up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله شلغم PDF
QR code - شلغم

شلغم

گياه شلغم

شلغم ، گياهيست دوساله با برگ هاي کشيده و بيضي شکل و کمي خشن.محل اصلي و اوليه اين گياه مشخص نيست .گل هاي اين گياه به صورت خوشه اي و روي شاخه هاي متعدد که برروي ساقه قرار دارند بوجود مي آيند . رنگ گل ها زرد و به شکل صليب مي باشد . غلاف حامل دانه هاي آن پهن و طويل و هريک داراي ۱۵ تا ۲۰ دانه مي باشد .
● مصرف شلغم :
قسمت برجسته و گوشتي اين گياه به صورت پخته مورد مصرف قرار مي گيرد . طعم آن گاهي ملايم و شيرين و گاهي تند است .
▪ انواع شلغم :
اين گياه انواع مختلفي دارد که بعضي از آنها براي مصرف و خوراک حيوانات اهلي و برخي ديگر براي مصرف در غذاهاي انسان استفاده مي شود .
انواعي که براي مصرف خوراک انسان هستند عبارتند از :
۱ ) شلغم سفيد بلند .
۲ ) شلغم سفيد بشقابي .
۳ ) شلغم سفيد کُرَوي .
۴ ) شلغم زرد .
۵ ) شلغم قرمز ميلون .
۶ ) شلغم خاکستري يا سياه .
● آب و هوا و خاک :
اين گياه در مناطق مرطوب و معتدل به خوبي عمل مي آيد و احتياج به آب فراوان دارد .
بهترين خاک براي کشت اين گياه زمين هايي هستند که شني رُسي باشند .
● زمان کاشت :
اين گياه را با توجه به درجه حرارت محيط از اول فروردين ماه تا اول تيرماه مي کارند تا محصول پيش رس بدست آورند .
ولي براي کشت عادي مناسب ترين زمان کشت شلغم ، پائيز و اوايل شهريور ماه است ، که محصول بهتري عايد مي شود .
در کشت عادي بايستي مراقبت شود که بذر انواع پيش رس را در ماههاي شهريور و مهرماه و بذر انواع دير رس را از مردادماه تا شهريورماه بکارند .
● روش کاشت :
کاشت اين گياه به صورت دستپاش ( کرتي ) يا رديفکاري ( خطي ) صورت مي گيرد .
واضح است در صورتي که از روش رديفکاري استفاده شود ، از نظر زيبائي سطح کشت و آبياري و سايرعمليات زراعي مزيت دارد .
نحوه کاشت به اين طريق است که بذر را به يکي از دو روش فوق در زمين اصلي مي پاشند ، سپس با دندانه بذر را زير خاک نموده آنگاه آبياري ميکنند .
وجين کردن و تُنُک کردن و تعداد دفعات آبياري اثر مستقيم در رشد گياه خواهد داشت .
زماني که بوته ها چند برگه شدند ، بوته هاي اضافي را از زمين خارج مي سازند ، بطوريکه فاصله بين دو بوته از يکديگر ۱۰ تا ۱۵ سانتيمتر و فاصله خطوط در رديفکاري ۲۰ سانتيمتر باشد .
در تابستان و روزهاي گرم آب بيشتري به زمين مي دهند تا محصول آبدار و خوش طعم گردد .
● بذرگيري :
براي بذرگيري ازبوته هاي شلغم ، در پائيز که برداشت انجام مي شود ، از ميان شلغم ها ، سالمترين و بهترين آنها را از نظر اندازه و ترکيب نگهداري و در محلي سرپوشيده زير خاک يا ماسه خشک نگهداري مي کنند .
به ترتيبي که آنها يخ نزنند و براي جلوگيري از يخ زدن روي خاک را با کاه و يا برگ هاي خشک و يا پوشال مي پوشانند .
در اوايل فروردين ماه آنها را خارج ساخته و در زميني که قبلا آماده کرده اند و داراي خاک خوب و قوي باشد به فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتيمتر از يکديگر مي کارند .
براي آنکه بخواهند بذر انواع مختلف اين گياه را تهيه کنند بايستي هرنوع آن را به فاصله زياد و جدا از نوع ديگر بکارند .
به اين منظور بايستي مزرعه مناسبي داشت تا از تداخل انواع مختلف پرهيز شود و از دورگه شدن بذر شلغم ها جلوگيري گردد . اما اگر منظور فقط بذرگيري از يک نوع باشد نيازي به اين احتياط ها نيست .
پس از آنکه بوته هاي شلغم به گل رفت نوک خوشه هاي گل را قطع ميکنند ، تا غلاف هاي پائيني بهتر تغذيه نموده و تقويت شوند .
زماني که غلاف ها زرد شدند انها را با شاخه از بوته قطع نموده و در سايه خشک مي کنند .
سپس بطور ملايم آنها را تکان مي دهند ( به زمين مي کوبند ) تا بذرها از داخل غلاف خارج شوند . آنگاه بذرها را جمع آوري کرده در ظرف مناسبي نگهداري مي کنند .

شلغم گياهي است با برگهاي ناصاف و بريدگيهاي زياد به رنگ سبز و سفيد . ريشه آن غده اي و به شكل هاي گرد و يا دراز به رنگ سفيد با لكه هاي بنفش مي باشد . مي ...

گياه شلغم از خانواده کلم است. بر حسب سن، ريشه‌ اين گياه مي‌تواند کاملا گرد و يا کمي کشيده و رنگ آن نيز از سفيد تا سبز، زرد و يا ارغواني متفاوت باشد. ط ...

پيش از اين از تناوب در ادبيات روم نام برده شده و به تمدن هاي بزرگ انساني در آفريقا و آسيا از زمان قرون وسطي تا قرن بيستم باز مي گردد. تناوب ۳ ساله با ...

به گياهان علفي يکساله که از همه قسمتهاي آن بدون تغيير و تحول به صورت خام استفاده مي شود. ▪ سبزيجات را مي توان به صورت زير دسته بندي کرد: سبزيجات ميوه ...

آلوئه ورا گياهي است مخصوص مناطق نيمه حاره اي داراي برگ هاي ضخيم و پهن که به تدريج باريک مي شود. در آفريقا به نام ”فرشته بيابان“ ناميده مي شود. در آمري ...

پيش از اين از تناوب در ادبيات روم نام برده شده و به تمدن هاي بزرگ انساني در آفريقا و آسيا از زمان قرون وسطي تا قرن بيستم باز مي گردد. تناوب ۳ ساله با ...

دانلود نسخه PDF - شلغم