بازار آمده است و از راه هاي مختلف بر روي حشرات اثر مي گذارند.
از مهمترين سموم در اين گروه مي توان به مالاتيون, پاراتيون, ديازينون, سيستوکس, متاسيستوکس, تمفوس, کلروپيروفوس متيل , پيريميفوس متيل, فنتيون و فنيتروتيون اشاره نمود. خاصيت ابقايي اين سموم در مقايسه با سموم کلره کمتر مي باشد.
۳) کاربامات ها (Carbamates)
اين گروه از سموم از نظر مکانيسم عمل بر روي حشرات شبيه سموم فسفره هستند. از مهمترين سمومي که در اين گروه قرار دارند مي توان کارباريل, پروپوکسور, فورادان آلديکارپ را نام برد.
۴) سموم پايروتروئيد (Pyrethroid insecticides)
اين گروه از سموم نسل جديدي از حشره کش ها را بوجود آورده است. منشاء اين گروه از سموم از گل پيرتر بوده است که مبدأ آن ايران مي باشد. از نظر ساختمان شيميايي, استر يک اسيد و الکل مي باشند. در دهة ۱۹۵۰ اين گروه بصورت مصنوعي سنتز شدند. اوّلين گروه از اين سموم که به بازار عرضه شدند در مقابل نور سريعاً تجزيه مي شدند. متعاقباً بر روي فرمول شيميايي آنها کارهاي فراواني انجام پذيرفت و سمومي به بازار عرضه گرديد که خاصيت ابقائي بيشتري در طبيعت داشتند. هم اکنون بيشترين استفاده را در کنترل حشرات خانگي و آفات کشاورزي به خود اختصاص داده اند. مهمترين پايروتروئيدها عبارتند از : آلترين, بيوآلترين, رزمترين, بيورزمترين, پرمترين, سايفلوترين, دلتامترين, سايپرمترين, لمبداسيهالوترين و فنترين. هم اکنون سموم فوق را در کنترل ناقلين مالاريا به صورت هاي سمپاشي ابقايي داخل منازل, سمپاشي فضايي و استفاده از پشه بندهاي آغشته به سموم، به کار مي برند.
۵) سموم جديد
علاوه بر چهار گروه اصلي که قبلاً توضيح داده شد, هم اکنون انواع و اقسام سموم از گروه هاي مختلف به بازار عرضه شده است که مکانيسم عمل آنها ممکن است با گروه هاي قبلي متفاوت باشد. ازجمله مي توان به Biopesticides اشاره نمود که از سم حاصل از باکتري Bacillus thuringiensis بر عليه آفات استفاده مي شود. گروه ديگري بنام هاي تنظيم کننده رشد حشرات (ICR’s) به بازار عرضه شده است که مکانيسم عمل آنها بر روي حشرات همانند هورمون هاي جلداندازي و جواني حشرات است. از مهمترين نمونه هاي اين گوه مي توان به متوپرن و ديفلوبنزورون اشاره نمود. ترکيبات جلب کننده حشرات, ترکيبات دورکننده حشرات, عقيم کننده هاي شيميايي و فرمون هاي حشرات نيز جهت کنترل به بازار عرضه شده اند که تا کنون مقدمات انجام طرح هاي تحقيقاتي خود را پشت سر مي گذارند.
● مکانيسم عمل سموم بر روي حشرات (Mode of action of insecticides)
اکثر سموم، که در چهار گروه اصلي توضيح داده شد بر روي سلول و سيستم عصبي اثر مي گذارند. (Cytotoxic and neurotoxic)، بطور کلي مي توان گفت که سموم کلره و پايروتروئيد از گروه Axonic هستند و بر روي کانال هاي يوني سيستم عصبي (K+ و Na+) اثر سوء داشته و باعث اختلالات در ورود و خروج اين يون ها به داخل و خارج سيستم عصبي مي شوند, سموم فسفره و کاربامات از گروهSynaptic بوده و بر روي آنزيم استيل کولين استراز، اثر مي گذارند. لازم به توضيح است که براساس اطلاعات جديد، اين قاعده کلي نبوده و ممکن است مکانيسم هاي اثر جديدي نيز روي حشرات اعمال گردد.

آب جاري يا آبي که از چشمه ها خارج مي شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي تواند به ...

ديد کلي آب جاري يا آبي که از چشمه‌ها خارج مي‌شود، نبايد از روي يک ناحيه ناپايدار حرکت کند. وجود آب در سطح دامنه ، علاوه بر نقش فرسايشي ، به راحتي مي‌ت ...

آشنايي از آبکشي عمدتا براي پائين بردن سطح ايستابي و خشک نگاهداشتن محيط کار استفاده مي‌شود. از اين روش همچنين جهت کاستن از فشار آب نشتي در دامنه‌ها و ک ...

علفهاي هرز از تاثيرات زندگي اجتماعي بشر است. انسان معاصر مفهوم علف هرز را به صورت يک گياه ناخواسته در يک مکان توصيف نموده است. چند ميليون انسانهاي اول ...

فرمولاسيون سموم، به صور مختلف سم اطلاق مي گردد. فرمولاسيون مشخص مي کند که يک سم چگونه بايد بکار برده شود. مثلاً اگر سمي به صورت گَرد باشد، فرمولاسيون ...

● مقدمه هوايي که از آن تنفس مي کنيم مملو از موجودات بسيار ريز است که با باد به حرکت درمي آيند. قارچ ها، باکتريها، ويروسها و گياهان براي انتقال گرده ها ...

● واژگان واژگان موردنياز به منظور تأمين مقاصد و اهداف کشاورزي زيستي عبارتند از: ▪ برچسب: از ديدگاه اقتصادي عبارتست از ارائه ي نام محصول، علائم تجاري و ...

● بررسي آبزي پروري زيستي در جهان از دهه ي ۱۹۷۰ توليدات آبزي پروري به طور متوسط سالانه ۹ درصد افزايش داشته که اين رقم با رشد ۳ ۱ درصدي صيد و ۹ ۲ درصدي ...

دانلود نسخه PDF - شناسايي آفت کش ها