up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله شته سبز هلو PDF
QR code - شته سبز هلو

شته سبز هلو

شته سياه باقلا و شته سبز هلو

شته سياه باقلا Aphis fabae
Syns : Doralis fabae , Aphis papaveri , Aphis rumicis
Bean aphid
در تمام مناطق ايران وجود دارد و علاوه بر چقندر روي نخود ، لوبيا ، باقلا ، سيب زميني ،شمشاد و ... وجود دارد . در ايران به حدود 50 گونه گياهي و در جهان به بيش از200 گونه گياهي حمله ميکند و ناقل بيش از 50 نوع بيماري گياهي مي باشد .
شکل شناسي
شته هاي کوچک ، ماده هاي بي بال 2.5 تا 3 ميلي متر و بالدار 2 تا2.5 ميليمتر ميباشند . شکل بيضوي رنگشان سياه براق تا سبز زيتوني ، شاخک کوتاه تر از طول بدن و سياه رنگ ، روي بن اين حشره قسمتهاي مومي نامنظم وجود دارد .
دم ( Panjiduom) مثلثي کوچک و از موهاي ريز و کوتاه پوشيده است ، در ماده هاي بال دار دم کوتاه تر است کورنيکول سياه و استوانه اي مي باشد . تخم شته سياه براق بيضوي و معمولا به طور دسته جمعي گذاشته ميشود . قطر بزرگ آن 0.8 – 0.9 و قطر کوچک آن 0.4 – 0.45 ميليمتر است .
خسارت
اين شته قادر است به تمامي اندامهاي هوايي گياه ( برگ ، ساقه و گل ) حمله کرده و با فرو بردن خرطوم خود در فلوئم از شيره گياهي تغذيه کرده و باعث پيچيدگي برگها و پژمردگي و حتي خشک شدن گياه گردد ، و با توليد عسلک ( Hony dew ) باعث پوشيده شدن برگ و تجمع مورچه ها و مگسها گردد . خسارت اين آفت در مناطق آلوده به 40% هم ميرسد . اين شته باعث انتقال 50 بيماري ويروسي است از جمله ويروس موزائيک و زرد چغندر
Beet mosaic virus ويروس موزائيک چغندر
زيست شناسي
شته سياه دو ميزبانه بوده و تمام مراحل زندگي خود را روي يک گياه نمي گزراند .
• ميزبان اول به گياهي گفته ميشود که مرحله جنسي شته روي آن باشد وشته روي آن گياه تخم گزاري کند و ميزبان دوم گياهي است که شته بعد از خروج از تخم روي آن مهاجرت کند و توليد مثل به صورت بکر زايي ( Parathenogenesis ) و زنده زايي ( Viviparus ) ميباشد . اين شته زمستان را به صورت تخم در حاشيه شاخه ها و جوانه گل وبرگها ميزبان اول که ازجنس شمشاد ( Evonymus ) و يا ترشک ( Rumex ) است ميگزراند .
• تخمها در بهار زماني که متوسط دوا به 15 درجه سانتيگراد رسيد به تدريج تفريق شده . پوره ها 5-7 روزه بالغ شده که اي شته ها را شته موسس ( Fundatrices ) ميگويند و از طريق دخترزايي توليد مثل مي کنند و ماده هاي بکر زا که اصطلاحا ( Fundatrigeniae ) گفته مي شود توليد ميکنند .
• اين شته ها بعد از بالدار شدن بروي ميزبان دوم خود مانند چغندر قند ، باقلا ، نخود و ... هست مهاجرت کرده ( مهاجرت بهاره ) که اين شته ها بعد استقرار روي ميزبان دوم شروع به دخترزايي کرده و ماده هاي دخترزايي به وجود مي آورند و تا اواخر تابستان به همين روش توليد مثل ميکنند و زماني که هوا رو به سردي ميرود تعدادي از پوره ها تبديل به شته هاي بال دار شده و به روي ميزبان اول مهاجرت کرده ( مهاجرت پاييزه ) و از طريق بکرزايي توليد افراد جنسي ( Sexules ) بدون بال کرده که اين شته ها بعد از جفت گيري تخم خود را در حاشيه شاخه ها ، جوانه هاي گل يا برگ قرار داده و تا بها سال آينده به صورت تخم زمستان گزراني کرده . در شته ها به علت کوتاه بودن دوره رشد ونمو تعداد نسل زياد است .
کنترل
1- کنترل بيولوژيک Biocontrol
شته سياه درطبيعت داراي دشمنان زيادي است که به صورت شکارچي (Predator) وانگلي (Parasite ) مي باشند . از شکار چي ها ميتوان به کفشدوزک هفت نقطه اي Cocsinels seven spot و کفشدوزک Hippodamia variegata و لارو شکار گر مگس خانواده Syrphidae که لار شبيه زالو به رنگ زرد و سبز روشن بوده و از شته سياه تغذيه ميکند نام برد . و از انگلي ها به يک نوه زنبور پارازيت وجود دارد که تخم خود را در داخل بدن شته قرار داده و لار بعد از خروج از بدن شته تغذيه ميکند .
2- کنترل شيميايي
حمله شته سياه در دو زمان زياد است زمان اول بعد از مهاجرت بهاره که تعداد دشمنان طبيعي کم و رطوبت زياد است و زمان بعدب اواخر تابستان که هوا خنک شده و رطوبت زياد ميشود . مبارزه با شته سياه بايد طوري تنظيم شود که همزان مبارزه عليه کنه چغندر و زنجره چغندر هم اعمال شود ، ميتوان از سموم زير استفاده کرد .
متاسيتوکسين يک ليتر در هکتار
اکاتين يک ليتر در هکتار
دي متوات 40% يک کيلو در هکتار
لاروين پودر وتابل يک کيلو در هکتار
پريمور پودر وتابل 500 تا 750 گرم در هکتار
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شته سبز هلو Myzus persicae
اين شته به علت انتقال ويروس هاي مختلف اهميت فراواني دارد.
شکل شناسي:
تخمها بيضوي ابتدا زرد يا سبز و به سرعت سياه مي شوند.حشرات بالدار داراي سر و قفسه سينه سياه و شکم سبز مايل به زرد و يک خط تيره بزرگ در سطح پشتي آن ديده مي شود.حشرات بي بال زرد تا سبز و خط تيره بزرگ در سطح پشتي ديده مي شود.کورنيکولها بلند و در نيمه انتهايي کمي برامده و همرنگ بدن هستند.
زيست شناسي:
هر 10تا12روز يک نسل ايجاد مي کند.زمستان گذراني به صورت تخم روي ميزنان يا روي درختان هسته دار.
ميزبانها:در مناطق معتدل آفت گونه هايي از درختان هسته دار مثل هلو,زردآلووآلو است.ميزبان ثانويه شامل گياهان چوبي و علفي مي باشدمثل خانواده هاي سيب زميني,چغندريان,چليپاييان,چتريان و کدوييان.
خسارت:
اين حشره در تراکم بالا از بخشهاي جوان تغذيه مي کند وباعث استرس هاي آبي ,کاهش نرخ رشدو... گياه مي شود.در اول فصل به سيب زميني خسارت مي زند.ترشح عسلک باعث کاهش فتوسنتز و جلب قارچهاي ساپروفيت مي شود . حشرات بالغ و پوره ها مي توانند 100 ويروس مختلف را انتقال دهند از جمله مهمترين انها عبارتند از: ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني,ويروس واي سيب زميني و زردي غربي چغندر ,موزاييک کاهو,موزاييک شلغم و گل کلم وموزاييک خيار و هندوانه

