up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله شغل معماري PDF
QR code - شغل معماري

شغل معماري

آشنايي با شغل معماري

بنام خدا
تعريف شغل : مجموعه اي از مهارت هاي قابليتهاي فردي و شغلي جهت ارايه خدمات معماري – ساختماني به متقا ضيان در شرايط مختلف .
رشته ( گروه شغلي ) : عمران و معماري و محاسبات و ...
شرح وظايف اصلي شغل : شرايط مذکور را براي متقاضي يا مراجعه کننده بازگو کرده و سپس با توجه به نرخ مورد نظر براي تهيه نقشه اقدام به برداشت کروکي از محل مورد نظر کرده و پس از آن براي تهيه نقشه اقدام مي کنيم تا آن را به مرجع زير صلاح ارجاع نماييم .
اهميت و ضرورت شغل : نظارت بر روي تمامي زمين هاي شهري و روستايي و کنترل جمعيت و مقاوم سازي در مورد ساختمان هاي شهري و روستايي و چگو نگي ساخت و ساز در حوزه شهر و روستا .
مدارک تحصيلي لازم براي احراز شغل : ( ليسانس معماري کارشناسي ، نقشه کشي ساختمان )
مهارتها ، تجارب و دوره هاي اموزشي ويژه براي احراز شغل : تحصيلات عاليه 2 ساله در دانشگاهاي معماري . داشتن تجربه از قبل ، سابقه کاري ، داشتن اعتماد به نفس ، علاقه به کار .
شرايط محيط کار : فضاي سر پوشيده
وسايل و ابزار مناسب براي انجام شغل : کليه لوازم مورد نياز براي ترسيم نقشه هاي ساختماني از قبيل خط کش ، گونيا ، مداد اتود ، ....
خصو صيات جسماني و توانايي هاي لازم براي انجام شغل : از سلامت جسماني در برابر خستگي برخوردار باشد . داشتن اعتماد به نفس .
خصوصيات رواني و توانمندي هاي لازم براي انجام شغل : نداشتن اعصاب وروان کافي و سرعت عمل و هوش فراوان براي طراحي و ترسيم خط در نقشه هاي ساختماني .
رغبت هاي مورد نياز براي انجام شغل معماري: علاقه به کار و داشتن حوصله زياد .
ويژگي هاي شخصيتي ( عاطفي ، اجتماعي و رفتاري ) لازم براي انجام شغل : قبول مس‍وليت و توانايي کار در شرايط دشوار .
محل هاي اشتغال و استخدام : در کليه مراکزو شرکتهاي دولتي و خصوصي و دفاتر خدمات فني و مهندسي و ...
جنبه هاي مالي و حقوقي : در امد حقوق غير ثابت
مزا ياي فوق العاده شغل : داشتن اختيار از طرف خود فرد براي انجام کار.
نحوه ترفيع : کار خوب و برخورد مناسب با ارباب رجوع و پيشرفت در کار نقشه کشي .
حق مسکن : با توجه به بومي بودن فرد به او مسکن تعلق نمي گيرد.
نحوه استخدام و ورود به شغل : اعلام کردن از طرف شرکت براي گرفتن تست از متقاضي
ارتباط هاي شغلي : داشتن ارتباط با رشته عمران و محاسبات .
مطلوبيت هاي شغل معماري : بستگي به علاقه و حوصله فرد دارد .
اتحاديه و يا انجمن و تشکيلات وابسته به شغل : بنياد مسکن هر شهر يا استان .
اينده شغلي :
از نظر اقتصادي : ميزا ن در آمد در اين شغل به صورت آزاد مشخص نمي باشد ولي در ادارات و شرکتها حقوق به صورت ثابت مي باشد .
از نظر اجتماعي : داراي جايگاه خاصي نمي باشد .
مراحل و جريان يک روز عادي براي شغل : انجام دستورات رييس اداره و بخش نامه هاي جديد در مورد نرخ روز براي تهيه نقشه براي متقاضي .
محل و راههاي کسب اطلاعات بيشتر درباره شغل : مراجعه به مشاوره شغلي و کتا بهاي معماري .
توصيه لازم براي متقاضيان ورود به اين شغل : داشتن علاقه و حوصله زياد ، انجام هر گونه پروژه هاي مختلف ، داشتن اعتماد به نفس ، کار زياد .

چکيده : آنچه درپيش روست تاريخ معماري مدرن نيست ، بلکه نگره اي نظريه پردازانه است و تلاشي را براي توصيف اينکه معماري مدرن درباره چيست به دست مي دهد . آ ...

قصه ها توانم ساخت از انساني که تويي غم نان اگر بگذارد... «الف بامداد» در جهاني زندگي مي کنيم که به قول اروين يالوم، روانپزشک شهير فاقد الگو يا مدل است ...

در يکي از يادداشت‎هاي پيشين با عنوان لزوم تدوين تئوري معماري، به نکات مهمي درباره جايگاه مباني نظري معماري اشاره گرديد. در ادامه اين سلسله مباحث نگاهي ...

رنگ - نور - شکل نور و اثر آن نور عبارت است از جريان ذراتي بي‌نهايت ريز به نام فرتون که با سرعتي معادل 300 هزار کيلومتر بر ثانيه از منبع نور تشعشع مي‌ک ...

تخت جمشيد ،مجموعه اي از کاخهاي بسيار باشکوهي است که ساخت آنها در سال ب512 قبل از ميلاد آغاز شد و اتمام آن 150 سال به طول انجاميد.تخت جمشيد در محوطة وس ...

● استفاده از شيشه در معماري ايران در قرن ۱۹، در اروپا و به لحاظ نياز شديد معماري به ساخت فضاهاي گسترده مثل نمايشگاه ها ديگر استفاده از مواد و مصالح سن ...

نويسنده : علي کاظمي-کارشناس ارشد معماري مقدمه شهر در گذر زمان همواره از پارامترهاي مختلف کالبدي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... تأثير پذيرفته و در نسبت ...

1- مراحل ايجاد سيستم‌ها هر پروژه‌اي، چه ساخت يک کلبه باشد چه يک هواپيما، با ظهور يا حضور کاربر بالقوه، يک احساس نياز و يک مجموعه از منابع شامل منابع ا ...

دانلود نسخه PDF - شغل معماري