up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله شته Phylloxera PDF
QR code - شته Phylloxera

شته Phylloxera

شته و طرز مبارزه با آن

شته Phylloxera
حشرات اين خانواده که با خرطوم خود از شيره گياهي تغذيه مي کنند ، داراي تعداد زيادي از گونه ها و از آفات مهم و درجه اول گياهان صنعتي ، زينتي ، باغباني ، سبزيکاري ، جنگلي و غيره بوده و از اهميت اقتصادي زيادي برخوردار ميباشند .
شته ها علاوه بر تغذيه از شيره گياهي در انتقال بيماريهاي ويروسي نقش مهمي ايفا مي کنند .
عده اي از شته ها باعث پيچيدگي برگ و يا تغيير شکل شاخه ها گرديده و برخي بر روي قسمتهاي گياهان ميزبان تشکيل گالهاي گوناگوني را مي دهند .
شته ها حشرات کوچک کروي ، پهن و يا بيضي شکل هستند ، طول بدن آنها از نيم ميليمتر تا هشت ميليمتر متغير و اغلب اوقات بين ۲ تا ۴ ميليمتر مي باشد .
رنگ آنها بسيار متنوع و اغلب داراي رنگهاي زرد ، سبز ، قرمز ، سياه و يا خاکستري هستند .
بدن آنها نرم و پوشيده از موهاي ريز با اندازه هاي متفاوت ميباشد .
در شته ها سر داراي يک جفت شاخک که طول آن متغير است وجود دارد .
شته ها داراي سه جفت پا هستند و پاهاي عقبي معمولا بلند تر از ساير پاها مي باشد .
شته ها به دو شکل بدون بال و يا بالدار ميباشند .
در نزد اغلب گونه ها شکم حشره به دم کوتاهي ختم مي شود .
ضمنا در طرفين و پشت حلقه ششم شکم زائده اي با شکل و اندازه متفاوت وجود دارد .
شکل و اندازه اين زائده ، شاخکها ، دم و تزئينات آنها از نظر تشخيص گونه ها اهميت زيادي دارند .
شته ها معمولا داراي ترشحات شيرين و چسبناکي بنام ( عَسَلَک ) ميباشند که باعث جلب مورچه ها گَشته و حتي مورچه ها با شاخکهاي خود آنها را تحريک به ترشح شيره نموده و از آن تغذيه مي کنند .
بعضي از مورچه ها براي يک کلني از شته ها لانه ساخته و آنها را محبوس مي کنند و يا آنها را به مکانهاي ديگر مخصوصا روي ريشه گياهان منتقل مي کنند .
در حقيقت مورچه ها استثمارکننده شته ها هستند .
بدين جهت شته ها را گاو شيري مورچه ها ناميده اند .
در عوض مورچه ها اغلب اوقات شته ها را از حمله و گزند دشمنانشان مصون مي دارند .
زندگي شته ها بسيار پيچيده است در قسمتي از زندگي خود بطريق بِکرزائي تکثير پيدا کرده و سپس بعد از پيدايش افراد نر و ماده و آميزش بين آنها نسل هاي متعددو متوالي ايجاد کرده و در پائيز ماده هاي جنسي تخمهاي زمستانه مي گذارند .
زادآوري در شته ها بسيار زياد ميباشد ، بطوريکه تعداد نسل آنها گاهي در سال در مناطق مناسب به ۲۰ نسل مي رسد .
چند تائي شته کافي است تا در اندک زمان باغ يا گلزاري را آلوده نمايد .
عده اي از شته ها زندگي خود را بر روي يک گياه بپايان مي رسانند ( يک ميزبانه ) در حاليکه عده اي ديگر قسمتي از زندگي خود را روي يک گياه و قسمت ديگر را روي گياه ديگري مي ذرانند ( دوميزبانه ).
شرايط آبر و هوائي فصل بهار ، زادآوري اين حشرات را بسيار تسريع مي کند .
در مورد شته هاي دو ميزبانه اگر بتارانهاي بهاري موقعي ببارد که حد اکثر افراد بالدار باشند ، تعداد زيادي از آنها را نابود مي کند .
در حاليکه بر روي افراد بي بال و لاروها تاثيري ندارد .
جمعيت شته هاي يک ميزبانه در اوائل بهار بسيار زياد مي باشند ولي بتدريج در هنگام تابستان تعداد آنها در نتيجه عوامل کنترل کننده مانند کفشدوزکها ، مگسها ، رنبورهاي شته خوار ، قارچهاي شته کش ، و همچنين بعلت کمي رطوبت از بين رفته و سپس در اوائل پائيز شروع بازدياد مي کنند .
کثرت جمعيت و در نتيجه زيان شته ها به عوامل بسيار زياد از قبيل شرايط آب و هوائي ، رطوبت ، حرارت ، مقدار و شدت نور ، عمل پارازيت ها و شکاري ها، بستگي دارد .
بعنوان مثال زندگي دو نوع شته در زير شرح داده مي شود :
۱ شته سبز هلو :