هلو (Prunus persica) گياهي است از خانواده گل سرخ و زيرخانواده پرونوييده و جنس پرونوس. هلو در دوران پيش از تاريخ در كشور چين كاشته مي شد و از طريق جاده ...

هلو (Prunus persica) گياهي است از خانواده گل سرخ و زيرخانواده پرونوييده و جنس پرونوس. هلو در دوران پيش از تاريخ در كشور چين كاشته مي شد و از طريق جاده ...

مقدمه شته‌ها از بالاخانواده Aphidoidea و راسته جوربالان (Homoptera) ، حشرات بسيار موفقي هستند که در غالب مناطق کره زمين و با بيشترين تعداد گونه‌اي در ...

● تعريف: کود سبز شامل گياهي است که آنرا قبل از کاشت محصول اصلي کشت کرده و بعد از مقداري رشد سبزينه آنرا به زمين بر مي گردانند بدون اينکه از اين گياه م ...

● کنترل بيولوژيک - طبيعي؛ - کاربردي. کنترل بيولوژيک پديده اي طبيعي است که هدف آن تنظيم جمعيت موجودات مي باشد. کنترل بيولوژيک ممکن است به صورت طبيعي يا ...

تاکنون در بروشورهاي مختلفي که اداره ي جهاد کشاورزي وادارات مربوط عرضه نموده اند. اين رشته تا حدود زيادي معرفي شده است و فهرستي از عمليات مختلفي که در ...

نگهداري از يک گياه آپارتماني بسيار روحيه بخش و سرگرم کننده است به طوري که حتي به مرور زمان عشق و علاقهٔ خاصي بين گياه و پرورش دهندهٔ آن ايجاد مي شود. ...

تحقيقات اخير نشان داده است که علاوه بر کلسيم، بُر نيز در ترک خوردگي کوتيکولي نقش دارد، به طوري که ۶ ۶(g l) کلريد کلسيم با ۳g l بوراکس روي ميوه هاي ۴۰ ...

دانلود نسخه PDF - شته سبز هلو