up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله شتر مرغ PDF
QR code - شتر مرغ

شتر مرغ

مديريت تغذيه جوجه شتر مرغ

سيستم پيچيده دستگاه گوارش شتر مرغ ، رفتار آنها و کمبود دانستني هاي علمي و عملي ، تغذيه شتر مرغ را بيشتر به يک هنر همانند کرده است تا يک علم . بيشتر اختلالات دستگاه گوارش که در شتر مرغ ديده شده اند به گونه اي وابسته به مديريت هستند. بيماري هاي قارچي و باکتريايي دستگاه گوارش معمولا به مديريت مربوط مي شوند و تنها در چند مورد است که اين عوامل به عنوان علل نخستين پديد آورنده بيماري پذيرفته شده اند. اختلال دستگاه گوارش شتر مرغ ها معمولا يک بيماري گله اي است تا يک بيماري انفرادي ، که پيشگيري و نه درمان را به کليد اصلي موفقيت در پرورش شتر مرغ تبديل کرده است. مهم است به ياد آوريم که سيستم گوارش جوجه سه ماهه و يا شتر مرغ بالغ همه کاملا با يکديگر تفاوت دارد. سيستم گوارشي جوجه تازه زاده شده ، يک سيستم تازه و تقريبا استريل است که جوجه را در اين دوره در برابر آشفتگي هاي گوارشي و بيماري ها بسيار آسيب پذير مي سازد. چينه دان و روده ها ارگان هاي توسعه نيافته اي هستند. نخستين خوارکي که به وسيله جوجه هضم مي شود زرده است و جذب زرده در نخستين روزها به جوجه ياري مي دهد که بتواند کمبود کارکرد دستگاه گوارش ناکارآمد خود را از سر بگذراند.
اختلال هاي دستگاه گوارش شتر مرغ ، شايد عمده ترين عل مرگ و مير شتر مرغ هاي جوان باشند.
شرايط متراکم و محيط زندگي پاکيزه اي که جوجه در نخستين هفته هاي زندگي در آنجا پرورش داده مي شود، افزون بر کمبود پدر و مادر در بسياري از فارم ها سبب ديرکرد در تشکيل فلورهاي عادي دستگاه گوارش در جوجه هاي جوان و آسيب پذيرتر شدن آنها در برابر کلونيزه شدن پاتوژن هاي منفي و باکتري هاي بالقوه بيماري زا و پروتوزئوها مي گردد. براي دارا بودن توان پيشگيري از پيشرفت بيماري هاي گوارشي نياز است که ديناميک هاي تکامل بيماري هاي مختلف دستگاه گوارش را بفهميم.
وزن بدن جوجه تازه زاده شده و معمولا در نخستين هفته کاهش مي يابد. نخستين خطر، در از دست دادن وزن به جذب و ترشح آب انباشته در زير پوست ارتباط دارد و به جوجه کمک مي کند که در نخستين ۴۸ ساعت زندگي جان سالم به در برد. جذب زرده به جوجه ها کمک مي کند که کم و بيش يک هفته ديگر نيز زندگي کنند. در اين هنگام است که جوجه ها بايد خوراک خوردن را بياموزند و دستگاه گوارش آنها مي بايد به خوبي آغاز به کار کند. حتي هر کار ساده مانند مقدار دان و شمار دان خوري ها و آبخوري ها مي تواند تفاوت بزرگي ميان مرگ و مير بالا و مرگ ومير معمولي پديد بياورد.
شناسايي خوراک اهميت بسيار دارد زيرا برخي از جوجه ها شايد نتوانند خوراک را بشناسند و يا از خوردن خاک و زمين بميرند.
▪ به طور کلي اختلالات دستگاه گوارش در شتر مرغ به دو دسته عمده تقسيم مي شوند:
۱) بيماري هايي که با مديريت ارتباط دارند.
۲) بيماري هاي عفوني که بيشتر آنها هم به گونه اي به مديريت مربوط مي شوند.
بيشتر اختلالات مديريتي دستگاه گوارش در سه ماه نخستين زندگي جوجه ها پيش مي آيد و پس از آن جوجه هاي شتر مرغ کاملا به جيره خو مي گيرند و چنين مي نمايد که دستگاه گوارش آنها کاملا تکميل شده است.
بيشتر موضوعات اين نوشته به مشکلاتي که در سه ماه نخستين جوجه ها ديده شده است مي پردازد.
شايد رايج ترين اختلالات دستگاه گوارش در جوجه هاي شتر مرغ ، انباشته شدن معده آنهاست که مي تواند بوسيله هر چيزي که مي خورند از شن و خاک و فضولات يا يونجه تازه پيش بيايد. دريچه کوچک پيلوريک که در سنگدان وجود دارد شتر مرغ را در برابر انباشته شدن معده بسيار آسيب پذير مي سازد. انباشته شدن سنگدان تورم شديدي در پيش معده پديد مي آورد که فشار سخت تري روي دستگاه تنفس و سيستم عروق و قلب مي گذار و مرگ پرنده را در اثر ناتواني قلبي ( گرد آمدن مايعات در قلب ، شش ها و شکم ) يا در اثر گرسنگي پيش مي آورد. هر چند مهم است بدانيم که شتر مرغي را که درگير انباشتگي معده شده است چگونه درمان کنيم ، اما مهمتر از آن اين که بدانيم انباشتگي معده پيامد اشتباه مديريت است يا دراثر بيماري است، و براي اينکه بتوانيم از پيش آمدن موارد تازه اي از آن جلوگيري کنيم مي بايد علت اصلي را با دقت شناسايي نماييم.
دو مشکل عمده که انباشتگي ثانوي را پيش مي آورند از پيامدهاي مديريت هستند. جوجه هاي جوان در دوره آغاز زندگي ، چه روز و چه شب نيازمند ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتي گراد دما مي باشند. دماي پايين مي تواند هيپوترميا يا ايست معده پيش بياورد که سبب مرگ جوجه در اثر گرسنگي يا انباشتگي معده شود.
جوجه شترمرغ نياز به مقدار اندکي ريگ کوچک در سنگدان دارد تا در خردکردن خوراک به ويژه اگرعلوفه تازه به عنوان بخشي از جيره به آن افزوده شده باشد ، به او کمک کند. جو ، برگ ، علف ، ساقه يا حتي يونجه اي که زياد درشت خرد شده باشد مي تواند خطر انباشتگي پيش بياورد. به ويژه اگر سنگريزه در جيره وجود نداشته باشد. سنگ ريزه ها را مي توان به مقدار اندک و اندازه اي که مناسب جثه جوجه ها باشد در دسترس آنها قرارداد. افزايش ناگهاني مقدار سنگريزه ها در پن يا در جيره ممکن است ايست معده اي يا انباشتگي معده بياورد. مهم است بدانيم که جوجه ها تنها مي توانند اندکي فيبر با کيفيت خوب را هضم کنند. فلور معمولي شتر مرغ بالغ هنوز در جوجه ها پديد نيامده است و دستگاه گوارش آنها بسيار پيشرفته نيست .
جيره آنها بايد از خوراکي با کيفيت خوب و قابليت هضم بالا تهيه شود.
خوراک کنسانتره به صورت پلت که جيره اي با کيفيت بالا و متوازن در دسترس قرار مي دهد سالها با موفقيت در مزارع پرورش شتر مرغ سراسر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. به دلايلي که هنوز دانسته نشده اند اگر يونجه به عنوان بخشي از جيره بکار رود يا اين که جوجه ها در طول روز به کشتزار يونجه دسترسي داشته باشند در نخستين ماه زندگي رشد بهتري خواهند داشت، مرگ وميرآنها پايين تر و مشکلات دستگاه گوارش آنها کمتر خواهد بود. خرد کردن يونجه بلند تر ۵ ۰ سانتي متر و يا رها کردن جوجه ها که ساقه يونجه را ببرند مي تواند انباشتگي پديد آورد. يکي ديگر از اختلالات رايج دستگاه گوارش ، کاهش يا افزايش حرکات دودي دستگاه گوارش است که در پي بيش از اندازه خوردن شن ، خاک يا ديگر مواد سنگين بستر پيش مي آيد. کوشش براي استفاده از ماسه يا شن سياه نرم به عنوان بستر، با اسهال يا ايست روده و مرگ و مير بالا ارتباط دارد. پيچيدگي روده تا ۵۰ درصد پيش مي آيد. اين اختلال به صورت درگيري گله ، هنگامي که تغييرات شديد جيره از کنسانتره به برگ چغندر يا تهيه جيره بر پايه کلش ، انجام مي شود پيش مي آيد ( فرآورده ه اي که فيبر ناخالص بالا داشته باشد). بنابراين کنترل جيره غذايي شتر مرغ موضوعي مهم مي باشد و يا به صورت مستمر و جدي پيگيري شود تا حداکثر بازدهي را به ما بدهد.

