up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله شته PDF
QR code - شته

شته

مقدمه
شته‌ها از بالاخانواده Aphidoidea و راسته جوربالان (Homoptera) ، حشرات بسيار موفقي هستند که در غالب مناطق کره زمين و با بيشترين تعداد گونه‌اي در مناطق معتدله يافت مي‌شوند. منشا شته‌ها خانواده Archescytinidae مي‌باشد که در دوره کربونيفر يا اوايل دوره پرمين وجود داشته‌اند. تکامل اين حشرات با پيدايش گياهان گلدار همراه بوده است. شته‌ها در حالت منفرد به سبب اندازه کوچک ، چندان قابل رويت نبوده لکن در سطوح جمعيتي بالا ، در سطح برگها و شاخه‌هاي گياهان به خوبي نمايان مي‌گردند. شته‌ها به طرق کاملا موثري فرايندهاي رشدي گياهان ميزبان خود را تحت تاثير مي‌دهند.
تنوع شته‌ها
حدود 4000 گونه شته شناسايي شده وجود دارند. شته‌ها در مقايسه با ده هزار گونه ملخ شناسايي شده و بيش از 15 هزار گونه پروانه شناسايي شده، گروه نسبتا محدودي را تشکيل مي‌دهند. با وجود اين تنوع شته‌ها به خاطر حالت چند شکلي و بوجود آمدن گونه‌هاي بيولوژيک جديدي مي‌باشد. بيشترين تعداد گونه‌هاي شته در مناطق معتدله فعالت داشته و در مناطق مذکور يک گونه از چهار گونه گياهي موجود مورد حمله شته‌هاي واقع مي‌شود.
ساختمان شته‌ها
شته‌ها حشرات کوچکي به طول 1 تا 10 ميليمتر با بدني نرم و از حشرات مکنده هستند. تعدادي از نسلها و يا تمامي آنها مشتمل بر ماده‌هاي بکرزايي هستند که نيازي به تلقيح نداشته و زنده‌زا مي‌باشند. گونه‌هايي نيز يک تناوب توليد مثل جنسي و غير جنسي ، بکرزايي دوره‌اي را نشان مي‌دهند. شته‌هاي بالدار موسوم به alatea و شته‌هاي بي‌بال موسوم به apterae مي‌باشند. حالت چند شکلي که وجود اشکال مختلف در داخل يک گونه است. از ويژگيهاي شته‌هاي محسوب مي‌شود.
قاعده خرطوم شته رو به عقب و ما بين رانهايي جلويي حشره قرار دارد. شاخکها متشکل از دو بند قاعده‌اي کوتاه و ضخيم و بخش تاژکي باريکتر حداکثر چهار بندي که آخرين بند آن مرکب از يک بخش ابتدايي و يک بخش انتهايي باريکتر مي‌باشد. در پشت هر يک از چشمهاي مرکب يک برآمدگي چشمي متشکل از 3 عدسي موسوم به تري‌اوماتيدي ديده مي‌شود. پنجه پاها دو بندي هستند. بالها فقط داراي يک رگبال طولي برجسته‌اي هستند. يک جفت زايده موسوم به سيفونکول يا کورنيکول نيز در سطح پشتي حلقه پنجم شکم قرار دارد.
منشا شته‌ها
شته‌هاي تيره‌هاي phylloxeidae , Adelgidae , Aphididae به بالا خانواده Aphidoidea و راسته جوربالان يعني حشرات تغذيه کننده از شيره‌هاي گياهي تعلق دارند. گرچه قديمي‌ترين سنگواره‌هاي شناخته شده شته‌ها به نام Triassoaphis cubitus مربوط به دوره ترياسه مي‌باشد. لکن تکامل شته‌هاي بالا خانواده Aphidoidea حدود 280 ميليون سال قبل در دوره کربونيفر بوده است. شته‌هاي اوليه از نظر رژيم غذايي احتمالا چند خوار بودند و از بافتهاي پارانشيمي و يا آوندهاي آبکشي تغذيه مي‌کردند.
رده بندي شته‌ها
بورنر ، شاپوشنيکف ، ايستاپ رده بنديهايي را براي شته‌هاي خانواده Aphididea ارائه نموده‌اند. اختلاف نظر بسيارجزئي در رابطه با تعداد و محدوده هر يک از زير خانواده‌هاي شته‌ها وجود دارد. اين خانواده داراي 10 زير خانواده است. شته‌هاي زير خانواده Lachninae به عنوان يکي از ابتدايي‌ترين يا يکي از پيشرفته‌ترين گروههاي شته‌ها به شمار مي‌روند، موضوع مهمي که درباره آن نظريه مشترکي وجود ندارد.
پراکنش جغرافيايي
شته‌ها علي‌رغم داشتن جمعيتهاي غالب در مناطق معتدله ، سطح پراکنش وسيع جهاني دارند. شته‌هاي زير خانواده Aphidinae و Drepanosiphinae از خانواده Aphididae که 70% درصد شته‌هاي امروزي را تشکيل مي‌دهند به يک منطقه خاص محدود نمي‌شوند ولي گسترش شته‌هاي زير خانواده‌هاي Hormaphidinae , Greenideinae کل جمعيت آنها 7 درصد مي‌باشد، بيشتر به جنوب شرق آسيا و استراليا محدود مي‌شود.

توسعه كشور و ارتقاء استاندارد زندگي در آن مستلزم بهبود و ارتقاء كيفيت مديريت در سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي است. با بهبود مديريت است كه مي توان بهره ...

کرم غوزه پنبه Heliothis armigera آفتي است خطرناک که خسارت شديد آن از پنبه کا ريهاي استان هاي شمال و مرکز ايران گزارش شده است .اين حشره ميزبانهاي متعدد ...

● دشمنان طبيعي: اين حشره داراي دشمنان طبيعي متعددي است كه نقش مهمي را در كنترل آفت دارند (جدول شماره ۲ تعدادي از انواع شكارچي ها و پارازيتوئيدهاي آن ر ...

● شكل ظاهري: داخل قسمت هاي لوله شده برگ گندم برنگ زرد تا سبز مايل بخاكستري هستند. بدن از پودر مومي سفيد پوشيده شده و طول آن ۱.۴ تا ۲.۳ ميليمتر است. جم ...

شنا به ترکيبي از قدرت و تکنيک صحيح نياز دارد. از آن جا که آب براي بشر محيطي بيگانه است، جنبه­هاي تکنيکي حرکت در آب در سطح مسابقات، اهميت خيلي بيشتري پ ...

آنجل يا فرشته ماهي داراي انواع متعددي است. در گروه سيچلايدها، آنجل يکي از زيباترين ماهيها بحساب مي آيد و از طرفداران زيادي برخوردار است. آنجل باله بلن ...

اين ماهي جزء ماهيان زيبا و زينتي خليج فارس هست. البته شايان ذکر هست که ديدن اين ماهي در برنامه هاي تلويزيوني يا توي اينترنت، فقط ميتونه گوشه اي از زيب ...

ارزش غذايي جانوران آبزي باعث افزايش مصرف آنها شده است که در اين ميان شاه ميگوي آب شيرين خرچنگ دراز آب شيرين جايگاه ويژه اي داشته و به دليل داشتن خصو ...

دانلود نسخه PDF - شته