طول حشره بالغ بي بال ۵ ۱ تا ۲ ميليمتر و رنگ آن سبز ِ زَرد و يا زرد مي باشد .
بدن بيضي شکل و زائده آن نسبتا طويل است .
▪بيولوژي تخمها در قاعده جوانه هاي هلو ، شليل ، بندرت در زرد آلو گذاشته مي شود .
در اواسط فروردين بسته به شرايط آب و هوائي ، تخمها باز شده و حشرات بطرف برگها مي روند و سپس اواسط ارديبهشت حشرات هر کدام بطور متوسط ۴۰ تا ۵۰ نوزاد بدون بال توليد مي کنند که بنوبه خود حشرات بي بال و يا بالدار مي زايند .
در نسل سوم ، تقريبا تمام حشرات بالدار مي باشند و بتدريج در اواسط خرداد تقريبا حشره اي بر روي درخت هلو باقي نمانده و تمام آنها بر روي ميزبان دوم که بسيار گوناگون و از خانواده هاي مختلف گياهي ميباشند مانند: چغندر ، اسفناج ، تنباکو ، سيب زميني ، کوکب ، کلم و غيره مهاجرت مي کنند و نوزادان خود را در روي آنها مي گذارند و اين نوزادان درطول فصل تابستان نسلهاي متوالي را تشکيل ميدهند .
گزش شته ها برروي برگهاي هلو وسپس برروي برگهاي ميزبان ثانوي باعث پيچيدگي برگها ميشود.
شته ها در روي سطح زيرين برگها قرار گرفته و بدين طريق مبارزه با آنها بسيار مشکل مي شود .
در تابستان و در ماههاي تير، مرداد و شهريور شته ها در روي ميزبانهاي ثانوي زادآوري کرده و فعاليت آنها باعث ايجاد زردي ، پژمردگي ، تغيير شکل برگها مي گردند .
و در بعضي از موارد باعث انتقال بيماريهاي ويروسي مي گردند .
درشهريورماه تا اواخرماه حشرات جنسي بالدار بسوي ميزبان اوليه ( درخت هلو ) مهاجرت مينمايند.
هر شته به تعداد پنج تا ده تخم منفردا بر روي شاخه هاي جوان و جوانه ها مي گذارند و تخمها تا بهار سال آينده باقي خواهند ماند .
۲ شته گل سرخ :
طول حشره بالغ بي بال اين شته در حدود ۸ ۲ تا ۴ ۳ ميليمتر و رنگ آن سبز مايل به قهوه اي با زائده و پاهاي سياه رنگ مي باشد .
در ابتداي بهار تخم اين شته ها که از سال قبل بر روي درخت گذاشته شده بتدريج شروع به باز شدن کرده و در نتيجه زادآوري شته ها سطح زيرين برگها و ساقه هاي گل دهنده ( گل سُرخ و نسترن ) مملو از اين شته ها ميشود .در مکانهائي که حمله اين شته مقارن با سفيدک گل سُرخ باشد مي توان با مخلوط کردن دو سم قارچ کُش و حشره کُش فقط يکبار مبارزه نمود .
بايد توجه داشت که دو سم مصرفي قابليت اختلاط با يکديگر را داشته باشند .
●مبارزه :
مبارزه با شته ها زماني موفقيت آميز خواهد بود که بمحض ظهور اولين کلني هاي شته آغاز گردد .
بعلاوه در اين زمان هنوز تعداد پارازيتها و شکاري ها زياد نبوده و سمپاشي زيان زيادي به آنها وارد نمي کند .مبارزه با شته در محيط هاي بسته آپارتمان نسبتا ساده بوده و با چند بار استفاده از حشره کش هاي معمولي که براي مبارزه با مگس از آنها استفاده ميشود از بين ميرود .
اما در محيط باز دفع شته بسيار مشکل است .
سمومي که در مبارزه عليه شته ها بکار برده مي شود ، اغلب سموم فسفره ميباشند که خاصيت تماسي دارند مانند : مالاتيون ، گوزاتيون ، ديازينون و سوپر اسيد ، که بر حسب ماده موثر آنها از يک تا يک و نيم گرم در يک ليتر آب مصرف ميشوند .
▪سموم نفوذي موسوم به سيستميک مانند : فساميدون ، متاسيتوکس و سموم مشابه که داراي خاصيت نفوذي ميباشند برتري چشم گيري به سموم تماسي شته کش دارند .
زيرا علاوه بر اينکه شته ها در سطح زيرين برگها و مکانهاي ديگري از گياه که سم مستقيما به آنها نمي رسد را از بين ميبرد ، بلکه به پارازيت ها و شکاري هاي مفيد آنها نيز صدمه زيادي وارد نمي آورد .
و نيز عليه کنِه هاي گياهي موثر مي باشد و دوام آنها برحسب رشد گياه و نوع سم بين ۱۰ تا ۲۰ روز طول مي کشد . براي اينکه مقدار ماده موثر بيشتري داخل گياه شود ، لازم است که سمپاشي زماني که برگها باندازه کافي رشد کرده باشند انجام گيرد .بنابراين بايد اين سموم را دير تر از سموم شته کش تماسي مصرف نمود .