● توليد مثل شتر نر بر خلاف شتر ماده داراي فصل جفتگيري است و اين فصل جفتگيري متناسب با هنگام آمادگي شتر ماده جهت باروري است، و فصل جفتگيري در نيمه كره ...

شتر حيوان نشخوار كننده ، بدون شاخ و زوج سمي است كه به گروه پستانداران تعلق دارد . شتر داراي چهار اندام خلفي و قدامي بلند و قوي است كه هر كدام به كف پا ...

شترمرغ ها از بسياري جهات گونه اي منحصر به فرد بشمار مي آيند و همين امر باعث گرديده تا در سالهاي اخير توجهات زيادي معطوف آن گردد. به طور مثال تخم آن در ...

خارشُتُر (نام علمي Alhagi maurorum) گياهي است پايا از خانواده پروانه‌داران (Papilionaceae يا Fabaceae) از زيرخانواده باقالاها (Faboideae) و يکي از بنش ...

مرغ مينا پرنده اي کوچک زيبا و دلنشين است که قابليت بسيار خوبي براي تقليد صدا دارد و اين توانايي شگفت انگيز باعث شده است که آدمي از ساليان بسيار دور به ...

مرغ شاخدار جزء راسته گالي فرميس، خانواده فزان ها و زيرخانواده نوميدين طبقه بندي مي شود. مرغ هاي شاخدار بر حسب ضمائم موجود در سربه سه فرم ظاهر مي گردند ...

شتر بيشتر از هفت هزار سال پيش اهلي گرديد و از دو هزار سال پيش تاکنون هيچ گونه شتر يک کوهانه وحشي در دنيا ديده نشده است. شتر دو کوهانه تا پيش از ۵۰۰۰ س ...

شُتُر يا اُشتر را که در زبان پهلوي ushtar مي گفتند حيواني است نيرومند و تنومند با توش و توان بالا از خانواده شترسانان؛ نشخوارکننده و با دست و گردني در ...

دانلود نسخه PDF - شتر مرغ