مقدمه شته‌ها از بالاخانواده Aphidoidea و راسته جوربالان (Homoptera) ، حشرات بسيار موفقي هستند که در غالب مناطق کره زمين و با بيشترين تعداد گونه‌اي در ...

توسعه كشور و ارتقاء استاندارد زندگي در آن مستلزم بهبود و ارتقاء كيفيت مديريت در سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي است. با بهبود مديريت است كه مي توان بهره ...

کرم غوزه پنبه Heliothis armigera آفتي است خطرناک که خسارت شديد آن از پنبه کا ريهاي استان هاي شمال و مرکز ايران گزارش شده است .اين حشره ميزبانهاي متعدد ...

● دشمنان طبيعي: اين حشره داراي دشمنان طبيعي متعددي است كه نقش مهمي را در كنترل آفت دارند (جدول شماره ۲ تعدادي از انواع شكارچي ها و پارازيتوئيدهاي آن ر ...

شنا به ترکيبي از قدرت و تکنيک صحيح نياز دارد. از آن جا که آب براي بشر محيطي بيگانه است، جنبه­هاي تکنيکي حرکت در آب در سطح مسابقات، اهميت خيلي بيشتري پ ...

● کنترل بيولوژيک - طبيعي؛ - کاربردي. کنترل بيولوژيک پديده اي طبيعي است که هدف آن تنظيم جمعيت موجودات مي باشد. کنترل بيولوژيک ممکن است به صورت طبيعي يا ...

تاکنون در بروشورهاي مختلفي که اداره ي جهاد کشاورزي وادارات مربوط عرضه نموده اند. اين رشته تا حدود زيادي معرفي شده است و فهرستي از عمليات مختلفي که در ...

رشد قارچ هاي عالم بوته ميري گندم با روش كشات بذر بر روي پشته هاي بلند به دليل عدم حالت غرقابي كمتر مي شود. روش هاي كشت گندم به وسعت و شيب زمين، مقدار ...

دانلود نسخه PDF - شته Phylloxera